منطقه آزاد چابهار

سفر مرتضی بانک، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منطقه آزاد چابهار

تیرماه ۱۳۹۷

تاریخ انتشار: سی ام تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۴