مدیرعامل بانک صنعت و معدن در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس خبر داد؛

اعلام آمادگی این بانک برای افزایش تسهیلات در بخش دارویی و تجهیزات دارویی کشور

مشاهده اصل خبر
منتخبان ملت

شبکه خبری منتخبان ملت؛ دکتر مهری در مراسم اختتامیه نمایشگاه فارمکس باارائه گزارشی از تسهیلات ارائه شده به صنعت دارویی کشور از آمادگی این بانک به عنوانبانکی تخصصی و توسعه ای در پرداخت تسهیلات جدید و بیشتر به این بخش خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن،دکتر حسین مهری مدیرعامل این بانک در بازدید از نمایشگاه فارمکس، فلسفه وجودی این بانکرا حمایت و تأمین مالی صنایع و معادن کشور دانست و اشاره کرد: خوشبختانه صنعت داروییکشور قابلیت ورود به بازارهای منطقه ای را داراست و با کمی تلاش بیشتر می توان کشوررا از وارد کننده دارو و تجهیزات دارویی به صادر کننده آن تبدیل کرد و این بانک آمادگیپذیرش طرح های جدید و دانش بنیان در این حوزه را دارد.
وی در ادامه از پرداخت 9 هزار و 700 میلیارد ریالدر قالب تسهیلات ریالی و 900 میلیون یورو در قالب تسهیلات ارزی به بخش تولید دارو وتجهیزات دارویی خبر داد.
دکتر مهری شرایط پذیرش طرح های جدید در این بخشرا اهلیت و صلاحیت متقاضیان، شرایط اقلیمی و منطقه ای و توجیح پذیری طرح به لحاظ فنی،اقتصادی و مالی دانست.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن ضمن تشکر از اقداماتشرکت های دارویی در زمینه مبارزه با ویروس کرونا بر لزوم هم افزایی بیشتر نهادهای تأمینمالی با نظام سلامت کشور تأکید کرد و از پرداخت 4 هزار و 607 میلیارد ریال تسهیلاتبه شرکت های فعال در تولید محصولات بهداشتی و دارویی در جهت مبارزه با ویروس کروناتوسط این بانک خبر داد.
دکتر مهری با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش داروو تجهیزات دارویی 2/5 درصد از پرتفوی بانک صنعت و معدن را تشکیل داده است، افزود: هدفگذاریاین بانک افزایش 5 درصدی این پرتفو در پرداخت تسهیلات به بخش یاد شده خواهد بود.
شایان ذکر است، شرکت های ثنامد، بایر افلاک، فاتکشیمی، سامان داروی هشتم، سرمایه گذاری مشارکتی طاها، هما فارمد، کیمیا زیست پارسیان،اکتوور کو و کیش مدیفارم جزء مهمترین شرکت هایی است که بانک صنعت و معدن تأمین مالیآنها را بر عهده داشته است.
نمایشگاه فارمکس یک رویداد B2B ( بازاریابی کسب و کار به کسب و کار ) است که با هدف توسعه صنعت داروسازیکشور و تکمیل زنجیره تأمین در حوزه‌های تخصصی صنایع داروسازی کشور قدم بر می ‌داردو تلاش دارد تا با گردهم آوردن دست اندرکاران کلیدی این صنعت، فرصت های کسب و کار دراین حوزه را بیش از پیش برای فعالان صنعت و سرمایه گذاران و کارآفرینان نمایان سازدتا از این طریق به رشد شرکت های داخلی کمک نماید؛ این رویداد توسط سندیکای مواد اولیهدارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی با مشارکت سازمان غذا و دارو به صورت سالانه برگزارمی‌گردد.
۱۳۹۹/۴/۱۴