کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

گزارش اخبار فعالیت‌های کانون در رسانه‌ها

۲ تا ۳ مهر ۱۴۰۱

اداره کل روابط عمومی و اموربین‌الملل

تاریخ انتشار: چهارم مهر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۴۶