صندوق توسعه ملی

نشست خبری ۱۵ دی ۱۴۰۱

بازتاب‌های رسانه‌ای اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اصحاب رسانه به مناسبت دوازدهمین سالگرد تأسیس

روابط عمومی صندوق توسعه ملی

تاریخ انتشار: هفدهم دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۳۹