اوقاف مازندران

اخبار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران

واحد روابط‎عمومی و اطلاع رسانی

تاریخ انتشار: دوم اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۴۴