سازمان مدیریت بحران کشور

اخبار بریده جراید مدیریت بحران در رسانه ها

۱۳۹۹/۰۶/۲۳

روابط‌عمومی

تاریخ انتشار: بیست و سوم شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۱۷