اتاق بازرگانی تهران

بولتن خبری اتاق بازرگانی تهران

۱۴۰۲/۰۷/۲۴

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانه‌ها

تاریخ انتشار: بیست و چهارم مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۱۵