نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
 • یک گرم طلای 18 عیار 102450
 • تمام سکه (طرح جدید) 1008000
 • تمام سکه (طرح قدیم) 1005000
 • نیم سکه 510000
 • ربع سکه 275000
قیمت ارز
(تومان)
 • دلار 3463
 • یورو 3945
 • پوند 5055
 • صد ین 3230
 • درهم امارات 950
 • لیر ترکیه 1210
ارز مبادله ای
(ریال)
 • 1 Arrow up
  دلار 30487
 • 44 Arrow up
  یورو 34617
 • 224 Arrow up
  پوند 44117
 • 203 Arrow up
  فرانک 31402
 • 197 Arrow up
  صد ین 28273
 • 2 Arrow up
  درهم امارات 8300

تداوم صدرنشینی بیمه دانا در بورس

دنیای بانک: دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات دوشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران شاخص سهام بیمه دانا در بورس و بیمه های اتکای امین و سامان در فرابورس افزایش پیدا کرد و شاخص بقیه بیمه ها در بورس و فرابورس با افت همراه بود برای دومین روز پیاپی بیمه دانا در صدر بورسی ها با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، جدول زیر آخرین وضعیت معاملات سهام شرکت های بیمه ای حاضر در بورس را نشان می دهد:
نماد آخرین پایانی تعداد حجم ارزش 30 روز ودی 1,183 (2.55) 1,200 (1.15) 98 694,774
833.4 M
دانا 2,521 (3.56) 2,696 3.14 156 999,154
2.6 B
البرز 1,170 (1.68) 1,186 (0.34) 83 486,575
571.9 M
آسیا 1,339 (1.25) 1,324 (2.36) 279 4.026 M
5.3 B
میهن 1,791 0 1,797 0 0 0
0
ما 2,041 (1.83) 2,078 (0.05) 12 53,951
111.9 M
اتکام 1,520 0.26 1,521 0.33 75 594,066
903.7 M
پارسیان 2,779 (2.01) 2,829 (0.25) 57 365,524
1.0 B
ملت 1,355 (3.08) 1,397 (0.07) 7 29,855
40.5 M
اتکای 1,830 (0.16) 1,821 (0.65) 4 13,600
24.7 M
کوثر 2,630 (1.02) 2,624 (1.24) 19 245,038
708.9 M
بساما 2,206 0.05 2,206 0.05 2 890
1.9 M
بپاس 3,001 0 3,001 0 0 0
0
کوثر - بیمه کوثر
آخرین معامله 2,630 -27 -1.02% قیمت پایانی 2,624 -33 -1.24% قیمت دیروز 2,657 اولین 2,568 بازه روز 2,662 2,525 قیمت مجاز 2,789 2,525   تعداد 19 ارزش 708.919 M
حجم 245,038 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 3,673.6   EPS 379 P/E 6.92 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 12,220 2590 2630 6,500 1 1 50,000 2160 2658 455 1 0 0 0 2659 250 1 پارسیان - بیمه پارسیان
آخرین معامله 2,779 -57 -2.01% قیمت پایانی 2,829 -7 -0.25% قیمت دیروز 2,836 اولین 2,839 بازه روز 2,873 2,779 قیمت مجاز 2,977 2,695   تعداد 57 ارزش 1.031 B
حجم 365,524 مبنا 800,000
ارزش بازار به میلیارد 5,658   EPS 678 P/E 4.17 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 30,000 2781 2856 35,000 1 1 1,389 2779 2874 2,858 1 1 1,000 2774 2875 10,000 1
  بساما - بیمه سامان
آخرین معامله 2,206 1 0.05% قیمت پایانی 2,206 1 0.05% قیمت دیروز 2,205 اولین 2,206 بازه روز 2,206 2,206 قیمت مجاز 2,315 2,095   تعداد 2 ارزش 1.963 M
حجم 890 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 1,363.31   EPS 205 P/E 10.76 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 14,110 2208 2258 1,500 1 1 15,000 2207 2289 11,825 1 1 4,125 2205 2290 2,200 1 دانا - بیمه دانا
آخرین معامله 2,521 -93 -3.56% قیمت پایانی 2,696 82 3.14% قیمت دیروز 2,614 اولین 2,600 بازه روز 2,742 2,521 قیمت مجاز 2,744 2,484   تعداد 156 ارزش 2.693 B
حجم 999,154 مبنا 408,149
ارزش بازار به میلیارد 2,750.93   EPS 149 P/E 18.09 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 24,982 2521 2650 6,200 1 1 10,000 2500 2670 12,436 2 1 32,950 2492 2673 300 1
  اتکای - بیمه اتکایی ایرانیان
آخرین معامله 1,830 -3 -0.16% قیمت پایانی 1,821 -12 -0.65% قیمت دیروز 1,833 اولین 1,820 بازه روز 1,830 1,820 قیمت مجاز 1,924 1,742   تعداد 4 ارزش 24.768 M
حجم 13,600 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 3,661.76   EPS 261 P/E 6.98 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 9,000 1820 1880 10,150 1 1 15,000 1811 1883 10,000 1 1 1,000 1810 1884 10,000 1 ما - بیمه ما
آخرین معامله 2,041 -38 -1.83% قیمت پایانی 2,078 -1 -0.05% قیمت دیروز 2,079 اولین 2,081 بازه روز 2,090 2,037 قیمت مجاز 2,182 1,976   تعداد 12 ارزش 111.936 M
حجم 53,951 مبنا 400,000
ارزش بازار به میلیارد 2,078   EPS 468 P/E 4.44 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 614 2040 2080 10,000 1 1 4,880 2035 2084 2,505 1 1 2,000 2034 2085 11,713 1
  ملت - بیمه ملت
آخرین معامله 1,355 -43 -3.08% قیمت پایانی 1,397 -1 -0.07% قیمت دیروز 1,398 اولین 1,360 بازه روز 1,360 1,355 قیمت مجاز 1,467 1,329   تعداد 7 ارزش 40.532 M
حجم 29,855 مبنا 1.14 M
ارزش بازار به میلیارد 3,981.45   EPS 166 P/E 8.42 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 10,000 1360 1380 5,000 1 2 10,895 1355 1389 1,000 1 2 5,900 1351 1390 59,411 4 اتکام - شرکت بیمه اتکایی امین
آخرین معامله 1,520 4 0.26% قیمت پایانی 1,521 5 0.33% قیمت دیروز 1,516 اولین 1,516 بازه روز 1,554 1,511 قیمت مجاز 1,591 1,441   تعداد 75 ارزش 903.766 M
حجم 594,066 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 2,357.55   EPS 249 P/E 6.11 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 4,900 1520 1535 790 1 1 4,000 1519 1536 15,000 1 1 9,000 1517 1537 15,000 1
  ودی - بیمه دی
آخرین معامله 1,183 -31 -2.55% قیمت پایانی 1,200 -14 -1.15% قیمت دیروز 1,214 اولین 1,210 بازه روز 1,235 1,180 قیمت مجاز 1,274 1,154   تعداد 98 ارزش 833.478 M
حجم 694,774 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 3,000   EPS 201 P/E 5.97 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 6 66,523 1180 1183 3,035 1 1 2,000 1174 1200 36,269 3 1 4,220 1170 1204 230 1 آسیا - بیمه آسیا
آخرین معامله 1,339 -17 -1.25% قیمت پایانی 1,324 -32 -2.36% قیمت دیروز 1,356 اولین 1,382 بازه روز 1,382 1,291 قیمت مجاز 1,423 1,289   تعداد 279 ارزش 5.329 B
حجم 4.026M مبنا 920,000
ارزش بازار به میلیارد 3,045.2   EPS 152 P/E 8.71 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 5,000 1311 1339 14,000 1 1 2,200 1310 1351 22,790 1 1 1,000 1302 1352 10,000 1
  ملتح - ح. بیمه ملت
آخرین معامله 300 -7 -2.28% قیمت پایانی 308 1 0.33% قیمت دیروز 307 اولین 319 بازه روز 320 291 قیمت مجاز 337 276   تعداد 63 ارزش 90.711 M
حجم 293,864 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 77   EPS   P/E   تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 7,788 299 313 5,000 1 1 4,000 298 314 5,000 1 1 20,000 293 315 50,000 1 البرز - بیمه البرز
آخرین معامله 1,170 -20 -1.68% قیمت پایانی 1,186 -4 -0.34% قیمت دیروز 1,190 اولین 1,200 بازه روز 1,200 1,170 قیمت مجاز 1,249 1,131   تعداد 83 ارزش 571.992 M
حجم 486,575 مبنا 1.6 M
ارزش بازار به میلیارد 4,744   EPS 138 P/E 8.59 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 2 15,790 1170 1175 10,100 1 1 10,000 1169 1184 400 1 2 5,900 1168 1185 500 1
   

۹۵/۰۳/۱۷
۱۶:۳۹

استخدام چند ردیف شغلی در شرکت بیمه سامان

شرکت بیمه سامان برای تکمیل کادر خود از متقاضیان جوان و دارای شرایط ذیل با حقوق و شرایط کاری مناسب دعوت به همکاری کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بیمه سامان در ردیف‌های شغلی زیر در تهران نیرو می پذیرد:
1- کارشناس خسارت درمان: توضیحات: لیسانس یا فوق لیسانس پرستاری، آقا، جهت نظارت در پاسخگویی تلفن
2- دکتر داروساز:
توضیحات: دکتری داروسازی، آقا، فعالیت در حوزه کارشناسی اسناد دارویی
3- پزشک معتمد: توضیحات: دکتری عمومی، آقا، فعالیت در حوزه خسارت اسناد درمانی
4- کارشناس وصول مطالبات: توضیحات: لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری-مدیریت مالی، آقا با 2 سال سابقه کار، تسلط بر تهیه گزارش‌های مالی در خصوص تشخیص میزان مطالبات، آشنا به قوانین و مقررات مالی و مالیاتی
5- کارشناس منابع انسانی: توضیحات: لیسانس یا فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی، با 4 سال سابقه کار، آشنا به فرآیندهای منابع انسانی (جذب و استخدام، ارزیابی عملکرد- مدیریت عملکرد- جانشین پروری- کار راهه شغلی و ...) و تسلط کامل به زبان انگلیسی
6- کارشناس مرکز تماس توضیحات: لیسانس یا فوق لیسانس بیمه- مدیریت، با 3 سال سابقه کار، روابط عمومی بالا- آشنا به مباحث بیمه
7- مسئول دفتر:
توضیحات: لیسانس روابط عمومی- زبان انگلیسی- کامپیوتر، با 2 سال سابقه کار، دارای روابط‌عمومی بالا- آشنا با اصول مکاتبات و بایگانی- تسلط بر تایپ 10 انگشتی – تسلط بر زبان انگلیسی
متقاضیان می‌توانند رزومه خود را با ذکر شغل مورد تقاضا در subject به آدرس hrcv@samaninsurance.com ارسال کنند.

منابع دیگر:
 • عصر بانک
 • خبر اقتصادی
 • بانکداری ایرانی
۹۵/۰۳/۱۷
۱۵:۰۲

رئیس کل بیمه مرکزی: شرکت های بیمه دست از رقابت های ناسالم بردارند

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: شرکت های بیمه در این دوره حساس باید دست از رقابت های ناسالم بردارند و در جهت تقویت بنیه خود در مسیر خدمت بیشتر به مردم و اقتصاد کشور قدم بردارند.

گروه اقتصاد:  عبدالناصر همتی در نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه به نقش موثر مدیران روابط عمومی شرکت های بیمه در گسترش فرهنگ بیمه اشاره کرد و افزود: گفت: صنعت بیمه باید با درایت مدیران روابط عمومی، خدمات وسیع صنعت بیمه را به مردم معرفی کند.
به گزارش بولتن نیوز، وی با بیان اینکه صنعت بیمه کشور در عرصه تبلیغاتی نیاز به کار و تلاش بیشتری دارد، خطاب به مدیران روابط عمومی صنعت بیمه گفت: بیمه مرکزی برنامه های جدید خود را همسو با توسعه و گسترش فرهنگ بیمه آغاز خواهد کرد.
همتی افزود: بیمه مرکزی دست یاری خود را به سوی شرکت های بیمه دراز می کند تا با همفکری بیشتر و استفاده از این فضای کارشناسی، نقش اصلی صنعت بیمه که همان ایجاد اطمینان و آرامش در جامعه است را بیش از پیش نمایان کند.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: روابط عمومی ها فقط نقش منتشر کننده اخبار مدیر سازمان را ندارند بلکه باید مسائل مهم و نقاط ضعف و قوت سازمان خود را با همفکری کارشناسان شناسایی کرده و با استراتژی و برنامه های راهبردی در پیشبرد اهداف سازمان گام بردارند.
وی با تاکید بر افزایش ارتباط با رسانه ها و برنامه ریزی لازم برای توسعه و تعمیم امر بیمه در کشور گفت: با تبلیغات و اطلاع رسانی هدفمند می توان توسعه بیش از پیش صنعت بیمه را فراهم ساخت.
رئیس شورای عالی بیمه گفت: برنامه های فرهنگی و تبلیغاتی شرکت های بیمه باید به گونه ای هماهنگ، منسجم و حرفه ای پیش رود تا از محل این برنامه ها، کل صنعت بیمه منتفع شود و تنها به فکر تبلیغ برای یک شرکت نباشیم.
همتی، از ضرورت تبیین و توضیح خسارت های عظیم پرداختی به بیمه گذاران به عنوان یکی دیگر از محورهای اطلاع رسانی صنعت بیمه یاد کرد و گفت: با اطلاع رسانی منطقی، می توان خدمات صنعت بیمه را علاوه بر زیان دیدگان، به عموم مردم نیز معرفی کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی، هزینه موثر و کارآمد در عرصه تبلیغات و اطلاع رسانی را نوعی سرمایه گذاری دانست و گفت: مشکل صنعت بیمه فقط با فروش بیمه شخص ثالث حل نمی شود بلکه ابتکار در معرفی سایر رشته های بیمه ای (بویژه بیمه عمر، مسئولیت، مهندسی و ...)، معرفی خدمات ویژه و اطلاع رسانی خسارت های پرداختی از سوی شرکت های بیمه به بیمه گذاران باید سرلوحه امور قرار گیرد تا نقش بیمه در زندگی روزمره مردم ملموس تر شود.
همتی، تشکیل پیوسته نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه را اقدامی موثر ارزیابی کرد و گفت: در این جلسات باید با همفکری و هم اندیشی، مطالب لازم برای رسانه ها تهیه و از نظر کارشناسی رسانه های تخصصی نیز در متقابل استفاده شود.
وی همچنین از تاسیس انجمن های صنفی بیمه ای استقبال کرد و از مدیران روابط عمومی صنعت بیمه خواست تا با حمایت های فکری و مادی خود به اعتلای این قبیل انجمن ها کمک کنند.
در این آیین از مدیران روابط عمومی شرکت های «بیمه ما، حافظ و ایران معین» که آغازگر طرح «ب مثل بیمه» در استان های خراسان رضوی، گیلان و مناطق آزاد بودند، قدردانی شد.
منبع: ایرنا

منابع دیگر:
 • دنیای بانک
 • پولی مالی
 • نیوزبانک
 • صنعت بیمه
 • تابناک
 • اکو فارس
 • پول نیوز
 • ایلنا
 • پول‌پرس
 • داغ نیوز
 • ملت بازار
 • ایران اکونومیست
 • بانکداری ایرانی
 • قدس آنلاین
 • ترابر نیوز
 • سرمد‌نیوز
۹۵/۰۳/۱۷
۱۱:۱۵

اظهارات تازه طیب‌نیا درباره ماجرای بیمه مرکزی

ریال نیوز : در حالی بیش از یک ماه از ماجرای رسانه‌ای شدن فیش‌های چند ده میلیونی حقوقی در بیمه مرکزی و به دنبال آن استعفای رئیس کل آن گذشته است که وزیر اقتصاد عنوان می‌کند «امین» حدود یکسال پیش استعفا کرده بود.
به گزارش ریال نیوز، چندی پیش بعد از رسانه‌ای شدن ماجرای فیش‌های حقوقی بیمه مرکزی محمدابراهیم امین از ریاست کل بیمه مرکزی استعفا کرد و وزیر اقتصاد نیز به فاصله اندکی این استعفا را پذیرفت که به دنبال آن عبدالناصر همتی را از مدیریت بانک ملی در بیمه مرکزی قرار داد.
این در حالی است که طیب‌نیا امروز در جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل بانک ملی ضمن تقدیر از عملکرد همتی در این بانک به رفتن وی به بیمه مرکزی اشاره کرد.
طیب‌نیا با بیان این‌که امین یکسال پیش از بیمه مرکزی استعفا داده بوده است، گفت: اما چون جانشین مناسبی برای وی پیدا نمی‌کردم نمی‌توانستم استعفایش را بپذیرم با این حال به دنبال ماجرای اخیر وی استعفایش را رسانه‌ای کرد و ناچار شدم که آن را بپذیرم و در نهایت دکتر همتی را با توجه به شناخت و تجربه‌ای که در این حوزه داشت جایگزین وی کردم.
وزیر اقتصاد از عملکرد همتی در دوران مدیریتش در بانک ملی تقدیر کرد و گفت: زمانی وی در شرایط سخت و پرچالش بانک ملی مدیریت آن را بر عهده گرفت. پذیرش مدیریت بانک ملی در آن زمان خاص ناشی از جسارت و شجاعت دکتر همتی بود و نتیجه مطلوبی نیز داشت.
طیب نیا این را هم گفت که با وجود تمامی اقدامات انجام شده در بانک ملی، این بانک و مجموعه شبکه بانکی همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارد.
وی در ادامه به اهمیت نحوه گزینش مدیران عامل بانک‌ها اشاره کرد و گفت: سه مورد خاص در انتخاب مدیران عامل بانک‌ها مورد توجه است که اعمال آن در مورد افراد انتخابی نتیجه‌ای مثبت دارد. همچنین مدیران عامل بانک‌ها باید به مسایل بانکی آشنا بوده و به آن مسلط باشند.
طیب نیا افزود: گزینه مدیرعاملی بانک باید پاکدست باشد و این سلامت مالی در دوران فعالیت کاری قبلی وی نیز اثبات شده باشد.
وزیر اقتصاد یادآور شد که مدیران عامل بانکها باید از بین شبکه بانکی انتخاب شده باشد.

۹۵/۰۳/۱۷
۱۷:۳۱

رییس کل بیمه مرکزی در دیدار با مدیران روابط عمومی شرکت های بیمه: مشکل صنعت بیمه صرفاً با فروش بیمه شخص ثالث حل نمی شود

نقدینه- ریيس كل بيمه مركزي هزينه موثر و كارآمد در عرصه تبليغات و اطلاع رساني را نوعي سرمايه گذاري دانست و گفت: مشكل صنعت بيمه صرفاً با فروش بيمه شخص ثالث حل نمي شود . 

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، عبدالناصر همتی در نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه افزود: ابتكار در معرفي ساير رشته هاي بيمه اي (خصوصاً بيمه عمر، مسئوليت، مهندسي و ...)، معرفي خدمات ويژه و اطلاع رساني خسارت هاي پرداختي از سوي شركت هاي بيمه به بيمه گزاران بايد سرلوحه امور قرار گيرد تا نقش بيمه در زندگي روزمره مردم ملموس تر شود.
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به نقش موثر مديران روابط عمومي شركت هاي بيمه در توسعه و تعميم فرهنگ بيمه گفت: صنعت بيمه بايد با درايت مديران روابط عمومي خدمات وسيع صنعت بيمه را به مردم عزيز كشورمان معرفي كند.
وي با اشاره به اينكه صنعت بيمه كشور در عرصه تبليغاتي نياز به كار و تلاش بيشتر دارد، خطاب به مديران روابط عمومي صنعت بيمه گفت: بيمه مركزي برنامه هاي جديد خود را در راستاي توسعه و تعميم فرهنگ بيمه آغاز خواهد كرد و دست ياري به سوي شركت هاي بيمه دراز مي كند تا با همفكري بيشتر و استفاده از اين فضاي كارشناسي، نقش اصلي صنعت بيمه كه همان ايجاد اطمينان و آرامش در جامعه است را بيش از پيش نمايان كند.
وي افزود: در اين دوره حساس، شركت هاي بيمه بايد دست از رقابت هاي ناسالم بردارند و در جهت تقويت بنيه خود در مسير خدمت بيشتر به مردم و اقتصاد كشور قدم بردارند.
همتي خاطر نشان كرد: روابط عمومي ها فقط نقش منتشر كننده اخبار مدير سازمان را ندارند بلكه بايد مسائل مهم و نقاط ضعف و قوت سازمان خود را با همفكري كارشناسان شناسايي كرده و با استراتژي و برنامه هاي راهبردي در پيشبرد اهداف سازمان گام بردارند.
وي با تاكيد بر "افزايش ارتباط با رسانه ها و برنامه ريزي لازم براي توسعه و تعميم امر بيمه در كشور" گفت: با تبليغات و اطلاع رساني هدفمند مي توان توسعه بيش از پيش صنعت بيمه را فراهم ساخت.
ریيس شوراي عالي بيمه گفت: برنامه هاي فرهنگي و تبليغاتي شركت هاي بيمه بايد به گونه اي هماهنگ، منسجم و حرفه اي پيش رود تا از قِبَل اين برنامه ها، كل صنعت بيمه منتفع شود و صرفا به فكر تبليغ براي يك شركت نباشيم.
دكتر همتي، از ضرورت تبيين و توضيح خسارت هاي عظيم پرداختي به بيمه گذاران به عنوان يكي ديگر از محورهاي اطلاع رساني صنعت بيمه ياد كرد و گفت: با اطلاع رساني منطقي، مي توان خدمات صنعت بيمه را علاوه بر زيان ديدگان، به عموم مردم نيز معرفي كرد.
همتي، تشكيل مستمر نشست شوراي هماهنگي مديران روابط عمومي صنعت بيمه را اقدامي موثر ارزيابي كرد و گفت: در اين جلسات بايد با همفكري و هم انديشي مطالب لازم براي رسانه ها تهيه شود و از نظر كارشناسي رسانه هاي تخصصي نيز متقابلا استفاده شود.
وي همچنين از تاسيس انجمن هاي صنفي بيمه اي استقبال كرد و از مديران روابط عمومي صنعت بيمه خواست تا با حمايت هاي فكري و مادي خود به اعتلاي اين قبيل انجمن ها كمك كنند.
در ادامه اين مراسم، مصطفي زندي مديركل روابط عمومي بيمه مركزي، با اعطاي لوح به مديران روابط عمومي شركت هاي بيمه "ما"، "حافظ" و "ايران معين"كه آغازگر طرح " ب مثل بيمه " در استان هاي خراسان رضوي، گيلان و مناطق آزاد بودند، تقديركرد.

منابع دیگر:
 • ایران نو
۹۵/۰۳/۱۷
۰۰:۱۶

استقرار بالگرد در 7 استان کشور برای اطفای آتش سوزی جنگل ها

تهران - ایرنا - مدیر کل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بر اساس توافق نامه ای میان سازمان محیط زیست و وزارت دفاع مقرر شد بالگردهایی در 7 استان کشور با منظور اطفای آتش سوزی جنگل ها مستقر شوند.

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، علی تیموری روز دوشنبه در نشست خبری افزود: قرار شد این بالگردها بیشتر در استان هایی که آتش سوزی بیشتری دارند مستقر و به استان های همجوار نیز خدمات رسانی کنند که بر این اساس در استان های فارس، گلستان، آذربایجان شرقی، لرستان، ایلام، کرمانشاه و خراسان رضوی مستقر شوند.
وی اظهار کرد:این استان ها در 10 سال گذشته در مورد آتش سوزی جنگل های خود وضعیت مناسبی ندارند، به عنوان مثال در سال 94 حدود 130 هکتار از جنگل های استان گلستان در آتش سوخت بنابراین نیازمند خدمات رسانی بیشتری هستند.
تیموری ادامه داد: شاید در برخی مناطق نتوان از بالگرد برای خاموش کردن آتش استفاده کرد اما می توان نیروها و تجهیزات را منتقل کرد زیرا یکی از مشکلات اصلی در آتش سوزی مناطق صعب العبور دسترسی به آنها است.
وی گفت: بر اساس این توافق نامه بالگرد از اول خرداد ماه در این هفت استان و استان های همجوار آماده برای خدمات رسانی هستند.
وی به اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سایر نهادها در مورد مهار آتش سوزی جنگل ها اشاره کرد و گفت: با اقداماتی که انجام شد سال گذشته شاهد کاهش 50 درصد آتش سوزی در جنگل های کشور نسبت به سال 93 بودیم.
تیموری ادامه داد: همچنین در هفته گذشته در سه استان معین کشور برای اطفای حریق در جنگل ها از جمله لرستان، فارس و ایلام با همکاری 5 استان همیار مانور اطفای حریق برگزار شد
*** تصویب 5 منطقه قرق
وی گفت: از دو سال گذشته 5 منطقه در استان های کرمان ، یزد و سمنان برای قرق به متقاضیان واگذار شد که با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت می کنند و به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید و به زودی صورتجلسه قرق های اختصاصی به استانداری ها ابلاغ می شود.
تیموری افزود: قرق های اختصاصی مناطقی خارجی از مناطق حفاظت شده تحت پوشش سازمان محیط زیست هستند که متقاضیان در آن اقدام به تکثیر و پرورش گونه های حیات وحش می کنند که فرصت خوبی برای ایجاد ظرفیت های جدید برای حفاظت و صدور مجوزهای جدید شکار است.
وی گفت: تاکنون 11 مجموعه تکثیر و پرورش حیات وحش را باطل کردیم و قرار است زمین هایی که برای این منظور دریافت کرده بودند را به منابع طبیعی برگردانند.
تیموری افزود: هنوز مجوز شکاری در قرق های اختصاصی صادر نشده است بلکه ابتدا حیات وحش این مناطق را سرشماری می کنیم و وقتی به حد نصاب رسیدند برای حدود 5 تا 6 درصد از مناطق مجوز شکار صادر می کنیم.
*** بازنگری آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید
مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به اهمیت موضوع شکار و صید، مساله بازنگری این قانون که سالها قبل نوشته شده ، در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت تا برای تصویب به هیات دولت ابلاغ شود.
*** کاهش دستورالعمل های شکار
وی گفت: قبل از سال 92 حددو 25 دستورالعمل بهره برداری از گونه های جانوری وحشی را سازمان محیط زیست به استان ها ابلاغ کرده بود که شامل 8 گونه آبزیان، 8 گونه انواع پرندگان و 9 مورد چهارپایان بود .
تیموری افزود: اما به دلیل اهمیت حفاظت از این گونه ها که برخی از آنها در معرض خطر انقراض قرار دارند، سازمان حفاظت محیط زیست سال 94 این دستورالعمل کاهش داد و آنرا به 17 دستورالعمل رساند که عمدتا مربوط به چهارپایان است.
وی ادامه داد: بر اساس کاهش دستورالعمل و بازبینی برخی از آنها محدودیت هایی در شکار و صید گونه های وحشی ایجاد شد و در حدود 10 استان شکار پرنده و 21 استان به طور کلی شکار و صید ممنوع شد.
تیموری گفت: همچنین سه استان تهران، بوشهر و اردبیل نیز به عنوان مناطق شکار ممنوع تصویب و اعلام شدند.
*** صدور 20 مجوز جدید برای باغ وحش ها ، باغ پرندگان و مراکز نگهداری پرندگان
وی اظهار کرد: 85 مورد باغ وحش، باغ پرندگان و مراکز نگهداری پرندگان تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت می کند که با توجه به اهمیت موضوع قوانین این مراکز بازنگری شد.
تیموری ادامه داد: از سال 93 به قبل بخش زیادی از این مراکز بدون مجوز فعالیت می کردند که بعد از بررسی در سال 94 برای حدود مرکز مجوز صادر کردیم.
*** خالی شدن سیرک های کشور از گونه های جانوری
مدیر کل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: یکی از برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست خالی کردن سیرک های کشور از گونه های جانوری بود که موفق به اجرای آن شد.
وی افزود: از ابتدای سال 95 هیچ مجوزی برای نگهداری از حیات وحش در سیرک ها صادر نشده است و به طور کلی ممنوع شده است.
وی اظهار کرد: با جرات می توان گفت که ایران جزو کشورهایی است که از حیات وحش در سیرک های خود استفاده نمی کند.
تیموری گفت: برای تشویق و ایجاد انگیزه این کار قرار است امسال دو باغ وحش را به عنوان واحدهای نمونه معرفی کنیم.
*** ورود و خروج حیات وحش با مجوز سازمان محیط زیست
تیموری گفت: مقابله با قاچاق حیات وحش در کشور نیازمند یک سیستم هدفمند و مدون است تا بتوان آنرا کاهش داد که بالارفتن آگاهی مردم بسیار حائز اهمیت است زیرا با این حساب مردم از خریداری حیات وحش خودداری می کنند.
وی افزود: دراین راستا نشست هایی را با ادارات کل گمرک فرودگاه ها داشتیم و مقرر شد ورود و خروج حیات وحش از این طریق با مجوز سازمان محیط زیست باشد.
تیموری اظهار کرد: با پلیس فتا هم در مورد سایت های فعال در مورد خرید و فروش حیات وحش وارد مذاکره شدیم که بر این اساس تلاش می شود این سایت ها شناسایی و متوقف شوند.
*** بیمه گونه های نادر حیات وحش
وی گفت: بیمه گونه های نادر حیات وحش از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و از سال گذشته پلنگ ایرانی به مدت 5 سال از طریق ' بیمه ما ' بیمه شد که بر این اساس تمام خساراتی که پلنگ به دام و انسان وارد می کند را بیمه پرداخت می کند بدون اینکه سازمان حفاظت محیط زیست هزینه ای تقبل کند.
تیموری افزود: از ابتدای سال 95 تاکنون دو قلاده تلفات پلنگ داشتیم که یکی ناشی از زایمان سخت بود و دیگری به علت سقوط از کوه و صخره تلف شد.
وی اظهار کرد: اما به طور کلی 70 درصد تلفات پلنگ ناشی از هجوم به گله و شکارچیان غیرقانونی است که بیمه تا حد زیادی این گونه ارزشمند را پوشش می دهد.
به گفته تیموری بیمه کردن خرس سیاه، خرس قهوه ای و گاندو نیز در دستور کار قرار دارد.
*** توقف تولید سلاح های شکاری
مدیر کل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توافقی میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت دفاع ، تولید سلاح های شکاری متوقف شد و سلاح های قاچاق نیز با شدت بیشتری کنترل می شود.
وی با اشاره به اینکه امسال آموزش شکارچیان جزو برنامه های سازمان محیط زیست است افزود: شکارچیانی که قرار است دفترچه شکار با هدف امرار معاش دریافت کنند تحت آموزش قرار خواهند گرفت.
علمی 9014****1440

منابع دیگر:
 • کشاورز نیوز
 • هدانا
۹۵/۰۳/۱۷
۱۴:۵۳

رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد: 920 میلیارد ریال اعتبار برای شهرداری بروجرد تعیین شد

بروجرد - ایرنا - رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد گفت: شورای اسلامی شهر بروجرد 920 میلیارد ریال برای اعتبار امسال شهرداری تعیین و تصویب کرد.

عباس شمس الدینی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: 60 درصد این اعتبار مربوط به طرح های عمران شهری و 40 درصد مابقی مربوط به حساب های جاری است.
وی گفت: بیشتر اعتبار عمرانی سال 1395 شهرداری بروجرد برای توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی، روشنایی معابر، زیباسازی شهری، آسفالت، سطل مکانیزه، کف پوش خیابان ها و آسفالت کوچه ها هزینه می شود.
رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد نامگذاری امسال مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را یادآور شد و افزود: ایجاد درآمد پایدار با توجه به مشکلات مالی شهرداری بروجرد در دستور کار است.
وی اظهار کرد: اجرای بازار بزرگ نواب و احداث مجتمع های هشت بهشت و شهدا می توانند نقش مهمی در ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری بروجرد و توسعه این شهرستان داشته باشند.
شمس الدینی خرید معدن شن و ماسه را از دیگر اقدامات شهرداری و شورای شهر در راستای ایجاد درآمد پایدار دانست و افزود: شهرداری قبل از خرید این معدن هر سال نزدیک به 15 میلیارد ریال ماسه خریداری می‎ کرد ولی اکنون به خودکفایی رسیده است.
وی گفت: این معدن علاوه بر تامین نیاز شهرداری بروجرد باعث ایجاد درآمد پایدار برای این نهاد می شود.
رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد در خصوص فعالیت کارخانه آسفالت شهرداری بروجرد اظهار کرد: رایزنی ‏‎با بیمه پاسارگاد به منظور تهیه ماهانه 500 تن قیر مورد نیاز این کارخانه درحال انجام است.
6052/3022

۹۵/۰۳/۱۸
۰۹:۲۱

پرداخت 8 میلیارد ریال خسارت در یک تصادف توسط بیمه ملت

بیمه ملت خسارت جانی ناشی از تصادف خودروی پراید را به مبلغ 8 میلیارد و 719 میلیون و 632 هزار ریال پرداخت کرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، طی حادثه‌ای که در جاده زرکان شهریار به علت تخطی از سرعت مطمئنه توسط راننده پراید رخ داد، خودروی مذکور واژگون و سرنشین آن به شدت مصدوم شد.
پس از تشکیل پرونده و انجام کارشناسی‌های لازم توسط بیمه ملت، این پرونده مشمول تعدد دیات شد و غرامت این حادثه به مبلغ 8 میلیارد و 719 میلیون و 632 هزار ریال برآورد و به زیان‌دیده پرداخت شد
میزان حق بیمه پرداختی یک‌ساله این خودرو(شخص ثالث) 6 میلیون و 474 هزار و 820 ریال بوده است.

منابع دیگر:
 • آیین
 • ریسک نیوز
 • فرصت نت
 • خبر اقتصادی
 • بانکداری ایرانی
 • بانک و صنعت
 • رویکرد
۹۵/۰۳/۱۷
۱۴:۵۴

مدیر پروژه ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی اعلام کرد: شهرستان راور جزو 3 منطقه بزرگ سکونت یوزپلنگ آسیایی در ایران

مدیر پروژه ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی سازمان محیط زیست کشور گفت: شهرستان راور جزو 3 منطقه بزرگ سکونت یوزپلنگ آسیایی در کشور است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر، "جوکار" در نخستین همایش آموزشی و توجیهی پروژه بین المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در شهرستان راور اظهار کرد: تغییرات اقلیمی، خشکسالی ها و عدم بارندگی در مناطق مختلف کشور مشکلاتی را به همراه داشته و مناطقی که هنوز از پوشش خوب منابع طبیعی و آب برخوردار هستند باید مورد حفاظت قرار گیرند تا هم محل مناسبی برای سکونت گونه های در حال انقراض باشد و هم طبیعتی ماندگار برای آن منطقه باشد و محیط زیست و سلامت آن در امان بماند و تخریب آن به صلاح منطقه و ساکنین نیست .
وی افزود: به دلیل سال ها تهدید و تلف شدن یوزپلنگ آسیایی در مناطق مختلف کشور و برای عدم انقراض این موجود، تفاهمنامه پروژه ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی از سال 80 بین سازمان ملل متحد و سازمان محیط زیست کشور منعقد شد.
جوکار با اشاره به اینکه تنها این گونه در حال انقراض در بخش کوچکی در ایران مشاهده شده است، تصریح کرد: این مدل یوزپلنگ در هیچ جای جهان شناسایی و یافت نشده و در شهرستان راور چندین قلاده از یوزپلنگ آسیایی مشاهده شده است و برای حفاظت و نگهداری از آنان برنامه ریزی های خاصی صورت گرفته است .
مدیر پروژه ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی گفت: در ایران به تنهایی 10 مدل گربه سان وجود دارد که در جهان بی نظیر است و یوزپلنگ آسیایی حیوانی نجیب و بی آزار بوده و پناهگاه این حیوان فقط در ایران می باشد و شهرستان راور جزو 3 منطقه بزرگ سکونت یوزپلنگ آسیایی در کشور است و چشم دنیا به این سمت کشیده شده و باید جهت حفظ و نگهداری و احیای آن برنامه ریزی کنیم .
وی در زمینه خسارت پوزپلنگ به احشام اهلی و دامداران مناطق اظهار کرد: به جهت نگهداری از این گونه در حال انقراض در سال 87 بیمه دانا طی قراردادی که با محیط زیست کشور منعقد کرده که در صورت خسارت دامداران از تهدید یوزپلنگ آسیایی به دام های سبک و سنگین خسارات آنان را تضمین و جبران نماید و در این خصوص از دامداران و ساکنین روستاها خواست تا در صورت مشاهده یوزپلنگ هیچ عکس العملی را نشان نداده و از انقراض و تلف کردن یوز جلوگیری کنند .
در ادامه این مراسم حجت الاسلام"محمدی" رئیس دادگستری شهرستان راور گفت: سلامت محیط زیست همان سلامت جامعه و حیات مردم است و باید محیط زیست را احیا و مدیریت کرد و خوشبختانه تهدید مردم شهرستان راور نسبت به محیط زیست و تخریب آن به مراتب کمتر از جاهای دیگر است .
وی افزود: افرادی در روستاها به دلیل خسارت به احشام و دام ها و یا مزارع خود اقدام به تلف کردن یوزپلنگ کرده اند که ضمن آگاه کردن آنان و آموزش لازم به این افراد می توان نقش مهمی در احیای آن داشت و با معرفی این افراد از سوی محیط زیست با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد .
پوششی
خبرنگار: 3

منابع دیگر:
 • تابناک
۹۵/۰۳/۱۷
۱۵:۰۸

بیمه دی برنده مناقصه جهاد کشاورزی سمنان شد

شرکت بیمه دی استان سمنان برنده مناقصه بیمه‌نامه عمر و حوادث سازمان جهاد کشاورزی این استان شد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، شرکت بیمه دی استان سمنان توانست از بین شرکت‌های حاضر در مناقصه سازمان جهاد کشاورزی استان، برنده این مناقصه شود.
مهدی خیرخواهان مدیر استان سمنان بیمه دی در این باره گفت: قراردادهای سال گذشته این سازمان فقط در خصوص بیمه‌نامه درمان بود و با توجه به خدمات خوب ارایه شده امسال توانستیم پرتفوی عمر و حوادث را نیز جذب کنیم.
همچنین به همراه این قرارداد، تفاهم‌نامه تجمیع خدمات بیمه‌ای با این ارگان منعقد شد و مقرر شد تا تمام خدمات بیمه‌ای اعم از مسئولیت، آتش‌سوزی و عمر و حوادث به تدریج به شرکت بیمه دی ارجاع داده شود.

۹۵/۰۳/۱۷
۱۷:۱۴

مناطق قابل ارتقای حفاظتی در 3 استان کشور شناسایی شدند

مدیر کل دفتر حفاظت و صید وشکار سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مناطقی در استان تهران بوشهر و ادبیل شناسایی شده که در زون‌های حفاظتی قابل ارتقا هستند.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران؛ علی تیموری مدیرکل دفتر حفاظت و صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست درنشست خبری امروز ( دوشنبه) که به مناسبت هفته جهانی محیط زیست و با شعار "به سوی طبیعت برای زندگی" در سالن اجتماعات سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، اظهار داشت: تمام مناطق حفاظتی و شکار ممنوع در کشور بازنگری شده و در این بین مناطقی در استان تهران، اردبیل و بوشهر جهت ارتقا در زون‌های حفاظتی شناسایی و معرفی شده‌اند.
**کاهش 50 درصدی آتش سوزی در مناطق چهارگانه حفاظتی 
تیموری در خصوص آتش سوزی در مناطق چهارگانه حفاظتی گفـت: طبق بررسی های به عمل آمده در سال 94 شاهد کاهش 50درصدی آتش سوزی در مناطق چهارگانه حفاظتی بوده‌ایم.
وی با بیان اینکه در جهت مقابله با کاهش خسارت آتش سوزی در مناطق پرسابقه 3 استان را به عنوان معین و 15 استان همجوار دیگر به عنوان همراه انتخاب کرده‌ایم، گفت:‌در استان‌های ایلام ، فارس و لرستان به جهت پرسابقه بودن در آتش سوزی با کمک استان‌های همجوار مانور اطفای حریق را انجام داده‌ایم.
وی با بیان اینکه در این امر روش‌های کمک گرفتن از سایر دستگاه‌های استان آموزش داده و در نظر گرفته شده است، گفت: روش های هم افزایی از سازمان مدیریت بحران، آتش نشانی، حلال احمر در نظر گرفته شده تا نیروهای یگان منابع طبیعی و محیط زیست آمادگی لازم را کسب کند.
**استقرار بالگرد در 7 استان کشور
مدیرکل دفتر حفاظت و صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای نخستین بار در سطح کشور استان‌های فارس، گلستان، آذربایجان شرقی، لرستان، ایلام، کرمانشاه و خراسان رضوی به دلیل تعداد دفعات حریق و وسعت آن طی 10 سال گذشته مجهز به استقرار بالگرد شده‌اند.
تیموری با بیان اینکه با سپاه و سازمان هوا و فضا قراردادی در خصوص استندبای بالگردها در استان‌های مذکور از تاریخ95/5/1 منقعد کرده‌ایم گفت: طبق پایلوت انجام شده در سال 94 از سنسور حریق در مانور اطفای حریق و جواب دهی آن این سنسور هشدار دهنده را در مناطق آسیب پذیر که به دفعات آتش گرفته اند نسب خواهیم کرد تا از طریق تلفن همراه به مدیران ارشد بحران، محیط زیست و منابع طبیعی هشدار دهد.
وی افزود: همچنین تجهیزات انفرادی حریق را افزایش داده و با همکاری سازمان جنگل‌ها طرح جامع اتقاحریق را طراحی و با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر دفاع و وزیر کشور آن را تدوین و به دولت ابلاغ کرده‌ایم.
مدیرکل دفتر حفاظت و صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: این طرح به مدت 5سال تدوین شده و برای جلوگیری از اطفای حریق کشور مناسب است و در همه استان‌های آسیب پذیر در مقابل آتش سوزی استخرهایی تنظیم شده تا زمان آتش سوزی بستر را پرآب کنند.
**کاهش بهره‌برداری از گونه های جانوری وحشی به 17 مورد کاهش یافت
تیموری در خصوص بازنگری آیین نامه اجرایی شکار و صید در سال گذشته گفت: آیین نامه اجرایی شکار و صید که نیازمند بازنگری بوده سال گذشته تدوین شده و موضوعات مختلفی در آن گنجانده شده که برای تصویب به دولت ارسال شده است.
وی با بیان اینکه قبل از سال 92 ، 25 دستور العمل بهره‌برداری از گونه‌های جانوری وحشی در حوزه شکار و صید را با درنظر گرفتن 8 گونه آبزی، 8 گونه پرنده و 9 گونه چهارپا و خرگوش ابلاغ کرده بودیم گفت:‌ در سال 94 به دلیل محدودیت گونه‌های جانوری حیات وحش حدود 17 مورد از دستورالعمل و 7 مورد از 25 مورد شکار چهارپا را کاهش داده‌ایم.
وی ادامه داد: از 9 مورد باقی مانده 2مورد را برای شکار گراز مختص اقلیت‌های مذهبی به استان‌ها ابلاغ و سایر موارد شکار ر ا به دلیل ظرفیت‌های وجودی حیات وحش ادامه نداده و مجوزی صادر نکرده‌ایم.
تیموری بیان داشت: کاهش 25 مورد شکار و صید به 17 مورد با در نظر گرفتن نیاز جوامع محلی، کاهش شکار و صید، تعداد گونه‌های کاهش یافته در نظر گرفته‌ایم.
**صدور مجوز برای 20 مرکز نگه‌داری حیات وحش 
مدیر کل دفترحفاظت و صید و شکار با بیان اینکه مجموع مراکزی که در سطح کشور در حوزه باغ پرندگان و مراکز نگهداری حیات وحش داریم 85 مورد است که تحت نظارت سازمان محیط زیست فعالیت می کنند گفت: قبل از سال 93 تعدادی از این مناطق مجوز نداشتند در حالی که در سال 94 به 20 مجموعه مجوز جدید داده شد.
تیموری با اشاره به اینکه در سال 95 اجازه استفاده از حیات وحش در سیرک نداده‌ایم اظهار کرد: سامان دهی حیات وحش در اختیار سیرک ها کار بسیار سختی بود که این حیوانات را تحویل گرفته و به باغ وحش‌ها واگذار کردیم. در سال 95 هیچ مجوزی برای سیرک ها نداشته‌ایم بنابراین کشور ما جزء کشورهایی است که از حیات وحش در سیرک استفاده نخواهد کرد.
تیموری در ادامه با اشاره به اینکه 68 مرکز تکثیر و پرورش حیات وحش در کشور وجود دارد گفت: طی بررسی های صورت گرفته متوجه شدیم تعدادی از این مراکز بعد از دریافت زمین از منابع طبیعی کاری از پیش نبرده بودند بنابراین مجوز 11 مرکز تکثیر و پرورش حیات وحش را ابطال و نسبت به عودت آن به منابع طبیعی اقدام کردیم.
تیموری گفت: امسال دو باغ وحش نمونه کشور طبق معیارهای مشخص شده معرفی می شود.
**عدم تقاضا ازسوی مردم مهم ترین راه مقابله با قاچاق حیات وحش است
مدیرکل دفتر حفاظت و صید و شکار با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم بحث قاچاق حیات وحش در کشور است اظهار کرد: این موضوع نیاز به یک سیستم و روش مشخص دارد همچنین باید آموزش و آگاهی مردم برای جلوگیری از خرید و فروش این گونه ها افزایش یابد. بدین منظور نشستی را با ادارات گمرک فرودگاهی برگزار کردیم. تا واردات و صادرات حیات وحش با مجوز محیط زیست صورت گیرد همچنین با پلیس فتا برای مقابله با سایتهایی که تبلیغ خرید و فروش حیات وحش را دارند جلساتی داشتیم.
وی ادامه داد: با ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا نیز نشستهایی را برگزار کردیم تا مانع قاچاق حیات وحش و خرید و فروش آن در کشور شویم.
تیموری افزود: مقابله با قاچاق حیات وحش و فروش غیر قانونی آن‌ها کار بسیار سختی است که هم اکنون در برخی نقاط شهرتهران به آشکارا افرادی اقدام به انجام این تخلف می‌کنند. 
**بیمه گونه‌های نادر حیات وحش 
تیموری با تاکید بر اینکه بیمه گونه‌های نادر از سال گذشته در دستور کار سازمان قرار گرفته است گفت: در سال گذشته به صورت داوطلبانه شرکت «بیمه ما» بحث حفاظت از پلنگ ایرانی را مطرح کرد، این بیمه تا 5 سال خسارات پلنگ به انسان، دام و خسارات مربوط به خود پلنگ را عهده دار شده است.
وی ادامه داد: بیمه «خرس سیاه و قهوه‌ای» نیز در دستور کار سازمان قرار دارد.
مدیر کل دفتر حفاظت، صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست بابیان اینکه از ابتدا سال با تلفات دو قلاده پلنگ یکی به دلیل زایمان و دیگری به علت افتادن از کوه وصخره مواجه شده‌ایم گفت: 75 درصداز تلفات پلنگ به دلیل سموم مسموم و شکار توسط شکارچیان به وقوع پیوسته است.
**توقف تولید سلاح شکاری 
تیموری در ادامه با اشاره به اینکه با همکاری وزارت دفاع تولید سلاح شکاری در کشور متوقف شده است، ادامه داد: آموزش شکارچیان را در دستور کار قرار داده‌ایم بطوریکه شکارچیان باید برای اخذ دفترچه شکار آموزش‌های لازم را در مورد آموزش گونه‌های در خطر انقراض، آموزش حقوق محیط زیست را بگذرانند.
وی افزود: آموزش صاحبان مراکز نگه‌داری حیات وحش، باغ وحش و پرندگان در دستور کار قرار دارد.

۹۵/۰۳/۱۷
۱۷:۲۴

دیدار هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با سفیر عراق در تهران

اعضاء هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به ریاست دکتر یحیی آل اسحق عصر دیروز در محل سفارت جمهوری عراق با سید راجح الموسوی ، سفیر این کشور در تهران دیدار نمودند

به گزارش خبرنگار هدانا ، اعضاء هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به ریاست دکتر یحیی آل اسحق عصر دیروز در محل سفارت جمهوری عراق با سید راجح الموسوی ، سفیر این کشور در تهران دیدار نمودند
در این دیدار دکتر یحیی آل اسحق در خصوص مشکلات ناشی از تغییرات دفعی و غافلگیرانه قوانین و مقررات در عراق توضیحاتی ارائه نمود و نیز وجود تبعیض در تعرفه های گمرکی عراق بین صادرکنندگان ایرانی و صادرکنندگان برخی دیگر از کشورها را مانعی مهم در ارتقاء مناسبات اقتصادی فیمابین برشمرد .
همچنین علی نیازی و فاطمه شعبانی از اعضاء هیأت مدیره اتاق مشترک به ضرورت اجرائی شدن تفاهمات صورت گرفته در خصوص تسهیل مبادلات پولی و بانکی فیمابین دو کشور و مشکلات بیمه ای در تعاملات اقتصادی فیمابین دو کشور اشاره نموده ، لزوم تسهیل در ورود صنعت بانک و بیمه ایران به بازار عراق را مورد تأکید قرار دادند .
در ادامهسفیر عراق نیز در این جلسه به ارائه توضیحاتی پیرامون مسائل و مشکلات فیمابین پرداخت و مشکلات داخلی عراق را عمده ترین مانع بر سر راه تحقق تفاهمات صورت گرفته تا کنون دانست و در عین حال قول مساعد جهت همکاری برای رفع موانع موجود داد
نهایتا مقرر گردید که مسائل مطروحه در قالب لوایحی به ضمیمه راهکارهای پیشنهادی تنظیم و به سفیر عراق ارائه شود تا پس از بررسی و حصول توافق ، مبنای همکاری فیمابین برای حل مشکلات موجود قرار گیرد .
عضویت در خبرنامه

۹۵/۰۳/۱۷
۱۴:۰۹

جزئیات توافق بیمه گران از زبان دبیر کارگروه مالی سندیکا / خسارت پرداختی، زاویه انحراف بیمه گران را نشان می دهد

آیین- به نظر می رسد اگر صنعت بیمه در نظر دارد با اتکا به روش های استاندارد قدم در راه حل بحران کسری ذخایر بردارد نیازمند ارتقا زیر ساختهای آی تی و مبتنی بر داده های شفاف است و تنها با اکتفا به روش های توافقی بعید به نظر می رسد در دراز مدت گرهی از مشکلات وا شود اگر چه که در کوتاه مدت اوضاع آرام و بدون تشنج باشد.
 
 
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از ریسک نیوز،شاید بتوان گفت ابلاغ ذخیره گیری مثلثی به شرکتهای بیمه از آخرین ابلاغیه های امین ، رییس کل پیشین بیمه مرکزی و جایگزینی آن با روش توافقی به پیشنهاد سندیکای بیمه گران از اولین توافقات کاری همتی، رییس کل جدید بیمه مرکزی باشد.
آنچه که مسلم است ، ابلاغ ذخیره گیری مثلثی به عنوان راهکاری در راستای راستی آزمایی آیین نامه 58 و روشی برای محاسبه دقیق میزان کسری ذخایر شرکتهای بیمه مطرح گردید تا از این طریق رقم دقیق تری از میزان کسری ذخایر صنعت بدست آید و در نهایت بتوان برای جبران این کسری ذخایر برنامه ترمیمی مشخصی ارایه کرد به عبارت دیگر روش مثلثی روش ذخیره گیری نیست بلکه روش برآورد تعهدات آینده شرکتها است.
اما گویا انتقادات بیمه گران در خصوص احتمال شوک وارده در نتیجه اجرای این روش سبب گردید روشی توافقی مبنای کار قرار گیرد چرا که به گفته منتقدان اجرای روش مثلثی ، صنعت بیمه جهت حل چالش های موجود به آرامش نیاز دارد نه هیاهو و شوک.
اما آنچه که مسلم است روش ذخیره گیری مثلثی تنها یک روش بود و سوال اساسی اینجاست که برای احتساب واقعی کمبود ذخایر شرکتهای بیمه ، حال با هر روشی که استفاده شود، چه پیش نیازهایی لازم است ؟
آیا روش توافقی می تواند در نهایت احتساب میزان دقیق کسری ذخایر شرکتهای بیمه را محقق کند یا حل این چالش نیازمند روش های استاندارد همراه با متدولوژی دقیق است؟
در حال حاضر کسری ذخایر 3800 میلیارد تومانی که از سوی برخی کارشناسان این رقم حتی تا 4000 میلیارد تومان هم برآورد می شود به چالش جدی بازار بیمه کشور بدل گشته به طوریکه گفته می شود کسری ذخیره یکی از شرکتهای دولتی واگذار شده به 800 میلیارد تومان هم می رسد در این راستا هر روشی که استفاده می شود باید بدون شک در راستای حل بحران باشد.
اما در حال حاضر بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه بر این باورند که با توجه به ضعف اساسی بخش فناوری اطلاعات در مجموعه صنعت بیمه کشور از یک سو و عدم وجود مکانیزم کنترلی و معیارسنجی در ذخیره گیری های مختلف حسابهای شرکت های بیمه ،به صرف استناد به اظهارات شرکت های بیمه و اتکا به توافق به نوعی فرار از واقعیت و گرفتار نمودن مدیران آینده صنعت بیمه خواهد بود.این چالش وقتی شدید تر می گردد که شورای عالی بیمه اجازه آزادسازی ذخایر قانونی را هم به برخی شرکت های بیمه داده است.
در این راستا به نظر می رسد اگر صنعت بیمه در نظر دارد با اتکا به روش های استاندارد قدم در راه حل بحران کسری ذخایر بردارد نیازمند ارتقا زیر ساختهای آی تی و مبتنی بر داده های شفاف است و تنها با اکتفا به روش های توافقی بعید به نظر می رسد در دراز مدت گرهی از مشکلات وا شود اگر چه که در کوتاه مدت اوضاع آرام و بدون تشنج باشد.
چرا که مسلما روش مثلثی یاروش دیگر مهم نیست ،مهم این است که اراده و تمایل مدیریتی در شرکت بیمه برای بررسی و تعیین میزان کسری ذخیره وجود داشته باشد .
آنگونه که به نظر می رسد ، بر طبق روش توافقی قرار شده است طوری اقدام شود که با تعیین سهم جبرانی هر سال، حداکثر طی سه یا چهار سال، همه کسری ذخایر جبران شود در این راستا و جهت آگاهی از جزییات بیشتر توافق بیمه گران جهت محاسبه دقیق کسری ذخایر مصاحبه ریسک نیوز با مجید رافع ، عضو کارگروه مالی سندیکا و مدیر مالی بیمه کارآفرین از پی می آید:
 
- در روش توافقی گویا قرار شده با تعیین سهم جبرانی هر سال، حداکثر طی سه یا چهار سال، همه کسری ذخایر جبران شود ، تحقق این امر چگونه امکان پذیر است؟
در خصوص خسارات عمده ثالث یک سوال عمده مطرح است و اینکه آیا این خسارت دفعتا در سال مثلا 94 بوجود آمده و سوال دوم اینکه آیا پیش بینی پرداخت آن برای سال 95 محقق می شود اما قضیه اینجاست که ما درآمدهایی در هر سال شناسایی می کنیم که منطبق با خساران آن دوره نیست و به عبارتی درآمدها جلوتر از خسارات است و این موضوع باید از طریق ذخیره فنی که برای این مساله گرفته می شود ، تامین گردد و از انجا که خسارت به صورت ناگهانی اتفاق می افتد ، روند و شرایط فعلی ، در بلند مدت سیستم را دچار مشکل خواهد کرد زیرا هر ساله بخشی از هزینه های خسارت با توجه به افزایش نرخ دیه و عدم افزایش نرخ حق بیمه متناسب با نرخ دیه ، مقداری از ذخایر مربوط به گذشته نسبت به ان روند موجود زاویه بیشتری پیدا می کند و مشکل از همین جا اغاز می شودکه طبیعتا باید طی بک برنامه چند ساله در هر شرکتی به مرور بخشی از ذخایر را افزایش دهند که تطابق درآمد ها و هزینه ها صورت گیرد.
 
- روش مثلثی در واقع یک راهکار راستی آزمایی برای محاسبه دقیق تر کسری ذخایر شرکتهای بیمه و روشی مبتنی بر استاندارد های جهانی بوده علت اصلی مخالفت ها و انتقاد ها چه بود؟
مسلما روش مثلثی یکی از روش های راستی آزمایی است که اتفاقا ضریب خطا هم داردچرا که در روش مثلثی از یک ضریب خسارت استفاده می شود وضریب خسارت هم برآوردی نه تحقق یافته به عبارتی خسارت هر سال به درآمد تقسیم می کند و به ضرایبی می رسد که این ضرایب را به سال های آینده تعمیم می دهد ولی با هر روشی انجام شود باز هم برآورد است پس با یک روش آزمونی مواجهیم که مستدل و قابل قبول است اما در چارچوب خودش. چرا که اگر اطلاعات را از گذشته دور به حال نیاوریم باز هم به بن بست می خوریم چون روش مثلثی مربوط به یک مجموعه اطلاعات است و هر چقدر عقب تر رویم،میدان آنالیزی که انجام می شود حجم دیتاهایش بالاتر می رود و در نتیجه اطلاعات قوی تر خواهد شد.
 
- آیا می توان گفت یکی از عللی که روش مثلثی در صنعت بیمه ایران کاربرد واقعی خود را نمی تواند داشته باشد به دلیل عدم کفایت حجم و سلامت دیتاهاست؟
هم حجم دیتاهای کافی نیست و هم اینکه با توجه به بافتی که در کشور وجود دارد هر چقدر با داده های واقعی تر کار کنیم بدون تردید اطلاعات قوی تر است .
 
بحث عمده ای که در سنیدکا مطرح شد چه بود؟
اما بحث عمدی که بنده در سندیکا مطرح کردم و امیدوارم این هیاهو ها تمام شود و بتوانیم کار را جلو بریم ، بحث توجه به خسارت پرداختی بوده است زیرا هر ذخیره ای با هر شرایطی در دوره های بعد پرداختی می شود و اجتناب ناپذیر است و خسارت پرداختی یک عمل اتفاق افتاده شده است و هیچ گونه ضریب احتمال خطا در ان نیست چون برآورد نیست و تحقق یافته است .پس توجه خسارت پرداختی تحقق یافته خیلی موثرتر می تواند باشد نسبت به روش مثلثی چون درخسارت پرداختی هم به نوعی روش مثلثی استفاده می شود یعنی مشخص می شود که امسال خسارت چه سالهایی پرداخت شده است و سال قبل تر ، خسارت چه سالهایی پرداخت شده است و ... که یک جامعه آماری تحقق یافته به ما می دهد.
روش مثلثی از ضریب خسارت استفاده می کند اما در راهکار توجه به " خسارت پرداختی" از خسارت پرداخت شده و تحقق یافته شده استفاده می کند و دقیقا زاویه انحراف را نشان می دهد .
در واقع نشان می دهد که ذخایر موجود برای خسارتهایی که در سال بعد اتفاق خواهد افتاد کفایت می کند ولی خسارت های سال های بعد تر را پوشش نمی دهد در نتیجه شرکتهای بیمه باید مقداری ذخایر کنار بگذارند که پوشش خسارتهای آتی را بدهد.
طبق این روش توافقی و توجه به خسارت پرداختی ، زاویه ای که ایجاد می شود زاویه افتراق بین خساراتی است که الان هست و چیزی که باید باشد که کاملا نشان داده می شود.
 
روش توافقی از چه متدی پیروی می کند؟
البته به نکته اشاره کنم که برای روش مثلثی هیچ روش جایگزینی تعریف نشده است بلکه کاملا توفقی است و توافق به این معنی است که وضعیت شرکت مورد نظر در یک کارگروه تخصصی و حرفه ای مورد بررسی واقع می شود و در جهت کاهش ریسک شرکت پیشنهاداتی به جمع بندی می رسد در واقع منظور از توافق همین است و متدولوژی خاصی این روش جایگزین ندارد به عبارتی در نشست های کارشناسی روی میزان کسری ذخایر شرکتها جمع بندی می شود و مقداری ریسک شرکتهای بیمه را پایین می آورد.
 
با این توافق صورت گرفته شرکتهایی که کسری ذخایر بالایی دارند چند سال طول می کشد تا این کسری جبران شود؟
ذکر این نکته ضروری است که اینها ذخایر نیست که دفعتا در یک سالی بخواهد ایجاد شود و در سال بعد بخواهد پرداخت شود در واقع این کسری طی سالهای متمادی ایجاد شده و یک جریانی بوده که اگر شرکتی نمی خواهد تعطیل شود تا ابدالدهر این کسری با آن خواهد بود اما بحث اینجاست که آیا می خواهیم آثار سوء نشات گرفته از یک مساله ای را در جا درمان کنیم که مطمینا این درمان ناگهانی شوک وارد می کند و هیچ فایده ای هم نداردیا اینکه طی جلسات کارشناسی به شرکت بیمه گفته شود با چنین ریسکی مواجه هستید و انحراف زاویه ای هم همراه دارد که مرتب این انحراف زاویه دارد بزرگتر می شود پس پیشنهاد می شود ابتدا جلوی بزرگ شدن زاویه را بگیرید و به مرور تلاش کنید ذخیره گیری کنید تا در صورت بحران بتوانید جبران مافات کنید.
 
واقعا می توان رقم دقیق کسری ذخایر صنعت بیمه را اندازه گیری کرد شاید اگر روش مثلثی استفاده می شد درست است که در کوتاه مدت ممکن بود به بازار شوک وارد کند اما در بلند مدت نقطه اطمینان بیشتری حاصل می کرد؟
شرکتهای بیمه الان چند وجهی اند و با یک معادله یک مجهولی مواجه نیستند بلکه با چند معادله چند مجهولی مواجهند قبلا ذینفعان شرکتهای بیمه بسیار محدود بودند اما الان با سیستم بخش خصوصی مواجهیم و کسی نمی خواهد یک صنعت را از ریشه و بن ساقط کند و برایش علامت سوال ایجاد کندبلکه باید بسترهای شفافی ایجاد شود که قابلیت بازدهی قویتر داشته باشد و ریسک صنعت کاهش یابد و قطعا با ایجاد تنش امکان پذیر نخواهد بود زیرا افراد عام که وارد جزییات فنی نمی شوند ناگهان همه جا پخش می شود شرکتهای بیمه ورشکسته اند در حالیکه جایی که باید مامن و مرکز اعتماد باشد با این شدت دچار آفت ریسک شود واقعا چه کسی نفع می برد بنابراین باید از حرکات انفجاری که آثار سوء می گذارد حذر کرد.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۰۳/۱۷
۱۵:۰۸

انتصاب جدید در شرکت بیمه ما

آیین- مراسم معارفه رئیس جدید شعبه کرمان بیمه ما برگزار شد.
 
 
به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه "ما" ، مراسم معارفه رئیس جدید شعبه کرمان باحضور جناب آقای امیرحسین قربانی معاون شبکه فروش و توسعه بازار، جناب آقای علی فتاحی معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی، جناب آقای شفیعی مدیر امور شعب، مدیر استان کرمان بانک ملت، روسای شعب استان، جمعی از روسای شعب شرکت های بیمه ای مستقر در کرمان و همچنین برخی از نمایندگان شعبه استان کرمان و برخی مسئولین محلی برگزارشد.
در این دیدار صمیمانه معاون شبکه فروش و توسعه بازار گفت: موفقیت هر مجموعه در گرو تیمی همدل و همراه است که شعبه کرمان به عنوان یکی از بهترین شعب بیمه ما، از این قاعده مستثنی نیست.
امیر حسین قربانی معاون شبکه فروش و توسعه بازار با اشاره به اهداف بلند مدت این مجموعه اعلام کرد: شبکه فروش شرکت بیمه "ما" را سهامداران، مردم و بیمه گذاران تشکیل داده اند به طوری که این مشارکت به نام "ما" در حال برند شدن است.
وی ادامه داد: ما یعنی تفکری برای مدیریت و ما شدن امروزه تفکر روز مدیریتی دنیا به شمار می رود. به منظور تحقق اهداف شرکت بیمه ما در صنعت بیمه کشورمان، برنامه شرکت و منابع انسانی بر این است که بالاترین دارایی سازمان، پرسنل و مشتریان هستند.
وی همچنین با اشاره به جایگاه و رتبه شعبه کرمان در شرکت اعلام کرد: شعبه استان کرمان از بین 19 شرکت بیمه مستقر در کرمان دارای رتبه 9 بوده که جایگاه و امتیاز مطلوبی به شمار می رود.
قربانی افزود: باید تلاش کرد تا این جایگاه ارتقا یابد. ایشان فرمودند انتخاب نام شرکت بیمه" ما" یعنی شبکه فروش سهامداران، مردم و بیمه گذاران و به این دلیل ما نامگذاری شده که تفکر ما شدن تفکر روز مدیریتی دنیا است.
بر اساس این گزارش در ادامه این مراسم نیز فصیحی هرندی رئیس جدید شعبه کرمان ضمن خوش آمد گویی به مدعوین و همکاران حضور جناب آقایان فتاحی، قربانی و شفیعی را در شعبه کرمان ابتدای سال 95 به فال نیک گرفت و گفت: حضور این اساتید بزرگوار انرژی مضاعفی را در همکاران ایجاد کرده تا بتوانیم با رویکردی کارشناسانه و همدلانه، به اهداف تعیین شده دست یابیم تا این مشارکت و همکاری موجب سربلندی هرچه بیشتر شرکت بیمه" ما" شود.
وی ضمن قدرانی از زحمات و تلاش صادقی ریاست سابق شعبه کرمان بیمه ما یادآور شد: تلاش من و همکارانم در این است تا شعبه ایی در اندازه نام بزرگ بانک ملت بسازیم.
هرندی افزود: من و همکارانم معتقدیم که مشتریان و مردم عزیز کرمان لایق بهترین ها هستند و شعبه کرمان در صدد رسیدن به این مهم است تا با ارائه خدماتی مناسب و در شان مردم استان، موجبات رضایت این عزیزان را فراهم سازد.
وی تاکید کرد: امیدوارم با استعانت از درگاه خداوند منان و مشارکت همه حضار، شاهد موفقیت روز افزون شعبه کرمان باشیم.
گفتنی است در خاتمه مراسم نیز بر پیام و شعار مدیر عامل شرکت بیمه "ما" مهندس صفدری با مضمون" افتخار می کنیم به نام "ما" و با تفکر "ما" بودن و در کنار هم بودن؛ نام بیمه "ما" را برند کنیم" تاکید شد و از سوی امیر حسین قربانی معاون شبکه فروش و توسعه بازار نیز لوح تقدیری به 4 نماینده برتر شرکت بیمه "ما" در شعبه استان کرمان اهداء شد.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

منابع دیگر:
 • ریسک نیوز
 • بنکر
 • ایستانیوز
۹۵/۰۳/۱۷
۱۵:۵۹

در مراسم بزرگداشت ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی صورت گرفت؛ حضور فعال تیم‌های خسارت سیار شرکت سهامی بیمه "ما"

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: در راستای خدمات رسانی شایسته و مناسب و در دسترس مشتری بودن، بیمه "ما" تیم‌های خسارت سیار خود را در مکان‌های پر تردد مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) مستقر ساخت.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه "ما"، تیم های خسارت سیار این شرکت در روزهای 13 و 14خرداد ماه با توجه به حجم گسترده ترافیک و به منظور رفاه حال بیمه‌گذاران عزیز در معابر پیرامونی حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضور داشته و به مردم عزیز خدمت رسانی کردند. تا در جهت ارائه خدمات بیمه گری و در دسترس بودن مشتریان به وظایف خود عمل نمایند.
 

منابع دیگر:
 • رویکرد
 • عصر ایران
 • پول نیوز
۹۵/۰۳/۱۷
۱۹:۰۸

رشد 18.5درصدی پرداخت خسارت بیمه گران در یک سال گذشته

بانکداری ایرانی ـ آمار سالانه صنعت بیمه نشان می دهد که بیمه سرانه کشور حدود 9 درصد رشد داشته و حجم حق بیمه نیز نزدیک به 10درصد افزایش یافت. اما در مقابل شرکت‌های بیمه‌گری 18.5 درصد خسارت بیشتری نسبت به دوره قبل پرداخت کرده است.

به گزارش بانکداری ایرانی، در بازار بیمه ایران  سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي به حدود ۶۰/۵ درصد رسيد (۱/۲ واحد بيشتر از سال ۹۳) و ۳۹/۵ درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد.
شرکت‌های بیمه گری درسال 94 معادل 144 هزار میلیارد خسارت پرداخت کردند که نسبت به دوره مشابه 18.5 درصد رشد داشته است و  نکته جالب توجه در سال 94 پیشی گرفتن دوباره خسارتهای بیمه شخص ثالث بر دیگر انواع بیمه گری است که حدود  44 درصد از میزان خسارتهای شرکت بیمه گری را تشکیل می دهد .و ۳۰/۹ درصد از خسارتهاي پرداختي به بيمه درمان اختصاص داشت. بيمه هاي زندگي و بدنه اتومبيل هريك حدود ۶/۲ و ۵/۹ درصد از خسارتهاي پرداختي بازار بيمه سهم دارند.
در میان 32 شرکت بیمه گری نسبت خسارت ۷ شركت بيمه از جمله  ملت، نوين، ميهن، سينا،  دانا، ايران و آسيا (به ترتيب با: ۱۰۴/۴، ۸۱/۸، ۸۰/۷، ۷۳/۳، ۷۲/۷، ۷۱/۴ و ۶۶/۸ درصد) بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده و در ۲ شركت بيمه آرمان و كوثر (به ترتيب با: ۶۳/۵ و ۶۲/۱ درصد) نزديك به اين ميزان در بازار بيمه است.
همپنین  حجم حق بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه با ۹/۷ درصد افزايش نسبت به سال گذشته به حدود ۲۲۶/۱ هزارميليارد ريال رسيد. بر اين اساس، نرخ رشد حق بيمه توليدي در مقايسه با سال ۱۳۹۳ (با ۲۶/۷ %) افت داشته است كه دليل اصلي آن رشد كمتر حق بيمه هاي توليدي در ۲ رشته بيمه شخص ثالث- مازاد و بيمه زندگي است (به ويژه در بيمه اجباري شخص ثالث با سهم عمده از بازار به موازات عدم افزايش مبلغ تعرفه حق بيمه اين رشته عليرغم ۱۰% افزايش مبلغ ديه در سال ۹۴) كه به ترتيب ميزان رشد حق بيمه هاي آنها از ۲۵/۱ و ۴۵/۵ درصد به حدود ۲/۶- و ۲۰/۴ درصد كاهش نشان داد. 
تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت نيز با ۱۰/۴ درصد رشد نسبت به سال قبل در حدود ۵۰/۷ ميليون فقره بود. بدين ترتيب نرخ رشد تعداد بيمه نامه هاي صادره در مقايسه با سال ۱۳۹۳ (با حدود ۷ %) بيشتر شده است.
همچنین میزان   ۳۷/۶ درصد از حق‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص داشت. اين ميزان در مقايسه با سال ۹۳ (به ميزان ۴۲/۲ %) كمتر شده است كه به نوعي علت آن، افت نرخ رشد تعداد بيمه نامه هاي صادره اين رشته بيمه از حدود ۹/۱ % در سال ۹۳ به حدود ۴/۷ % در سال ۹۴ است.  و  ۲۴/۲ درصد از حق بيمه هاي توليدي مرتبط با بيمه درمان بود (اين مقدار در سال ۹۳ معادل ۱۹/۷ % بود). در ضمن  سهم بيمه هاي زندگي و بدنه اتومبيل به ترتيب به ميزان ۱۱/۹ و ۶ درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد (اين مقادير به ترتيب در سال ۹۳، ۱۰/۵% و ۶/۶ % بود).
علاوه بر این  شركت هاي بيمه ۲۴/۹ ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت ‌نمودند كه در مقايسه با سال گذشته ۳۱/۴ درصد رشد داشته است (اين در حالي است كه رشد تعداد موارد خسارت در سال ۹۳ حدود ۹/۹% بوده است).
عدم افزايش نرخ رشد مبالغ خسارت پرداختي بازار بيمه طي سال ۹۴ عليرغم افزايش نرخ رشد تعداد موارد خسارت در مقايسه با سال ۹۳، بدين علت است كه دو رشته‌ درمان و شخص ثالث و مازاد كه سهم آنها از مبالغ خسارت پرداختي نسبت به رشته‌هاي ديگر بيشتر بوده و تقريباً نزديك به همديگر است، به لحاظ تغييرات نرخ رشد مبالغ خسارت پرداختي اثر يكديگر را خنثي نموده اند (يعني رشد مبالغ خسارت پرداختي بيمه هاي شخص ثالث و مازاد و بيمه درمان از حدود ۲۰/۲ و ۲/۵ درصد در سال ۹۳ به ۱۰/۲ و ۳۴/۳ درصد در سال ۹۴ رسيده است) اين در حالي است كه بيمه درمان با سهم بسيار بيشتري از تعداد خسارتهاي پرداختي نسبت به رشته شخص ثالث و مازاد (۴/۳ % در مقايسه با ۹۱/۶ %)، اثر افزايش در رشد تعداد خسارتها را به بازار بيمه منتقل نموده است.
نسبت خسارت:
 در حال حاضر با توجه به عدم امكان ارائه ارقام نهايي ذخاير حق بيمه و خسارات معوق شركتهاي بيمه براي سال ۱۳۹۴، امكان محاسبه "ضريب خسارت" بازار بيمه وجود ندارد و لذا در اين گزارش از شاخص «نسبت خسارت» جهت بررسي استفاده خواهد شد.  نسبت خسارت (كه حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي بر حسب درصد است و در محاسبه آن نسبت مبالغ خسارتهاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه هاي اداري- عمومي دخالت داده نمي شود) در اين مدت معادل ۶۳/۸ درصد بود و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴/۷ واحد افزايش نشان ‌داد. ۳ رشته‌ بيمه اعتبار، درمان و شخص ثالث- مازاد به ترتيب با ۳۶۳/۳، ۸۱/۳ و ۷۴/۶ درصد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه (با ۶۳/۸ %) داشتند. پس از رشته هاي نامبرده، نسبت خسارت ۳ رشته‌ بيمه بدنه اتومبيل، مسئوليت و حوادث راننده (با ۶۲/۵، ۶۱/۳ و ۵۰/۷ درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته هاي بيمه بوده اما پايين تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارند.
انحصار شركتي:
 ميزان انحصار شركتي در بازار بيمه طي سال ۱۳۹۴ بر اساس شاخص هرفيندال- هيرشمن (مجموع مجذورات سهم هر يك از شركتهاي بيمه) معادل ۱۸۷۱ واحد است كه در مقايسه با سال ۹۳ به ميزان ۹۱ واحد (معادل ۴/۶ درصد) كمتر شده و بهبود يافته است (توضيح آنكه مقدار به دست آمده براي اين شاخص، حكايت از نيمه متمركز و شبه رقابتي بودن بازار بيمه كشور دارد اما چنانچه اين ميزان به زير ۱۰۰۰ واحد برسد، بازار بيمه كاملاً رقابتي و غيرمتمركز خواهد شد).  با اين وجود، تنها ۹ شركت‌ بيمه: ايران، آسيا، البرز، دانا، پارسيان، پاسارگاد، كوثر، معلم و كارآفرين (هر يك داراي سهم بالاتر از ۳ درصد)، در مجموع ۸۳/۷ درصد از حق بيمه توليدي بازار را به خود اختصاص داده اند.
حق بيمه سرانه:
در سال ۱۳۹۴، شاخص حق بيمه سرانه (نسبت حق بيمه توليدي به جمعيت كشور) به حدود ۲/۹ ميليون ريال مي رسد كه به طور متوسط هريك از ۷۹ ميليون نفر ايراني در پرداخت آن به صنعت بيمه مشاركت داشته است. بر اين اساس، افزايش حق بيمه سرانه در مقايسه با سال ۱۳۹۳ (با مبلغ ۲/۶ ميليون ريال)، در حدود ۸/۵ درصد است.

۹۵/۰۳/۱۷
۱۱:۰۴

وظيفه صنعت بيمه،توسعه وتعميم فرهنگ بيمه

نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه روز گذشته با حضور رئیس کل بیمه مرکزی، مدیر کل روابط عمومی بیمه مرکزی و مدیران روابط عمومی شرکت های بیمه برگزار شد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، عبدالناصر همتی در این نشست با اشاره به نقش موثر مدیران روابط عمومی شرکت های بیمه در توسعه و تعمیم فرهنگ بیمه گفت: صنعت بیمه باید با درایت مدیران روابط عمومی خدمات وسیع صنعت بیمه را به مردم عزیز کشورمان معرفی کند.
وی با اشاره به اینکه صنعت بیمه کشور در عرصه تبلیغاتی نیاز به کار و تلاش بیشتر دارد، خطاب به مدیران روابط عمومی صنعت بیمه گفت: بیمه مرکزی برنامه های جدید خود را در راستای توسعه و تعمیم فرهنگ بیمه آغاز خواهد کرد و دست یاری به سوی شرکت های بیمه دراز می کند تا با همفکری بیشتر و استفاده از این فضای کارشناسی، نقش اصلی صنعت بیمه که همان ایجاد اطمینان و آرامش در جامعه است را بیش از پیش نمایان کند.
وی افزود: در این دوره حساس، شرکت های بیمه باید دست از رقابت های ناسالم بردارند و در جهت تقویت بنیه خود در مسیر خدمت بیشتر به مردم و اقتصاد کشور قدم بردارند.
 همتی خاطر نشان کرد: روابط عمومی ها فقط نقش منتشر کننده اخبار مدیر سازمان را ندارند بلکه باید مسائل مهم و نقاط ضعف و قوت سازمان خود را با همفکری کارشناسان شناسایی کرده و با استراتژی و برنامه های راهبردی در پیشبرد اهداف سازمان گام بردارند.
وی با تاکید بر "افزایش ارتباط با رسانه ها و برنامه ریزی لازم برای توسعه و تعمیم امر بیمه در کشور" گفت: با تبلیغات و اطلاع رسانی هدفمند می توان توسعه بیش از پیش صنعت بیمه را فراهم ساخت.
رئیس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنانش گفت: برنامه های فرهنگی و تبلیغاتی شرکت های بیمه باید به گونه ای هماهنگ، منسجم و حرفه ای پیش رود تا از قِبَل این برنامه ها، کل صنعت بیمه منتفع شود و صرفا به فکر تبلیغ برای یک شرکت نباشیم.
 همتی، از ضرورت تبیین و توضیح خسارت های عظیم پرداختی به بیمه گذاران به عنوان یکی دیگر از محورهای اطلاع رسانی صنعت بیمه یاد کرد و گفت: با اطلاع رسانی منطقی، می توان خدمات صنعت بیمه را علاوه بر زیان دیدگان، به عموم مردم نیز معرفی کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی هزینه موثر و کارآمد در عرصه تبلیغات و اطلاع رسانی را نوعی سرمایه گذاری دانست و گفت: مشکل صنعت بیمه صرفاً با فروش بیمه شخص ثالث حل نمی شود بلکه ابتکار در معرفی سایر رشته های بیمه ای (خصوصاً بیمه عمر، مسئولیت، مهندسی و ...)، معرفی خدمات ویژه و اطلاع رسانی خسارت های پرداختی از سوی شرکت های بیمه به بیمه گذاران باید سرلوحه امور قرار گیرد تا نقش بیمه در زندگی روزمره مردم ملموس تر شود.
همتی، تشکیل مستمر نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه را اقدامی موثر ارزیابی کرد و گفت: در این جلسات باید با همفکری و هم اندیشی مطالب لازم برای رسانه ها تهیه شود و از نظر کارشناسی رسانه های تخصصی نیز متقابلا استفاده شود.
وی همچنین از تاسیس انجمن های صنفی بیمه ای استقبال کرد و از مدیران روابط عمومی صنعت بیمه خواست تا با حمایت های فکری و مادی خود به اعتلای این قبیل انجمن ها کمک کنند.
در ادامه این مراسم، مصطفی زندی مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی، با اعطای لوح به مدیران روابط عمومی شرکت های بیمه "ما"، "حافظ" و "ایران معین"که آغازگر طرح " ب مثل بیمه " در استان های خراسان رضوی، گیلان و مناطق آزاد بودند، تقدیرکرد.

منابع دیگر:
 • عصر اعتبار
 • بانک و رسانه
 • دیوان اقتصاد
 • اقتصاد ایرانی
 • انتخاب
 • خبر اقتصادی
 • تابناک
 • سرمد‌نیوز
 • اقتصاد تهران
 • بینا
 • بانک و صنعت
۹۵/۰۳/۱۷
۱۱:۲۰

خدمات بیمه دانا گسترش می‌یابد

معاون استان ها و امور شعب بیمه دانا از جذب نمایندگان جدید، بازبینی در مناطق مختلف کشور و رتبه بندی نمایندگان برتر در آینده نزدیک خبر داد.
معاون استان ها و امور شعب بیمه دانا از جذب نمایندگان جدید، بازبینی در مناطق مختلف کشور و رتبه بندی نمایندگان برتر در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، حسین یاوری در کارگاه آموزشی بیمه های عمر و پس انداز و در جمع نمایندگان این شرکت با تأکید بر پیگیری و رفع مشکلات باقیمانده نمایندگان با ارائه راهکارهای عملیاتی اظهار داشت: تلاش می کنیم در طول سال جاری با برگزاری جلسات ماهانه در جهت رفع این مشکلات حرکت کنیم.
وی از ارائه بسته های ویژه بیمه ای خبر داد و افزود: مقرر شده در این جهت با دعوت از نمایندگان برتر دیدگاه آنها را درباره این بسته ها جویا شویم تا با مشارکت همگانی، بهترین و کامل ترین بسته بیمه ای طراحی و به بازار عرضه شود.
معاون استان ها و امور شعب بیمه دانا، پیگیری در خصوص صندوق نمایندگان را مورد تأکید قرارداد و گفت که از این ابزار کمک دهنده بزودی خبرهای خوبی خواهیم شنید.
یاوری، بازبینی در حدود اختیارات شعب و سرپرستی ها با بهره مندی از نظرات انجمن صنفی نمایندگان را مورد اشاره قرار داد و افزود: دستورالعملی را در این خصوص تهیه و تقدیم هیئت مدیره کردیم تا با بهره گیری از نظرات اعضای انجمن صنفی نمایندگان، نمایندگان برتر را شناسایی و نسبت به انتخاب آنها اقدام کنیم.
وی جذب نمایندگان جدید طبق آیین نامه مربوط و بازبینی در مناطق مختلف کشور را یادآور شد و افزود: تعداد سرپرستی های بیمه دانا از هفت سرپرستی موجود به ده سرپرستی افزایش خواهد یافت و تعدادی نماینده نیز در طول سال جاری به بدنه شرکت اضافه خواهد شد.
یاوری، صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت را از عمده مشکلات نمایندگان عنوان و ابراز امیدواری کرد: روند روبه رشد شرکت همچنان در سال جاری تداوم یابد.

۹۵/۰۳/۱۷
۱۱:۴۸

تداوم صدرنشینی بیمه دانا در بورس

دنیای بانک: دنیای بانک- سمیه کربلایی: در پایان معاملات دوشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تهران شاخص سهام بیمه دانا در بورس و بیمه های اتکای امین و سامان در فرابورس افزایش پیدا کرد و شاخص بقیه بیمه ها در بورس و فرابورس با افت همراه بود برای دومین روز پیاپی بیمه دانا در صدر بورسی ها با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس قرار گرفت.

۹۵/۰۳/۱۷
۱۵:۴۲

معامله درون گروهی در خانواده پاسارگاد/ «ضمیری»با فروش ملک سود امسال بیمه پاسارگاد را ساخت

گروه سایبان - بیمه پاسارگاد در بهمن ماه سال گذشته سه فقره مبایعه نامه با یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه پاسارگاد به امضا رسانده است که این معامله پرسود50 درصد سود بیمه پاسارگاد را پوشش داده است .
به گزارش پایگاه خبری راز پول، معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد اخیرا اعلام کرده است که توقف قرارداد شرکت متبوعش با ایران خودرو سبب شده که بیمه پاسارگاد با کاهش 5درصدی حق بیمه صادره نسبت به پیش بینی سال 94 مواجه شود و بر این اساس بیمه پاسارگاد که پیش بینی داشت بالغ بر 9 هزارو 50 میلیارد ریال حق بیمه به دست آورد تنها 8 هزارو 582 میلیارد و 21 میلیون ریال بنابرگزارشات حسابرسی نشده تحصیل کرده است . توقف قرارداد با ایران خودرو در حالی صورت گرفته که سود(زیان) ناخالص فعالیت بیمه ای قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی این شرکت در رشته ثالث اجباری با 330 میلیارد و 742 میلیون ریال و در بخش حوادث سرنشین با 68 میلیارد و 335 میلیون ریال زیان مواجه است.
البته ظاهرا بیمه پاسارگاد بخش عمده ای از سود خود در سال 94 را مدیون فروش ملک دزاشیب به شرکت هم خانواده اش یعنی توسعه انبوه سازی پاسارگاد است؛تا جایی که ضمیری در این خصوص اذعان دارد که عمده افزایش مبلغ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای نسبت به مبلغ پیش بینی شده مربوط به سود حاصل از فروش 2700 متر مربع فضای اداری مربوط به پروژه دزاشیب و نیاوران به شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد است .ظاهرا این فروش طی سه فقره مبایعه نامه در 30 بهمن 1394 صورت گرفته است که سود حاصل از فروش این املاک و مستغلات به عنوان درآمد غیر بیمه ای شناسایی شده و به سرفصل سایر درآمد ها و هزینه های غیر بیمه ای منتقل شده است .
بیمه پاسارگاد بهای تمام شده این ملک را 320میلیارد و 800 میلیون ریال عنوان کرده که از این معامله سود 311 میلیارد و 330 میلیون ریالی به دست آورده و ملک را 632 میلیارد و 130 میلیون ریال به عنوان بدهکار حساب خریدار منظور کرده و تنها 110میلیارد ریال از مبلغ را در سال 1394 تسویه کرده و باقیمانده را به سال 1395 منتقل که بخش عمده آن نیز تاکنون تسویه شده است . اما نگاهی به صورت های مالی حسابرسی نشده بیمه پاسارگاد نشان می دهد که در سال 1394 این شرکت بالغ بر 685 میلیارد و 656 میلیون ریال سود(زیان)خالص خواهد داشت و بنابر همین اطلاعات رسمی 314 میلیارد و 935 میلیون ریال از این سود که تقریبا 50درصد سود شرکت است از فروش دارایی حاصل شده است .
اما معامله میلیاردی این ملک با دریافت حدود 20درصد پیش پرداخت که مابقی آن هنوز کاملا تسویه نشده و سرمایه گذاری منابع حاصل از آن می تواند سود مناسبی را داشته باشد از تصمیمات مدیریتی شرکت است که ورود به آن رویکرد این مطلب نیست.آنچه مسلم است اینکه بیمه پاسارگاد در شرایط رکود بازار مسکن توانسته در یک معامله درون گروهی قیمت سهام خود را تحت تاثیر قراردهد.
البته سرفصل خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای از 8 میلیارد و 785 میلیون ریال در سال گذشته به 388 میلیارد و 712 میلیون ریال با رشد 4 هزارو 325درصدی روبه رو شده که این رشد نیز مرهون این معامله است .
افزایش 130درصدی سایر حساب ها و اسناد دریافتنی در پایان سال 1394 نسبت به عملکرد 9 ماهه همین سال نیز عمدتا ناشی از اسناد دریافتنی از شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد بابت فروش فضای اداری همین بند است .
در کنار این عملکرد شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که حق بیمه صادره شرکت در حالی 20 درصد رشد دارد که خسارت های پرداختی با 45درصد رشد گوی سبقت را ربوده و در این شرایط خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای توانسته وضعیت شرکت را تثبیت کند.
اما معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد افزایش هزینه های اداری و پرسنلی این شرکت نسبت به مبلغ پیش بینی شده را جمعا به میزان 96 میلیارد ریال عمدتا ناشی از مبالغ پرداختی بابت تسویه مالیات و عوارض سال 1391،جریمه قطعی مالیات و عوارض ارزش افزوده سال های 91 و 92 و تسویه اصل جریمه قطعی مالیات و عوارض ارزش افزوده سال 1390 در سرفصل سایر هزینه های اداری عنوان می کند و می افزاید که افزایش مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش کارکنان در هزینه های پرسنلی است .این در حالی است که پیش بینی ها عنوان می کند که این هزینه باید 651 میلیارد و 92 میلیون ریال باشد اما عملکرد حسابرسی نشده رقم 746 میلیارد و 823 میلیون ریالی را نشان می دهد .مسلما پرونده باز مالیات و عوارض سال 90 که در سال 94 تسویه شده دارای توجیح قابل قبولی از سوی مدیران این شرکت است اما بحث وجود مالیات ارزش افزوده که در بخش عملیات بیمه گری می گنجد در کنار هزینه های اداری و پرسنلی پرسشی است که است باید برای پاسخ به آن منتظر صورت های مالی حسابرسی شده ماند.
ضمیری اذعان می کند که عوارض بهداشت و درمان معادل 10درصد مجموع حق بیمه ثالث قانونی و مازاد سهم نگه داری پیش بینی شده است و حق بیمه واقعی شخص ثالث و مازاد در سال 1394کمتر از مبلغ پیش بینی بوده، در نتیجه کاهش عوارض بهداشت و درمان اجناب ناپذیر است .البته وی اذعان دارد که در اجرای بند د تبصره 14 قانون بودجه سال 1394 و بنابر نامه بیمه مرکزی عوارض نیروی انتظامی طی سال 1394 بصورت علی الحساب محاسبه و پرداخت شده است که با توجه به عملکرد واقعی بازار بیمه در سال 1394 در این رشته مبلغ قطعی عوارض مذکور برای هریک از شرکت های بیمه توسط بیمه مرکزی تعیین و تعدیل خواهد شد .
این در حالی است که بیمه مرکزی در ابتدای سال گذشته واریز عوارض نیروی انتظامی را به صورت هفتگی به شرکت های بیمه الزام کرده بود.
به هر حال به نظر می رسد داستان پرداخت عوارض نیروی انتظامی و وزارت بهداشت بیمه پاسارگاد به همین راحتی به نکته ختم نمی شود و مسلما حسابرس شرکت ابهامات این بند را تشریح خواهد کرد. بنابر اطلاعات کسب شده در همین زمینه بیمه پاسارگاد در این بخش با بدهی حائذ اهمیتی روبه رو است .
ضمیری در ادامه عنوان می کند که بنابر صورت جلسه نمایندگان منتخب شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران با معاون نظارت بیمه مرکزی بر اساس محاسبات انجام شده مبالغ پرداختی در سال 1394 بابت پرونده های خسارت بیمه شخص ثالث مربوط به بیمه نامه های سال 1393 و قبل از آن جمعا بالغ بر 769 میلیارد ریال است و بابت خسارات معوق بیمه شخص ثالث در پایان سال 1393 تیز جمعا مبلغ 789میلیارد ریال در نظر گرفته شده است . نکته حائذ اهمیت این پرداخت هم زمان خسارت و دخیره گیری بابت خسارت های معوق است .

۹۵/۰۳/۱۷
۱۴:۰۲

نشست مدیران شرکت بیمه دی و مدیران برق منطقه ای زنجان

نشست مدیران شرکت بیمه دی و مدیران برق منطقه ای زنجان، در استان زنجان برگزار شد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه دی؛ نشستی به همت مدیریت استان قزوین و با حضور معاون مالی و پشتیبانی، مدیر امور کارکنان، رئیس اداره قراردادها و مسئول رفاه و درمان کارکنان شرکت برق منطقه ای زنجان برگزار شد.
در این جلسه رزومه کاری شرکت بیمه دی در کل کشور و درخواست های بیمه گذار در خصوص ارائه خدمات بهینه به پرسنل مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
شایان ذکر است مدیر و معاون استان،مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار، کارشناس خسارت شعبه ، مدیر اشخاص و معاون مدیر نظارت بر بیمه های درمان حضور داشتند.

۹۵/۰۳/۱۷
۲۱:۵۴

5 درصد از سهام بیمه رازی در فرابورس ایران به فروش می‌رسد

عصر بازار- به دنبال فروش بلوک ۱۰ درصدی سهام بیمه رازی در اوایل خرداد امسال، بلوک ۵ درصدی بیمه رازی در روز ۱۹ خرداد ماه از طریق بازار پایه فرابورس ایران عرضه می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از فرابورس ایران، این بلوک 5 درصدی شامل 100 میلیون سهم بیمه رازی است که به قیمت پایه هر سهم یک هزار و 100 ریال و قیمت پایه کل 110 میلیارد ریال از طریق کارگزاری سهام گستران شرق عرضه خواهد شد.
این شرکت بیمه که فعالیت خود را از سال 82 در زمینه ارائه خدمات بیمه‌ای آغاز کرده، سرمایه خود را در سال 1393 و پس از آخرین مرحله افزایش سرمایه به 2 هزار میلیارد ریال رسانده است.
عرضه بلوکی در نماد "ورازی 4" در بازار پایه انجام می‌شود و کل ثمن معامله به صورت نقدی و طبق رویه جاری تسویه پایاپای پرداخت خواهد شد.
گفتنی است پیش از این، یک بلوک 10 درصدی از سهام این شرکت در روز 4 خردادماه امسال به ارزش 220 میلیارد ریال در بازار فرابورس فروخته شد.
 
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

منابع دیگر:
 • اقتصادنیوز
 • بولتن
 • عصر اعتبار
۹۵/۰۳/۱۷
۱۰:۵۴

گزارش نقدینه از شرکت های بورسی بیمه اتکائی امین سود 6 ماهه را 129 ریال محقق کرد

نقدینه- شرکت بیمه اتکائی امین اعلام کرد که دوره 6 ماهه منتهی به 29 اسفند 94 به ازای هر سهم 129 ریال سود اندوخته است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت بیمه اتکائی امین که یک هزار و 550 میلیارد ریال سرمایه فعالیت می کند، برای هر سهم در سال مالی منتهی به 31 شهریور 95 درآمد 249 ریالی پیش بینی کرده و در 6 ماه به 129 ریال آن رسیده و 54 درصد بودجه را پوشش داده است.
این شرکت ۱۹۲ میلیارد و ۸۴۱ میلیون ریال سود انباشته در حساب های 6 ماهه خود به ثبت رسانده و ۱۹۹ میلیارد و ۱۷۶ میلیون ریال سود خالص این شرکت در دوره 6 ماهه است.
گفتنی است شرکت سهامی بیمه ایران و بیمه آسیا بزرگترین سهامداران این شرکت هستند و اخرین قیمت هر سهم شرکت 1521 ریال بوده و نسبت قیمت به درآمد هر سهم شرکت 6.11 است و شرکت 10.95 درصد سهام شناور دارد.

۹۵/۰۳/۱۷
۰۸:۳۲

رونق اقتصادی در گرو کاهش نرخ سود بانکی

رونق اقتصادی در گرو کاهش نرخ سود بانکی یکی از عنوان های خبری شماره 172 هفته نامه آینه اشتغال است

دبیر کمیته برنامه و بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ارتباط بین نرخ تورم و سود بانکی یک رابطه اقتصادی در تئوری هاست و با توجه به این امر که دولت تدبیر و امید در سه سال اخیر با انضباط شدید مالی و سیاست های پولی دقیق توانسته است نرخ تورم را تا مرز تک نرخی شدن کاهش دهد اما به نظر می رسد برای خروج از این رکود باید نرخ سود بانکی را هم کاهش دهد.
سمیرا کرمی با اشاره به این امر که کاهش نرخ سود بانکی کمک می کند تا سرمایه ها به سمت بخشهای تولیدی هدایت شود افزود: ساماندهی موسسات پولی و اعتباری غیر مجاز هم ضروری است و دولت می تواند برای روتق اقتصاد در کشور از بسته های تشویقی مالی هم استفاده کند.
وقتی هدف وسیله را توجیه می کند؛ جزئیات وام بانکی پرداخت جریمه سربازی و سارق سابق دار پس از دستگیری به 20 فقره سرقت از منزل اعتراف کرد از دیگر عنوان های خبری شماره 172 هفته نامه آینه اشتغال است.
هفته نامه آینه اشتغال با مشی اقتصادی با مدیر مسئولی و صاحب امتیازی علی یوسفی منتشر می شود.
**** ضعف جامعه قرآنی خمین ناشی از کوتاهی مسئولان است یکی از عنوان های خبری هفته نامه صبح خمین است که به عملکرد ضعیف جامعه قرآنی خمین در مراحل استانی مسابقات قرآن کریم پرداخته است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمین گفت: جامعه قرآنی قوی در شهرستان وجود ندارد که این امر ناشی از ضعف مسئولان فرهنگی است.
حجت الاسلام مهدی حسینی افزود: خمین استعدادهای خوبی در رشته های تلاوت و حفظ دارد اما به دلیل انشقاق فعالان فرهنگی، این استعدادها فقط در مسابقات شهری رتبه می آورند که در صورت تلاش، همدلی و حرکت کردن در یک مسیر استعدادهای شهرستان منسجم می شود.
انعقاد تفاهم نامه همکاری در زمان وقوع بحران بین شرکت های برق مرکزی، همدان، لرستان، قم و اصفهان، تشریح برنامه های میراث فرهنگی در استان مرکزی، پاسخ مدیر عامل پالایشگاه امام خمینی(ره) به ادعای منتقدان و برگزاری اولین همایش شهرداران استان مرکزی در سال 95 از دیگر عنوان های خبری هفته نامه صبح خمین است.
هفته نامه صبح خمین با مشی خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با مدیر مسئولی و صاحب امتیازی سید امرالله موسوی منتشر می شود.
۵۱نشریه و 9 پایگاه خبری و اطلاع رسانی در استان مرکزی فعالیت رسانه ای دارند.
7114/6012

۹۵/۰۳/۱۷
۱۲:۳۱

فرآیند رسیدگی به شکایت‌های مشتریان بانک سامان ایزو گرفت

فرآیند رسیدگی به شکایت‌های مشتریان بانک سامان پس از ارزیابی‌های صورت‌گرفته توسط شرکت توف نورد ایران موفق به دریافت گواهینامه ایزو 10002:2014 شد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، منصور مومنی مدیر روابط عمومی و توسعه مشتریان بانک سامان با اعلام این خبر اظهار داشت: فرآیند رسیدگی به شکایت‌های مشتریان از سال 1390 با استقرار سیستم‌ها و روش‌های مناسب در بانک پیاده‌سازی و عملیاتی شد.
مومنی گفت: در راستای افزایش رضایت و وفاداری مشتریان بانک، کاهش زمان رسیدگی به شکایت‌های مشتریان با تمرکز بر افزایش کیفیت و توجه به الزامات بانک مرکزی، پروژه استانداردسازی فرآیند رسیدگی به شکایت‌ها براساس الزامات ایزو 10002:2014 از سال 1394 با بهره‌گیری از مجرب‌ترین مشاوران آغاز شد.
وی تصریح کرد: با استقرار تمام رویه‌های الزامی استانداردهای ایزو 9001 و 10002 در فرآیند مدیریت شکایت‌های مشتریان و تایید آن توسط کارشناسان شرکت توف نورد ایران، گواهینامه ایزو 10002:2014صادر شد.
مدیر روابط عمومی و توسعه مشتریان بانک سامان گفت: درحال حاضر اداره رسیدگی به صدای مشتریان از طریق کانال‌های مختلفی همچون وب‌سایت بانک، مرکز سامان ارتباط، ایمیل و فکس اقدام به ثبت و پیگیری شکایت‌های مشتریان می‌کند. پس از شکایت مشتری، پیامکی حاوی یک شماره پیگیری برای وی ارسال می‌شود و در طی مراحل رسیدگی می‌تواند با ورود به وب‌سایت بانک و وارد کردن این شماره، از آخرین وضعیت رسیدگی آگاهی یابد و پاسخ خود را دریافت کند.
مومنی تاکید کرد: در راستای بهبود فرایند رسیدگی به شکایت‌ها، درصورتی که مشتری از پاسخ اعلام شده رضایت نداشته باشد، در مراحل مجزایی، شکایت دوباره به مدیریت بازرسی بانک ارجاع می‌شود تا مورد بازبینی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: وجود شکایت و نارضایتی در هر شرکتی به‌ویژه شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات امری عادی است که به دلایل مختلف بروز می‌کند. اما سیاست و روش ما در مواجهه با شکایت‌های مشتریان، شناسایی نقاط ضعف و بهینه‌سازی فرآیندهای ارایه خدمات به مشتریان است که با تکیه بر همین نگاه، تاکنون موفق شده‌ایم بسیاری از روند کاری بانک را اصلاح و به‌روز کنیم.
انتهایی پیام

۹۵/۰۳/۱۷
۱۱:۲۶

بانک مسکن برگزار می‌کند مسابقه طراحی اینفوگرافیک با موضوع تسهیلات بانک مسکن

بانک مسکن به منظور بهره‌مندی از توانایی‌ها و استعدادهای علاقه‌مندان و فعالان حوزه گرافیک و سایر رشته‌های مرتبط در معرفی، اطلاع‌رسانی و آموزش هرچه بهتر انواع تسهیلات خود به مشتریان، مسابقه طراحی اینفوگرافیک (ایستا) برگزار می‌کند.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، علاقه‌مندان می‌توانند تا 15 مرداد 1395 آثار خود را در خصوص یکی از موضوعات تسهیلاتی بانک از جمله تسهیلات خرید ویژه زوجین از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم، تسهیلات خرید ویژه زوجین از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، تسهیلات خرید واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، تسهیلات خرید واحد مسکونی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم، تسهیلات 200 میلیون ریالی خرید واحد مسکونی از محل صندوق پس‌انداز مسکن، تسهیلات خرید واحد مسکونی از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان، تسهیلات جعاله از محل سپرده‌گذاری، تسهیلات جعاله از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، تسهیلات ساخت واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، تسهیلات احداث و یا تکمیل واحد مسکونی از محل صندوق پس‌انداز مسکن و تسهیلات احداث و یا تکمیل واحد مسکونی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم از طریق پرتال بانک مسکن ارسال کنند.
به نفرات اول تا سوم این مسابقه به ترتیب دو سکه بهار آزادی، یک سکه بهار آزادی و نیم سکه بهار آزادی اختصاص یافته و به 10 نفر منتخب دیگر نیز هدایایی به رسم یادبود اهدا می‌شود.
جزییات بیشتر در خصوص شرکت در این مسابقه در سایت بانک مسکن موجود است.
اینفوگرافیک، تصویر گرافیکی است که به منظور توضیح و انتقال بهتر حجم قابل توجهی از محتوا، داده‌ها و اطلاعات با استفاده از جدول، نمودار، عکس و متن در یک فضای کوچک، منسجم و بدون پیچیدگی مورد استفاده قرار می گیرد. اینفوگرافیک به منظور ارایه گزارش‌ها، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و آموزش در دو قالب ایستا و پویا مورد استفاده قرار می‌گیرد که نوع پویای آن همان موشن گرافیک است.

۹۵/۰۳/۱۷
۱۱:۲۹

جمع آوری امضاء برای طرح نظام پولی و بانکی بدون ربا در مجلس

نماینده مردم آباده از پیگیری و جمع آوری امضاء نمایندگان برای در دستور قرار گرفتن طرح قانون نظام پولی و بانکی بدون ربا در مجلس خبر داد.
رحیم زارع در این زمینه به خبرنگار پارلمانی ایسنا گفت: در حال حاضر با تلاش تعدادی از نمایندگان طرح نظام پولی و بانکی بدون ربا در اختیار حداکثر نمایندگان قرار گرفته است تا هر چه زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.
وی افزود: ‌امیدواریم با این طرح حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی که اصلاح قانون پولی و بانکی است هر چه زودتر مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با بیان این که قوانینی مانند بیمه و مالیات بر ارزش افزوده نیز در مجلس اصلاح شده است گفت: قانون پولی و بانکی نیز باید مطابق با قوانین اسلامی و در عین حال بانکداری بین‌المللی همراه شود تا برای کنترل تورم، حفظ ارزش پول و همچنین اثر آن در خروج از رکود را شاهد باشیم.

۹۵/۰۳/۱۷
۱۳:۱۱

پیام مدیرعامل بانک شهر به مناسبت رمضان

مدیرعامل بانک شهر به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، پیامی را صادر کرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، در بخشی از پیام حسین محمد‌پورزرندی مدیرعامل بانک شهر آمده است: ایزد متعال را سپاس می‌گویم که توفیق عبادت و بندگی در ماه مبارک رمضان را بار دیگر در تقدیرمان قرارداد و فرصتی فراهم آورد تا با روزه‌داری در ماه تهذیب و تزکیه نفس با یاری از درگاه مهر بی‌نهایتش به آرامش روحانی دست یابیم.
در ادامه این پیام می‌خوانیم: امید است در پرتو الطاف پرودگار متعال، در لحظات ارزشمند تفکر و تعمق در این ماه مبارک، فرصتی فراهم آمده باشد تا به ارزش والای انسانی نزدیک‌تر شده و ره‌توشه‌ای ارزشمند برای خدمت مخلصانه و بی‌دریغ به خلق خدا را کسب کنیم. امیدوارم چشمه‌سار رحمت رمضان تا همیشه برفضای جان و دلمان جاری بماند و توفیق بهره‌مندی از فیوضات این ماه پر خیر و برکت در سال‌های آینده نیز نصیبمان شود.

۹۵/۰۳/۱۷
۱۴:۵۱

آغاز به کار دوره آموزش مجازی بانک ایران زمین

اولین دوره آموزش بانکداری به‌صورت مجازی در استان سیستان و بلوچستان توسط بانک ایران زمین آغاز به کار کرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، مصطفی یزدانجو مدیر شعب بانک ایران زمین ضمن ابراز خرسندی از ایجاد زیرساخت‌های لازم برای برگزاری این دوره‌ها گفت: از آنجایی که شعب بانک ایران زمین در سراسر کشور پراکنده هستند برگزاری دوره‌های آموزشی برای همکاران در برخی از استان‌ها با مشکلات زیادی مانند مسافت، نبود مدرس و هزینه روبه‌رو بود که با راه‌اندازی امکانات تدریس از راه دور این مشکلات به حداقل خود می‌رسد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا امکان اجرای این سیستم در سایر استان‌ها نیز فراهم شده است، ابراز کرد: اجرای این سیستم در مراکز استان‌ها امکان‌پذیر است و به‌زودی می‌توان بسیاری از جلسات سراسری را از این طریق برگزار کرد.

۹۵/۰۳/۱۷
۱۷:۰۲

قائم مقام بانک قوامین: سند تحول بانک قوامین توانمندی واقعی بانک را به تصویر می‌کشد

قائم مقام بانک قوامین با تاکید بر اینکه سند تحول بانک قوامین توانمندی واقعی بانک را در نظام پولی کشور به تصویر می‌کشد، گفت: سند تحول بنیادین بانک قوامین با مدیریت راهبردی استادان دانشگاه و با مشارکت فعال و نقش‌آفرینی لایه‎‌های مختلف شبکه مدیریتی بانک تدوین شده و توانمندی واقعی بانک را در نظام پولی کشور به تصویر می‌کشد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، حمیدرضا نجف‌پور قائم‌مقام بانک قوامین تصریح کرد: در تدوین 30 سند تحول هشت محور اصلی شامل مهارت، دارایی‌ها، شایستگی‌ها، ساختار، فن‌آوری اطلاعات و 130 شاخص اندازه‌گیری، توجه جدی شده که به بررسی وضع موجود بانک، تحلیل رقبا و بررسی نظرات مشتریان و سهامداران و تعیین نقاط مطلوب پرداخته در نهایت چشم‌انداز، ماموریت، اهداف کلان استراتژی‌ها اقدامات راهبردی و بازارهای هدف باز طراحی شده است.
قائم مقام بانک به تشریح اهداف راهبردی و سند تحول بنیادین بانک پرداخت و افزود: شش هدف راهبردی جهت سند تحول بانک طرح‌ریزی شده‌ که عبارتند از ایجاد نظام گزارش‌گیری و تحلیل‌گری عالمانه برای نهادینه‌سازی و جریان‌سازی فرهنگ تحلیل مالی و بانکی در کلیه سطوح سازمانی(حوزه مرکزی، مدیریت استان، شعب و کارکنان)، شناخت دقیق از وضعیت عملکردی بانک در ابعاد گوناگون ماموریتی (تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارایه خدمات)، ایجاد تصویری شفاف و روشن از وضعیت موجود و ضرورت تعیین نقاط مطلوب و میزان فاصله‌ها، طرح‌ریزی راهبردی، هدفمند و یکپارچه برای مدیریت عالمانه مسائل و چالش‌های محیطی، ایجاد فضای عقلانی و مشارکتی برای انجام اقدامات راهبردی در جهت کاهش منطقی فاصله‌ها و رسیدن به مطلوبیت‌های راهبردی و ایجاد خلاقیت و نوآوری و شکوفا کردن ظرفیت همکاران استانی و به‌کارگیری سایر پتانسیل‌های محیطی و بومی و ایجاد زمینه‌های لازم برای انجام تلاش‌های جهادی و همگانی در جهت افزایش راندمان کاری و ارتقای بهره‌وری.
نجف‌پور فرهنگ‌سازی سند بنیادین تحول بانک قوامین در لایه‌های مختلف بانک را یک اصل مهم دانست و خاطرنشان کرد: جریان‌سازی و فرهنگ‌سازی در رده‌های مختلف سازمان به ما کمک می‌کند در کلیت بانک تصویر شفافی ترسیم کنیم و در چهار چوب این شفافیت‌سازی مشکلات را به حداقل برسانیم. وقتی مفاهمه و جریان‌سازی با رویکرد افزایش بهره‌وری در مجموعه بانک نهادینه شود، قطعاً حرکتی رو به جلو داریم. لذا بر ضرورت تحلیل آماری و عملکردی با ایجاد یک فضای کارگاهی در میان مدیران و ستاد تاکید داریم که امیدواریم مجموعه این عملکردها بتوانند ما را در راستای اهداف تعریف شده هدایت کند.

۹۵/۰۳/۱۷
۱۸:۰۶

فوربس گزارش داد راه اندازی بانک فراساحلی در ایران برای مقابله با تحریم های بانکی

پایگاه خبری فوربس با اشاره به تصمیم ایران برای راه اندازی بانک فراساحلی در کیش نوشت: غلبه بر محدودیت پرداخت های بین المللی یکی از اهداف راه اندازی این بانک است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری فوربس، ایران با هدف غلبه بر محدودیت های پرداخت های بین المللی قرار است در طی یک ماه آینده یک بانک فراساحلی در یکی از جزیره های خلیج فارس راه اندازی کند.
این بانک در جزیره کیش ایجاد خواهد شد و هدف از آن انتقال پول بین داخل و خارج از کشور و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی عنوان شده است.
هرچند هنوز این خبر از سوی بانک مرکزی ایران تایید نشده، اما به گفته علی جیرفتی، معاون رئیس سازمان منطقه آزاد کیش، این بانک در ماه جولای افتتاح خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد، می تواند نقش مفیدی برای ایران ایفا کند که همچنان به دنبال راه هایی برای ورود به سیستم مالی بین المللی است.
بانک های ایرانی در سال های اخیر به دلیل تحریم های غرب برای انجام تراکنش های بین المللی با مشکل مواجه بوده اند و سیستم بانکی ایران به طور کلی ضعیف است و به تزریق سرمایه مجدد نیاز فوری دارد.  هرچند تحریم های غرب علیه بانک های ایرانی برداشته شده، اما آنها همچنان برای یافتن بانک های خارجی ای که مایل به همکاری با آنها باشند با مشکل مواجه اند.بانک های مهم بین المللی همچنان به دلیل تحریم های پابرجای دولت آمریکا و ممنوعیت استفاده از دلار در معاملات با ایران تمایلی به همکاری با این کشور ندارند.
بر اساس یک گزارش رسانه ای جدید، دولت آمریکا در حال بررسی تغییر مقررات خود است تا به ایران اجازه دهد با استفاده از موسسات مالی غیرآمریکایی به دلار معامله کند.
به رغم مشکلات موجود، اقتصاد ایران نشانه هایی از بهبود وضعیت را از خود نشان داده که تا حدی ناشی از لغو تحریم ها و تا حدی سیاست های دولت حسن روحانی است. تولید نفت ایران در حال رسیدن به سطح قبل از تحریم هاست، نرخ تورم به زیر 10 درصد رسیده و شکاف بین نرخ ارز رسمی و ارز آزاد در حال کم شدن است.

۹۵/۰۳/۱۷
۱۱:۰۸

سعیدی: بانک‌ها کمر اقتصاد و تولید را شکسته‌اند/ نباید خروج از رکود به قیمت تعطیلی بنگاه‌های تولیدی باشد

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم با انتقاد از رشد صرفا 25 درصدی قانون برنامه پنجم، تصریح کرد: بانک ها کمر اقتصاد و تولید را شکسته اند و این بهره بانکی در هیچ کجای دنیا متداول نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمداسماعیل سعیدی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 17 خرداد) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش وزیر امور اقتصاد و دارایی در صحن علنی مجلس، خطاب به طیب‌نیا گفت: جنابعالی در کسوت اجرا هستید بنابراین باید مجری تئوری ها و مقررات مصوب باشید و بگویید در خصوص قانون برنامه در زمینه اقتصاد در 3 سال گذشته چه میزان پیشرفت داشته اید.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم افزود: باید پاسخ دهید که چرا برنامه پنجم طبق گفته بسیاری از مسئولان تنها در حدود 25 درصد پیشرفت داشت و علت عدم تحقق اهداف چه بود و مجلس چه همکاری و تعاملی را می تواند با دولت در جهت رفع مشکلات داشته باشد.
وی تأکید کرد: جنابعالی باید پاسخ دهید که برای خروج از رکود چه اقدامی انجام داده اید شما نرخ تورم را تک رقمی اعلام می کنید که این نوید بسیار خوبی است اما به چه قیمت؟ آیا به قیمت تعطیلی بنگاه های تولیدی و به قیمت ضربه خوردن به محیط کسب و کار؟ شما باید پاسخ دهید که چرا ارقام مالیاتی افزایش پیدا کرده است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم گفت: در طول 3 سال گذشته چه اقداماتی را در نظام مالیاتی انجام داده اید؟ نظام بانکی باید اصلاح شود؛ چرا که بانک ها کمر اقتصاد و تولید را شکسته اند و این بهره بانکی در هیچ کجای دنیا متداول نیست./

۹۵/۰۳/۱۷
۱۲:۵۶

نظام بانکی و مساله FATCA

محمود غلامی
مدتی است بانک‌های ایرانی، با مساله‌ای به نام FATCA مواجه شده‌اند. این عبارت، اگرچه برای عموم مردم و فعالان اقتصادی شناخته شده نیست، اما در روزهای اخیر، بانک‌های ایرانی که قصد از سرگیری روابط با بانک‌های خارجی را دارند، مکررا با آن برخورد کرده‌اند و به راه‌های مواجهه با آن اندیشیده‌اند. بانک‌های خارجی اما سال‌ها است که با FATCA و مشکلات ناشی از اجرای آن دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که از ایالات‌متحده آمریکا و یکجانبه‌گرایی آن ناشی می‌شود. در این نوشته تلاش شده تا به اختصار، چیستی FATCA و مشکلاتی که برای بانک‌ها و موسسات مالی غیر آمریکایی ایجاد می‌کند توضیح داده شود. FATCA خلاصه عبارت Foreign Account Tax Compliance Act است و می‌توان آن را به قانون اخذ مالیات از حساب‌های خارجی ترجمه کرد.
این قانون، در سال 2010 تصویب شده است و تکالیفی را برای بانک‌ها و موسسات خارجی (غیرآمریکایی) در رابطه با گزارش‌دهی به مقامات مالیاتی آمریکا وضع می‌کند و برای اجرای آن تکالیف نیز ضمانت‌اجراهای مشخصی در نظر گرفته است. ایالات‌متحده آمریکا، سالانه ده‌ها میلیارد دلار در نتیجه فرار مالیاتی شهروندان خود، متضرر می‌شود. در برخی از منابع گفته شده است که میزان فرار مالیاتی آمریکاییان که با استفاده از حساب‌های بانکی خارجی انجام می‌شود، سالانه حدود 100 میلیارد دلار است. این فرار مالیاتی، می‌تواند به اشکال مختلفی صورت گیرد. یکی از این شکل‌ها عبارت است از ثبت شرکت‌هایی در خارج از آمریکا و با تابعیت غیرآمریکایی و سپس، انتقال وجوه به آن حساب‌ها. در چنین صورتی،‌ مقامات مالیاتی آمریکایی که از هویت واقعی مالکان شرکت با خبر نیستند، آن را آمریکایی و مشمول مالیات‌های آمریکا نمی‌دانند و به این ترتیب، مالکان آمریکایی شرکت، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. راهکار دیگر این است که دارایی‌های اشخاص آمریکایی به اشیای با ارزشی همچون الماس تبدیل شوند و به طور قاچاقی از آمریکا خارج و سپس در بانک‌های غیر آمریکایی به امانت گذاشته شوند. در چنین صورتی نیز، چون هویت و تابعیت صاحب حساب (یا دارنده صندوق امانت) بر اساس قواعد رازداری بانکی برای مقامات مالیاتی آمریکا فاش نمی‌شود، مالیاتی نیز قابل دریافت نخواهد بود.
دولت آمریکا سال‌ها در پی آن بود که با این فرارهای مالیاتی مبارزه کند. در سال 2001 این دولت اعلام کرد که موسسات مالی خارجی، به موسسات واجد شرایط یا (Qualified Intermediaries(QI و موسسات فاقد شرایط تقسیم می‌شوند. موسسات QI موسساتی هستند که بر اساس توافقی که با مقامات مالیاتی آمریکا داشته‌اند، متعهد می‌شوند که ملیت مشتریان خود را تعیین و مشخص کنند که هر مشتری، تبعه چه کشوری است. با این حال، آنها مکلف نیستند که هویت تمامی مشتریان خود را به مقامات مالیاتی آمریکا گزارش دهند، بلکه در هنگامی که پرداختی از منابع آمریکایی به مشتریان غیر آمریکایی صورت می‌گیرد، موسسه مالی خارجی موظف است مبلغ مشخصی را تحت عنوان مالیات نزد خود نگه‌دارد تا مقامات مالیاتی آمریکا در این خصوص، تعیین تکلیف کنند و اجازه انتقال آن وجه را بدهند. مکانیزم مزبور، برای بانک‌ها اجباری نبود و یک نوع همکاری اختیاری با مراجع مالیاتی آمریکا محسوب می‌شد. برای همین هم کارآیی چندانی نداشت.
بانک‌های متعددی برای شرکت‌هایی حساب باز می‌کردند که اشخاص آمریکایی برای فرار مالیاتی آنها را ایجاد کرده بودند و منابع قابل توجهی از آمریکا به این شرکت‌ها انتقال داده می‌شد. یکی از پرونده‌های مشهور در این رابطه، پرونده بانک UBS بود که مشخص شد به هزاران شخص آمریکایی چنین خدمتی را ارائه داده است. این بانک، بعدها به پرداخت 780 میلیون دلار جریمه محکوم شد و همچنین وادار به این شد که نام بیش از 4000 مشتری خود را که از طریق حساب‌هایی نزد آن بانک اقدام به فرار مالیاتی کرده بودند افشا کند. در نتیجه همین ضعف‌ها و کاستی‌ها بود که در سال 2010 FATCA تصویب شد.
تکالیفی که FATCA برای بانک‌ها و موسسات مالی خارجی وضع می‌کند، متعدد است. بانک‌ها و موسسات مالی غیرآمریکایی موظف هستند ملیت مشتریان خود را تعیین کنند و نام، آدرس، سایر اطلاعات و مشخصات هویتی، شماره حساب، مانده حساب، سود خالص پرداختی و سایر درآمدهای واریزی به حساب را به مقامات مالیاتی آمریکا اطلاع دهند. موسسات مالی خارجی، باید مدارک و اسنادی را از مشتریان خود مطالبه کنند که مشخص کند آنها آمریکایی هستند یا خیر. در صورتی که برای موسسه مالی خارجی مشخص شود که مشتری آنها یا بانکی که با آنها روابط کارگزاری دارد، از FATCA و الزامات آن متابعت نمی‌کند، باید 30 درصد از مبالغ دریافتی از آنها را به‌عنوان مالیات نزد خود نگه دارند تا در صورتی که مقامات مالیاتی آمریکا اعلام کردند آن مشتری یا آن بانک، بدهی مالیاتی دارد، از مبلغ مزبور بتوان مالیات را وصول کرد. علاوه‌بر این، در صورتی که یک موسسه مالی خارجی از مقررات FATCA متابعت نکند، از پرداخت‌ها و درآمدهایی که منشا آمریکایی دارند، موظف به پرداخت 30 درصد به‌عنوان مالیات خواهد شد. موسسات مالی خارجی، برای اینکه نشان دهند از مقررات FATCA متابعت می‌کنند باید نزد مقامات مالیاتی آمریکا ثبت‌نام کنند و یکسری تعهدات را به آن سازمان بدهند. مهم‌ترین تعهدی که در این رابطه وجود دارد عبارت است از تعهد به ارائه اطلاعات مشتریان آمریکایی خود و همچنین، شرکت‌هایی که اگرچه از نظر قانونی و رسمی، آمریکایی نیستند، اما قراینی بر مالکیت جدی آمریکاییان در آنها وجود دارد.
از سال 2010 تا کنون انتقادات زیادی به FATCA وارد شده است. مهم‌ترین انتقاد، یکجانبه‌ بودن FATCA است. ایالات‌متحده آمریکا، عملا با وضع این قانون، بانک‌ها و موسسات مالی خارجی را به‌عنوان مامور مالیاتی خود قلمداد کرده است. ایالات‌متحده آمریکا، قانون مزبور را برای بانک‌ها و موسسات مالی خارجی وضع کرده است و به این ترتیب، اقدام به اعمال فراسرزمینی قوانین خود کرده است. اجرای فراسرزمینی قوانین ملی، از منظر حقوقی قابل قبول نیست و خلاف اصل برابری دولت‌ها و سرزمینی بودن صلاحیت‌ قوانین ملی است. ایالات‌متحده آمریکا با وضع این قانون، میلیاردها دلار هزینه برای بانک‌ها و موسسات غیرآمریکایی ایجاد کرده است و درآمدهای مالیاتی خود را به زیان بانک‌ها و موسسات مالی خارجی افزایش داده است. علاوه‌بر تمام اینها، قانون یاد شده با قوانین داخلی اکثر کشورها، خصوصا قوانین مربوط به رازداری بانکی تعارض دارد. آمریکا دیگران را متعهد می‌داند که به مقامات مالیاتی آن کشور اطلاعات بدهند اما خود، از ارائه چنین خدمتی به سایر کشورها خودداری می‌کند.
انتقادات فوق، منجر به آن شده‌اند که کمتر کسی را بتوان یافت که از مشروعیت این قانون دفاع کند و آن را از منظر حقوقی قابل دفاع بداند. از این رو، بسیاری بر این باورند که FATCA پروژه‌ای است که در نهایت، شکست خواهد خورد. این احتمال وجود دارد که کشورهای دیگر، قوانینی را علیه FATCA وضع کنند. (همچنان که در مقابل اجرای فراسرزمینی آرای دادگاه‌های آمریکا نیز قوانینی تحت عنوان blocking statutes وضع شده است) و مانع از اجرای آن توسط بانک‌ها و موسسات مالی خود شوند. با این حال، مساله FATCA برای بانک‌های ایرانی، مساله‌ای جدی است که باید درخصوص آن در سطح کلان و ملی تصمیم‌گیری شود و نمی‌توان حل این مشکل را بر عهده بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی گذاشت تا هر کدام به طور انفرادی درخصوص آن تصمیم بگیرند. به‌نظر می‌رسد، یکی از اقدامات پیش‌روی دولت در روزهای پیش‌رو، باید تصمیم‌گیری درخصوص نحوه مدیریت مساله FATCA برای بانک‌ها و موسسات مالی ایران باشد.(نیوزهاب سیاسی ge1001)

۹۵/۰۳/۱۸
۰۳:۰۷