کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

گزارش اخبار فعالیت‌های کانون در رسانه‌ها

۳۰ شهریور تا ۱ مهر ۱۴۰۱

اداره کل روابط عمومی و اموربین‌الملل

تاریخ انتشار: دوم مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۲۳