نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
 • یک گرم طلای 18 عیار 105640
 • تمام سکه (طرح جدید) 1035000
 • تمام سکه (طرح قدیم) 1035000
 • نیم سکه 533000
 • ربع سکه 291000
قیمت ارز
(تومان)
 • دلار 3455
 • یورو 3955
 • پوند 5000
 • صد ین 3180
 • درهم امارات 944
 • لیر ترکیه 1200
ارز مبادله ای
(ریال)
 • 1 Arrow up
  دلار 30349
 • 15 Arrow up
  یورو 34550
 • 135 Arrow up
  پوند 43840
 • 83 Arrow up
  فرانک 31156
 • 61 Arrow up
  صد ین 27881
 • 0
  درهم امارات 8264

شرايط دريافت تسهيلات بدتر شد

 مرکز پژوهش‌هاي مجلس:  شرايط دريافت تسهيلات بدتر شد   مرکز پژوهش‌هاي مجلس نتايج بررسي اوضاع اقتصاد ايران در پاييز سال 94 را با پرسش از 291 تشکل اقتصادي اعلام کرد.
به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي مرکز پژوهش‌هاي مجلس ، اين مرکز نتايج پايش محيط کسب و کار ايران در پاييز 1394 ارزيابي 291 تشکل اقتصادي سراسر کشور از مولفه هاي ملي محيط کسب و کار در ايران را منتشر کرد. برآيند (ميانگين وزني) ارزيابي291 تشکل اقتصادي سراسر کشور از 21 مؤلفه ملي محيط کسب و کار ايران در پاييز 1394، نمره 6.04 از 10 (نمره بدترين ارزيابي) بوده که اندکي نامناسب تر از ارزيابي تابستان 1394 (با ميانگين 5.81) است. همچنين اين نمره بيانگر آن است که محيط کسب و کار ايران در پاييز 1394 در مقايسه با فصل مشابه سال قبل (پاييز 1393 با ميانگين 5.81 از 10) نيز اندکي نامساعدتر ارزيابي شده است.
در اين مطالعه، به ترتيب سه مؤلفه «مشکل دريافت تسهيلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمايه در تأمين مالي توليد و نرخ بالاي تأمين سرمايه از بازار غيررسمي» و «بي تعهدي شرکت ها و مؤسسات دولتي به پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانکاران «نامناسب تر از بقيه مؤلفه ها ارزيابي شده و مؤلفه هاي «ضعف زيرساخت هاي تأمين برق»، «ضعف نظام توزيع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» و «ضعف زيرساخت هاي حمل و نقل» نسبت به ساير مؤلفه ها در پاييز 1394 مساعدتر محسوب شده اند.
تشکل هاي اقتصادي استان هاي بوشهر، ايلام، کهگيلويه و بويراحمد و کردستان به ترتيب با ميانگين ارزيابي 8.49، 7.46، 7.40 و 7.19 مجموعاً ارزيابي بدتر و تشکل هاي اقتصادي استان هاي سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، يزد و قزوين به ترتيب با ميانگين ارزيابي 4.27، 5.05، 5.08 و 5.33 مجموعاً ارزيابي بهتري نسبت به تشکل هاي ساير استان ها از وضعيت مؤلفه هاي محيط کسب و کار در پاييز 1394 ارائه کرده اند.
همچنين وضعيت محيط کسب و کار ايران در پاييز 1394 براساس نظريه عمومي کارآفريني، 5.99 از 10 (عدد 10 بدترين ارزيابي) ارزيابي شده است به طوري که ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي )شامل محيط مالي، محيط اقتصاد کلان، ساختار توليد و محيط جغرافيايي) 5.88 و ميانگين ارزيابي محيط نهادي (_شامل محيط سياسي، محيط حقوقي، محيط فرهنگي و ساختار دولت، محيط فناوري و نوآوري و محيط آموزشي و علمي) 6.10 است.
ارزيابي تشکل هاي مشارکت کننده در اين مطالعه از مؤلفه هاي محيط کسب و کار در ايران همچنان مؤيد برداشت نامطلوب (ميانگين کل ارزيابي، 6.04 از 10) آنها از وضعيت محيط کسب و کار در کشور است. برآيند (ميانگين وزني) ارزيابي 291 تشکل اقتصادي مشارکت کننده در اين مطالعه از 21 مؤلفه محيط کسب و کار ايران در پاييز 1394، کمّيت 6.04 از 10(عدد بزرگتر، ارزيابي بدتر) بوده است که نسبت به فصل قبل (5.81 در تابستان 1394) به نسبت مساعدتر ارزيابي شده است.
در پاييز 1394 نيز مانند فصل هاي قبل «دريافت تسهيلات از بانک ها» همچنان به عنوان نامساعدترين مؤلفه محيط کسب و کار ايران ارزيابي شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمايه در تأمين مالي توليد و نرخ بالاي تأمين سرمايه از بازار غيررسمي» نيز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومين مانع اداره بنگاه ها ارزيابي شده است. «بي تعهدي شرکت ها و مؤسسات دولتي به پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانکاران» به عنوان سومين مؤلفه نامساعد محيط کسب و کار و «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي حکومتي» به عنوان چهارمين مؤلفه نامساعد محيط کسب و کار از نظر تشکله اي اقتصادي مطرح شده اند.
مؤلفه هايي که در پايش پاييز 1394، به نسبت مساعدتر از ساير مؤلفه ها ارزيابي شده اند نيز به ترتيب عبارتند از: «ضعف زيرساخت هاي تأمين برق»، «ضعف نظام توزيع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده»، «ضعف زيرساخت هاي حمل و نقل» و «کمبود نيروي انساني ماهر و آموزش ديده» و «فقدان دسترسي به فناوري مورد نياز» به تازگي از دوره پاييز 1394 به مؤلفه هاي مورد بررسي اضافه شده اند که در مجموع با اين دو مؤلفه، تعداد مؤلفه‌هاي مورد بررسي به 23 مؤلفه مي رسد. اما در نمودار زير به منظور عدم اريب در روند مقايسه ميانگين وزني ارزيابي تشکل هاي اقتصادي مشارکت کننده اين دو مؤلفه لحاظ نشده اند.
مؤلفه «بي تعهدي شرکت‌ها و مؤسسات دولتي به پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانکاران» از رقم 66/6 (رتبه 7 ) در پاييز سال 1394 به رقم 7.23 (رتبه 3) در پاييز 1394 رسيده است که نشان مي دهد در طي سال هاي مورد بررسي شرايط اين مؤلفه از نظر تشکل هاي مشارکت کننده به مرور نامساعدتر شده است.
همچنين مؤلفه «برگشت چک هاي مشتريان و همکاران» نيز از رقم 5.43 (رتبه 14) در پاييز سال 1391 به رقم 63/6 در پاييز 1394 رسيده است که نشان مي دهد در طي سالهاي مورد بررسي شرايط اين مؤلفه از نظر تشکل هاي مشارکت کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.
مؤلفه «اعمال تحريم هاي بين المللي عليه کشورمان» نيز از رقم 7.10 (رتبه 4) در پاييز سال 1391 به رقم 6.49 در پاييز 1394 رسيده است که نشان مي دهد در طي سال هاي مورد بررسي شرايط اين مؤلفه از نظر تشکل هاي مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
بر پايه اعلام اين مرکز، مؤلفه «بي ثباتي در قيمت مواد اوليه» از رقم 8.00 (رتبه 1) در پاييز سال 1391 به رقم 5.63 (رتبه 15) در پاييز 1394 رسيده است که نشان مي دهد در طي سال هاي مورد بررسي شرايط اين مؤلفه از نظر تشکل هاي مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
مؤلفه «قيمت گذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت و نهادهاي حکومتي» از رتبه 8 )رقم 6.56) در پاييز سال 1391 به رتبه 13(رقم 5.78) در پاييز 1394 رسيده است که نشان مي دهد در طي سال هاي مورد بررسي شرايط اين مؤلفه از نظر تشکلهاي مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.

منابع دیگر:
 • اعتماد

نهادهاي مالي

 نهادهاي مالي   مديرعامل بانک ملي تاکيد کرد
لزوم تشکيل کميته سياست‌گذاران بازار مالي
سه بازار تشکيل دهنده بازارهاي مالي شامل صنعت بيمه، بازار سرمايه و بازار پول هم اکنون کاملاً مجزا و به صورت جداگانه اداره مي‌شوند که رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانک هاي دولتي معتقد است که بايد کميته سياست‌گذاران بازار مالي در کشور تشکيل شود. به گزارش ايسنا، عبدالناصر همتي با بيان اينکه يکپارچه سازي بازارهاي مالي يکي از محورهاي بيست و ششمين همايش سياست هاي پولي و ارزي است، افزود: درباره بازارهاي مالي و نقش آن در توسعه مالي بسيار صحبت شده و شکي وجود ندارد که توسعه مالي پيش نياز توسعه اقتصادي و رشد کشورها است.
رونمايي از محصول جديد بانک سپه تحت عنوان کارت خريد سپه
مدير عامل بانک سپه از محصول کارت خريد سپه براي نخستين بار در نظام بانکي کشور رونمايي کرد.به گزارش آفرينش به نقل ازپايگاه اطلاع رساني بانک سپه، محمدکاظم چقازردي در آيين رونمايي از اين محصول جديد در جمع تعدادي از توليدکنندگان داخلي گفت: اين بانک در راستاي تامين مالي مشتريان به عنوان يکي از مهمترين وظايف خود، کارت خريد سپه را عرضه کرده و اين کارت علاوه بر امکان تامين مالي خرد مشتريان، زمينه حصول اطمينان از مصرف صحيح تسهيلات، بهبود نقش واسطه گري بانک به ويژه براي توليدکنندگان بزرگ در سيستم بانکي کشور را مهيا مي کند.
راه اندازي معاونت نظارتي در بانک قوامين
در راستاي پکپارچه سازي سيستم کنترل داخلي و صيانت از حقوق ذي نفعان ،سهامداران ،سپرده گذاران وکارکنان ؛ معاونت نظارتي در بانک قوامين راه اندازي مي شود.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک ، غلامحسن تقي نتاج مديرعامل بانک قوامين در ديدار با بازرسان بانک با اعلام اين خبر گفت: با راه اندازي معاونت نظارتي در بانک علاوه بر جلوگيري از بروز بحران هاي احتمالي و حفظ شهرت بانک مي توان به شايستگي از اطلاعات مشتريان حفاظت و سلامت و اعتبار کارکنان را تضمين نمود.
امضاي تفاهم نامه توسعه همکاري بانک تجارت و شرکت کشتيراني
بانک تجارت و شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به منظور توسعه همکاري تفاهم نامه امضاء کردند.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک تجارت ، اين تفاهم نامه با هدف افزايش همکاري و به منظور ارائه خدمات بانکي به شرکت کشتيراني و شرکت هاي تابعه آن به امضاي محمدابراهيم مقدم مديرعامل بانک تجارت و محمد سعيدي رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران رسيده است. براساس اين تفاهم خدمات و تسهيلات بانکي منطبق بر آخرين سياست هاي پولي و اعتباري بانک مرکزي توسط بانک تجارت به شرکت کشتيراني ايران ارائه خواهد شد.
مدير عامل بانک صادرات:
متناسب باظرفيت صنوف مختلف بسته هاي اعتباري حمايتي به اجرا گذاشته شده است
مديرعامل بانک صادرات ايران گفت: در راستاي حمايت از فعاليت واحدهاي توليدي و خدماتي و به تناسب ظرفيت هاي موجود در صنوف گوناگون اقدام به تدوين و اجراي بسته هاي اعتباري ويژه شده است. به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک صادرات ايران، اسماعيل لـله گاني در ديدار با کارکنان و بازديد از شعب اين بانک در استان کرمان که همزمان با سفر هيات دولت تدبير و اميد به آن استان صورت پذيرفت، افزود: براي به حرکت درآوردن و شتاب بخشي به روند فعاليت هاي اقتصادي اعم از توليدي و خدماتي و همراستا با سياست هاي دولت تدبير و اميد مبادرت به طراحي بسته هاي اعتباري براي حمايت از فعالين اقتصادي شده است.
مشاور ارشد سابق مدير اجرايي گروه بانک جهاني:
"بانک‌هاي توسعه‌اي" ابزار مهم دولت‌ها براي رسيدن به رشد اقتصادي هستند
بانک‌هاي توسعه‌اي، ابزارمهم دولت‌ها براي دستيابي به رشد اقتصادي هستند.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانك توسعه صادرات ايران، اين مطلب را دکتر سيدحسين ميرجليلي، مشاور ارشد سابق مدير اجرايي گروه بانک جهاني، در جمع مديران بانك توسعه صادرات بيان كرد و افزود: بانک‌هاي توسعه اي كه از آن با عنوان بانك‌هاي سياستي هم نام مي‌برند، ابزارمهم دولت‌ها براي دستيابي به رشد اقتصادي از طريق اعطاي وام و اعتبار، تضمين خدمات مشاوره اي و ظرفيت سازي هستند.
اعتماد مردم به بانک کشاورزي نتيجه حمايت دولت از اين بانک است
دکتر مرتضي شهيد زاده رئيس هيات مديره و مديرعامل بانک کشاورزي ، بعد ازظهر يکشنبه 19 ارديبهشت در جمع رئيس واعضاي کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي و اعضاي هيات مديره و مديران امور بانک کشاورزي گفت: موفقيت بانک کشاورزي نشانگر اعتماد مردم و نتيجه حمايت دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي از بانک کشاورزي است. به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک کشاورزي، در اين نشست که در محل ساختمان مرکزي بانک کشاورزي برگزار شد دکتر شهيد زاده از تلاش و همکاري تنگاتنگ کميسيون کشاورزي مجلس با اين بانک، براي اجراي منويات مقام معظم رهبري و رعايت اصول قانون اساسي قدرداني کرد و گفت: اگر توفيقي حاصل شده، نتيجه همکاري متقابل و عملکرد مشترک بوده است.
بانک پاسارگاد بر فراز بانکداري بين الملل در دوران پس از برجام
بانک پاسارگاد با استمرار ارتباط خود با شبکه جهاني سوئيفت که هرگز حتي در دوران تحريم نيز قطع نگرديد و نيز با برخورداري از گروه توانمند و پرتجربه خود در زمينه بانکداري بين‌الملل و تعامل مطلوب با بانک‌هاي خارجي و نيز به موجب عملکرد چشمگير بانک طي چند سال اخير، اکنون پس از اجرايي شدن برجام موفق به گسترش دامنه روابط کارگزاري خود در کشورهاي مختلف شده‌است.به گزارش آفرينش به نقل از روابط‌عمومي بانک‌پاسارگاد، اين بانک از طريق مبادله رمز سوئيفت با 42 بانک جديد در کشورهاي ايتاليا، آلمان، فرانسه، فنلاند، آلمان، دانمارک، انگلستان، اسپانيا، اسلواکي، لهستان، سوئد، نوروژ، لوگزامبورگ، ايرلند، يونان، ژاپن، کره‌جنوبي، چين، بنگلادش، عمان، عراق، بحرين و ترکيه، در حال حاضر داراي ارتباط سوئيفت با بيش از 250 بانک در سراسر جهان است.

سرمایه ها به مسکن باز می گردد؟ طرح دولت برای خروج غیر تورمی از رکود

گروه اقتصادی:ارزان شدن 1.8 درصدی نهاده‌های ساختمانی در سال 1394 نسبت به سال 1393 اگرچه رقم ناچیزی محسوب می‌شود اما نشان از ثبات هزینه‌های ساخت و ساز دارد که این شرایط اگر با افزایش حجم تقاضای مسکن مواجه شود می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به بازار ساخت و ساز بکشاند.
به گزارش ایسنا، شاخص کل قیمت تولیدکننده نهاده‌های ساختمانی مسکونی شهر تهران نشان می‌دهد در سال 1394 تولید مسکن 1.8 درصد نسبت به سال 1393 ارزان‌تر شده است. بدین ترتیب اگر اقدامات موازی برای رونق مسکن موثر واقع شود شاید بتوان در شش ماهه دوم سال جاری شاهد ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن بود.
البته سازندگان برای نیامدن به بازار مسکن دلایل منطقی دارند. هم‌اکنون 1.7 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که ساخت و ساز جدید را غیراقتصادی کرده است. با این حال تعداد ازدواج‌ها در کشور سالیانه بین 700 هزار تا یک میلیون و تولید مسکن در سال‌های اخیر به دلیل کاهش تقاضا سالیانه حدود 300 تا 400 هزار واحد است. این یعنی می‌توان به مرور نسبت به پر شدن خانه‌های خالی امیدوار بود اما به نظر نمی‌رسد فاز خروج از رکود قبل از شش ماهه اول سال رقم بخورد. این مساله را بسیاری از کارشناسان تایید می‌کنند.
با این حال وزیر راه و شهرسازی معتقد است امسال شاهد خروج غیرتورمی مسکن از رکود خواهیم بود. عباس آخوندی با بیان اینکه بدون شک مسکن موتور محرکه اقتصاد ملی است، گفت: در حوزه مسکن بحث ما خروج این بخش از رکود بصورت غیرتورمی است تا بتوانیم با اتکا به رژیم پس انداز و پرداخت تسهیلات به متقاضیان بخش مسکن را رونق بخشیم.
او افزود: مقایسه 15 روز فروردین ماه 1395 نسبت به مدت مشابه سال 1394 نشان می دهد پرداخت تسهیلات بانک مسکن برای خرید صددر صد افزایش یافته است.
با این‌که آخوندی نسبت به آینده بازار مسکن امیدوار است، مشکلاتی در طرف تقاضا وجود دارد که دست و پای عرضه مسکن را بسته است. وجود 3.6 میلیون عرضه مازاد مسکن در کشور، وجود 1.7 میلیون خانه خالی در کشور، وجود 250 هزار واحد خالی در استان تهران، وجود 118 هزار مسکن مهر بدون متقاضی در کشور، کاهش 80 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی تهران از سال 92 تا کنون و رسیدن حجم معاملات کشور به یک دهم دوران رونق مسکن از جمله این تنگناهاست.
بسیاری از سازندگان مسکن طی سه دهه گذشته سود خوبی از ارزش افزوده بخش ساختمان به جیب زدند اما رکود بخش ساختمان که از سال 91 آغاز شد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران را 80 درصد نسبت به سال 92 کاهش داده است.
به یاد داریم سال گذشته نیز برخی مسوولان بشارت می‌دادند که مسکن در سال 1394 از رکود خارج می‌شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه حجم معاملات نسبت به سال‌های 93 و 92 کمتر شد.
اما آن‌چه که سازندگان بخش مسکن را تا حدودی نسبت به رونق آن امیدوار می‌کند، تبدیل به احسن املاک مسکونی است که در شرایط فعلی اقتصاد خانوارها نمی‌توان چندان به آن دلخوش بود و باید تا اجرایی شدن واقعی برجام، تثبیت اقتصاد کلان، کنترل نرخ تورم، پرداخت وام‌های با ارقام بالا، ارزان قیمت و طولانی مدت به بخش مسکن و نهایتا تحریک طرف تقاضا صبر کرد که به نظر نمی‌رسد حداقل تا یک سال آینده بتوان انتظار چنین وضعیتی را داشت.
جزئیات برنامه دولت برای خروج غیرتورمی مسکن از رکود
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای سیاست‌های خروج از رکود مسکن، گفت: وقتی خرید و فروش مسکن بر پایه سیستم تسهیلات و پس انداز باشد، بر کاهش تورم اثر گذار است.
حامد مظاهریان در گفتگو با مهر در خصوص راهکارهای خروج غیرتورمی مسکن از رکود، گفت: سیاست ما مبتنی بر بازار رهن و پس انداز است بنابراین وقتی خرید و فروش مسکن بر پایه سیستم تسهیلات و پس انداز باشد، اثرات کاهشی بر تورم داشته و اقتصاد سالمی را به وجود می‌آورد.
وی با بیان اینکه در نتیجه اجرای چنین سیستمی، مسکن از رکود خارج شده و تورمی را هم در این بخش نداریم، افزود: ابزارهای تامین مالی که تاکنون پیش بینی شده برای اجرای این سیاست است، چرا که ما برای خروج از رکود نیاز به سرمایه گذاری داریم؛ به همین منظور هم برای طرف عرضه و هم برای تقاضا ابزارهای مالی پیش بینی شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم و دریافت وام از محل اوراق تسه، گفت: این تسهیلات برای افزایش توان مالی در طرف تقاضا تعریف شده تا توان اقتصادی متقاضیان را افزایش دهد.
مظاهریان به برنامه‌های افزایش تمایل سرمایه گذاران برای ورود به بازار مسکن اشاره کرد و افزود: وام ۱۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن هم که از سوی بانک مسکن اعلام شده، شرایط تامین مالی را برای پروژه های بخش مسکن فراهم می‌کند که پیشنهاد جذابی برای سرمایه گذاران بخش مسکن است.
براساس مصوبه هیات مدیره بانک مسکن، سازندگان و شرکت‌های انبوه‌سازی که اقدام به ساخت مسکن با تکنولوژی جدید کنند، تسهیلات ساخت مسکن بدون سپرده انجام خواهد شد، بنابراین اگر سازنده‌ها تکنولوژی را وارد ساخت و ساز کنند که موجب صرفه‌جویی در انرژی شود تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان نیز تسهیلات پرداخت می‌شود.
این اقدام برای اولین بار است که در تهران، شیراز، کرج، مشهد، اهواز و اصفهان انجام خواهد شد، یعنی اگر سازنده‌ها قصد دارند اقدام به ساخت با تکنولوژی جدید کنند، ۱۳۰ میلیون تومان و اگر اقدام به واردات تکنولوژی جدید به کشور کنند که موجب بهره‌وری انرژی شود تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان نیز تسهیلات بدون سپرده پرداخت خواهد شد.

شاخص بورس پا پس کشید شاخص بورس پا پس کشید

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در ادامه روند کاهشی خود وارد کانال 76 هزار و 630 واحدی شد. به گزارش ایسنا شاخص تالار شیشه ای دیروز هم با روند کاهشی رو به رو شد و با افت 475 واحد از کانال 77 هزار و 100 واحدی به کانال 76 هزار و 630 واحدی سقوط کرد. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی و پتروشیمی خارک از معدود نمادهای سبز بازار بودند که سعی کردند مانع از افت شاخص بورس شوند. از طرفی نماد شرکت‌های ایران خودرو، معدنی و صنعتی گل گهر، پالایشگاه نفت اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مخابرات ایران از جمله نمادهایی بودند که بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل بورس اوراق بهادار داشتند. بحث احتمال کاهش سود سپرده‌های بانکی در این روزها باعث گمانه زنی‌های فراوانی شده عده‌ای بر این باورند که با کاهش سود سپرده‌های بانکی سرمایه ها به بازار سرمایه سرازیر می شود اما در مقابل افرادی هستند که معتقدند با تورم موجود در اقتصاد ایران کاهش سود سپرده ها نمی تواند اقتصاد و بورس کشور را سامان دهد.

انتشار اوراق ارز یورویی با کمک بانک‌های خارجی انتشار اوراق ارز یورویی با کمک بانک‌های خارجی

یکی از فعالان بازار سرمایه می‌گوید در حال حاضر فرصت مناسبی است تا با کمک بانک‌های خارجی که به ایران می‌آیند اوراق ارزی یورویی منتشر کنیم تا هم مبادلات کشور تسهیل شود و هم نرخ پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی کاهش یابد.
علی قاسمی مدیر عامل تامین سرمایه بانک ملت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به تامین مالی ارزی احتیاج دارد و الان موقعیت مناسبی است که با استفاده از بانک‌های خارجی که به ایران می‌آیند بتوانیم اوراق ارزی یورویی منتشر کنیم. وی افزود: ما باید در ابتدا شرکت‌های نفتی خود را رتبه‌بندی کرده و بعد به کمک بانک‌های خارجی اوراق ارز یورویی منتشر کنیم تا نرخ پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی کاهش پیدا کند، مبادلاتمان تسهیل شود و در میان بانک‌های خارجی شناخته شویم. مدیر عامل تامین سرمایه بانک ملت ادامه داد: بازار سرمایه باید برای جذب بانک‌های خارجی تلاش کند. انتشار اوراق ارزی باید در درجه اول برای شرکت‌های حوزه انرژی صورت پذیرد. این موضوع مهم‌ترین فعالیتی است که بازار سرمایه می‌تواند در سال 1395 داشته باشد. قاسمی درباره‌ی وضعیت فعلی بورس اوراق بهادار و سهام شرکت‌ها گفت: بازار در سال گذشته در بعضی از سهام‌ها به صورت هیجانی عمل کرده و در حال حاضر با تحلیل فاندامنتالی جلو می‌رود. وی اضافه کرد: در شرایط کنونی بازار هنوز به آرامش نسبی نرسیده و نتوانسته سمت و سوی خودش را پیدا کند. این موضوعات شاید هم مقداری به علت تعلل در تصویب بودجه سال 1395 و بحث تمدید برنامه ششم توسعه باشد. مدیر عامل تامین سرمایه بانک ملت با اشاره به سیاست تک‌نرخی شدن ارز که توسط بانک مرکزی عنوان می‌شود، اظهار کرد: در دو ماه گذشته نرخ مرجع یوروی بانک مرکزی حدود 10 درصد افزایش پیدا کرده این یعنی از 3100 تومان به 3408 تومان رسیده است. اگر این مبلغ به 4200 تومان بازار آزاد برسد معادلات شرکت‌های صنعت خودرو، پالایشگاهی و پتروشیمی در بازار سرمایه تغییر می‌کند. قاسمی تاکید کرد: بازار سرمایه برای جمع‌بندی اطلاعات و تحلیل مناسب احتیاج به آرامش دارد. از سویی در دو ماه آینده مجامع بورس‌ها برگزار می‌شود و همیشه نزدیک مجامع در بازار سرمایه تب و تاب‌هایی برای افزایش و کاهش قیمت سهام وجود دارد. وی ادامه داد: در صنعت بانکداری از یک سمت می‌گوییم سوئیفت آزاد شده و از طرفی خارجی‌هایی که آمده‌اند هنوز به دنبال مذاکراتی هستند که درها باز شوند. بحث اعتبارات اسنادی، فاینانس و ریفاینانس یک شبه ایجاد نمی‌شود، چرا که این موضوعات نیازمند بستر زمانی مناسب است که من فکر می‌کنم در سال 1395 این موضوع شفاف می‌شود تا بانک‌ها بتوانند عامل‌های کارگزاری خود را در خارج از کشور پیدا کنند.

تقویت 60 واحدی شاخص کل بورس

تقویت 60 واحدی شاخص کل بورس
بازار سهام دیروز شاهد جابه‌جایی معامله‌گران اغلب نوسان‌گیر در صنایع بنیادی از جمله معدنی‌ها بود. بازاری که ترجیح می‌داد با شناسایی تک‌سهم‌ها و شرکت‌های برخوردار از سهام شناوری پایین برای گرفتن بازدهی دل‌خوش باشد.
به گزارش فارس؛ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات دیروز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه 95 با افزایش 60 واحدی به رقم 77106 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش 15 واحدی عدد 13736 واحد را تجربه کرد.شاخص سهام آزاد شناور اما با کاهش 33 واحدی به عدد 85511 واحد دست یافت. شاخص بازار اول نیز در حالی با افزایش 63 واحدی به رقم 53827 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با 7 واحد افزایش به عدد 169361 واحد رسید.دیروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با افزایش 5 واحدی عدد 801 واحد را به نمایش گذاشت. بر اساس این گزارش امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت همراه اول با 67 واحد،‌مخابرات ایران با 53 واحد و معدنی و صنعتی گل گهر با 38 واحد افزایش، بالاترین تأثیر مثبت را در محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت ایران خودرو با 42 واحد، گروه مپنا با 28 واحد و فولاد مبارکه با 25 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.ارزش کل معاملات دیروز بورس تهران به بیش از 236 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن 988 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 75 هزار و 250 نوبت داده و ستد بود.طی معاملات دیروز نماد معاملاتی شرکت‌های کی‌بی‌سی اوراق مشارکت سیمان کردستان، سیمان خزر، شیر پاستوریزه پگاه خراسان، فراوری مواد معدنی ایران، پارس سرام، پتروشیمی کرمانشاه، از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های پالایش نفت تهران، صکوک «صایتل»، داروسازی فارمد پارس و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق زمین و ساختمان مسکن شمال غرب متوقف شدند.دیروز در نماد حق تقدم خرید سهام فولاد هرمزگان اندکی بیش از 93 میلیون هم به ارزش بیش از 13 میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده این شرکت میان کدهای درون گروهی منتقل شد.دیروز صندوق سرمایه‌گذاری زمین ساختمان نسیم نیز شاهد معامله بلوکی 42 میلیون سهمی میان دارندگان حقوقی خود بود.در نماد معاملاتی سرمایه‌گذاری سایپا اما دیروز 24 میلیون سهم به ارزش بیش از 5 میلیارد تومان میان کدهای درون گروهی سهامداران عمده دست به دست شد. در فولاد کاویان دیروز نیز بیش از 14 میلیون سهم به ارزش 1.8 میلیارد تومان کد به کد شد.
در ملی صنایع مس ایران اما دیروز بازار سهام شاهد معاملات درون گروهی سهامداران عمده این شرکت به میزان 14 میلیون سهم و به ارزش بیش از 2 میلیارد تومان بود.همچنین داروسازی سبحان انکلوژی نیز 2.5 میلیون سهم به ارزش کمتر از یک میلیارد تومان از سوی سهامداران عمده حقوقی جابه‌جا شد.
جابه‌جایی نوسان‌گیران در معدنی‌ها در بازار تک سهم
بازار سهام پس از تحمل 2 روز ریزشی سنگین پی در پی امروز شاهد سبزپوش شدن نماگرهای منتخب خود به لطف بازارگردانی سهام در گروه مخابرات و کاهش حجم فروش‌ها از سوی حقوقی‌ها در کلیت معاملات بازار دیروز بود.دیروز بازار سهام در عین حال شاهد جابه‌جایی معامله‌گران اغلب نوسان‌گیر از گروه خودرویی‌ها به سوی دیگر گروه‌های بنیادی از جمله معدنی‌ها بود. هر چند که حجم معاملات در این گروه و سایر معاملات بازار سهام امروز در مقایسه با سایر گروه‌ها با کاهش محسوسی مواجه بود.بازار سهام دیروز در عین حال شاهد تلاش معامله‌گران برای شناسایی تک‌سهم‌ها و شرکت‌های برخوردار از سهام شناوری پایین بود.بازاری که ترجیح می‌داد با تداوم انتظار خود برای مشخص شدن چشم‌انداز حرکتی بازار در اقتصاد فرورفته در رکود کشور همچنان انگیزه‌ای کوتاه مدت نگری را در رأس کار خود قرار دهد.دیروز صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز شاهد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به منظور شناسایی بازدهی بودند.در شبکه بانکی نیز خبرها همچنان حاکی از کاهش نرخ سود بین بانکی و افزایش انتظارها برای تداوم کاهش نرخ سود سپرده بانکی حکایت دارد. هر چند که نگرانی از بابت اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی در کشور باعث شده تا در بخش مسکن انگیزه برای افزایش اجاره به جای رهن افزایش یابد.دیروز بازار سهام بازاری متعادل و کم حجم بود که همچنان برای یافتن انگیزه‌ای جدید در چشم‌انداز میان مدت و بلند مدت خود در رخوت و تردید و انتظار درجا می زد. بازاری که ترجیح می‌داد همچنان تک سهم‌ها و شرکت‌های کوچک را برای دستیابی به بازدهی کوتاه مدت به جای صنایع بنیادی و بزرگ در دستور کار خود قرار دهد.

مدیر امور ناشران سمات خبر داد؛ صدور 22 هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه

مدیر امور ناشران سمات خبر داد؛ صدور 22 هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه
شرکت سپرده گذاری مرکزی در ماه گذشته 22 هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه صادر کرد تا تعداد کدهای سهامداران این بازار به رقم 8 میلیون و 863 هزار کد برسد.
به گزارش سمات، مطهره مروج اظهار داشت: شرکت سپرده گذاری مرکزی در ماه گذشته 22 هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه صادر کرد تا شمار کدهای سهامداران این بازار به رقم 8 میلیون و 863 هزار کد برسد.وی افزود: در حال حاضر بیش از 4 میلیون و 520 هزار مرد و 2 میلیون و 88 هزار زن در بازار سرمایه کد سهامداری دریافت کرده اند، علاوه بر اینکه بیش از 36 هزار کد حقوقی و 590 کد سهامدار خارجی نیز صادر شده است.وی درباره اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن گفت: 9 هزار و 700 نفر در ماه گذشته با خرید اوراق تسهیلات مسکن وارد فرآیند دریافت این تسهیلات شدند.مروج اظهار با بیان اینکه شش هزار و 389 نماد در بازار سرمایه ایران وجود دارد، اظهار داشت: در مجموع 409 نماد در بورس تهران، 497 نماد در فرابورس، 45 نماد در بورس کالا و پنج هزار و 438 نماد در بورس انرژی در پایان فروردین ماه امسال فعال بودند.وی درباره سهامداران فعال بازار سرمایه در فروردین ماه 95 گفت: 210 هزار و 332 کد حداقل یک خرید، 22 هزار و 983 کد بیش از 50 خرید و 10 هزار و 712 کد بیش از 100 خرید را در ماه گذشته انجام دادند.مدیر امور ناشران سمات در خصوص کوچکترین سهامداران بازار سرمایه افزود: 20 کد سهامداری در ماه گذشته برای نوزادان در کشور صادر شد که تهرانی ها بیشترین صدور کد سهامداری را در این مدت به خود اختصاص داده اند.مروج خاطرنشان کرد: ترنم صالحی سه روزه از اصفهان کوچکترین نوزادی بود که ماه گذشته کد سهامداری خود را از سمات دریافت کرد و والدین آن یک روز بعد، نخستین سهام را برای این فرزند خود خریداری کردند تا ترنم کوچکترین سهامدار بازار سرمایه ایران لقب گیرد.وی ادامه داد: شایان میرشکار از اسفراین، نهال ملکی داریان از شمیرانات، امیر حسین رحمانی شمسی از یزد، آرمان آقایی از تهران، پرهام خورشیدی از شیراز و سامیار احمدمنش از کرج دیگر نوزادانی بودند که والدینشان با خرید سهام، نام فرزند خود را در فهرست کوچکترین سهامداران بازار سرمایه قرار دادند.

در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی روی داد؛ اهدا تندیس و لوح تقدیر به سازمان بورس و اوراق بهادار کشور

در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی روی داد؛ اهدا تندیس و لوح تقدیر به سازمان بورس و اوراق بهادار کشور
طی مراسمی، ستاد برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی ضمن تقدیر از حضور ارکان بازار سرمایه و زیرمجموعه های سازمان بورس تندیس و لوح تقدیر به سازمان بورس اهدا کرد.
به گزارش سنا، در این نمایشگاه که با حضور گسترده شرکت های داخلی و خارجی برگزار شد، سازمان بورس و اوراق بهادار با مشارکت ارکان بازار سرمایه و تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه خود، از جمله شرکت بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس، شرکت بورس کالای ایران، شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، بورس انرژی، کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس حضور یافت و مورد استقبال بازدیدکنندگان داخلی و خارجی قرار گرفت.یادآور می شود طی مراسمی، ستاد برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ضمن تقدیر از حضور ارکان بازار سرمایه و زیر مجموعه های سازمان بورس تندیس و لوح تقدیر به سازمان بورس اهدا کرد.

برای نخستین بار صورت می گیرد؛ حضور رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار در اجلاس آیسکو

برای نخستین بار صورت می گیرد؛ حضور رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار در اجلاس آیسکو
رییس سازمان بورس به دعوت رسمی آیسکو در این نشست بین المللی حضور یافته و در کمیته "رشد و بازارهای نوظهور" و کمیته منطقه ای "آفریقا و خاورمیانه" حضور می یابد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس در اجلاس سالانه آیسکو که در کشور پرو برگزار می شود، رییس سازمان بورس به دعوت رسمی این نهاد بین المللی حضور یافته و در کمیته "رشد و بازارهای نوظهور" و کمیته منطقه ای "آفریقا و خاورمیانه" حضور می یابد.همچنین فطانت روز چهارشنبه در نشست سران اعضای عادی و پیوسته آیسکو سخنرانی خواهد داشت.در این نشست ها پیوستن سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به آیسکو به طور رسمی اعلام می شود.

جذب سرمایه‌گذاران خارجی با راه‌اندازی بورس ارز

جذب سرمایه‌گذاران خارجی با راه‌اندازی بورس ارز
یکی از فعالان بازار سرمایه درباره اجرای برجام و بکارگیری آن در بورس کالا معتقد است می توان با راه‌اندازی بورس ارز، به کارگیری اوارق آتی ارز یا اوارقی که ریسک نوسانات ارز را برای سرمایه گذاران خارجی به حداقل برساند نقش بسیار زیادی در جذب این سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران داشت.
علیرضا قدرتی یک کارگزار بورس در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ شرایط بورس اوراق بهادار و بورس کالا اظهار کرد: بورس کالا در چند سال گذشته نتوانسته انتظارات را آن طور که باید برآورده کند.این بورس کم‌کم باید فکرهای اساسی برای تحرک بخشیدن به معاملات کالاهای بورسی کند، در حال حاضر در واقعیت اقتصادی، تولید‌کننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها چندان به بورس کالا توجهی ندارند.این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: می‌توان با راه‌اندازی بورس ارز، بکارگیری اوارق آتی ارز یا اوارقی که ریسک نوسانات ارز را برای سرمایه گذاران خارجی به حداقل برساند نقش بسیار زیادی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران داشت.وی ادامه داد: اقداماتی که در ماه‌های گذشته در بورس کالا رخ داده از جمله سپرده‌های کالایی و بحث قیمت تضمینی ذرت و جو باعث می‌شود که نگاه‌ها به بورس کالا بیشتر شود. اگرچه این اقدامات کافی نیست، ولی من آن ها را گام‌های مثبتی می‌بینم چون باعث می‌شود که بورس کالای ایران فعال‌تر و پویا‌تر باشد.این کارشناس بازار سرمایه افزود: در حوزه کشاورزی بورس کالا مورد کم‌لطفی قرار گرفته و طرح‌های خرید تضمینی جو مقدمه‌ خوبی است که در سال‌های آینده بتوانیم بورس کالا را در جایگاه بهتری ببینیم.قدرتی در پاسخ به این‌که بورس کالا تا چه حد توانسته در شفافیت قیمت‌گذاری موثر باشد، گفت: ما باید بحث شفافیت را درجه‌بندی کنیم و نباید نگاهی سیاه یا سفید به این موضوع داشت وجود جایی به نام بورس کالا باعث شفافیت می‌شود این بورس سبب شده قیمت‌ها واقعی باشد. البته ما هنوز همه ابزارها، برای شفافیت کامل را نداریم چرا که عرضه‌کنندگان و خریداران متنوعی نداریم و بخش عمده‌ای از معاملات کالایی در خارج از بورس کالا اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد: این‌که بگوییم بورسِ کالا نتوانسته انتظارات را برآورده کند و غیر شفاف است، اصلا درست نیست. ما باید با ایجاد مشوق‌ها و همچنین کمک شرکت‌های دولتی برای عرضه و تقاضا، مشکلات بورس کالا را به مرور زمان حل کنیم.این کارگزار فعال بورس افزود: ما در حال حاضر در کشور، بورس کالایی داریم که در آن قیمت‌ها تقریبا شفاف است و همه فروشنده‌ها و خریداران مشخص هستند. بحث‌های مالیاتی در این بورس مشخص است در نتیجه باید نگهش داریم وگرنه نمی‌شود به آینده بهتری امید داشت. من فکر می‌کنم بورس کالا را باید بیشتر کمک کرد تا به آن شفافیت مطلوب برسیم ولی هنوز ما با آن جایگاه مطلوب فاصله زیادی داریم.قدرتی بیان کرد: ما باید الزاماتی داشته باشیم تا بورس کالا، همپای اجرایی شدن برجام بتواند رشد کند مثل موضوعات ضمانت‌های ارزی و اوراق آتی ارزی اگر بتوانیم ضمانت تغییرات نرخ ارز را برای سرمایه‌گذاری خارجی از طریق بورس کالا فراهم کنیم، فکر می‌کنم بورس کالا بتواند در اجرایی شدن برجام انتفاع خوبی داشته باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ضعف تحلیل در بازار زیاد شده و شایعات و اخبار غیرواقعی در بازار موج می‌زند. انتظارات سرمایه گذاران از برخی از صنایع(نظیر صنعت خودرو) با واقعیت فعلی این صنعت فاصله زیادی دارد، ولی قیمت سهام این شرکت ها رشد بیش از واقعیت اقتصادی آن ها داشته است در نتیجه نیاز است که زمان بیشتری را برای تحقق این انتظارات صرف شود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این‌که در حال حاضر یک بلاتکلیفی در بازار سرمایه ایجاد شده، ادامه داد: از سویی تاخیر در اجرای نهایی برجام و عدم تحرک در بخش واقعی اقتصاد و تداوم رکود در اقتصاد باعث ایجاد بی انگیزگی در میان سرمایه گذاران شده و برخی تحرکات در صنایع خاص باعث ایجاد هیجان کاذب و بروز شایعات گوناگون در بازار سرمایه گردیده که این باعث رفتارهای هیجانی و دور از تحلیل واقعی از سوی برخی سهامداران کم تجربه و کم آگاه شده است.قدرتی با بیان این‌که اصلی‌ترین موضوع خرید و فروش در بورس اوراق ما، انتظارات است، اظهار کرد: انتظارات از آینده باعث می‌شود که قیمت سهام تعیین شود. اجرایی شدن برجام باعث شده که امیدهایی در دل سرمایه‌گذاران به وجود آید و این انتظارات باید کم‌کم به مرحله‌ ظهور برسد.
وی اضافه کرد: من فکر می‌کنم با اجرایی شدن برجام، توفیق دولت در رفع تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی کم‌کم اوضاع بهتر می‌شود. البته باید انتظارات معقول باشد. من نسبت به اجرایی شدن برجام تفکر مثبتی دارم و معتقدم که این موضوع در بازار سرمایه ما تاثیرات بسیار خوبی را خواهد داشت.این کارشناس بازار سرمایه توصیه کرد که فارغ از هیجانات برای سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرند ادامه داد: باید سرمایه‌گذاری‌ها مبتنی بر تحلیل انجام پذیرد و واقعیت‌های اقتصادی سنجیده شود. مردم باید از ورود مستقیم به بورس تا جایی که می‌توانند بپرهیزند و برای سرمایه گذاری به سازمان‌ها و نهادهایی که برای این کار گذاشته شده‌اند مثل سبد گردان‌ها، شرکت‌های مشاوره، سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها مراجعه کنند. هرچه سرمایه‌گذاری‌ها توام با تفکر باشد در آینده موفق‌تر خواهند بود، اما اگر سرمایه‌گذاران اسیر جریانات هیجان بازار شوند در نهایت ضرر خواهند کرد.

پيشنهاد انجام معاملات دلاري در خارج از خاک آمريکا

معاون وزیر اقتصاد انجام «معاملات دلاری» در خارج از خاک آمریکا را برای حل مشکل انتقال منابع ارزی کشورمان پیشنهاد کرد.
به گزارش مهر، حسین قضاوی گفت: متوسط رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۱تا ۹۳منفی بوده، این در حالی است که رشد اقتصادی سایر کشورها که شرایط متناسبی را نسبت به کشور ما داشتند، قابل ملاحظه و مثبت بوده است.
وی دلیل رشد اقتصادی منفی را مسائل سیاسی و تحریم دانست و افزود: در این سال‌ها کشور با رشد جمعیت 2/1 درصدی مواجه بود، نرخ بیکاری کل 2/10درصد و در شهرها 2/12 درصد، نرخ بیکاری بانوان ۲۰درصد و نرخ بیکاری جوانان 4/23درصد بوده که نشانگر اهمیت توجه به اشتغال جوانان و عقب ماندن کشور از رقابت بین المللی است. هر چند مقایسه وضع کشور با دوران گذشته نشان از بهبود وضع رفاهی دارد، اما در حوزه بین الملل با مشکلات جدی روبه رو بوده ایم که برای جبران این عقب ماندگی نیازمند برنامه ریزی های جدی هستیم.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولت وزارت اقتصاد اضافه کرد: برای برقراری رشد پایدار اقتصادی نیازمند تغییراتی در وضع کشورمان چه در محیط اقتصاد کلان و چه در محیط بین الملل هستیم و فضای کسب و کار و بالاخره وضع تامین مالی در کشور باید بهبود یابد.
وی در خصوص محیط اقتصادی کشور توضیح داد: در این سال‌ها که کشور در تحریم قرار داشت، با وجود پتانسیل رشد اقتصادی 3/4 درصدی در بلندمدت شاهد رشد منفی 6/3درصدی بوده ایم، مطالعات نشان داده در این سال ها هزینه مبادلات روزانه ۵۴۰ میلیون تومان و به صورت ماهانه ۱۶میلیارد تومان بوده است. اما خوشبختانه با تدبیرهای دولت این مانع بزرگ اقتصادی یعنی تحریم‌ها برداشته شد و با آزاد شدن منابع ارزی کشور موانع روبروی گسترش تعاملات سیاسی کشور هم پایان یافت.
نامبرده عامل نامساعد در محیط بین الملل را همچون کاهش صادرات نفت و افت قیمت طلای سیاه مورد تأکید قرار داد و گفت: عامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشور در بازارهای بین المللی از جمله کاهش قیمت کالاهای اساسی به طور خاص بهای نفت و فراورده های نفتی بوده، به طوری که بهای نفت سال گذشته به طور متوسط به ۳۸دلار در هر بشکه رسید و درآمدهای نفتی هم از رقم ۱۲۰میلیارد دلار در سال ۹۰به حدود ۲۵میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافت. به تبع تحولات قیمتی و افت صادرات، میزان صادرات نفت کشور هم از ۲میلیون بشکه در روز در سال ۹۱ به 2/1 میلیون بشکه در ۷ماهه ابتدای سال گذشته رسید.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تبیین شرایط بهبود یافته کشور بعد از برجام به مقایسه شاخص‌های اقتصادی در این دو دوره پرداخت و گفت: در وضع جدید حساب‌های کارگزاری بانک‌ها و حوالجات ارزی تسهیل شده است و با ثبات نسبی نرخ ارز روبرو هستیم. از طرفی رانت‌ها از اقتصاد کشور برچیده شده و رقابت پذیری افزایش یافته و فضا برای جهت دهی دولت به اقتصاد فراهم شده است. در این فضا اما سئوال آن است که چه کالایی تولید و چه کالایی صادر شود؟
قضاوی با اشاره به کاهش نرخ تورم در سال گذشته گفت: در سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه اقتصادی و خرده فروشی همواره کمتر از نرخ تورم سالانه بوده و انتظار می رود این نرخ تورم سالانه هم در پایان خرداد امسال تک رقمی شود.
وی انضباط بانک‌ها، کاهش بدهی های دولت به بانک مرکزی، تراز مثبت تجاری و بهبود رتبه بندی فضای کسب و کار در کشور را از دیگر دستاوردهای برجام دانست و ادامه داد: کشور از نظر ریسک‌های اقتصادی و اعتباری به طبقه سرمایه گذاری نزدیک شده و ما امیدواریم این دستاوردها هم بیشتر شود.
معاون وزارت اقتصاد تامین مالی در کشور را شامل چند مجرای بانک‌ها، سرمایه، بورس و فرابورس دانست و گفت: در پسابرجام مشکلات فاینانس، ری‌فاینانس و یوزانس برطرف شد، در حالی که ما همچنان مشکل تسویه ارزی داریم و با وجود مراوده بانک‌های ایرانی با بانک‌های کوچک خارجی همچنان مشکل انتقال منابع ارزی داریم.
وی ادامه داد: پیشنهادی که برای حل این مشکل به نظر می‌رسد، آن است که شرایطی فراهم شود تا موسسات مالی آمریکایی در خارج از قلمرو آمریکا بتوانند تسویه دلاری را به صورت انتقال دفتری برای بانک‌های ایرانی انجام دهند، در این صورت بانک‌های غیر آمریکایی تمایل می‌یابند تا با بانک‌های ایرانی مبادلات و تسویه غیر یورویی انجام دهند.
قضاوی مشکل بانک‌های داخلی را کفایت سرمایه دانست و گفت: چند راهکار برای حل این مشکل وجود دارد، در ابتدا بانک‌ها باید رویکرد خود را در اتکا به سپرده‌های مردم به منابع غیرسپرده ای تغییر دهند. وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده است از محل ذخایر مربوط به نوسانات تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی ۵۰هزار میلیارد تومان به بانک‌ها به شرط تسویه بدهی های خود به بانک مرکزی تخصیص یابد، اما این تلاش برغم مذاکرات با مجلس ناکام ماند.
وی، راهکار سوم را استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دانست و افزود: پیشنهاد شده است صندوق توسعه ملی در بانکهای دولتی سهام دار شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: با وجود انتظارات تورمی کاهنده در کشور و نرخ تورم ۱۱درصدی، نرخ سود 21 درصدی تسهیلات بسیار بالاست و این بدان معناست که نرخ بهره واقعی و هزینه واقعی در کشور به طور استثنایی بالاست. بر همین اساس شورای پول و اعتبار در نظر دارد در سال جاری نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد.

وزير اقتصاد: تحول بزرگ نظام مالياتي از بهمن آغاز مي‌شود

طرح تحول نظام مالياتي ايران که مراحل پاياني تدوين خود را سپري مي کند، از بهمن امسال به اجرا گذاشته خواهد شد.
اين مطلب را دکترعلي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي ديروز در پنجمين اجلاس دوره ششم نمايندگان اتاق هاي اصناف سراسر کشور در هتل فردوسي تهران اعلام کرد و افزود: در اين قالب اطلاعات اقتصادي براي تعيين نرخ ماليات مبنا قرار خواهد گرفت و ارتباط بين ماموران دولت و مؤديان قطع و ماليات به صورت سيستمي با استفاده از اين اطلاعات مشخص مي شود.
به گفته وي، امسال قانون ماليات هاي مستقيم اجرايي مي شود و در چارچوب آن اصلاحات خوبي صورت مي گيرد و مشوق هايي هم براي فعالان اقتصادي در نظر گرفته خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: دولت و فعالان اقتصادي ايران به دنبال گسترش عدالت مالياتي هستند؛ يعني همانگونه که نبايد حقي از يك مؤدي مالياتي ضايع شود ، انتظار داريم كه فرار مالياتي هم نداشته باشيم.
وي اضافه كرد: دولت و شخص رئيس جمهوري معتقد است كه در يك همكاري نزديك با فعالان بخش خصوصي بايد ماليات به صورت عادلانه وصول شود. وقتي يك نفر از پرداخت ماليات طفره مي‌رود، به اين معناست كه پرداخت ماليات را برعهده شخص ديگري مي‌گذارد.
عضو کابينه دولت اضافه كرد: در نظام مالياتي ما اصناف جايگاهي ويژه دارند؛ تعداد اظهارنامه هاي مالياتي اعلام شده از طرف اصناف در سال 1394 به بيش از 2 ميليون فقره رسيده است كه نسبت به سال هاي پيش از آن روند نزولي داشته است.
وي گفت: بالا بودن و تعدد نرخ هاي مالياتي يكي از مشكلاتي است كه با آن مواجه بوديم كه در اين زمينه ضمن كاهش تعداد طبقات درآمدي، ميزان مربوط به هر طبقه هم افزايش يافت و نرخ مالياتي از 35 به 25 درصد كاهش پيدا كرد.
طيب نيا با اشاره به اينکه وقتي نرخ ها عادلانه باشد، مقاومت در برابر پرداخت ماليات كاهش مي يابد،گفت: درآمدهاي دولت بايد به جاي نفت متكي بر درآمدهاي مالياتي باشد.
وي با اشاره به تجهيز واحدهاي صنفي به سامانه مكانيزه فروش گفت: در سيستم كنوني، ماليات ها بدون اطلاعات اخذ مي شود و طبيعي است كه اين امر نمي تواند عادلانه انجام شود.اما با استفاده از اين صندوق هاي مکانيزه تمام دريافتي ها مشخص خواهد شد.
به گفته وزير اقتصاد، لايحه اي براي تجهيز تمام اصناف کشور به صندوق هاي مکانيزه فروش تدوين و به مجلس ارائه شده است که در قالب آن سازمان امور مالياتي تمامي هزينه تجهيز واحدهاي صنفي را مي پردازد.
وي گفت: در راستاي بهبود محيط کسب و کار، فرآيند شناسايي و حذف مقررات مزاحم و مجوزهاي غيرضروري آغاز شده و در مرحله نخست لغو مجوزهاي غيرضروري، تاکنون يك هزار و 800 مجوز توسط دستگاه‌هاي ملي و 200 مجوز هم از طريق دستگاه‌هاي استاني شناسايي شده كه از اين تعداد 270 مجوز مربوط به اصناف است. همچنين تاكنون يك هزار و 85 مجوز كارشناسي كامل شده است و در مرحله نخست (مرحله حذف داوطلبانه مجوزهاي غيرضروري)، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت ، جهاد كشاورزي و همچنين سازمان بورس 400 مجوز را حذف كردند.
طيب نيا با تاكيد بر اينكه قدم‌هاي موثري براي حذف مجوزهاي غيرضروري برداشته شده است، گفت: در مرحله بعدي، صدور مجوزهاي باقيمانده را آغاز خواهيم كرد.
وي گفت: به دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي همچون سازمان امور مالياتي، گمرك، سازمان خصوصي سازي، بانك‌ها و بيمه‌ها اعلام كرده‌ايم كه اگر بتوانيم قدم موثري در بهبود محيط كسب و كار برداريم، به طور قطع جايگاه ما ارتقا خواهد كرد و به دنبال آن بخش خصوصي هم احساس مي‌كند در فضايي سهل‌تر فعاليت دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: در شرايط كنوني فقط با دستيابي به رشد اقتصادي نمي‌توان فرصت اشتغال را در كشور ايجاد كرد؛ اگر به‌دنبال ايجاد اشتغال هستيم بايد به دنبال گونه‌اي از رشد باشيم كه زمينه‌ساز اشتغال باشد. به‌عنوان نمونه، نفت و گاز نمي‌تواند فرصت اشتغال ايجاد كند، اما اصناف مي‌توانند راهبردي براي ايجاد فرصت‌هاي اشتغال در كشور باشند.
وي افزود: آمارها نشان مي‌دهد كه 2 ميليون واحد صنفي در 397 شهرستان كشور فعاليت مي‌كنند كه اگر واحدهاي صنفي بدون پروانه را هم حساب كنيم، اين رقم به 3 ميليون واحد صنفي افزايش مي‌يابد.
طيب نيا گفت: اصناف با اشتغالزايي 6 نفره، 17 درصد توليد ناخالص داخلي را برعهده دارد و اين نشان مي دهد جايگاه اصناف ايران در اشتغال، اقتصاد و توزيع عادلانه درآمد است.
دکتر سيد کامل تقوي نژاد معاون وزير اموراقتصادي و دارايي و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور هم در اين اجلاس با بيان اينكه اصناف چهار درصد ماليات كشور را مي پردازند، گفت: 76 درصد از اصنافي كه پرونده مالياتي دارند، كمتر از 5 ميليون ريال در سال ماليات پرداخت مي كنند، در حالي كه رسيدگي به هر پرونده مالياتي 10 ميليون ريال هزينه دارد.
وي با اظهار اينکه درآمدهاي مالياتي در سال 95 نسبت به سال 94 نزديك به 29 درصد افزايش خواهد داشت، گفت: مطابق توافق انجام شده بين سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف، ماليات صنوف در سال 94 نسبت به سال گذشته افزايشي نخواهد داشت؛ در اجراي اين مهم، ماليات سال 1393 ملاك عمل قرار گرفته و با همان ضرايب دو سال پيش ماليات امسال محاسبه مي شود.
تقوي نژاد خواستار آن شد تا اصناف به عنوان بازرس اين سازمان عمل كرده و هر كجا ديدند كه اين توافق به درستي اجرا نشده به اتاق اصناف گزارش دهند.
وي در حاشيه اين اجلاس در جمع خبرنگاران در مورد فيش حقوق و پاداش هاي ميليوني مديران بيمه مرکزي گفت: از پرداخت‌هاي ميليوني به مديران اطلاع داشتيم، اما ضرورتي بر اعلام آن نمي ديدم، چرا که ما مسئول وصول ماليات هستيم و ساير بخش‌ها بايد بر اين موضوعات نظارت کنند. قطعا تمامي پرداخت‌ها از جمله پاداش، مشمول ارايه ماليات است و ماليات آن را هم دريافت کرده ايم.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تصريح کرد: اگر فردي را سراغ داريد که مالياتش را نپرداخته به ما معرفي کنيد؛ چرا که ذيحسابان، ماليات افراد را مطابق جدول به سازمان امورمالياتي ارايه مي‌دهند که بخشي تا سقف يک ميليون و 350 هزار تومان معاف از مالياف، بخشي تا ده درصد و بخشي تا بيست درصد است.
وي در توضيح بيشتر اين مسأله ادامه داد: درگذشته ماليات حقوق افراد دولتي کمتر از غيردولتي‌ها بود، ولي اکنون تا سقف هفت برابر حقوق مشمول 10 درصد و بيش از آن مشمول بيست درصد ماليات مي شود.
تقوي نژاد در مورد نحوه تعيين ماليات اصناف در سال 94 گفت: با وصول ماليات سال 94 مبنا را براساس ماليات قطعي سال 93 قرار داده‌ايم و اگر افرادي باشند که برگه قطعي سال 93 را نداشته باشند برگه قطعي سال 92 آنها ملاک عمل قرار مي گيرد.
علي فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران هم با انتقاد از دست‌ درازي نهادها و ارگان‌هاي دولتي به اصناف به بهانه کوچک‌سازي گفت: برخي به دنبال اين بودند که 26 اتحاديه را از اصناف جدا کرده و تحت نظارت دولت ببرند.
وي گفت: دولت وعده کوچک‌سازي خود را داده بود، اما در عمل چنين اتفاقي نيفتاده است. اگر چه اين موضوع سخت است و بيش از 36 سال است که اقتصاد ما در اين بخش نهادينه شده است.
رئيس اتاق اصناف ايران همچنين از نحوه برگزاري نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم کالا گلايه کرد و گفت: با شعار اقتصاد مقاومتي نمايشگاهي برپا مي‌کنند که تنها سود آن به جيب دلالان و واسطه‌ها مي‌رود و کالاي خارجي بي کيفيت در آن عرضه مي‌شود.
وي گفت: نگاه به اصناف در لايحه برنامه ششم توسعه مثبت نيست و از وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت توقع داريم بخشي از سهم 10 درصدي منابع صندوق توسعه ملي را که بايد به صنايع اختصاص يابد، به بنگاه هاي كوچك صنفي اختصاص دهند.
دکتر علي يزداني معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران هم در اين مراسم اعلام کرد: صنايع مزاحم و آلاينده بتدريج به شهرک هاي صنعتي منتقل مي شوند و تسهيلات با نرخ پايين دريافت مي کنند.

بازيگران بازار کشاورزي بايد وارد بورس کالا شوند

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بورس کالای ایران با زبان تجارت امروز دنیا مطابقت دارد و ورود به این حوزه اجتناب ناپذیر است؛ از این رو ضروری است که بازیگران بازار کشاورزی نیز رفته رفته وارد بورس کالا شوند.
حسن رکنی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: بورس کالا در کشور ما جوان است و ورود محصولات کشاورزی به بورس نیز از قدمت زیادی برخوردار نیست، اما با این وجود بازار شفاف و رقابتی بورس کالا باعث شده است تا بخش کشاورزی برای عبور از مبادلات سنتی رفته رفته به سمت بورس کالا حرکت کند.
رکنی افزود: با توجه به عمر کم عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران، باید بسیاری از موضوعات به صورت آموزشی برای همکاران، تاجران و دست اندرکاران این حوزه مطرح شود تا بازیگران این بازار با شرایط و مزایای بورس کالا آشنا شوند.
وی درباره فعالیت های كنوني بورس کالا در بازار کالای کشور به زمينه بخش کشاورزی مثالی زد و گفت: تا یک دهه گذشته وقتی بحث توسعه پرداخت های الکترونیک و دولت الکترونیک در کشور مطرح می‌شد، همه مردم مخالفت می کردند و در هنگام پرداخت قبض هایشان، به خودپردازها می رفتند تا حداقل یک رسید دریافت کنند.
اما در حال حاضر مشاهده می کنیم که عمده مردم به وسیله اینترنت و تلفن به راحتی قبوض خود را پرداخت می کنند، به این ترتیب این موضوع در زندگی مردم جای خود را باز کرده است؛ این اتفاق در مورد تولد و توسعه بورس کالای ایران در اقتصاد ما هم صدق می کند به طوریکه در آینده ای نزدیک بورس کالا در میان فعالان اقتصادی و حتی مردم عامه جای ثابت و قابل اعتمادی باز خواهد کرد.
رکنی در ادامه با اشاره به کیفیت بالای معاملات در بورس گفت: شفافیت و پایش اطلاعات و معاملات در بورس کالای ایران شرایط تجاری مناسبی را در این فضا ایجاد کرده است، به طوری که مبادله اطلاعات و جلسات مشترک میان ذی نفعان و مدیران بخش های مختلف، فواید زیادی در انجام معاملات خواهد داشت.به گفته وی، در خرید تضمینی، نواقص و مشکلاتی در رابطه با انبارداری کالاها، نگهداری محصولات و تاخیر در زمان خرید، سبب تحمیل هزینه های زیادی به وزارت جهاد کشاورزی می شود که از این رو سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در پیش گرفته شده است.معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سال 94 در خوزستان خرید تضمینی وجود نداشت، گفت: بورس کالای ایران در حل مشکلات گذشته توانست کمک بسیاری به ما کند تا اینکه با همکاری هم طرح قیمت تضمینی ذرت خوزستان را به شیوه مطلوبی اجرایی شد.
رکنی با بیان اینکه همیشه در برابر تغییرات جدید، مقاومت هایی وجود دارد گفت: سال گذشته مشاهده شد برخی افراد با وجود اینکه اطلاع داشتند قیمت تضمینی بهتر از خرید تضمینی است باز هم با اجرای این سیاست جدید مخالفت می کردند که سرانجام مزایای این طرح برای کشاورزان این استان مشخص شد.وی در پایان تاکید کرد: اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی یک طرح ملی است و به همین دلیل همه دستگاه های مربوطه باید خود را در قبال این طرح مسئول بدانند که به همراه اقدامات انجام شده، فرهنگ سازی و آموزش باید با سرعت پی گرفته شود.خبر ديگر اينكه تالار داخلی و صادراتی بورس کالای ایران شاهد عرضه بیش از ۲۷۱ هزار تن انواع کالا بود.
به گزارش روابط عمومي بورس کالا، در تالار صادراتی ۴۷ هزار و ۵۰۰ تن انواع قیر شرکت های نفت جی، پالایش نفت تبریز، عایق حصار مهران و معماران تجارت آفتاب به همراه ۲ هزار تن لوب کات سبک شرکت پالایش نفت تبریز برای صادرات به بازارهای جهانی عرضه شد.

لوح تقدير نمايشگاه براي سازمان بورس

طي مراسمي، ستاد برگزاري بيست و يکمين نمايشگاه بين المللي نفت و گاز و پالايش و پتروشيمي ضمن تقدير از حضور ارکان بازار سرمايه و زيرمجموعه هاي سازمان بورس تنديس و لوح تقدير به سازمان بورس اهدا کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، در اين نمايشگاه که با حضور گسترده شرکت هاي داخلي و خارجي برگزار شد، سازمان بورس و اوراق بهادار با مشارکت ارکان بازار سرمايه و تعدادي از شرکتهاي زيرمجموعه خود، از جمله شرکت بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس، شرکت بورس کالاي ايران، شرکت مديريت دارايي مرکزي بازار سرمايه، بورس انرژي، کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران و شرکت اطلاع رساني و خدمات بورس حضور يافت و مورد استقبال بازديدکنندگان داخلي و خارجي قرار گرفت.
يادآور مي شود طي مراسمي، ستاد برگزاري بيست و يکمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ضمن تقدير از حضور ارکان بازار سرمايه و زير مجموعه هاي سازمان بورس تنديس و لوح تقدير به سازمان بورس اهدا کرد.
خبر ديگر اينكه كتاب "روانشناسي بازار" با موضوع مالي، رفتاري و روانشناسي مالي، توسط انتشارات بورس در بيست و نهمين نمايشگاه کتاب سال جاري معرفي شد.
كتاب "روانشناسي بازار" به قلم محمد شباني با زباني روان آخرين پژوهش‌هاي انجام‌شده در زمينه علوم عصب‌شناسي، مالي، ‌رفتاري و روان‌شناسي باليني را ارائه داده است.

صد‌ور 22 هزار کد سهامدار جديد در بازار سرمايه

شرکت سپرده گذاري مرکزي در ماه گذشته 22 هزار کد سهامدار جديد در بازار سرمايه صادر کرد تا تعداد کدهاي سهامداران اين بازار به رقم 8 ميليون و 863 هزار کد برسد.
مدير امور ناشران شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) از صدور 22 هزار کد سهامداري جديد در فروردين 95 خبر داد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه (سنا) و به نقل از سمات، مطهره مروج اظهار داشت: شرکت سپرده گذاري مرکزي در ماه گذشته 22 هزار کد سهامدار جديد در بازار سرمايه صادر کرد تا شمار کدهاي سهامداران اين بازار به رقم 8 ميليون و 863 هزار کد برسد.
وي افزود: در حال حاضر بيش از 4 ميليون و 520 هزار مرد و 2 ميليون و 88 هزار زن در بازار سرمايه کد سهامداري دريافت کرده اند، علاوه بر اينکه بيش از 36 هزار کد حقوقي و 590 کد سهامدار خارجي هم صادر شده است.
وي درباره اوراق حق تقدم تسهيلات مسکن گفت: 9 هزار و 700 نفر در ماه گذشته با خريد اوراق تسهيلات مسکن وارد فرآيند دريافت اين تسهيلات شدند.
مروج با بيان اينکه شش هزار و 389 نماد در بازار سرمايه ايران وجود دارد، اظهار داشت: در مجموع 409 نماد در بورس تهران، 497 نماد در فرابورس، 45 نماد در بورس کالا و پنج هزار و 438 نماد در بورس انرژي در پايان فروردين امسال فعال بودند.
وي درباره سهامداران فعال بازار سرمايه در فروردين 95 گفت: 210 هزار و 332 کد حداقل يک خريد، 22 هزار و 983 کد بيش از 50 خريد و 10 هزار و 712 کد بيش از 100 خريد را در ماه گذشته انجام دادند.
مدير امور ناشران سمات در باره کوچکترين سهامداران بازار سرمايه افزود: 20 کد سهامداري در ماه گذشته براي نوزادان در کشور صادر شد که تهراني ها بيشترين صدور کد سهامداري را در اين مدت به خود اختصاص داده اند.
مروج خاطرنشان کرد: ترنم صالحي سه روزه از اصفهان کوچکترين نوزادي بود که ماه گذشته کد سهامداري خود را از سمات دريافت کرد و والدين آن يک روز بعد، نخستين سهام را براي اين فرزند خود خريداري کردند تا ترنم کوچکترين سهامدار بازار سرمايه ايران لقب گيرد.
وي ادامه داد: شايان ميرشکار از اسفراين، نهال ملکي داريان از شميرانات، امير حسين رحماني شمسي از يزد، آرمان آقايي از تهران، پرهام خورشيدي از شيراز و ساميار احمدمنش از کرج ديگر نوزاداني بودند که والدينشان با خريد سهام، نام فرزند خود را در فهرست کوچکترين سهامداران بازار سرمايه قرار دادند.
خبر ديگر اينكه تالار مجازي بورس به مناسبت نمايشگاه بورس، بانک و بيمه مسابقه اي برگزار مي کند که دوره مسابقه، پيش از نمايشگاه به پايان مي رسد و جوايز آن طي مراسمي در زمان برگزاري نمايشگاه اهدا مي شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، در تالار مجازي بورس از 20 ارديبهشت تا 15 تير ، مسابقه معاملاتي به مناسبت نمايشگاه بورس، بانک و بيمه برگزار مي شود.
معامله گران در تالار مجازي مي توانند با شرکت در اين دوره و کسب بالاترين امتياز از جوايز ارزنده آن که شامل سکه طلا است، بهره‌مند شوند.
در اين مسابقه به نفر اول سه قطعه نيم سکه، نفر دوم هم دو قطعه نيم سکه و نفر سوم هم يک قطعه نيم سکه اهدا مي شود.
اسامي برندگان روز عيد سعيد فطر در سايت تالار مجازي اعلام و جوايز برندگان طي مراسمي در روزهاي برگزاري نمايشگاه بورس، بانک و بيمه اهدا مي شود.
اين سامانه، يک محيط شبيه سازي شده از بورس است که علاقمندان به بازار سرمايه مي توانند قبل از ورود به بورس واقعي، تجارب و آموزش هايي در اين زمينه کسب کنند.
خريد و فروش مجازي سهام در اين تالار، براي همه افراد امکان پذير است، اين سامانه اينترنتي با شبيه سازي بورس اوراق بهادار تهران، بدون نياز به پول و ريسک، اين امکان را به کاربران مي دهد که سرمايه گذاري در شرايط واقعي را تجربه کنند.تالار مجازي بورس، دغدغه سرمايه گذاران تازه وارد را در زمينه نگراني از ريسک سرمايه گذاري در بورس برطرف مي کند و با شبيه سازي بورس، به آنها از نزديک اين امکان را مي دهد که با شرايط و اصول سرمايه گذاري در بورس آشنا شوند و بدون متحمل شدن ريسک و صرف پول، سرمايه گذاري در اين بازار را در فضاي مجازي تجربه کنند.

مولفه هايي براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي

آنچه در پي آمده است نگاهي دارد به نقش سرمايه‌گذاري خارجي در توسعه کشورها و مولفه هاي جذب سرمايه هاي خارجي در ايران که بخش اول آن را ملاحظه کرديد و اينک بخش دوم و پاياني را مي‌خوانيد:
***
كاهش مداخلات دولت در بازارهاي مالي و واگذاري تعيين قيمت در نظام عرضه و تقاضا، گرايش به نظام ارزي شناور، آزادسازي تجارت خارجي و انطباق نظام تعرفه‌اي با استانداردهاي جهاني هم جذابيت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي را بالا مي برد.
درعين حال، پايين بودن هزينه‌هاي توليد در كشور ميزبان فضاي مطلوبي را براي حضور سرمايه گذاران خارجي به وجود مي آورد و در كنار آن وجود زيرساخت هاي مناسب حمل‌و‌نقل، تامين ملزومات اوليه از قبيل آب، برق، ارتباطات، بهداشت و . . . كه از جمله وظايف سخت افزاري دولت محسوب مي شوند، رغبت بيشتري براي سرمايه گذاري ايجاد مي كنند.
محدود كردن انحصارهاي دولتي و وجود نهادهاي تنظيم‌كننده و نظارت كننده بر انحصارها از جمله ساير عوامل موثر بر جذب سرمايه خارجي در حوزه اقتصاد قلمداد مي شوند.
اما در بخش معيارهاي سياسي، ريسك سلب مالكيت از مهمترين دغدغه هاي سرمايه‌گذار خارجي محسوب مي شود كه لازم است تضمين هاي لازم توسط دولت در اين زمينه به سرمايه گذار داده شود.
بايد در نظر داشت، تغييرات پي در پي و غيرمنتظره سياست ها، قوانين، مقررات و دستورالعمل‌ها مترادف با غيرقابل اعتماد بودن محيط كسب و كار براي يك سرمايه گذار خارجي است.
در بخش مولفه هاي حقوقي، قاعده جبران خسارت موثر در قالب قراردادهاي حقوقي مناسب، امكان كنترل و برنامه ريزي سرمايه‌گذاران خارجي نسبت به سرمايه خود را بالا برده و ضمن رقابتي شدن بازار، اطمينان خاطر از حمايت يكسان و بي طرف و لغو هر گونه امتياز نابرابر را نزد سرمايه گذار خارجي تقويت مي‌كند و شاخص هاي خرد و كلان فضاي كسب و كار، تاثير مستقيم بر كاهش يا افزايش هزينه هاي انجام يك فعاليت اقتصادي دارد.
از طرفي رتبه بين المللي يك كشور در فضاي كسب و كار نمايانگر توانايي رقابت با سايرين در جذب سرمايه خارجي است كه از اين منظر، فضاي كسب و كار ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه از رتبه هاي مناسبي در شاخص هاي مربوطه برخوردار نيست و همين امر از جمله موانع جذب سرمايه گذاري خارجي محسوب مي شود.
اعلام رتبه 118 ايران توسط بانك جهاني در ميان 189 كشور به رغم صعود 12 پله اي همچنان از نامطلوب بودن فضاي كسب و كار حتي نسبت به كشورهاي منطقه حكايت دارد.
از سوي ديگر، محدوديت‌هاي نظام پولي و مالي و روزآمد نبودن سيستم بانكي كشور، سرمايه‌گذاري‌خارجي را به طور جدي تحت الشعاع قرار مي‌دهند.
جذب مستمر و پايدار منابع خارجي مستلزم دسترسي آسان و قانونمند به بازارهاي سرمايه و بورس و بازارهاي پولي و اوراق قرضه است تا سرمايه گذار نسبت به حفظ قدرت كنترل بر منابع مالي اش اطمينان حاصل كند.
يكي از الزامات تاثيرگذاري مثبت بر ورود سرمايه گذاري خارجي و نتيجتا رشد اقتصادي، وجود بازارهاي پولي و مالي توسعه يافته است. انباشت سرمايه در مفهوم كلاسيك از محورهاي رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران محسوب مي شود كه يكي از روش هاي تامين آن، جذب منابع مالي خارجي است.
سرمايه گذاري مستقيم خارجي به دليل برخورداري از مزايايي همچون انتقال فناوري، بازاريابي نوين، توسعه صادرات غير نفتي، اشتغال زايي، انتقال تجارب و شيوه هاي روزآمد مديريتي، اتصال به بازارهاي جهاني، ارتقاي كيفيت توليدات و . . .، منبع مناسبي براي انباشت سرمايه و ارتقاي رشد اقتصادي محسوب مي شود كه اين امر در گرو توسعه بازارهاي پولي و مالي كشور است.
هم اينك، اكثر كشورها در حال پياده سازي مقررات «بازل‌3» هستند كه به دنبال بحران مالي سال 2008 توسط كميته بازل (عالي ترين نهاد بين المللي نظارت بانكي) با موضوع سخت‌گيري بر بانك ها در زمينه منع ورود به فعاليت هاي غيرمتداول بانكي از قبيل سرمايه گذاري هاي تجاري و بنگاه داري وضع شده، حال آنكه نظام بانكي كشور هنوز مقررات «بازل 1» را به طور كامل اجرايي نكرده است.
ازطرفي، مواجهه سرمايه‌گذاري خارجي با ساختار اداري كشور از ديگر چالش هاي پيش روي امر سرمايه گذاري محسوب مي شود. تمركز مسئوليت ها در واحدهاي ستادي پايتخت، صرف وقت و انرژي فراوان در اخذ مجوزهاي لازم، بوروكراسي حاكم بر نظام اداري، بهره وري پايين نيروي انساني، ضعف تخصص و دانش امور بين الملل در ادارات، بي توجهي به اهميت موضوع سرمايه گذاري خارجي و مواردي از اين دست، در عمل اشتياق به سرمايه گذاري در ايران را كاهش مي دهد.
وجود مقررات و قوانين متعدد دست و پا گير و گاه مزاحم و متناقض و حضور مراجع و نهادهاي موازي و مشابه، همچنين مشكلات قانون كار، تامين اجتماعي، نظام مالياتي و بهره بالاي بانكي، هزينه تمام شده فعاليت هاي اقتصادي را در كشور بالا مي برد، آن هم در بستر يك اقتصاد دولتي كه ذاتا انحصارهاي دولت بر آن غلبه دارد و همين امر منجر به كم فروغ شدن امنيت سرمايه گذاري مي شود كه براي سرمايه گذاران خارجي از اهميت به سزايي برخوردار است.
از سوي ديگر، نوسانات نرخ ارز و چند نرخي بودن آن، دغدغه مهم ديگر يك سرمايه‌گذار خارجي به حساب مي آيد، زيرا هر گونه تلاطم در نرخ ارز مي‌تواند زحمات چندين ساله يك سرمايه گذار خارجي را با خطر مواجه كند.
همچنين با توجه به چند نرخي بودن ارز، سرمايه‌گذار در چگونگي محاسبه نرخ سرمايه‌گذاري و برداشت اصل و سود سرمايه خود سردرگم و بلاتكليف است.
بر اين اساس، مادامي كه ثبات نسبي بر روند ارز حاكم نشود و نظام ارز تك نرخي مستقر نشود، توجه سرمايه‌گذاران خارجي به طور جدي جلب نخواهد شد . گرچه به نظر مي‌رسد تك نرخي شدن نرخ ارز و مديريت شناور آن در نظام عرضه و تقاضا با راه‌اندازي بورس ارز كه به تصويب شوراي عالي بورس رسيده است، به ايجاد تعادل و ثبات نسبي در بازار ارز و پوشش معاملات ارزي منجر شود. در اينجا همچنين بايد اشاره داشت: عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) از جمله يکي ديگر از موانع جلب سرمايه خارجي به شمار مي رود چراكه عضويت در WTOسرمايه گذاران علاقه مند به همكاري با كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني از مباحث پر اهميت در مراودات بين المللي قلمداد مي شود و آثار مثبت اقتصادي به ويژه در جذب سرمايه خارجي را به دنبال دارد.
اين سازمان با هدف تسهيل روابط تجارت جهاني بنا شده و قواعد آن به عنوان مرجع اصلي روابط بين المللي در نظر گرفته مي شود؛ بنابراين كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني در جذب سرمايه هاي خارجي موفق تر عمل مي كنند.
آنچه مسلم است اين است که بازنگري و ترميم زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور لازمه جذب سرمايه خارجي است و از آنجايي كه توسعه اقتصادي، هدف نهايي جذب سرمايه خارجي قلمداد مي‌شود، سياست‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي بايد معطوف بر جذب سرمايه هاي مكمل استراتژي توسعه‌اي كشور باشند و بخش‌هايي را در برگيرند كه در آن از بيشترين مزيت‌هاي نسبي برخورداريم؛ از جمله صنعت برق كشور كه يكي از مستعدترين بخش هاي جلب سرمايه خارجي در مقام مقايسه با كشورهاي منطقه و حتي بسياري از كشورهاي جهان است.
بالاترين ظرفيت نصب شده توليد در منطقه و رتبه چهاردهم در دنيا، موقعيت مناسب جغرافيايي كشور با توجه به اختلاف افق شرق تا غرب و اختلاف دماي شمال تا جنوب، برخورداري از نيروي كار ماهر و متخصص در رشته هاي فني و مهندسي، قابليت بهره برداري از منابع انرژي فراوان و ارزان، واقع شدن در منطقه اي با نزديك به 500 ميليون نفر جمعيت و تقاضاي بالا، نياز به افزايش ظرفيت پنج تا هفت درصدي در سال، وجود پروژه هاي متعدد و متنوع در تمام حوزه هاي توليد، انتقال و توزيع و برخورداري از منابع خدادادي فراوان در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير، فقط بخشي از استعدادهاي جذب سرمايه خارجي در اين صنعت محسوب مي شوند. بر اين اساس، اكنون كه با ورود به دوران پساتحريم به زودي شاهد رقم خوردن فصل جديدي در اقتصاد كشور خواهيم بود، هدايت جريان هاي قدرتمند مالي و سرمايه هاي خارجي به سمت اين صنعت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و نيل به اين مقصود تنها از طريق برنامه ريزي منسجم، اصلاح ساختار اقتصادي و اهتمام جدي همه عوامل ذيربط ميسر خواهد شد.
* شركت صانير(صادرات خدمات و تجهيزات صنعت آب و برق ايران)
ايرنا

?????????? ??? ???title>

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران

سرخط خبرها

 
    همايش بين‌المللي قراردادهاي نفتي با حضور كارشناسان امريكايي و اروپايي در تهران برگزار مي‌شود.  ايرنا
  قطعه‌ساز آلماني در ايران دفتر مي‌زند. ايسنا
  رييس اتاق بازرگاني ايران: دوران ايجاد شغل با بودجه‌ دولتي تمام شده است. ايسنا
  هيچ توافقي با كردستان عراق براي صادرات نفت خام نداشتيم. فارس
  رييس اتاق اصناف ايران: مغرضان داخلي و خارجي مي‌خواهند بازار ايران را به هم بريزند. روابط عمومي
  تامين مالي از طريق بورس كالا روشي جذاب براي فولادسازان است. تسنيم
  نفت ۴۳ دلار شد.  رويترز
  برنامه دولت براي خروج غيرتورمي مسكن از ركود. ايسنا
 

تداوم روند كاهشي در بورس

 
گروه اقتصادي | شاخص‌هاي بورس همچنان روال كاهشي خود را ادامه مي‌دهد به‌گونه‌اي كه روز گذشته هم در كانال 76 هزار و 630 واحدي ماندگار شد. بر اين اساس روز گذشته تالار بورس افت 485 واحدي را تجربه كرد و از كانال 77 هزار و 100 واحدي به كانال 76 هزار و 630 واحدي سقوط كرد. كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، شركت سرمايه‌گذاري بازنشستگي و پتروشيمي خارك از معدود نمادهاي سبز بازار امروز بودند كه سعي كردند مانع از افت شاخص بورس شوند. از طرفي نماد شركت‌هاي ايران خودرو، معدني و صنعتي گل‌گهر، پالايشگاه نفت اصفهان، صنايع پتروشيمي خليج فارس و مخابرات ايران از جمله نمادهايي بودند كه بيشترين تاثير را در افت شاخص كل بورس اوراق بهادار داشتند. برترين تقاضاها در معاملات مربوط به نمادهاي مشاركت ملي نفت ايران، مشاركت شهرداري سبزوار و ايزكاپارت صنعت بود در مقابل نماد شركت‌هاي سايپاآذين، ايران خودرو، لوله و ماشين‌سازي ايران، صنايع ريخته‌گري ايران و جام دارو نمادهايي با بيشترين عرضه بودند. به‌طوري كه بيشتر اين نمادها شاهد صف‌هاي ميليوني فروش بودند.
در پايان معاملات روز گذشته نماد معاملاتي شركت‌هاي سيمان خزر، توليد محور خودرو براي برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه براي تصويب صورت‌هاي مالي متوقف شدند. همچنين نماد معاملاتي شركت داروسازي زاگرس فارمد پارس با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم، متوقف شد. نماد معاملاتي شركت سيمان خاش، شركت‌هاي سيمان خزر شير پاستوريزه پگاه خراسان، فرآوري مواد معدني ايران، پارس سرام و صنايع پتروشيمي كرمانشاه نيز در معاملات امروز بازگشايي شدند. در معاملات تالار شيشه‌اي، ارزش معاملات بيش از 534 هزار ميليون بالغ شد اين مقدار ناشي از دست به دست شدن 115 ميليون سهم و اوراق بهادار قابل معامله در 85 هزارو 398 نوبت معامله بود.
 شاخص بورس اوراق بهادار ايران در دو ماه ابتداي سال 1395 با افت و خيزهاي فراواني رو به رو بوده و تعدادي از كارشناسان بر اين باورند كه وضعيت اين روزهاي بورس ناشي از تحليل‌هاي بنيادي نيست بلكه بيشتر ناشي از اخبار و شايعاتي است كه اين روزها روند فراز و فرود بورس را در دست خود گرفته است.  بحث احتمال كاهش سود سپرده‌هاي بانكي در اين روزها باعث گمانه‌زني‌هاي فراواني شده؛ عده‌اي بر اين باورند كه با كاهش سود سپرده‌هاي بانكي سرمايه‌ها به بازار سرمايه سرازير مي‌شود اما در مقابل افرادي هستند كه معتقدند با تورم موجود در اقتصاد ايران كاهش سود سپرده‌ها نمي‌تواند اقتصاد و بورس كشور را سامان دهد.
 

استفاده ایران از خط لوله نفت سومد مصر آزاد شد

معاون وزیر نفت با بیان اینکه امکان استفاده از لوله سومد برای انتقال نفت صادراتی از دریای سرخ به مدیترانه آزاد شد، گفت:محموله‌های نفت ایران توسط این خط لوله قابل انتقال به مدیترانه خواهد شد. با صدور این مجوز، عملا تلاش و برنامه‌های عربستان سعودی برای محدودسازی صادرات نفت خام ایران به کشورهای اروپایی با شکست جدیدی همراه شده و نفتکش‌های ایرانی می‌توانند از ظرفیت خط لوله سومد و کانال سوئز برای انتقال نفت خام استفاده کنند.
بر این اساس دوم آوریل سال‌جاری میلادی، امکان استفاده و تردد کشتی‌های نفتکش ایران حامل نفت خام صادراتی به کشورهای اروپایی از کانال سوئز و خط لوله نفتی «سومد» صادر شده است.
امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین‌الملل وزیر نفت درباره خط لوله «سومد» مصر (از دریای سرخ به مدیترانه) هم با بیان اینکه مشکل این خط حل شده است، گفت: در این زمینه تفاهم شده، نفتکش‌های بزرگ (VLCC) محموله های نفتی را در ساحل دریای سرخ تخلیه و پس از انتقال از طریق خط لوله سومد به دریای مدیترانه، دوباره آن را بارگیری کند.
رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت نفت هم هفته گذشته در پاسخ به پرسش مهر درباره صدور مجوز انتقال نفت ایران از خط لوله «سومد» مصر (از دریای سرخ به دریای مدیترانه) گفته بود: ایران برای انتقال نفت به دریای مدیترانه و اروپا باید یا از نفتکش‌های کوچک برای عبور از کانال سوئز استفاده کند یا محموله های نفتی بزرگ را در ساحل دریای سرخ تخلیه و پس از انتقال از طریق خط لوله سومد به دریای مدیترانه، دوباره آن را بارگیری کند.
به گزارش مهر، در شرایط فعلی شرکت جنرال پترولیوم مصر ۵۰ درصد سهام شرکت آرامکو ی عربستان سعودی ۱۵ درصد سهام، شرکت اینترنشنال پترولیوم اینوستمنت امارات ۱۵، سه شرکت کویتی ۱۵ درصد و قطر پترولیوم پنج درصد از سهام خط لوله سومد به عنوان یکی از استراتژیک ترین خطوط لوله نفت جهان را در اختیار دارند.
در همین حال، «طارق المولی» وزیر نفت مصر پیش از لغو تحریم‌های نفتی ایران، تاکید کرده بود: پیش‌بینی می‌شود جریان نفت در خط لوله سومد (SUMED) پس از بازگشت ایران به بازار‌های جهانی افزایش یابد و قاهره از این موضوع استقبال خواهد کرد.
خط لوله ۳۲۰ کیلومتری سومد از دریای سرخ به بندر غرب اسکندریه کشیده شده است. تحریم‌های غرب علیه بخش نفت ایران باعث شده که به دلیل فشارها روی شرایط بیمه‌ای انتقال نفت به «عین‌السخنی و سیدی کریر» از سال ۲۰۱۲ میلادی تقریبا نصف شود.
 

معضلات بانكي در يك نگاه

كاهش نرخ سود بانكي چند وقتي است كه از سوي مراجع مختلف، وزير امور اقتصاد و دارايي، رييس كل بانك مركزي و در مجامع مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. خوشبختانه در يك بازه زماني و با همكاري شبكه بانكي، بانك مركزي، فعالان اقتصادي و دولت، نرخ سود بانكي با كاهش روبه‌رو شد. اين در حالي است كه براساس انتظاري كه هنوز هم در اين مورد وجود دارد به صورت طبيعي نرخ سود سپرده بانكي باز هم بايد فتيله خود را پايين بكشد و روند كاهشي در پيش گيرد. از سوي ديگر بانك مركزي اخيرا بخشنامه‌يي درمورد پرداخت سود سپرده‌ها به بانك‌ها ابلاغ كرده است. براساس اين بخشنامه بانك‌ها بايد ارزيابي دقيقي از توان پرداخت سود سپرده‌هايشان با توجه به مجموع عملياتي بانكي سپرده و اعتباردهي كه در سال‌هاي قبل داشته و روند آتي اعتبارات و وصولي خود را در اركان بانك مصوب و اعلام دارند. اجرايي شدن اين بخشنامه باعث شد كه بانك‌ها هم مسير عقلايي در پيش گيرند و به صورت طبيعي نسبت به كاهش هزينه تجهيز منابع‌شان دست به اقدام زنند. بنابراين در اين موقعيت جديد، بيش از گذشته زمان براي كاهش بيشتر نرخ سود سپرده‌هاي بانكي فراهم شده است. اين امر در صورتي امكان‌پذير خواهد شد كه به هر حال بانك‌ها نسبت به كاهش هزينه‌هاي مربوط به تجهيز منابع خود و در واكنش به خواست سهامداران و ذي‌نفع‌شان مبادرت ورزند و بتوانند بستر مناسبي براي كاهش هزينه مالي فعالان اقتصادي و استفاده‌كنندگان از اعتبارات بانكي به وجود آورند. علاوه بر اين يك موضوع كه هميشه مطرح بوده است، رابطه عقلايي و قابل اعتناي ميان كاهش نرخ تورم و كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي است. بنابراين و براساس اين ارتباط، انتظاراتي به صورت طبيعي در جامعه شكل گرفته كه نرخ سود به‌طور تدريجي كاهش يابد. البته اين انتظار هم كمك بيشتري به كاهش انتظارات تورمي آتي مي‌كند و اين خود به لحاظ آثار بنگاهي آن و از منظر كاهش در ميزان سود سپرده‌هايي كه بانك‌ها مي‌پردازند، اثرگذار خواهد بود.
در كنار اين رخدادهايي كه بيشتر جنبه اثباتي براي چشم‌انداز كاهشي نرخ‌ها وجود دارد، برخي معضلات جدي نيز در شبكه بانكي از منظر صاحبان سپرده و مشتريان شبكه بانكي چشم مي‌خورد. بر اثر رقابت غيرحرفه‌يي در بازار و وجود موسسات غيرمجاز و بعضا عطش سيري ناپذير برخي سهامداران عمده بانك‌ها (مالكان دولتي و غيردولتي بانك‌ها) براي در اختيار داشتن سهم بيشتر از منابع بانك‌ها هزينه‌هاي تجهيز منابع بانك‌ها افزايش يافته و در حقيقت پول به چرخه افتاده در شبكه‌هاي بانكي هزينه‌زا شده و به صراحت مي‌توان از آن به عنوان يكي از جدي‌ترين معضل‌هاي پيش روي شبكه بانكي براي كاهش نرخ‌ها از آن نام برد. به اين معنا كه مثلا حساب‌هاي كوتاه‌مدت و روزشمار در شبكه بانكي تعريف شدند كه براي بانك‌ها هزينه‌هاي مضاعفي را ايجاد كرده است. منابع جاري علاوه بر هزينه‌زا شدن با تعريف حساب پشتيبان و غيره به خوبي نمي‌توانستند توان اعتباري بانك‌ها را براي دوره‌هاي اعتباردهي پوشش دهند. چرا كه اين اطمينان نيز وجود نداشت كه براي مصرف يك اعتبار 6ماهه يا 9ماهه و بيشتر را داشته باشد. بنابراين اين منابع كه در سابق منابع صفر درصدي بودند و عمدتا منابع كم هزينه‌يي تلقي مي‌شدند نيز به منابع پر هزينه تبديل شدند. البته بر اين باورم كه حل اين مشكل نيازمند همكاري و همياري خود شبكه بانكي در وهله اول و در گام بعدي مشتريان شبكه بانكي علي‌الخصوص مشتريان حقوقي و نيز رابطه شبكه بانكي با مشتريان ديگرش دارد.
با اين حال و در يك جمع‌بندي بايد عنوان كرد كه به صورت آرام، تدريجي و عادي، ظرفيت فضاي اقتصادي كشور ايجاب مي‌كند كه نرخ سود بانكي كاهش و خواست فعالان اقتصادي به وقوع بپيوندد. كاهشي كه به تدريج از سود بالاي 20 درصد آغاز شده و قرار است به زير 20 درصد نيز برسد. اما اين سوال كه اين كاهش نرخ تا چه اندازه پيش خواهد رفت، بايد گفت كه به صورت منطقي دولت و بانك مركزي نمي‌خواهد به كاهش دستوري نرخ سود و تسهيلات اقدام كنند. الزام مراجع و تصميم‌گيران براي كاهش اجباري و فشار براي پياده‌سازي طرح‌هاي دستوري كاهش نرخ‌ها، فضاي آرامش بازارها را به هم خواهد زد. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده كه اين‌گونه اقدامات علاوه بر اينكه سركوب قيمتي و اعتباري ايجاد خواهد كرد، دوباره چرخه معيوب قبلي تكرار خواهد شد و ثبات نسبي ايجاد شده را به هم خواهد زد. حال چه بايد كرد؟ مكانيسم‌هايي كه در حال حاضر در بازار فعاليت مي‌كنند به چند دسته مختلف قابل تقسيم هستند. در اين زمينه اقدامات موثري كه بانك مركزي انجام داده قابل ذكر است. آزادسازي بخشي از سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها، حضور در بازار بين بانكي و محدود كردن غيرمجازها موثر بوده است. همچنين اقداماتي كه از سوي خود بانك‌ها صورت گرفته در تقويت و كاهش سود بانكي موثر بوده است. بهبود فضاي بين‌الملل از سوي ديگر و انتظار براي اينكه منابعي از فراتر از مرزها به موجودي حساب بانك‌ها بنشيند نيز نقش خود را در اين زمينه ايفا كرده است. همچنين فراهم شدن زمينه مراودات و مبادلات ارزان‌تر فعالان اقتصادي و كاهش هزينه‌هاي مربوط و امكان به كارگيري ابزارهاي مالي بين‌الملل همه و همه كمك شاياني كرده‌اند كه فشار نقدينگي كمتري در روزها و ماه‌هاي آتي به فعالان اقتصادي و بانك‌ها وارد شود كه بي‌شك اين زنجيره در كاهش نرخ سود بانكي تاثير خواهد داشت. هر چند كه هنوز بر اين باورم كه دو مخاطره جدي بر سر راه شبكه‌هاي بانكي كشور در مورد بالا بودن هزينه‌ها وجود دارد. مخاطره اول مربوط به مطالبات معوقه بانك‌هاست. چرا كه اين مطالبات معوق سنگين، هم هزينه‌هاي اضافي زيادي به بانك‌ها تحميل مي‌كند و هم اينكه قيمت تمام شده منابع مالي بانك‌ها را افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر دسترسي ساير فعالان اقتصادي به منابع بانكي را با معضل جدي روبه‌رو مي‌كند. مخاطره دوم مربوط به دارايي‌هاي غير مولد است. دارايي‌هايي كه تحت عنوان املاك تمليكي يا املاك مازاد طبقه‌بندي و به خصوص مخاطره براي موسسات مالي در بازار سرمايه و بورس به وجود آورده است. اين دارايي‌ها در واقع نه تنها ارزش افزوده آنچناني جهت فعاليت‌هاي بانكي ايجاد نمي‌كند، بلكه هزينه‌هايي را نيز براي آنها در پي دارد. چرا كه دارايي‌هايي هستند كه از جريان فعاليت عادي بنگاه اقتصادي كنار گذاشته شدند و در موجودي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري رسمي كشور به عنوان دارايي‌هاي مازاد انباشته شده‌اند. به هر حال از ديدگاه من اين دو مخاطره در بانك‌هاي ما كماكان وجود دارد. با اين حال اميدواريم كه با تدبيري كه از سوي بانك مركزي اتخاذ شده و اجماع و هماهنگي كه در حال حاضر در شبكه بانكي شكل گرفته است به سمت بهبود بيشتر فضاي كسب و كار و ارتقاي نظام بانكي كشور براي شكوفايي اقتصاد كشور پيش رويم و همچنين بتوان به اين خواسته به حق فعالان اقتصادي كه كاهش نرخ سود بانكي براي رونق توليد و كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط است جامه عمل پوشانده شود.
 

معوقات بانكي و پايان عصر طلايي بانك‌ها

براساس آخرين گزارش بانك مركزي، ميزان مطالبات معوق بانك‌ها به رقمي معادل 91.6هزار ميليارد تومان رسيده است، اين رقم در مقايسه با كل تسهيلات پرداختي بانك‌ها به ما نسبتي مي‌دهد كه حدود ريسك فعاليت بانك‌ها را تا اندازه‌يي مشخص مي‌كند. نسبتي كه براي 11ماهه منتهي به بهمن سال94 به 13درصد رسيده است. نرخ ريسك 13درصد آن هم براي سيستم بانكي كه تمامي شرايط را به نفع خود تعريف مي‌كند، بسيار بالاست. اين نسبت درمورد بانك‌هاي خصوصي و دولتي هم قابل‌توجه است، نسبت معوقات به كل تسهيلات در موسسات پولي غيردولتي به رقمي معادل 15درصد مي‌رسد كه نشان از ميزان ريسك بالاي موسسات پولي و بانكي غيردولتي كه به دلايل آن خواهيم پرداخت، البته در بانك‌هاي دولتي تجاري ميزان اين ريسك به 14درصد كاهش يافته و درنهايت درمورد بانك‌هاي تخصصي پايين‌ترين ميزان ممكن يعني حدود 8درصد است. ريسك بالاي فعاليت‌هاي پولي در كشور همزمان با رشد قارچ‌گونه سيستم بانكي كشور در سال‌هاي84 به بعد آغاز شده؛ دوره‌يي كه البته بانك مركزي در آن زمان با نحوه خاص انتشار ارقام مربوط به معوقات، تلاش كرد ارقام آن را از ديد رسانه‌ها و مردم دور نگه دارد. نرخ ريسك تك‌رقمي سال‌هاي قبل از 84 در سال‌هاي84 تا 94 سير صعودي داشته است و به متوسط 14درصد رسيده است و ميزان معوقات هم در اين دوران به‌طور متوسط حدود 27درصد رشد سالانه داشته است، درحالي كه در همين دوره مي‌بينيم كه ميزان رشد تسهيلات بانكي با حدود 24درصد رشد نشان مي‌دهد حداقل سالانه 3درصد نسبت به معوقات عقب مانده است. اين ارقام از يك سو به خوبي نشان مي‌دهد دوران طلايي سيستم بانكي در حال پايان است، اگرچه هنوز قيمت پول در اقتصاد ايران بالاست ولي اين قيمت بالا به معني تداوم مطلوبيت بنگاه‌هاي مالي نيست، بانك‌هايي كه با نرخ معوقات زير 10درصد در سال‌هاي دهه70 با نرخ‌هاي سود بالاي 20درصد فعاليت مي‌كردند امروز درحالي كه نرخ سود بانكي به زير 18درصد در حال كاهش است بايد با نرخ ريسكي حدود 14درصد دست و پنجه نرم كنند. اين روند پايان زودهنگام عصر طلايي بانكداري در اقتصاد ايران را نويد مي‌دهد و اگر دولت بتواند در اين دوران گذار به خوبي بازار سرمايه را تجهيز كند بهترين فرصت براي منطقي‌تر شدن نسبت فعاليت بازار سرمايه و سيستم بانكي در بخش پولي اقتصاد ايران خواهد بود، دو بازاري كه بايد براساس برنامه‌ها هريك بخشي از تامين مالي خرد و كلان را برعهده داشته باشند ولي به‌دليل تل‌انبار مطالبات تامين مالي در سيستم بانكي مي‌بينيم هم كارايي سيستم بانكي از بين رفته و هم بازار خرد به فضاي ربوي غيربانكي و بازار سياه سپرده شده است. در مقابل بازار سرمايه هم به محلي براي بازي‌هاي آماري و تسويه حساب بدهي‌هاي دولت تبديل شده است. افول سيستم بانكي درحالي اتفاق مي‌افتد كه بخش عمده‌يي از سرمايه‌ها در سيستم بانكي تحت عنوان سپرده‌هاي مدت‌دار به محل مطالبه و بعضا تنظيم دارايي بسياري از فعالان اقتصادي بدل شده‌اند، در صورتي كه دولت در سال‌هاي برنامه ششم بتواند در كنار بازار بدهي كه در بسته خروج از ركود پيش‌بيني كرده بود براي كاهش ميزان سپرده‌هاي مدت‌دار در سيستم بانكي چاره‌انديشي كند، مي‌تواند با كمترين تبعات اين دوره گذار اقتصاد ايران را مديريت كند. اما در سوي ديگر بازگرداندن مطالبات معوق بانك‌هاست، در سال‌هاي قبل بخش عمده‌يي از معوقات تسهيلات تكليفي بود ولي در حال حاضر بخش عمده‌يي از اين معوقات مربوط است به موسسات مالي و اعتباري غيردولتي كه مي‌توان آن را ناشي از مديريت پرريسك و بي‌قاعده اين مجموعه‌ها دانست، اگرچه طي سال‌هاي92 تا 94 نسبت معوقات به ميزان تسهيلات اعطايي رشد پيدا نكرده است ولي كل رقم معوقات ريالي بانك‌ها همان‌طور كه در ابتداي مطلب اشاره شد رشد چشمگيري داشته است و سهم 63هزار ميليارد توماني از كل 91.6هزار ميليارد توماني در بخش خصوصي مي‌تواند دامنه ورشكستگي را از موسسات غيرپولي به موسسات پولي برساند. اين هشدار كه از زبان معاون اول رييس‌جمهور داده شد كه براي فرار از بدهي‌ها شركت‌ها اعلام ورشكستگي مي‌كنند و در صورت جدي گرفته نشدن مي‌تواند بحراني بسيار جدي براي اقتصاد ايران طي سال‌هاي95 و 96 ايجاد كند كه در اين رابطه نيز بهتر است بانك مركزي هرچه سريع‌تر فرآيند مبازره با بازار غيرمتشكل پولي را كه در قالب لايحه به دولت برده بود نهايي كرده و اين قانون را به اجرا بگذارد، به احتمال قوي در سال‌هاي پيش رو شاهد بلعيده شدن موسسات كوچك توسط موسسات بزرگ پولي خواهيم بود و اين كوچك‌خواري اگر توسط بانك مركزي به‌درستي مديريت نشود به تشديد بحران‌هاي اجتماعي آن هم در ابعاد وسيع منجر مي‌شود.

پايش محيط كسب و كار ايران در پاييز 94 نشان داد نامساعدتر شدن مولفه‌هاي كسب و كار

پايش محيط كسب و كار ايران در پاييز 94 نشان داد
گروه اقتصاد كلان|
پايش محيط كسب و كار ايران در پاييز سال گذشته كه بر اساس ارزيابي 291 تشكل اقتصادي كشور از مولفه‌هاي كسب و كار است، نشان مي‌دهد، محيط كسب و كار ايران نه تنها نسبت به فصل قبل يعني تابستان 94 وضعيت نامساعدتري داشته، بلكه نسبت به پاييز سال 93 نيز با شرايط دشوارتري مواجه شده است. به گزارش «تعادل» جديدترين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از پايش محيط كسب و كار ايران در پاييز سال گذشته نشان مي‌دهد، برآيند ارزيابي 291 تشكل اقتصادي سراسر كشور از 21 مولفه ملي محيط كسب وكار ايران در پاييز 1394، نمره 04/6 بوده كه نامناسب‌تر از ارزيابي تابستان سال گذشته (با ميانگين 81/5) است. همچنين اين عدد بيانگر آن است كه محيط كسب و كار ايران در پاييز سال گذشته در مقايسه با فصل مشابه سال قبل از آن (پاييز سال 93) نامساعدتر بوده است. اين ميانگين در پاييز سال 93، رقم 81/5 اعلام شده بود.
در اين ميان سه مولفه «مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها»، «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي» و «بي‌تعهدي شركت‌ها و موسسات دولتي به پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانكاران»، نامناسب‌تر از بقيه مولفه‌ها ارزيابي شده است. همچنين مولفه‌هاي «ضعف زيرساخت‌هاي تامين برق»، «ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرف‌كننده» و «ضعف زيرساخت‌هاي حمل و نقل» نسبت به ساير مولفه‌ها در پاييز سال گذشته شرايط مساعدتري داشته‌اند.
تشكل‌هاي اقتصادي استان‌هاي بوشهر، ايلام، كهگيلويه و بويراحمد و كردستان به ترتيب با ميانگين ارزيابي 49/8، 46/7، 40/7 و 19/7 ارزيابي بدتر و تشكل‌هاي اقتصادي استان‌هاي سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، يزد و قزوين به ترتيب با ميانگين ارزيابي 27/4، 05/5، 08/5 و 33/5 ارزيابي بهتري نسبت به تشكل‌هاي ساير استان‌ها از وضعيت مولفه‌هاي محيط كسب و كار در پاييز سال گذشته ارائه كرده‌اند.
همچنين وضعيت محيط كسب و كار ايران در پاييز سال گذشته 99/5 از 10 (عدد 10 بدترين ارزيابي) ارزيابي شده است. به‌طوري كه ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي (شامل محيط مالي، محيط اقتصاد كلان، ساختار توليد و محيط جغرافيايي) 88/5 و ميانگين ارزيابي محيط نهادي (شامل محيط سياسي، محيط حقوقي، محيط فرهنگي و ساختار دولت، محيط فناوري و نوآوري و محيط آموزشي و علمي) 10/6 است.
 «دريافت تسهيلات» بدترين مولفه
بر اساس پايش صورت گرفته از محيط كسب و كار ايران در پاييز سال گذشته، مشكل «دريافت تسهيلات از بانك‌ها» نامساعدترين مولفه در اين ارزيابي بوده است. بر اين اساس، رقم مربوط به اين مولفه در پاييز سال گذشته 76/7 اعلام شده است در حالي كه اين مولفه در تابستان سال گذشته 70/7 اعلام شده بود و اين نشان مي‌دهد مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها در ميان تشكل‌هاي اقتصادي در سراسر كشور اندكي تشديد شده است. «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي» رتبه دوم را در ميان نامساعدترين مولفه‌هاي محيط كسب و كار در پاييز سال گذشته به خود اختصاص داده است. رقم اين مولفه در پاييز 94، 39/7 اعلام شده است در حالي كه در فصل گذشته همان سال ارزيابي اين مولفه 26/7 اعلام شده بود كه اين حاكي از نامساعدتر شدن شرايط بازار سرمايه است. «بي‌تعهدي شركت‌ها و موسسات دولتي به پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانكاران» يكي ديگر از مولفه‌هاي نامساعد محيط كسب و كار كشور در پاييز سال گذشته است كه با رقم 23/7 سومين مولفه نامساعد محيط كسب و كار ايران شناخته شده است. همچنين «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» با رقم 04/7 رتبه چهارم را در ميان بدترين مولفه‌هاي كسب و كار ايران در پاييز سال گذشته به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه همين مولفه در تابستان سال گذشته 80/6 اعلام شده بود.
«برگشت چك‌هاي مشتريان و همكاران» يكي از مولفه‌هايي است كه تغييرات زيادي را در پاييز سال گذشته تجربه كرده است. در حالي كه در تابستان سال 94، اين مولفه با رقم 94/5 در جايگاه هشتم در ميان نامساعدترين مولفه‌هاي كسب و كار كشور جاي گرفته بود، در پاييز سال گذشته با رسيدن به رقم 63/6 در جايگاه پنجم جاي گرفت كه نشان از نامساعدتر شدن اين مولفه در فضاي كسب و كار كشور دارد.
در اين ميان، مولفه «اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران» از رقم 10/7 و رتبه چهارم در پاييز سال 1391 به رقم 49/6 در پاييز سال 1394 رسيده است كه نشان مي‌دهد در سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور نسبتا مساعدتر شده است.
 ثبات نسبي قيمت مواد اوليه
مولفه «بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه» از رقم 8 و رتبه نخست در پاييز سال 1391 به رقم 63/5 و رتبه پانزدهم در پاييز سال 1394 رسيده است كه نشان مي‌دهد طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور مساعدتر شده است. مولفه «قيمت‌گذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت و نهادهاي حكومتي» از رتبه 8 و رقم 56/6 در پاييز سال 1391 به رتبه 13 و رقم 78/5 در پاييز سال گذشته رسيده است كه حاكي از مساعدتر شدن شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده در بازه يادشده است.
در اين ميان به نظر مي‌رسد هنوز تحت تاثير شرايط نامساعد اقتصادي، شرايط مطلوبي بر فضاي كسب و كار كشور حاكم نيست و حتي محيط كسب و كار دشواري‌هاي بيشتري را براي فعالان اين حوزه به همراه دارد. هرچند براي مشاهده تعيير شگرف در مولفه‌هاي كسب و كار ايران بايد تغييرات اساسي‌تري در اقتصاد كشور رخ دهد اما پايش فضاي كسب و كار كشور نيز روند مثبتي را نشان نمي‌دهد.
 به گونه‌يي كه ميانگين 21 مولفه مورد بررسي در فضاي كسب و كار كشور در تابستان سال گذشته 81/5 بوده كه در پاييز همان سال به 04/6 افزايش يافته است. هر چند براي مشاهده تغييرات مثبت و قابل توجه در فضاي كسب و كار كشور بايد در درجه نخست برخي زيرساخت‌هاي اقتصادي اصلاح شود كه آن هم مستلزم زمان است و در كوتاه‌مدت دست‌يافتني نخواهد بود.

اخبار

مشكلاتي براي رفع تحريم‌ها در حوزه فني وجود دارد
سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس بااشاره به جلسه اين كميسيون با رييس كل بانك مركزي گفت: سيف در اين جلسه اذعان كرد در مورد مساله رفع تحريم‌ها در حوزه فني مسائل و مشكلاتي وجود دارد كه بايد برطرف شود.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بااشاره به برگزاري جلسه اين كميسيون با حضور ولي‌الله سيف رييس بانك مركزي، حميد بعيدي‌نژاد مديركل امور سياسي و امنيت بين‌المللي وزارت خارجه ‌و خسرو تاج معاون وزير صنعت و معدن، اظهار كرد: در اين جلسه موضوعات اقتصادي مرتبط با برجام مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش تسنيم، شفيعي بااشاره به برخي سخنان مطرح شده در اين جلسه ازجمله مباحثي كه ازسوي سيف رييس كل بانك مركزي در اين جلسه بيان شده است، اظهار كرد: آقاي سيف در سفري كه به واشنگتن داشتند بنا به مقتضيات آنجا اعلام كردند كه برجام به هيچ‌وجه اجرايي نشده است. ايشان در آنجا ناچار بودند كه اين موضع‌گيري را مطرح كنند و اگر مثلا برجام 90درصد اجرايي شده و 10درصد اجرايي نشده باشد آقاي سيف براساس موقعيت مكاني كه در آن قرار داشت بايد آن سخنان را مطرح مي‌كرد.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه آقاي سيف در جلسه كميسيون توضيحاتي درباره مسائل مرتبط با امور مالي و بانكي مربوط به برجام ارائه داد، تصريح كرد: سيستم‌هاي بانكي كشور به لحاظ نرم‌افزاري و سخت‌افزاري نتوانسته آن طوري كه مناسب است با بانك‌هاي خارجي ارتباط برقرار كند. وي گفت كه در مورد مساله رفع تحريم‌ها در حوزه فني مسائل و مشكلاتي وجود دارد كه بايد برطرف شود.
لزوم تشكيل كميته سياست‌گذاران بازار مالي
 رييس شوراي هماهنگي مديران عامل بانك‌هاي دولتي با تاكيد بر لزوم تشكيل كميته سياست‌گذاران بازار مالي در كشور، گفت: تركيب وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس‌كل بانك مركزي، رييس‌كل بيمه مركزي و رييس سازمان بورس اوراق بهادار براي اعضاي كميته سياست‌گذاري بازار مالي كشور پيشنهاد مي‌شود. اين كميته به‌طور حتم براي ثبات مالي و به كار گرفتن منابع در توسعه اقتصادي مي‌تواند مفيد باشد.
عبدالناصر همتي با بيان اينكه يكپارچه‌سازي بازارهاي مالي يكي از محورهاي بيست‌وششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي است، افزود: درباره بازارهاي مالي و نقش آن در توسعه مالي بسيار صحبت شده و شكي وجود ندارد كه توسعه مالي پيش‌نياز توسعه اقتصادي و رشد كشورهاست.
وي گفت: كشورهايي كه توانسته‌اند به رشد و توسعه اقتصادي بالايي برسند، توانسته‌اند بازارهاي مالي خود را يكپارچه كنند و با توسعه بازار خود در خدمت اقتصادشان باشند.
به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پولي و بانكي، مديرعامل بانك ملي ادامه داد: آنچه در كشور ما بايد موردتوجه قرار گيرد اين است كه سه بازار تشكيل‌دهنده بازارهاي مالي شامل صنعت بيمه، بازار سرمايه و بازار پول هم‌اكنون كاملا مجزا و به‌صورت جداگانه اداره مي‌شوند.
همتي بااشاره به اينكه در حال حاضر به علت بانك محور بودن كشور تقريبا 88درصد بازار مالي دراختيار سيستم بانكي است، تصريح كرد: بخشي دراختيار بازار سرمايه و حجم كمي نيز دراختيار صنعت بيمه يا صندوق‌هاي بيمه‌يي است.
رييس شوراي هماهنگي مديران عامل بانك‌هاي دولتي با تاكيد بر ضرورت حركت به سوي اصلاح ساختار مالي و يكپارچه‌سازي بازارهاي مالي، گفت: اصلاح مالي در دنيا بر اين اساس است كه سياست‌گذاري و هدايت اين بازارها از يك مركز رسمي انجام و بازارها به هم نزديك شده‌اند.
افتتاح دومين شعبه نمونه بانكداري اسلامي در ايرانشهر
دومين شعبه نمونه بانكداري اسلامي تحت نظارت مشترك علماي شيعه و اهل‌سنت باحضور ائمه جمعه تشيع و اهل‌سنت، فرماندهان ‌سپاه، مسوولان ‌دستگاه‌هاي ‌اجرايي‌ ‌و اداري و مشتريان بانك انصار در شهرستان ايرانشهر افتتاح شد.
به گزارش اداره كل بازاريابي و تبليغات بانك انصار، مديرشعب استان سيستان و بلوچستان در آيين افتتاحيه اين شعبه گفت: بانكداري اسلامي زيرنظر مشترك علماي شيعه و اهل‌سنت در راستاي تحكيم مباني اقتصاد مقاومتي در منطقه به اتكاي جاري شدن عقود شرعي و ديني مورد توافق علماي مذاهب راه‌اندازي شده است. محمدرضا احمدي اظهار داشت: علماي اهل‌سنت و تشيع سيستان و بلوچستان بيش از يك سال است كه با اعضاي شوراي فقهي بانك انصار و بانك مركزي نشست‌هاي كارشناسي برگزار كرده تا پس از توافق درخصوص مباني مشترك فقهي، زمينه براي آغاز به كار شعبه‌هاي نمونه بانكداري اسلامي در اين استان و سپس ساير استان‌هاي كشور فراهم شود.
وي ادامه داد: با حاكم شدن جو تفاهم و گفت‌وگو، علماي حاضر در اين نشست‌ها، مسائل مختلف از جمله عقود اسلامي و موازين فقهي درخصوص پرداخت تسهيلات و وام را براساس فقه مذاهب تشيع و اهل‌سنت بررسي كرده و به يك دستور جامع رسيدند. آقاي احمدي افزود: نتيجه اين نشست‌ها افتتاح شعبه نمونه بانكداري اسلامي زيرنظر علماي تشيع و تسنن با تاييد بانك مركزي در زاهدان بود كه اكنون دومين شعبه آن در ايرانشهر افتتاح شده است.
مدير شعب بانك انصار استان پس از آن اظهار داشت كه تمام قراردادهاي پرداخت تسهيلات در اين شعبه‌ها با تاييد علماي شيعه و اهل‌سنت صورت مي‌گيرد و كاملا شرعي است.

بورس ديروز شاهد زيرورو شدن متغيرهاي بازار بود 3 اتفاق مهم در يك روز

بورس ديروز شاهد زيرورو شدن متغيرهاي بازار بود
ورود شاخص به كانال 76هزار   
ليدري فلزات اساسي     
 2برابر ارزش معاملاتي   
روز گذشته بازار سرمايه ايران شاهد سه اتفاق مهم بود؛ يكي از آنها ريزش 475واحدي شاخص كل و ورود به كانال 76هزار واحدي بعد از 3ماه بوده و در ضلع ديگر اين مثلث، افت شديد ارزش بازار گروه خودرويي‌ها و از دست رفتن ليدري قرار دارد و درنهايت رشد حدود دو برابري ارزش معاملات نسبت به روز دوشنبه و رسيدن به رقم 5هزار و 345ميليارد ريالي بود.
به دنبال اين قضايا، روند كاهشي بازار سرمايه در روزهاي اخير عاملي شده تا ليدري بازار بعد از چند ماه از خودرويي‌ها پس‌گرفته و به گروه فلزات اساسي سپرده شود. اين درحالي است كه در ماه‌هاي اخير همواره ارزش بازار گروه خودرويي‌ها از 230ميليارد ريال بالاتر بود، اما در روز گذشته به رقم 183ميليارد رسيد؛ در طرف ديگر گروه فلزات اساسي از كمتر از 170ميليارد ريال به رقم 265ميليارد ريال رسيد كه اين نشان از تحولات بزرگ در اين دو صنعت است. گروه فلزات اساسي با 19نماد بورسي شامل شركت‌هايي چون فولاد مباركه اصفهان، مس باهنر، شركت فولاد آلياژي ايران، سرمايه‌گذاري توكافولاد، نورد و قطعات فولادي و نورد آلومينيوم است.
  بررسي وضعيت فلزات اساسي
در واقع رشد قيمت سنگ‌آهني‌ها در سطح جهاني و داخلي در هفته‌هاي اخير سبب شد تا ارزش سهام شركت‌هاي وابسته به آن با رشد روبه‌رو شده و اين قضيه عاملي شد تا ارزش بازار گروه فلزات اساسي، معدني‌ها و كاني‌ها بيشتر از گروه خودرويي شود. قيمت سنگ‌آهن از ابتداي سال جاري ميلادي تاكنون حدود 52درصد رشد كرد. با وجود اين قيمت‌ها نسبت به پايين‌ترين ميزان در 9سال اخير كه در ماه دسامبر سال2015 مشاهده شد، 76درصد رشد كرد. بر همين اساس بلومبرگ گزارش داد كه هر تن سنگ‌آهن در سال۲۰۱۶ به‌طور ميانگين ۴۵دلار قيمت خواهد داشت. پس از اينكه سياست‌گذاران چيني اعلام كردند كه از بازار سنگ‌آهن حمايت مي‌كنند، اين كالاي اساسي با رشد قيمت غيرمنتظره‌يي مواجه شد. از طرف ديگر در روزهاي اخير قيمت ميلگرد و كلاف در بازار فولاد تهران به ثبات نسبي رسيده و قيمت تيرآهن نيز افزايش اندكي را تجربه كرد. به گفته محسن نظري يكي از كارشناسان بازار سرمايه، باوجود تحولات بازار جهاني، قيمت فلزات و سنگ‌آهن در ايران بسيار نازل بوده و اين موضوع كمك مي‌كند تا شركت‌ها بازدهي بهتري نسبت به سال گذشته داشته باشند. از طرف ديگر برخي شركت‌هاي فولادي كه به امر صادرات مبادرت مي‌كنند، در ماه‌هاي پيش‌رو به‌دليل پايين بودن قيمت محصولات ايراني روند بهتري خواهند داشت. اما روي ديگر اين جابه‌جايي صنعت خودرويي قرار دارد كه جايگاه خود را به دليل شايعه‌سازي بيش از اندازه در روزهاي اخير از دست داده است. نماد «سايپا» به‌عنوان يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي اين گروه، براي تعديل مثبت در حال حاضر متوقف بوده و اين خود عاملي براي بلوكه شدن پول و كاهش ارزش بازار شده كه اين قضيه باعث ايجاد صف فروش‌هاي سنگين در اين گروه شده است.
  ورود شاخص به كانال 76هزار واحدي
گويا خواب زمستاني بازار سرمايه تمامي ندارد؛ شاخص كل بورس كه از 10روز پيش روند نزولي در پيش گرفت در كانال 78هزار واحدي قرار داشت اما پس از طي اين چند روز و تنها يك روز مثبت شدن، با افت حدود 2هزار واحدي به كانال 76هزار واحدي منتقل شد. از سوي ديگر در روزهاي جاري اخباري مبني بر كاهش نرخ سود بانكي پراكنده شده است كه تا اعلام دقيق نتايج كمي بازار را با روند فرسايشي روبه‌رو كرده است. همچنين از ديگر اتفاقات موثر بر بازار اين روزها مي‌توان به برگزاري مجامع اشاره كرد كه تاحدودي بر بازدهي بازار تاثيرگذار بوده است. روي هم رفته و بنابر تحليل تكنيكي شاخص احتمال ريزش آن تا رقم 75هزار واحد وجود داشته و چنانچه اين اصلاح ادامه‌دار باشد ورود به رقم 73هزار واحدي نيز قابل تصور خواهد بود.
بر همين اساس شاخص كل بورس تهران روز گذشته نيز شاهد افت 475واحدي بود و از ارتفاع 77هزار و 100واحدي به ارتفاع 76هزار و 630واحدي منتقل شد. شركت‌هاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سرمايه‌گذاري بازنشستگي و پتروشيمي خارك از معدود نمادهاي سبز بازار ديروز بودند كه سعي كردند مانع از افت شاخص بورس شوند. در مقابل نماد شركت‌هاي ايران خودرو، معدني و صنعتي گل گهر، پالايشگاه نفت اصفهان، صنايع پتروشيمي خليج‌فارس و مخابرات ايران ازجمله نمادهايي بودند كه بيشترين تاثير را در افت شاخص كل بورس اوراق بهادار داشتند.
برترين تقاضاها در معاملات روز سه‌شنبه 21ارديبهشت‌ماه مربوط به نمادهاي مشاركت ملي نفت ايران، مشاركت شهرداري سبزوار و ايزكا پارت صنعت بود و در مقابل نماد شركت‌هاي سايپا آذين، ايران خودرو، لوله و ماشين‌سازي ايران، صنايع ريخته‌گري ايران و جام‌دارو نمادهايي با بيشترين عرضه بودند؛ به‌طوري‌كه بيشتر اين نمادها شاهد صف‌هاي ميليوني فروش بودند. در مجموع در دادوستدهاي روز گذشته ارزش معاملات به بيش از 534هزار ميليون بالغ شد كه اين مقدار ناشي از دست به دست شدن 115ميليون سهم و اوراق بهادار قابل معامله در 85هزار و 398 نوبت معامله بود.
در پايان اين معاملات نماد معاملاتي شركت‌هاي سيمان خزر، توليدمحور خودرو براي برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه براي تصويب صورت‌هاي مالي متوقف شدند همچنين نماد معاملاتي شركت داروسازي زاگرس فارمد پارس باتوجه به تعديل پيش‌بيني درآمد هر سهم متوقف شد. از طرفي نماد معاملاتي شركت سيمان خاش، شركت‌هاي سيمان خزر، شير پاستوريزه پگاه خراسان، فرآوري مواد معدني ايران، پارس سرام و صنايع پتروشيمي كرمانشاه نيز طي اين معاملات بازگشايي شدند.
بحث احتمال كاهش سود سپرده‌هاي بانكي در اين روزها باعث گمانه‌زني‌هاي فراواني شده عده‌يي بر اين باورند كه با كاهش سود سپرده‌هاي بانكي سرمايه‌ها به بازار سرمايه سرازير مي‌شود اما در مقابل افرادي هستند كه معتقدند با تورم موجود در اقتصاد ايران كاهش سود سپرده‌ها نمي‌تواند اقتصاد و بورس كشور را سامان دهد.
  دادوستد در تالار فرابورس
معاملات 21ارديبهشت‌ماه1395 بازار فرابورس با دادوستد 600ميليون ورقه بهادار در 23هزار و 176نوبت به ارزش يك‌هزار و 491ميليارد و 650ميليون ريال به اتمام رسيد. درحالي كه بيشترين حجم و ارزش معاملات سهام در روز گذشته مربوط به مبادله 44ميليون و 760هزار سهم ذوب‌آهن اصفهان به ارزش 121ميليارد ريال بود. آيفكس نيز با رشد 1.6واحدي نسبت به روز قبل روي عدد 802.9 توقف كرد و شركت‌ پتروشيمي مارون بيشترين تاثير مثبت را در اين وضعيت داشت. در عين حال شركت‌هاي آهن و فولاد ارفع، توكا رنگ فولاد سپاهان و كاغذ پارس بيشترين افزايش قيمت و شركت‌هاي بيمه اتكايي ايرانيان، فولاد هرمزگان و صنعت روي زنگان بيشترين افت قيمت سهام را در اين روز داشتند. طبق اين گزارش در بازار اول 27ميليون و 70هزار ورقه بهادار به ارزش 60ميليارد ريال دادوستد شد و بيشترين افزايش قيمت در اين بازار مربوط به نماد مهندسي روان فن‌آور بود. همچنين 147ميليون و 440هزار اوراق بهادار در بازار دوم به ارزش 513ميليارد ريال خريدوفروش شد و سهام آهن و فولاد ارفع بالاترين افزايش قيمت را در اين بازار داشت. علاوه بر اين با خريد و فروش 6ميليون و 300هزار سهم صندوق اعتماد آفرين پارسيان بيشترين حجم معاملات ETF دراختيار اين صندوق بود. بر همين اساس، بيشترين حجم معاملات در اوراق با درآمد ثابت مربوط به دادوستد 301هزار و 211 ورقه مشاركت گل‌گهر بود؛ ضمن آنكه در روز گذشته 286ميليارد ريال معامله در 4نماد اسناد خزانه اسلامي انجام شد و بيشترين ارزش معاملات در نماد «اخزا3» به ميزان 158ميليارد ريال رقم خورد. در روز سه‌شنبه اوراق تسهيلات مسكن در تمامي افزايش قيمت مواجه و در بازه 810 تا 845هزار ريال دست به دست شد و بيشترين افزايش قيمت هم در نماد تسه 9410 به ميزان 3.7درصد رخ داد.
  معاملات در  تالار نقره‌اي
طي روز گذشته و در تالار صادراتي، ۴۷هزار و ۵۰۰تن انواع قير شركت‌هاي نفت جي، پالايش نفت تبريز، عايق حصار مهران و معماران تجارت آفتاب به همراه ۲هزار تن لوب كات سبك شركت پالايش نفت تبريز براي صادرات به بازارهاي جهاني عرضه شد. در تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي و در بخش داخلي نيز ۱۹هزار و ۷۰۰تن انواع قير روي تابلوي عرضه رفت. ۲هزار تن لوب‌كات سبك شركت پالايش نفت تبريز، ۵هزار تن لوب‌كات سنگين پالايش نفت بندرعباس و ۱۰۰بنزن شركت ذوب‌آهن اصفهان از ديگر عرضه‌هاي اين تالار به‌شمار مي‌رود. علاوه بر كالاهاي مذكور، افزون بر ۴۱هزار تن انواع مواد پليمري شامل انواع PVC، SBR، پلي‌اتيلن، پلي‌پروپيلن و پلي‌استايرن ازسوي كارگزاران در تالار معاملات روي تابلوي عرضه رفت. شركت پالايش گاز هاشمي‌نژاد و پالايش نفت شازند اراك نيز به ترتيب در اين روز ۲هزار تن گوگرد كلوخه و ۱۷۰۰تن و گوگرد گرانوله توليدي خود را در بورس كالاي ايران عرضه كردند. براساس اين گزارش، تالار محصولات صنعتي و معدني بورس كالاي ايران نيز طي روز سه‌شنبه شاهد عرضه ۶۰۰تن تيرآهن بال پهن سايز۱۴، ۴۶تن سبد تيرآهن سايز۱۲ و ۱۶ به همراه ۵۱۶تن ميلگرد A۳ سايز۱۸ شركت ذوب‌آهن اصفهان بود. شركت ايرالكو نيز در اين تالار ۵۰۰تن شمش هزار پوندي۹۹.۸ عرضه كرد. ضمن آنكه ۳۰كيلوگرم شمش طلاي شركت استحصال مواد معدني تخت‌سليمان نيز از ديگر عرضه‌هاي اين تالار به‌شمار مي‌رود. كارگزاران بورس كالاي ايران در روز سه‌شنبه همچنين ۱۳هزار تن انواع جو دامي، روغن، سويا، شكر سفيد، كنجاله سوياي پرك و گندم دوروم را در تالار محصولات كشاورزي عرضه كردند. شايان ذكر است در جلسه معاملاتي ديروز سه‌شنبه 21ارديبهشت95، پنتان پلاس پتروشيمي پارس، ميعانات گاز پالايش گاز ايلام، ميعانات گازي مجتمع گاز پارس‌جنوبي، متانول پتروشيمي شيراز، متانول پتروشيمي فناوران و حلال410 پالايش نفت‌ آبادان در رينگ داخلي و كالاي حلال402 پالايش نفت تبريز در رينگ بين‌الملل عرضه شدند. عرضه‌هاي فوق در كنار معاملات مستمر قراردادهاي سلف موازي استاندارد برق و نفت كوره در بازار مشتقه، بازار روز جاري بورس انرژي ايران را رقم زد. از نكات مهم معاملات عرضه‌هاي روز گذشته، مي‌توان به عرضه بيش از 12هزار تن ميعانات گازي پالايش گاز ايلام و پارس‌جنوبي در رينگ داخلي بورس انرژي ايران اشاره كرد.

واكنش بازارهاي سهام آسيا به ريزش قيمت نفت

بازارهاي سهام آسيا در معاملات روز جاري تحت تاثير ضعيف شدن قيمت‌هاي نفت با نوسان روبه‌رو شدند، اما بورس ژاپن پس از وعده دولت اين كشور براي مداخله در بازار ارزي، به ميزان چشمگيري صعود كرد. شاخص ‌ام‌اس‌سي‌اي بازارهاي سهام آسيا اقيانوسيه جز ژاپن 0.2درصد كاهش يافت و در پايين‌ترين سطح دو ماه گذشته ايستاد. شاخص نيك‌كي ژاپن 1.5درصد و كسپي كره‌جنوبي 0.2 درصد و شاخص اس‌اندپي/اي اس ايكس 200 استراليا 0.3درصد افزايش يافت. شاخص شانگهاي كامپوزيت در چين ثابت بود و هانگ‌سنگ‌ هنگ‌كنگ 0.4 درصد افت كرد.
تارو آسو، وزير دارايي ژاپن روز سه‌شنبه اعلام كرد: اگر ين رشد يكباره‌يي در برابر دلار امريكا داشته است طبيعي است كه دولت در بازار مداخله كند. قوي شدن ارزش ين درآمد صادركنندگان ژاپني را تحت فشار قرار داده است زيرا كالاهاي صادراتي به بازارهاي خارجي را گران‌تر مي‌كند. ين ژاپن تا پايان معاملات روز گذشته در برابر دلار امريكا ضعيف شد، اما در ابتداي معاملات روز سه‌شنبه آسيا ثابت بود و هر دلار 108.77 ين معامله شد. به گفته تحليلگران، ضعيف‌تر شدن ين سرمايه‌گذاران را تشويق كرده و بازار سهام ژاپن در پي بهبود اندك دلار صعود كرده‌اند.
در چين بازارهاي سهام پس از گزارشي كه نشان داد تورم مصرف‌كننده 2.3درصد در آوريل نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد كرده است، نوساني بودند. نرخ مذكور تقريبا مطابق با پيش‌بيني تحليلگران بود. فروش گسترده در بازار معاملات كالاي چين روز سه‌شنبه از سرگرفته شد و بهاي معاملات ميلگرد فولادي در شانگهاي 6.4 درصد كاهش يافت در حالي كه بهاي معاملات سنگ‌آهن هم 5.3 درصد ريزش كرد و به 382.5 يوآن در هر تن رسيد. رگولاتورهاي چين تدابيري را اتخاذ كرده‌اند تا مانع سفته‌بازي در بازارهاي بعضي از كالاها شوند. در وال‌استريت، روز دوشنبه شاخص‌هاي استاندارد‌اندپورز 500 و نزدك كامپوزيت در محدوده مثبت بسته شدند در حالي كه داوجونز اينداستريال اوريج به دليل ابهاماتي كه در بازارهاي نفت وجود داشت و سهام انرژي را تحت فشار قرار داد، عقب‌نشيني كرد. استاندارد‌اندپورز با 1.55واحد افزايش، در 2058.69 و نزدك كامپوزيت با 14.05 واحد افزايش در 4750.21 واحد بسته شد در حالي كه داوجونز با 34.72 واحد يا 0.2 درصد كاهش، در 17705.91 واحد بسته شد. نفت خام امريكا پس از سقوط 2.8 درصدي در روز دوشنبه، در ابتداي معاملات روز جاري بازار آسيا 0.3 درصد كاهش يافت و به 43.31 دلار در هر بشكه افزايش يافت. نفت برنت با 3.8 درصد كاهش به 43.63 دلار رسيد.
  رشد چشمگير شاخص‌ها در بورس پاكستان
بورس اوراق بهادار پاكستان (PSX) با رشد 258 واحدي توانست مرز 36 هزار واحد را پشت سر بگذارد و نخستين ساعت معاملاتي را با روند افزايشي به پايان رساند. روند صعودي هفته گذشته در بورس پاكستان در اين هفته نيز ادامه يافت و به نظر مي‌رسد اعتماد سرمايه‌گذاران به اين بازار بازگشته و روند خريد سهام در اين بازار شدت گرفته است. طبق گفته محمد سهيل، رييس بورس پاكستان اقدام موسسه سرمايه‌گذاري بين‌المللي مورگان استنلي براي جايگذاري بورس پاكستان در رده بازارهاي نوظهور در ماه ژوئن، اعتماد به اين بازار را افزايش داده است.
اين در حالي است كه در بازار مثبت پاكستان برخي سهام شركت‌ها نيز روند نزولي از خود به جاي گذاشته‌اند و در اين ميان، شركت توتون و تنباكوي Tobacco و شركت نساجي Indus Dyeing با افت قيمت سهام همراه شدند در حالي كه شركت‌هاي پتروشيمي و دارويي بيشترين ميزان افزايش قيمت را از آن خود كردند. در اين بين، نقدينگي جديد حاصل از تزريق سرمايه‌گذاران خارجي در اين بازار كاملا احساس مي‌شود و به نظر مي‌رسد، سرمايه‌گذاران خارجي دنبال كسب سود از بازار پر رونق پاكستان هستند. بر اين اساس، بورس پاكستان (PSX) يك بورس تازه وارد در اقتصاد اين كشور است كه از ادغام دو بورس اسلام‌آباد و لاهور با بورس كراچي، متولد شده است. ايجاد بورس اوراق بهادار پاكستان (PSX) در حقيقت نقطه عطفي در تاريخ اقتصادي پاكستان بوده و به ايجاد يك بازار سرمايه عادلانه، كارآمد و رقابتي منجر شده است.
 

روي كدال نشست

  سود 58 ريالي به ازاي هر سهم كالسيمين
شركت كالسيمين در دوره 12ماهه منتهي به 29 اسفندماه 94 معادل 115ميليارد و 569 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 58 ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت. كالسيمين صورت‌هاي مالي دوره 12ماهه منتهي به 29 اسفندماه 94 را به‌صورت حسابرسي شده منتشر كرد. بر اساس اين گزارش اين شركت در سال گذشته درآمدي بالغ بر 2هزار و 496 ميليارد و 874 ميليون ريال كسب كرد.
از درآمد اين شركت بهاي تمام شده فروش كسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 277 ميليارد و 356 ميليون رسيد. از سود ناخالص دوره هزينه‌هاي اداري، عمومي و فروش كسر و درآمدهاي عملياتي به آن اضافه شد و سود عملياتي دوره به مبلغ 174 ميليارد و 528 ميليون ريال رسيد. همچنين با كسر هزينه‌هاي مالي و ماليات از سود عملياتي و پس از افزوده شدن درآمدهاي غير عملياتي به آن مبلغ 115 ميليارد و 569 ميليون ريال سود خالص به دست آمد و بر اين اساس مبلغ 58 ريال سود به هر سهم اختصاص داده شد. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 415 ميليارد و 569 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب‌هاي اين شركت منظور شد.
  ركورددار گران‌ترين سهم به مجمع مي‌رود
با توقف روز دوشنبه نماد پالايشگاه تهران براي مجمع فوق‌العاده، ركورددار گران‌ترين سهم بازار سهام ايران آماده اعمال افزايش سرمايه ۵۰درصدي از محلي جذاب شد. در پايان اين معاملات نماد پالايشگاه تهران بسته شد تا اين شركت فرابورسي آماده برگزاري مجمع فوق‌العاده ساعت 10 صبح چهارشنبه (در محل شركت) شود.
براساس اين گزارش، «شتران» كه ابتداي سال گذشته سرمايه بيش از 368 ميليارد توماني را به 800 ميليارد تومان افزايش داده (معادل 117)، در مجمع پيش رو در مورد افزايش سرمايه 50 درصدي از سود انباشته تصميم‌گيري خواهد كرد تا در صورت موافقت سهامداران به شركتي 1200ميليارد توماني تبديل شود. پالايشگاه تهران 19مهر 91 براساس اصل 44، با سرمايه اندك 6.1 ميليارد توماني وارد بازار سهام شد و با كشف قيمت 7500 توماني هر سهم، عنوان گران‌ترين سهم در ميان همه عرضه‌هاي اوليه و شركت‌هاي مشمول اصل 44 را به خود اختصاص داد. سپس بعد از توقف حدود 7 ماهه، با بازگشايي نماد در دهم ارديبشهت 92 و افزايش بي‌سابقه قيمت هر سهم به 79 هزار تومان و سپس به بيش از 127 هزارتوماني روبه‌رو شد تا شايد براي هميشه شگفت‌آورترين سهم تاريخ بازارسهام ايران باشد.
  مجمع سالانه و فوق‌العاده ۲ شركت لغو شد
مجمع سالانه و فوق‌العاده ۲ شركت بورسي و فرابورسي لغو و به زمان ديگري موكول شد. شركت شيشه و گاز كه قرار بود سه‌شنبه آينده 28 ارديبهشت مجمع فوق‌العاده‌يي را براي فروش دارايي نامنقول برگزار كند، اقدام به لغو اين مجمع كرد.
همچنين دو مجمع سالانه و فوق‌العاده شركت ايران ترانسفوري كه پيش از اين سه‌شنبه 28 ارديبهشت اعلام شده بود لغو و به زمان ديگري موكول شد.
  افزايش سرمايه دومين سهم گران فرابورس
شركت پتروشيمي مارون كه دومين سهم گران فرابورس به‌شمار مي‌رود، برنامه افزايش سرمايه ۱۰۰ درصدي از محلي جذاب را اعلام كرد و با صف خريد مواجه شد. پتروشيمي مارون كه يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي فرابورس و با قيمت سومين سهم گران اين بازار به‌شمار مي‌رود، برنامه افزايش سرمايه 100 درصدي از محلي جذاب را اعلام كرد. اين رويداد موجب شد تا سهام اين شركت از مدار منفي به مدار مثبت بازگردد و با رشد قيمت و صف خريد مواجه شود.
براساس اين گزارش، هيات‌مديره «مارون» طبق مصوبه 12 ارديبهشت تصميم دارد در صورت تاييد حسابرس و مجوز سازمان بورس، از محل سود انباشته سرمايه اسمي 400 ميليارد توماني را در دو مرحله به 800 ميليارد تومان برساند تا قادر به اصلاح ساختار مالي و كاهش هزينه‌هاي تامين مالي باشد.
 

اخبار بورس

حضور سازمان بورس در گردهمايي سالانه آيسكو
سازمان بورس و اوراق بهادار ايران در چهل و يكمين گردهمايي سالانه آيسكو در شهر ليما (كشور پرو)، شركت كرد و محمد فطانت در اين مراسم به سخنراني پرداخت. چهل و يكمين گردهمايي سالانه سازمان بين‌المللي آيسكو در شهر ليما، پايتخت كشور پرو، در حالي برگزار مي‌شود كه قريب به 500 نفر مقامات عالي‌رتبه از 207 كشور عضو و غير عضو آيسكو، به عنوان نماينده كشورشان در گردهمايي سالانه اين نهاد بين‌المللي شركت كرده‌اند. در خلال اين رويداد، تنوع وسيعي از دوره‌ها نظير ارائه و معرفي، جلسات سطح عالي، جلسات اعضا و كارگاه‌هاي آموزشي تشكيل مي‌شود. يادآوري مي‌شود گردهمايي مزبور، نخستين رويداد رسمي آيسكو در زمان تصدي دبيركل جديد اين سازمان بين‌المللي است. محمد فطانت، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، در مقام نمايندگي از سازمان بورس و اوراق بهادار، براي نخستين‌بار به عنوان عضو پيوسته آيسكو در اين گردهمايي حضور يافت. نخستين جلسه رسمي اين گردهمايي به جلسات كميته‌هاي منطقه‌يي اختصاص داشت و سازمان بورس و اوراق بهادار در كميته منطقه‌يي آفريقا-خاورميانه (AMERC)، به عنوان كميته‌يي كه كشور ايران در آن عضويت دارد، حضوري فعال داشت. كميته منطقه‌يي آفريقا-خاورميانه، يكي از چهار كميته منطقه‌يي است كه توسط آيسكو جهت تمركز بر مسائل و موضوعات منطقه‌يي تشكيل شده است تا در خصوص نظام مقرراتي حاكم بر اوراق بهادار در منطقه آفريقا-خاورميانه فعاليت كند. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان عضو جديد آيسكو و همچنين كميته منطقه‌يي آفريقا-خاورميانه، در اين نشست معرفي شد و محمد فطانت در اين جلسه سخناني بيان داشت. فطانت پس از معرفي سازمان بورس و اوراق بهادار، تمايل و آمادگي كامل اين سازمان را در راستاي ساختن ارتباطي محكم‌تر با اعضا مورد تاكيد قرار داد و همچنين در اين رابطه اظهار اميد‌واري كرد كه اين سازمان به عنوان عضوي فعال در ميان آنها حضور داشته باشد. يادآور مي‌شود، محمد فطانت به عنوان نخستين شخص در اين گردهمايي سخنراني كرد.
تغيير در نرم‌افزار
معاملات بورس
از اين پس، تمام معاملات تطبيق يافته از ليست سفارش‌ها خارج شده و در بخشي تحت عنوان «معاملات در انتظار تاييد» قابل مشاهده است.
بهنام محسني با اشاره به درخواست فعالان بازار مبني بر ارائه جزييات بيشتر در خصوص معاملات بازار پايه اظهار داشت: در پاسخ به نياز فعالان بازار بخش جديدي در سايت TSETMC اضافه كرده‌ايم كه در اين بخش هر روز تمام معاملات در انتظار تاييد ناظر در هريك از نمادهاي بازار پايه به تفكيك درج مي‌شود.
معاون عمليات و نظارت بازار فرابورس ايران با بيان اينكه پيش از اين فقط سفارش‌هاي خريد و فروش هر نماد در اين سايت قابل مشاهده بود، ادامه داد: از اين پس، تمام معاملات تطبيق يافته از ليست سفارش‌ها خارج شده و در بخشي تحت عنوان «معاملات در انتظار تاييد» قابل مشاهده است كه اين اقدام قطعا به اخذ تصميمات بهتر و افزايش شفافيت در اين بازار كمك خواهد كرد. به گفته وي علاوه بر اين، پيشنهادهاي فرابورس ايران در خصوص بهينه‌سازي رويه‌هاي بازار پايه در يك قالب مشخص و كامل به سازمان بورس ارسال شده و هم‌اكنون در دست بررسي است.
4ويژگي پرداخت سود اوراق از طريق سمات به سرمايه‌گذاران
مدير مالي شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات)، مهم‌ترين مزيت‌هاي پرداخت سود سرمايه‌گذاران و سهامداران از طريق اين شركت را تشريح كرد. سيد كيومرث بزرگي امنيت پرداخت را يكي از مهم‌ترين مزيت‌هاي پرداخت سود از طريق شركت سپرده‌گذاري اعلام كرد و گفت: براي دارندگان اوراق، دريافت سود از يك نهاد معتبر ملي، اطمينان بخش‌تر از نهادي است كه به صورت خصوصي اداره مي‌شود. وي ادامه داد: شركت سپرده‌گذاري مركزي همچنين اين امكان را براي دارندگان اوراق فراهم كرده است كه با هر حسابي بتوانند سود خود را از شبكه بانكي دريافت كنند. بزرگي سومين مزيت پرداخت سود به سرمايه‌گذاران را هزينه كم توزيع سود از طريق سمات ذكر كرد و افزود: شركت سپرده‌گذاري مركزي هزينه بسيار اندكي از ناشران براي توزيع سود دريافت مي‌كند و قابليت ديگر اين شركت در رابطه با پرداخت سود سهام شركت‌هاست. گاهي ممكن است برخي شركت‌ها اطلاعات حساب سهامداران خود را به صورت كامل نداشته باشند، اما سمات قابليت پرداخت سود سهامداران فاقد شماره حساب بانكي را دارد.
وي خاطرنشان كرد: بر اساس توافقي كه بين بانك ملي ايران و شركت سپرده‌گذاري مركزي انجام شده است، تمام سهامداران شركت‌ها مي‌توانند بر اساس اطلاعيه ناشر به شعب اين بانك مراجعه و پس از احراز هويت، سود خود را دريافت كنند. مدير مالي سمات درباره نحوه پرداخت سود به سهامداران گفت: اطلاعات دارندگان اوراق در تاريخي كه نماد بسته مي‌شود از سامانه استخراج و با اطلاعات حساب دارندگان اوراق در شركت سپرده‌گذاري مركزي تطبيق داده مي‌شود.
بزرگي اضافه كرد: سپس ميزان دارايي هر دارنده اوراق و ميزان سود هر برگ محاسبه و از طريق سيستم بانكي به دارندگان اوراق پرداخت مي‌شود. وي در پاسخ به اين سوال كه شركت سپرده‌گذاري مركزي چه زماني سود را از شركت‌ها دريافت مي‌كند، افزود: ناشران طبق رويه مكلف هستند يك هفته پيش از تاريخ سررسيد، سود سهامداران را به حساب سمات واريز كنند.
مدير مالي سمات تصريح كرد: اين مدت به دليل كنترل ريسك نكول است چرا كه زمان لازم است تا بتوان وجوه را در زمان سررسيد به سهامداران پرداخت كرد. بزرگي اظهار داشت: به‌طور معمول ناشر يا ضامن شركت‌ها در همان روز يا 24 ساعت قبل از سررسيد، سود سهامداران را به حساب شركت سپرده‌گذاري واريز مي‌كنند اما سمات در زمان مقرر، سود سهامداران را پرداخت مي‌كند.

تلاش‌هاي رييس مجلس برزيل براي حمايت از رييس‌جمهوري نتيجه نداد ديلما روسف سرانجام امروز استيضاح مي‌شود

تلاش‌هاي رييس مجلس برزيل براي حمايت از رييس‌جمهوري نتيجه نداد
گروه جهان  
با اعلام ابطال آراي نمايندگاني كه موافق با استيضاح ديلما روسف بودند از سوي رييس مجلس سفلي، پارلمان اين كشور به هرج و مرج كشيده شد. پيش از اين نمايندگان اين مجلس در دو جلسه به اين نتيجه رسيده بودند كه تصميم براي ادامه رياست‌جمهوري روسف را به مجلس سنا واگذار كنند. از نظر «والدير ماريون» روند راي‌گيري نمايندگان به دليل «شنيده نشدن صحبت‌هاي طرف حساب دولت» روند دموكراتيك نداشته و بايد از اول برگزار شود. با اين حال «رنان كاليروس» رييس مجلس سنا تلاش والدير ماريون، رييس موقت مجلس نمايندگان براي توقف فرآيند استيضاح را رد كرد.
به گزارش نيويورك‌تايمز «والدير ماريون» رييس موقت مجلس نمايندگان(سفلي) برزيل اواخر روز دوشنبه در بيانيه‌يي اعلام كرد كه تصميم گرفته بخشي از درخواست «خوزه ادواردو كاردوزو» وكيل مدافع دولت را قبول كند. وكيل مدافع دولت خواستار باطل كردن جلسات برگزار شده در روزهاي 15 تا 17 آوريل (27 تا 29فروردين) در مجلس نمايندگان شده بود. نمايندگان پارلمان در آن جلسات به نفع استيضاح روسف راي داده ‌بودند.  ماريون كه يكي‌ از حاميان روسف است درحالي‌ هفته گذشته به رياست مجلس رسيد كه ديوان عالي‌ برزيل تصميم گرفت «ادواردو كانيا» رييس مجلس و مروج استيضاح عليه روسف را به دليل استفاده از مجلس براي منافع خود بر‌كنار كند. ماريون خود نيز يكي از مظنونان پرونده پرداخت رشوه و فساد مالي شركت دولتي نفتي پتروبراس است.  ماريون در بيانيه‌اش اعلام كرد:«من استدلال كاردوزو در رابطه با دلايل ارائه شده از سوي نمايندگان در زمان راي‌گيري را رد كردم زيرا معتقدم كه در اظهارات آنها خطايي وجود نداشته است. بقيه استدلال‌ها دراين زمينه را پذيرفتم زيرا معتقدم كه خطاهايي‌ وجود داشته كه اين راي‌گيري را باطل مي‌كند. نمايندگان قبل از اينكه كاردوزو استدلال‌هاي خود به نفع روسف را بگويد، راي خود را اعلام كردند و تقريبا به وي اجازه حرف زدن ندادند كه اين مساله نقض حق دفاع است.» مجلس نمايندگان برزيل طرح استيضاح ديلما روسف را روز هجدهم آوريل و با ۳۶۷ راي موافق تصويب كرده بود. اين تصميم درحالي‌ صورت گرفته بود كه قرار شده بود مجلس سنا روز چهارشنبه و براساس راي موافق 15نفر از نمايندگاني كه گروه 20 نفره كميسيون ويژه سنا را تشكيل مي‌دهند در مورد استيضاح روسف راي دهند، اقدامي كه موجب سر درگمي بيشتر در مورد استيضاح روسف مي‌شود.  ديلما روسف در نخستين واكنش نسبت به تصميم مارانيون گفت: «اعتراض پذيرفته شده و در نتيجه روند استيضاح در تعليق است.»
به اعتقاد روسف در اين روند يك كودتاي مخفي درحال وقوع است كه بايد جانب احتياط را به خوبي رعايت كرد. او در ادامه گفت: «اراده من مبارزه تا آخرين لحظه است؛ ما بايد از دموكراسي دفاع كنيم».
منتقدان روسف وي را به ارائه اطلاعات نادرست و حسابداري غيرقانوني براي پنهان كردن نتايج دولتي در سال‌هاي 2014 و 2015 تغيير بودجه از طريق قانون و انباشته كردن بدهي و عقد وام‌ها با بانك‌هاي دولتي متهم كرده‌اند و به همين دليل به دنبال استيضاح او هستند.
  سر درگمي مخالفان و موافقان
مبارزه براي كنار زدن روسف در شرايط بغرنجي براي برزيل درحال وقوع است. اين كشور درحال حاضر با بحران‌هاي متفاوتي همچون رشد منفي اقتصاد، شيوع ويروس زيكا و چندين رسوايي اقتصادي از جانب دولتمردان در رابطه با شركت دولتي نفتي اين كشور دست‌ به گريبان است. با توجه به اين شرايط اين تنها مردم برزيل هستند كه در اين چرخه حيران باقي مانده‌اند.  به گزارش رويترز، خواكين بارابوسا، رييس ديوان عالي برزيل اوايل روز سه‌شنبه در واكنش به درگيري‌هاي روساي مجلس سفلي و سناي برزيل براي ابطال يا ادامه راي‌گيري روز چهارشنبه در پيامي توييتري نوشت: «مي‌دانيد مردم جهان درباره ما برزيلي‌ها چه فكر مي‌كنند؟ بسياري از آنها حالا ما را دستمايه خنده قرار داده‌اند.»همين اختلافات ميان روساي دو مجلس بود كه بار ديگر مخالفان و موافقان ديلما روسف، رييس‌جمهوري برزيل را به واكنش واداشت. مخالفان رييس‌جمهوري برزيل كه به فساد مالي متهم است كماكان به كناره‌گيري وي از قدرت اصرار مي‌كنند و از سنا خواسته‌اند زمينه‌هاي استيضاح ديلما روسف را فراهم كنند. همزمان هواداران رييس‌جمهوري نيز به خيابان‌ها آمدند و با ابراز شادي از تصميم رييس موقت مجلس نمايندگان استقبال كردند. با وجود لغو راي پارلمان، رييس سناي برزيل اعلام كرده كناره‌گيري ديلما روسف را روز چهارشنبه (امروز) به راي مي‌گذارد. او در اين باره گفت: «اينكه چه كاري درست است يا نه به رييس سنا بستگي ندارد بلكه جمع سناتورها و همگي آنها با هم بايد در اين مورد تصميم بگيرند. اين رايي بود كه ديوان عالي كشور در مورد اين طرح صادر كرده بود.» در صورت تصويب طرح كناره‌گيري ديلما روسف، وي به مدت 6 ماه از كار بركنار خواهد شد تا مقدمات محاكمه وي به دور از مصونيت سياسي فراهم شود. اگر روسف از رياست‌جمهوري معلق شود ميشل تمر، رييس‌جمهور موقت خواهد شد. روسف هفته گذشته در مصاحبه‌يي با بي‌بي‌سي گفت كه او يك «قرباني بي‌گناه» است و همچنان خواهد جنگيد. در پي تصميم رييس مجلس برزيل، واحد پول برزيل بيش از ۴درصد در برابر دلار افت كرد و شاخص بازار سهام اين كشور هم بيش از ۳درصد پايين آمد. سرمايه‌گذاران از آنچه سياست‌هاي مداخله‌جويانه روسف و حزب كارگر مي‌دانند، انتقاد كرده و پيش‌بيني مي‌كنند سياست‌هاي تمر براي بازارها بهتر باشد. برزيل هم‌اكنون بدترين دوران ركود خود در ۲۵سال اخير را طي مي‌كند و تورم در سال ۲۰۱۵ به بالاترين حد خود طي 12سال اخير رسيده است. در عين حال ميزان رضايت افكار عمومي از عملكرد ديلما روسف اخيرا به ‌شدت افت كرده و نظرسنجي‌ها حاكي است كه بيشتر برزيلي‌ها از بركناري او حمايت مي‌كنند.

شوراي عالي مناطق آزاد در واكنش به پرونده «تعادل» اعلام كرد 3 معبر رسمي واردات براي قاچاق‌زدايي

شوراي عالي مناطق آزاد در واكنش به پرونده «تعادل» اعلام كرد
گروه تجارت  
روزنامه «تعادل» در پرونده‌يي به تاريخ شنبه، يازدهم ارديبهشت ماه به بررسي عملكرد مناطق آزاد كشور پرداخت. در اين پرونده ضمن انتشار گفت‌وگويي با اكبر تركان، رييس دبيرخانه اين شورا در گفت‌وگو با برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس، عملكرد مناطق آزاد كشور مورد واكاوي و البته انتقادهاي فراوان قرار گرفت؛ چراكه به اعتقاد آنها، اين مناطق از هدف‌گذاري اوليه خود به ‌شدت دور شده و تبديل به مبادي اصلي واردات كشور با سوءاستفاده از رانت‌هاي مديريتي و معافيت‌هاي مالياتي و ساير تسهيلات دولتي شده‌اند. در اين راستا با تشريح عملكرد اين مناطق، روابط عمومي شوراي عالي مناطق آزاد كشور طي جوابيه‌يي، گزارشي در اختيار ما قرار داد كه عينا منتشر مي‌شود...
  اقدام و عمل در چارچوب اقتصاد مقاومتي
بند 11 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ازجمله راهكارهايي است كه پس از آسيب‌شناسي فعاليت‌ها و عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تدوين و پيشنهاد شد. دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در دولت يازدهم با بررسي سوابق و نگاه مبتني بر تاثير‌گذاري نقش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در روند رو به بهبود اقتصاد كشور و تغيير رويكرد آن به جذب سرمايه‌گذاري، انتقال فناوري، تشويق توليد، توسعه صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي، ايجاد اشتغال سالم و مولد براي حضور در بازارهاي جهاني و منطقه‌يي مبادرت به انجام يك كار كارشناسي و مديريتي گسترده كرد كه بالغ بر 1000ساعت به طول انجاميد. نتيجه اين بررسي‌ها و آسيب‌شناسي فعاليت‌ها منجر به پيشنهاد بند 11 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به مجمع تشخيص نظام شد. در اين راستا در آغاز سال 1394دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد مبادرت به ايجاد معاونت توليد، صادرات و فناوري كرد و ساختار تشكيلات اداري مناطق آزاد را متناسب با حركت فعاليت‌هاي مناطق به سمت بند 11 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري تغيير داد. به علاوه در سال 1395 به ويژه بعد از پساتحريم، مديريت تامين منابع و جذب سرمايه براي تقويت موضوع جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تقويت بازار سرمايه در مناطق آزاد تاسيس شد.  اينها نشان از توجه اساسي مديريت دبيرخانه براي حركت در سمت و سوي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي براي ايجاد تحول در مناطق آزاد بوده است. برخلاف نظر تهيه‌كننده گزارش بايد گفت، مناطق آزاد به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل اداره مي‌شوند كه به موجب قانون از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثنا بوده و منحصرا براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و اساسنامه‌هاي مربوط اداره مي‌شوند. برنامه‌ها و دخل و خرج آن نيز به موجب بودجه مصوب سالانه آن كه هر ساله به تصويب وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد به عنوان مجمع عمومي مناطق آزاد مي‌رسد، تعيين و اجرا مي‌شود. همچنين گزارش عملكرد بازرگاني آن اعم از واردات حسب ماده 3 اصلاحي 8/4/90 مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد براي ثبت آماري گمركي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك ايران ارسال مي‌شود.
  واردات مناطق آزاد رو در روي قاچاق كالا
واردات عموما به مناطق آزاد به طرق زير انجام مي‌شود:
1- واردات كالا براي ترخيص به داخل كشور كه شامل كالاي تجاري و مسافري است. ميزان واردات كالاي تجاري در سال حسب مصوبه هيات وزيران 3ميليارد دلار بوده و بين هفت منطقه آزاد كشور شامل كيش، قشم، چابهار، اروند، انزلي، ارس و ماكو تقسيم مي‌شود. واردات اين نوع كالاها و ترخيص آنها به داخل كشوربا استفاده 15درصد تخفيف در سود بازرگاني انجام مي‌شود. مقصد اين ميزان از واردات، داخل كشور بوده و گمرك مستقر در مناطق آزاد به عنوان درگاه ورودي جايگزين ساير گمركات كشور شده تا باعث رونق فعاليت‌هاي مناطق آزاد شود.
2- واردات كالا به صورت مسافري با استفاده از كارت سبز گمركي به ميزان هر نفر 80 دلار و مازاد آن تا سقف 160دلار با پرداخت دو برابر سود بازرگاني.
3- واردات براي توليد با استفاده از مزاياي ارزش‌افزوده.
اجازه ترخيص كالاهاي وارده فوق به كشور از سوي گمرك ايران انجام مي‌گيرد. از اين رو، اين اتهام كه مناطق آزاد همچون گذشته كماكان دروازه ورود كالاهاي مصرفي بي‌كيفيت به داخل كشور شده و جولانگاه دلالان و سوداگران باقي ماند نه تنها انتقادي از سر آگاهي نيست بلكه از آن صحبت‌هاي نخ نما شده و بي‌محلي است كه هر از گاهي برخي افراد از براي خودنمايي مي‌زنند كه اميد است با شناخت اقتصاد مناطق آزاد، اين دال تهي، مدلولي مناسب‌تر پيدا كند به ويژه در زماني كه لازم است فرصت‌هاي اقتصادي مناطق آزاد بيش از پيش جلوه بيشتري پيدا كنند و رسانه‌هاي كشور عاملي براي جذب سرمايه‌گذار باشند.
  مناطق آزاد محلي براي خدمت به مردم
مناطق آزاد محلي براي فعاليت و استفاده تمام مردم ايران است نه يك عده خاص، اهميت و صحت اين مساله وقتي بيشتر به چشم مي‌آيد كه به آمار‌هاي ايرانيان خارج شده از ايران يا تبليغاتي كه گشت‌هاي مسافرتي براي جذب گردشگر برخي مناطق تفريحي گردشگري در خارج از كشور به عمل مي‌آورند بيش از پيش توجه كنيم. ناديده گرفتن اين موضوع نشان از آن دارد كه تنگ‌نظري‌ها چقدر مي‌تواند حجاب ديده برخي افراد براي نديدن واقعيت‌ها باشد. گفتني است از 25 اسفند سال 94 تا 15فروردين سال 95 بالغ بر دو هزار و 77پرواز و بيش از 250هزار مسافر از خدمات پروازي و مسافري فرودگاه كيش استفاده كردند. ارزيابي‌ها نيز نشان مي‌دهد، سطح رضايت‌مندي مسافران از 81درصد در نوروز سال‌ 93 به 91درصد در نوروز 95 ارتقا يافته است. اين روند صعودي البته در ساير مناطق آزاد ايران به چشم مي‌خورد.
  ثبات مديريتي در مناطق آزاد و ويژه
بي‌ثباتي در انتخاب مديران عامل مناطق آزاد يكي از گرفتاري‌هاي مناطق آزاد در دولت قبلي است كه اين نقيصه در دولت يازدهم مرتفع شده و لازمه ثبات مديران مناطق آزاد به جديت مطمح نظر قرار گرفته است. مساله ثبات مديريت در مناطق آزاد در دولت تدبير و اميد با هدف ساماندهي فعاليت‌ها و براي تحقق ماموريت‌هاي قانوني جذب سرمايه‌گذاري انجام شده است به خصوص آنكه در دولت قبلي عدم ثبات مديريت يكي از آفت‌هاي اجرايي مناطق آزاد بود كه علاوه بر آن بي‌تجربگي و عدم شناخت از سازوكارهاي مناطق آزاد مزيد بر علت فعاليت‌ها بود. گفتني است در دولت نهم و دهم تعداد 28نفر به عنوان رييس هيات‌مديره و مديرعامل در هفت منطقه آزاد منصوب شدند كه به تفكيك مناطق مشتمل بر 6 نفر در منطقه آزاد چابهار، 3 نفر در منطقه آزاد قشم، 4 نفر در منطقه آزاد كيش، 7 نفر در منطقه آزاد اروند، 3 نفر در منطقه آزاد ارس، 4 نفر در منطقه آزاد انزلي و 1 نفر در منطقه آزاد ماكو منصوب شدند. عمليات راه‌اندازي منطقه آزاد ماكو در شهريور شروع و حكم مديرعامل آن در اواخر اسفند سال 90 صادر شد.
  تجارت فرامرزي براي صادرات مجدد
بايد گفت، موضوع توليد و گسترش صادرات يكي از فرصت‌ها و مزيت‌هاي قانوني و اقتصادي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است كه حسب قانون و مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد بر آن تصريح شده است. براساس مقررات مزبور، توليد‌كنندگان و صادركنندگان محصولات توليدي كشور مي‌توانند با مراجعه به سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور از امتيازات قانوني و تسهيلات رقابتي براي توليد با استفاده از امتياز ورود ماشين‌آلات، لوازم يدكي و قطعات منفصله و مواد اوليه داخلي و خارجي استفاده كرده و نسبت به صادرات آن به خارج و داخل كشور اقدام كنند. پيش‌بيني مي‌شود اين فرآيند در جهت سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و همگام با فرصت‌هاي پيش آمده اقتصادي پساتحريم نسبت به گذشته از رونق بيشتري برخوردار شود. آنچه در اينجا از كميسيون توسعه و تجارت و تسهيل صادرات اتاق بازرگاني تهران انتظار مي‌رود، هدايت بخش خصوصي براي حضور در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي توليد و صادرات از طريق اين مناطق است تا جايي كه رغبت بخش خصوصي زيرمجموعه اين اتاق از واردات كالا به سرزمين اصلي به سمت توليد و صادرات از طريق مناطق آزاد هدايت شود به گونه‌يي كه اگر اين طور نباشد عدم اطلاع از روند فعاليت‌ها ما را در قضاوت‌ها دچار بغض و حسد مي‌كند.
 اين مساله به ويژه سود مورد انتظار اقتصادي را در انجام فعاليت‌هاي صادراتي براي سرمايه‌گذاران اتاق تسهيل مي‌كند. واقعيت اين است كه مناطق آزاد در ريل توسعه قرار داشته و با رويكرد تشويق صادرات، توانايي خود را با استفاده از فرصت‌هاي موجود برا ي هموطنان بخش خصوصي فراهم كرده و همواره از حضور بخش خصوصي داخل و خارجي استقبال مي‌كند. آنچه مسلم است توليد و صادرات درحال حاضر در مناطق آزاد در يك بررسي مقايسه‌يي ميان ضوابط و مقررات ناظر بر سرزمين اصلي و مناطق آزاد كشور به طور محسوسي دچار نوعي رفتارهاي تبعيض‌آميز متناسب با شرايط روز به نفع فعاليت‌هاي اقتصادي در سرزمين اصلي شده است. اين رفتارها در سرزمين اصلي، انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري و به تبع آن توليد و صادرات در مناطق آزاد را كاهش داده و تا حد زيادي به ركود كشانده است و حتي بر خلاف آغاز فعاليت‌ها در مناطق آزاد، اين تغييرات باعث شده تا جذب سرمايه‌گذاري براي گسترش توليد و صادرات در مناطق آزاد دچار مخاطره شود زيرا سرمايه معمولا به سمت شرايط سهل و مزيت‌هاي برتر سوق پيدا مي‌كند.
از اين رو بيم آن مي‌رود بر اثر رقابت‌هاي مراكز و نهاد‌هاي دولتي در سرزمين اصلي با مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، مزيت‌هاي رقابتي مناطق آزاد كم اثر شده و در عين حال به چالش‌هاي موجود مناطق آزاد تبديل شوند و اندك تمايزي كه درحال حاضر در مقررات ناظر مناطق آزاد با سرزمين اصلي وجود دارد با وجود مشكلات و عدم توسعه متناسب با شرايط روز در مناطق آزاد از بين رفته و باعث شود تا قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي سرمايه‌گذاران در سرزمين اصلي در مقايسه با مناطق آزاد داراي توجيه بيشتري شده و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه‌تر باشد. وجود همين مساله با وجود امتيازها و معافيت‌هاي قانوني مناطق آزاد، توليد و صادرات از مناطق آزاد را فاقد توجيه مي‌كند و باعث مي‌شود تا سرمايه‌گذاران رغبت خود را نسبت به فعاليت توليدي با رويكرد صادرات در مناطق آزاد از دست بدهند.
  استفاده از پتانسيل نقاط محروم
توجه به چگونگي تاسيس مناطق آزاد تجاري صنعتي اوليه در تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه به دولت اجازه داده شد تا سه منطقه آزاد در سه نقطه از نقاط مرزي كشور تاسيس كند، بيان‌كننده اهميت توجه به استفاده از پتانسيل نقاط محروم كشور ازجمله چابهار و قشم بوده است. قانونگذار در وهله اول به دنبال محروميت‌زدايي منطقه‌يي بوده سپس تاثير‌گذاري و رونق اقتصادي را دنبال مي‌كرده تا از طريق ارائه امتيازات ويژه و تسهيلات منطقه‌يي مناطق محرومي مانند چابهار و قشم رشد كنند. از اين جهت كم رنگ كردن تسهيلات مناطق آزاد با توجه به اينكه اين مناطق در بودجه سالانه كشور هيچ رديف بودجه‌يي ندارند و عملا ساختار‌هاي پيشرفته‌يي هم براي جذب سرمايه‌گذاري نداشته، خودگرداني سازمان‌هاي اين مناطق از راه‌حل‌هاي اوليه براي روي پاي خود ايستادن اين مناطق و كسب درآمد بوده است. به همين دليل ارائه تسهيلات موازي براي فعاليت‌هاي اين مناطق عملا سدي براي تسريع راه رشد آنها خواهد بود. درخصوص ايجاد اشتغال بايد گفت فرصت‌هاي شغلي با مقوله توليد و گسترش توليد در مناطق آزاد مرتبط است كه با رشد آنها موازنه و افزايش اشتغال رونق مي‌گيرد.
  از مد افتادن تجارت چمداني در مناطق
در مورد تجارت چمداني بايد گفت كه اين موضوع مدت‌هاست كه وجاهتش در مناطق آزاد از بين رفته و ديگر انگيزه‌يي براي واردات كالاهاي همراه مسافر از طريق مناطق آزاد از جانب مسافراني كه قبل از آن به تركيه و كشورهايي از اين قبيل مي‌رفتند، وجود ندارد زيرا از سال 1382 در دولت اصلاحات، ترخيص 5 قلم عمده كالاي مسافري از قبيل يخچال، يخچال فريزر، فريزر، تلويزيون رنگي و راديو ضبط غيرپورتابل از طريق مناطق آزاد به داخل كشور ممنوع شد. قبلا ورود اين قبيل كالاها حدود 50 درصد از واردات مناطق آزاد را به خود اختصاص مي‌داد كه به صورت تجميعي از جانب تجار و به نام مسافر به داخل كشور و عمدتا مراكز بورس كالاها در شهرهاي بزرگ حمل مي‌شد. از اين رو اطلاق قاچاق كالا به مناطق آزاد، نشان از بي‌اطلاعي از اقلام وارداتي به مناطق آزاد از سوي منتقدان دارد ضمن اينكه براي مسافران درحال حاضر به لحاظ برابري قيمت اقلام مسافري با سرزمين اصلي اصلا صرفه اقتصادي ندارد تا به خريد و ترخيص آنها از گمرك مناطق اقدام كنند. بدين‌ ترتيب، تاكيد بر واردات كالاي لوكس و مصرفي در مناطق آزاد نشان از بي‌اطلاعي و تعمد بر چيزي است كه در مراجعه حضوري از مناطق مي‌توان به عدم صحت آن رسيد.
  حذف رانت ‌خواري در مناطق آزاد
در مورد فساد و رانت‌خواري هم بايد گفت كه اين مساله در دولت قبل به شكل فزاينده‌يي به خصوص در مورد واگذاري زمين زياد شده بود كه با تصويب آيين‌نامه نحوه و شرايط واگذاري زمين كه از نخستين كارهاي دولت تدبير و اميد در مناطق آزاد بود، سعي شد تا مشكلات اين موضوع كه فسادي عظما شده بود و زمينه‌يي براي‌رانت خواري و رونق‌ زمين‌خواري فراهم كرده بود از بين برود.
  حمايت از توليد و صنعت داخلي
درخصوص حمايت از توليد داخلي و اجرا و عمل در مناطق آزاد همانطوري كه در بالا آمد، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور با هدف انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج، كه ازسياست‌هاي كليدي اقتصاد مناطق آزاد در دوره پساتحريم است، به واقع خاستگاه مناطق آزاد تجاري– صنعتي كشوراند. بر اين اساس و با توجه به ماده 5 مقررات سرمايه‌گذاري مناطق آزاد، كليه سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي مي‌توانند در فعاليت‌هاي اقتصادي مناطق آزاد ايران به هر نسبتي سرمايه‌گذاري كنند. بايد گفت، سازمان‌هاي مناطق آزاد ايران به لحاظ رويكردي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي را در ماموريت‏هاي خود براي ايفاي نقش در اقتصاد كشور در اولويت قرار داده‏اند هر چند اين وظيفه مهم با وجود همه تلاش‌هاي انجام شده به دلايل مختلفي ازجمله اختلاف فرهنگي خارجيان و مشكلات ناشي از اختلافات سياسي، نحوه انتقال سرمايه، مسائل بانكي، بيمه‌يي به ويژه مسائل زيرساختي براي حضور در بازارهاي رقابتي بين‌المللي، ظرفيت‌هاي اسكله و بارگيري و... انجام نشده است. بديهي است حسب ماده يك قانون چگونگي اداره امور مناطق، سازمان‌هاي مناطق آزاد، سرمايه‏گذاري و ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي را ازجمله ماموريت‏هاي متعددي مي‌دانند كه با تاكيد بر آنها همواره به دنبال برقراري ارتباط پس رو(Backward Linkage) شامل استفاده از مواد اوليه داخلي و همكاري با بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي و ارتباط پيش رو (Forward Linkage) در قالب فروش بخشي از توليدات مناطق آزاد تحت عنوان ارزش‌افزوده در بازار داخلي هستند كه از عمده مواردي است كه همواره مورد توجه آنان است.
  پيشنهادهايي براي حل مشكلات ديرينه
درخصوص راهكارهاي پيشنهادي براي حل مشكلات ديرينه مناطق آزاد بايد به چند نكته اشاره كرد:
1- همكاري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي ممانعت از تصويب قوانين موازي با قانون و امتيازات مختص مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تا جايي كه توليد و صادرات در مناطق آزاد و ويژه از مزاياي لازم در مقايسه با سرزمين اصلي برخوردار باشند.
2- اجراي قانون و مقررات فعلي مناطق آزاد از سوي دست‌اندركاران مراكز و نهادهاي سرزمين اصلي. لازم به يادآوري است كه سازمان‌هاي مناطق آزاد از ورود انواع تكنولوژي‌هاي پيشرفته براي خلق مزيت‌هاي رقابتي در مناطق آزاد براي گسترش توليد و صادرات به بازار‌هاي هدف منطقه‌يي و بين‌المللي استقبال كرده و آمادگي لازم را براي جذب سرمايه‌گذار خارجي و ايراني به صورت مستقل و مشاركتي دارد. مناطق آزاد هفت گانه كشور همگي داراي ظرفيت‌ها و امكانات منحصر به فردي هستند. اين مناطق علاوه بر امتيازات مشترك و همانند قانوني بوده ولي به لحاظ منطقه‌يي داراي امكانات اختصاصي متفاوتي به شرح زير هستند:
1- در منطقه آزاد كيش، گردشگري تفريحي و ورزش‌هاي دريايي، خدمات مالي، پشتيباني فعاليت‌هاي نفتي، صنعت حفاري فراساحلي، صنايع الكترونيك و مديا سيتي.
2- در منطقه آزاد اروند، خدمات پشتيباني صنعت نفت، تجارت و ترانزيت در مسير كريدور جديد حمل و نقلي ايران- لاذقيه، صنايع سنگين و خوشه‌هاي صنعتي، خدمات فني و مهندسي براي صادرات به كشورهاي جنوبي خليج فارس و درياي عمان، توليدات مبتني بر اقتصاد دريا محور، گردشگري تفريحي و ورزشي.
3- در منطقه آزاد قشم، انرژي، خدمات پشتيباني و لجستيكي صنعت نفت، صنايع مكمل بندر شهيد رجايي در مسير كريدور ترانزيتي شمال- جنوب، صادرات مجدد، گردشكري طبيعي، توليدات مبتني بر اقتصاد دريا محور.
4- در منطقه آزاد چابهار، انرژي، محور ترانزيتي كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان، صنايع تجاري محور توسعه شرق، صنايع نگهدارنده و ذخيره‌سازي كالاهاي استراتژيك مورد نياز، خوشه‌هاي صنعتي، قطب سوم خودروسازي، گردشگري طبيعي و ورزش‌هاي دريايي، توليدات مبتني بر اقتصاد دريا.
5- در منطقه آزاد انزلي، صنايع لنگرگاهي شمالي كريدور ترانزيتي شمال- جنوب، گردشگري سلامت و طبيعي، صنايع تجاري در مسير كريدور جديد حمل و نقلي شانگهاي- اكتائوي قزاقستان- بندر كاسپين و كشورهاي CIS و صنايع با ارزش افزوده بالا.
6- در منطقه آزاد ارس، صنايع تجاري، صنايع با ارزش‌افزوده بالا، گردشگري درماني و سلامت، مجتمع‌هاي بزرگ كشت و صنعت، ترانزيت كالا به كشورهاي حوزه قفقاز و بنادر درياي سياه.
7- در منطقه آزاد ماكو، ترانزيت و خدمات حمل و نقلي، صنايع فرآوري كاني‌هاي غيرفلزي، مجتمع‌هاي بزرگ كشت و صنعت و مراكز پرورش دام، صنايع با ارزش‌افزوده بالا، گردشگري سلامت و طبيعي.
لازم به توضيح است كه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد در دولت تدبير و اميد براساس سياست‌هاي اقتصادي و شناسايي مشكلات و امكان‌سنجي‌هاي به عمل آمده به دنبال توجه به مسائل زير در نواحي مختلف كشور است تا بتواند با ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جديد كه مجوز برخي از آنها از جانب مجلس شوراي اسلامي نيز صادر شده است، پتانسيل‌هاي بالقوه منطقه‌يي را به توان بالفعل اقتصادي و رقابتي تبديل كند:
1- ساماندهي به مساله قاچاق كالا در نواحي مرزي كشور، ايجاد تحركات اقتصادي با هدف توليد و صادرات كالا به اقليم كردستان عراق و رشد گردشگري(منطقه آزاد منفصل بانه و مريوان) .
2- هاب انرژي منطقه براي صادرات نفت و گاز و توليد صنايع سنگين اعم از فولاد و آلومينيوم، ايجاد شهرك صنعتي مشترك بين ايران و چين، پروژه‌هاي جهاد كشاورزي و انتقال مركز صيادي كل كشور و استفاده از پتانسيل‌هاي تجاري آب‌هاي آزاد(منطقه آزاد جاسك) .
3- ايجاد مركزي براي پردازش و صادرات كالا (منطقه آزاد بوشهر) .
4- فعال كردن ظرفيت‌هاي توسعه استان‌هاي غربي در حوزه زيرساخت‌ها، تجارت و توليد(منطقه آزاد مهران) .
5- ايجاد قطب بزرگ صنعتي، معدني و تجاري با هدف تحول در مراودات منطقه‌يي و بين‌المللي (منطقه آزاد اينچه برون) .
6- استفاده از ظرفيت‌هاي غني استان اردبيل در زمينه‌هاي كشاورزي و گردشگري و اهميت آن به عنوان دروازه آسياي ميانه(منطقه آزاد اردبيل) .
7- استفاده موثر از هم مرز بودن با ۳ استان كشور افغانستان، مرز بين‌المللي ميلك و چابهار با هدف ايجاد حلقه ارتباطي سرمايه‌گذاران خارجي با بازار افغانستان(منطقه آزاد تجاري سيستان) .
در ديگر مناطق ويژه اقتصادي پيشنهادي، هدف‌هاي تاسيس شامل پشتيباني از فعاليت‌هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي و تحرك در اقتصاد منطقه‌يي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري پيشرفته، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، ترانزيت و ترانسشيپمنت (انتقال كالا) از موارد مورد توجه دولت بوده است.
  مهم‌ترين مراكز جذب سرمايه‏گذاري
بايد خاطرنشان كرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران از مهم‌ترين مراكز جذب سرمايه‏گذاري كشور هستند. با توجه به مزيت‏هاي رقابتي و امكانات فراواني كه كشور براي تقويت بخش اقتصادي در حوزه‌هاي مناطق آزاد و ويژه ايجاد كرده است، سازوكارهاي مناسبي براي جذب سرمايه‏گذاري‏هاي خارجي و سرمايه ايرانيان خارج از كشور متناسب با رويكرد جديد اقتصادي كشور در عرصه بين‌المللي در دوره پسا تحريم وجود دارد. استفاده از ظرفيت‏هاي مناطق آزاد براي بهبود فضاي كسب وكار به خصوص در سطح بين‌المللي مي‌تواند عاملي براي بهبود معيشت مردم از طريق ارتقاي رشد توليد ملي، افزايش GDP به عنوان شاخص توسعه، افزايش درآمد خانوار‏ها و در ‏‏نهايت ايجاد اشتغال و فرصت‌هاي شغلي براي جوانان اين مرز و بوم باشد. به ويژه آنكه بهبود فضاي كسب وكار كه از سياست‌هاي عمده دولت تدبير و اميد است با ظرفيت‏سازي و جهت‌دهي به سرمايه‌هاي سرگردان داخلي و خارجي در سطح بين‌المللي زمينه ايجاد فرصت‌هاي مولد و تنظيم بازار كار و كالا براي حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌يي را بيش از پيش فراهم مي‌كند.
 مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با ايجاد اين بستر بزرگ سرمايه‌گذاري قادر خواهند بود تا با حمايت‌هاي قانوني تشويق و حمايت از سرمايه‏گذاري داخلي و خارجي كه از جامع‏ترين قوانين حمايت از سرمايه‏گذاري خارجي در سطح منطقه براي جذب سرمايه‏گذاران است، موضوع حمايت از سرمايه‌ها و سرمايه‏گذاري براي گسترش توليد و توسعه صادرات را كه از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مورد نظر رهبري معظم انقلاب اسلامي است در اولويت‏ خود قرار دهد. جذب سرمايه‏گذاري خارجي مي‌تواند رويكرد مناطق آزاد را براساس اقتصاد توسعه بين‌المللي به مثابه ضرورت تقويت بازار سرمايه مطرح كند. از اين رو با جذب سرمايه‏گذاري‏هاي خارجي مي‌توان نسبت به احداث زيرساخت‏ها و امكانات پيشرفته مورد نياز از طريق روش‌هاي رايج سرمايه‏گذاري خارجي اقدام كرد و فعاليت‌هاي اقتصادي را از طريق پيوند با اقتصاد و بازار جهاني شكل داد و توانمندي‏هاي اقتصادي كشور را براي گشايش بازارهاي هدف متجلي كرد‏. بر اين اساس بايد فرآيند توسعه را در مناطق آزاد ايراني با حضور در بازار جهاني بسترسازي كرده و توليد و صادرات را گسترش داد. انجام اين كار به درستي مي‌تواند زمينه‌هاي لازم را براي ايجاد زيرساخت‏هاي لازم براي حركت جهش‏وار فراهم كند. آنچنان كه در بند 11 اقتصاد مقاومتي به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي انتقال فناوري‏هاي پيشرفته، گسترش توليد، صادرات كالا و خدمات و تامين نيازها و منابع مالي از خارج كشور اشاره شده است.

«تعادل» از اصلاح فرآيند صدور جواز تاسيس كسب‌وكار كوچك گزارش مي‌دهد تسهيل راه دشوار بنگاه‌داري در ايران

«تعادل» از اصلاح فرآيند صدور جواز تاسيس كسب‌وكار كوچك گزارش مي‌دهد
گروه بنگاه‌ها   شهاب‌الدين قيداري  
چرا «شروع» يك كسب و كار خرد در ايران تا اين اندازه دشوار است؟ اين پرسشي است كه مي‌تواند شروعي براي يك گزارش تحليلي باشد كه طي آن فرآيند صدور مجوز براي بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك مورد بررسي تطبيقي قرار بگيرد. اخيرا علي يزداني رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در جريان گفت‌وگو با خبرنگاران ابعاد تازه‌يي از برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي متوليان بخش توليد و صنعت دولت يازدهم براي تسهيل سرمايه‌گذاري در حوزه كسب و كار كوچك و متوسط را تشريح كرد كه در آن از «اصلاح» و «آسان‌سازي» فرآيند صدور مجوز تاسيس صنايع كوچك به عنوان مهم‌ترين راهبرد اجرايي دولت نام برده شده است؛ مشكلي كه همواره از سوي فعالان اقتصادي به عنوان يكي از اضلاع اصلي تنگناهاي اقتصادي پيش روي اين نوع كسب و كار از آن نام برده مي‌شود و علاقه‌مندان سرمايه‌گذاري در اين نوع كسب و كار، طولاني بودن روند دريافت مجوزهاي كسب و كار را سنگ بزرگي پيش پاي توسعه كسسب و كار ارزيابي مي‌كردند. در ارديبهشت ماه سال 93 نمايندگان مجلس مصوب كردند «هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل شود تا از اين پس فرآيند بررسي و اصلاح روند صدور مجوزهاي كسب و كار زيرنظر اين هيات دنبال شود. نمايندگان مجلس براي تسهيل سرمايه‌گذاري در ايران مراجع صدور كسب‌وكار را موظف كردند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را صادر كنند تا هر متقاضي مجوز كسب و كار بتواند در حداقل زمان ممكن مجوز مورد نظر خود را دريافت كند. از آن زمان تا به امروز برنامه‌هاي اجرايي دولت يازدهم باعث شد كه رنكينگ ايران در جدول جهاني شاخص‌هاي كسب و كار ارتقا پيدا كند، اما همچنان مشكلات فراواني در اين بخش به چشم مي‌خورد كه با آغاز به كار مجلس دهم بايد از منظر قانوني براي آنها چاره‌انديشي شود. اين گزارش ابتدا نگاهي به مشروح برنامه‌ريزي‌هاي دولت براي تسهيل شاخص‌هاي كسب و كار كوچك انداخته، سپس جايگاه ايران در شاخص‌هاي كسب و كار را مورد بررسي اجمالي قرار داده تا نهايتا تصويري از اين مشكل ريشه‌دار روبه‌روي مخاطبان گشوده شود.
محدوديت‌هاي اخذ مجوز براي كارآفرينان
شرط اينكه يك بنگاه كوچك بتواند استارت آغاز فعاليت‌هايش را بزند، در مرحله بعد با اجراي ايده‌هاي كارآفريني فعاليت خود را تداوم بخشد و از اين طريق امكان رشد و توسعه را پيدا كند، فراهم بودن بسترهاي لازم در عرصه اقتصاد كشور است. از جمله نهادهايي كه بر بسترسازي فعاليت‌هاي اقتصادي نقش بارز و تعيين‌كننده‌يي دارد، دولت (در معناي كلان آن) است كه دامنه تصميم‌سازي‌هايش مي‌تواند زمينه تحقق اين بستر را فراهم كند. بر اساس اين ايده كلي است كه دولت يازدهم در آخرين سال فعاليت‌هايش تلاش مي‌كند با همراهي مجلس دهم، بستر‌سازي مناسب براي توسعه كسب و كار كوچك و متعاقب آن كاهش نرخ بيكاري و افزايش حجم صادرات فراهم كند. اما معضلات اخذ مجوز در ايران به عنوان مهم‌ترين بستر كارآفريني كدام موارد را شامل مي‌شوند؟
جواز تاسيس عبارت است از مجوزي كه متقاضي پس از انجام مطالعات، بررسي‌ها و تكميل و ارائه پرسشنامه مربوط به احداث واحد صنعتي (توليدي، طراحي، مونتاژ، خدمات مهندسي، تحقيقات صنعتي و كشت و صنعت) آن را دريافت كرده و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط اقدام به انجام عمليات اجرايي و نصب ماشين‌آلات مي‌كند. براي دريافت اين جواز توسط متقاضي بايد مراحل زير انجام شوند؛ در مرحله نخست بررسي، مطالعه و ارزيابي فعاليت صنعتي براي انتخاب نوع فعاليت و محل اجرا، مرحله دوم دريافت پرسشنامه از ادارات كل صنايع استان‌ها و تكميل و ارائه آن و نهايتا پرداخت ۵/۰ در هزار از سرمايه ثابت و حداكثر يك ميليون ريال پس از اعلام نتيجه بررسي اداره صنايع.
ازجمله مهم‌ترين موانع و محدوديت‌هايي كه كارآفرينان و متقاضيان ايجاد فعاليت‌هاي صنعتي براي اخذ جواز تاسيس با آن مواجهند مي‌توان موارد زير را بر شمرد: «تغيير دايمي ضوابط و شرايط صدور جواز تاسيس، طبقه‌بندي مناطق به مناطق فقير، در حال توسعه و در حال رشد، عدم وجود اطلاعات كارآفرينانه كه ضريب ريسك سرمايه‌گذاري در كسب و كار كوچك را بالا مي‌برد، برقراري مقررات و استانداردهاي اجباري و...» در كنار اين موارد بايد از مشكل تامين مالي بنگاه‌ها به عنوان مهم‌ترين چالش پيش روي كسب و كار خرد در كشورمان ياد كرد كه سرمايه‌گذاران را وارد پروسه پيچيده و پايان ناپذيري از مواجهه با بانك‌هاي عامل در سراسر كشور مي‌كند. مجموعه اين مشكلات نشان مي‌دهد كه دولت يازدهم مسير پر سنگلاخي را براي بهبود شاخص‌هاي اصلي كسب و كار در مقابل دارد.
تخفيف 50درصدي حق بهره‌برداري
برنامه دولت براي بهبود اوضاع كسب و كار را مي‌توان از صحبت‌هاي گاه و بيگاه متوليان بخش كسب و كار خرد در كشورمان بيرون كشيد. رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در تشريح برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي دولت براي سهولت دشواري‌هاي اخذ مجوز صنايع كوچك مي‌گويد: «براي تشويق سرمايه‌گذاران و تسهيل در امر سرمايه‌گذاري، فرآيند صدور جواز تاسيس صنايع كوچك اصلاح مي‌شود. علي يزداني، در گفت‌وگو با ايرنا مي‌افزايد: «مهم‌ترين بخش اين اصلاحات، كوتاه كردن زمان صدور مجوز است كه از اين پس در يك روز كاري مجوز مورد نياز به متقاضيان داده مي‌شود.» اين مقام مسوول در ادامه اظهاراتش مي‌گويد: «مدارك و مطالعات اوليه نيز تا حد زيادي آسان‌تر شده است و سرمايه‌گذار مي‌تواند مجوز تاسيس خود را به آساني دريافت كند. مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران برنامه‌هاي تشويقي جديدي براي جذب سرمايه‌گذاران در شهرك‌ها و نواحي صنعتي دارند. تخفيف 50درصدي حق بهره‌برداري، كاهش پيش‌پرداخت‌ها تا 5درصد در تعدادي از نواحي و شهرك‌هاي صنعتي و طولاني‌تر شدن بازپرداخت اقساط ازجمله برنامه‌هاي تشويقي شركت شهرك‌هاي صنعتي است.»
رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران مي‌گويد: «علاوه بر اين، صندوق‌هاي حمايتي مانند صندوق حمايت از صادرات، صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري، فعاليت‌هاي معدني و تحقيقات الكترونيك و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، ساز و كارهاي تازه‌يي براي تشويق سرمايه‌گذاران در نظر گرفته‌اند. يزداني يكي ديگر از برنامه‌هاي تشويقي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران را ارائه ضمانتنامه به توليدكنندگان براي تامين مواد اوليه صنايع كشور عنوان كرد.»
شاخص‌هاي حمايت از اقتصاد خرد در كشور
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت اقتصاد بر اساس آمارهاي بانك جهاني در سال2015، رتبه ايران در شاخص حمايت از سرمايه‌گذاران خرد نسبت به سال 2014 ميلادي 11 پله تنزل يافته و ايران در سال 2015 ميلادي رتبه 154 را در اين شاخص به دست آورده است. اين شاخص بر پايه سه معيار سنجيده شده كه به شرح ذيل هستند؛ اول ميزان قوانين مربوط به تضاد منافع؛ ايران در اين زمينه رقم 4 از شاخص كل 10 را به خود اختصاص داده است، دومين مورد ميزان حاكميت سهام‌داران؛ امتياز ايران در اين شاخص 3/4 از 10 است و نهايتا قدرت حمايت از سرمايه‌گذاران خرد (شامل سهولت اخذ مجوزهاي قانوني)؛ ايران از كل 10 امتياز توانسته است امتياز 2/4 را به خود اختصاص دهد. از اين‌رو امتياز كشور در زيرشاخص مزبور، 67/41 احتساب شده است. حمايت ناكافي از سهام‌داران خرد و دشواري شرايط طرح دعاوي، كارآفرينان را از سرمايه‌گذاري منصرف مي‌كند. به‌علاوه سرمايه‌گذاران نمي‌توانند از دارايي‌هاي متنوع بهره‌مند شوند و براي تامين اعتبار تنها به يك منبع مالي يعني بانك‌ها متكي هستند. در چنين شرايطي دسترسي كارآفرينان به نقدينگي دشوار مي‌شود. بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل مشكلات موجود در تامين مالي به سطح كاراي خود نمي‌رسند و رشد اقتصادي آنان متوقف مي‌شود. شايان ذكر است، ايران در سال 2015 ميلادي در حمايت از سرمايه‌گذاران نسبت به متوسط منطقه وضعيت مطلوبي ندارد كه دولت يازدهم تلاش مي‌كند از طريق بهبود شاخص‌هاي سهولت كسب و كار فضاي اين رتبه‌بندي را تغيير دهد.
 

بررسی دلایل رشد اقتصادی منفی در کشور

معاون وزیر اقتصاد، انجام «معاملات دلاری» در خارج از خاک آمریکا را برای حل مشکل انتقال منابع ارزی کشورمان پیشنهاد کرد. به گزارش مهر، حسین قضاوی گفت: متوسط رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ منفی بوده، این در حالی است که رشد اقتصادی سایر کشورها که شرایط متناسبی را نسبت به کشور ما داشتند، قابل ملاحظه و مثبت بوده است. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولت وزارت اقتصاد، دلیل رشد اقتصادی منفی را مسائل سیاسی و تحریم دانست و افزود: در این سال‌ها کشور با رشد جمعیت ۱.۲ درصدی مواجه بود، نرخ بیکاری کل ۱۰.۲ درصد و در شهرها ۱۲.۲ درصد، نرخ بیکاری بانوان ۲۰ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۲۳.۴ درصد بوده که نشانگر اهمیت توجه به اشتغال جوانان و عقب ماندن کشور از رقابت بین المللی است. قضاوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تبیین شرایط بهبود یافته کشور بعد از برجام به مقایسه شاخص‌های اقتصادی در این دو دوره پرداخت و گفت: در وضعیت جدید حساب‌های کارگزاری بانک‌ها و حوالجات ارزی تسهیل شده است و با ثبات نسبی نرخ ارز روبرو هستیم. از طرفی رانت‌ها از اقتصاد کشور برچیده شده و رقابت پذیری افزایش یافته و فضا برای جهت دهی دولت به اقتصاد فراهم شده است. وی انضباط بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، تراز مثبت تجاری و بهبود رتبه بندی فضای کسب و کار در کشور را از دیگر دستاوردهای برجام دانست و ادامه داد: کشور از نظر ریسک‌های اقتصادی و اعتباری به طبقه سرمایه گذاری نزدیک شده و ما امیدواریم این دستاوردها نیز بیشتر شود. وی، تامین مالی در کشور را شامل چند مجرای بانک‌ها، سرمایه، بورس و فرابورس دانست و گفت: در پسابرجام مشکلات فاینانس، ری‌فاینانس و یوزانس برطرف شد در حالی که ما همچنان مشکل تسویه ارزی داریم و با وجود مراوده بانک‌های ایرانی با بانک‌های کوچک خارجی همچنان مشکل انتقال منابع ارزی داریم. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: پیشنهادی که برای حل این مشکل به نظر می‌رسد، آن است که شرایطی فراهم شود تا موسسات مالی آمریکایی در خارج از قلمروی آمریکا بتوانند تسویه دلاری را به صورت انتقال دفتری برای بانک‌های ایرانی انجام دهند، در این صورت بانک‌های غیر آمریکایی تمایل می‌یابند تا با بانک‌های ایرانی مبادلات و تسویه غیر یورویی انجام دهند. قضاوی، مشکل بانک‌های داخلی را کفایت سرمایه دانست و تصریح کرد: چند راهکار برای حل این مشکل وجود دارد، در ابتدا بانک‌ها باید رویکرد خود را در اتکا به سپرده های مردم به منابع غیرسپرده‌ای تغییر دهند. وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده است از محل ذخایر مربوط به نوسانات تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی ۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها به شرط تسویه بدهی های خود به بانک مرکزی تخصیص یابد اما این تلاش برغم مذاکرات با مجلس ناکام ماند. وی، راهکار سوم را استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دانست و افزود: پیشنهاد شده است صندوق توسعه ملی در بانک های دولتی سهام دار شود.وی با اشاره به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی خاطر نشان کرد: با وجود انتظارات تورمی کاهنده در کشور و نرخ تورم ۱۱ درصد، نرخ سود تسهیلات معادل ۲۱ درصد بسیار بالاست. این بدان معناست که نرخ بهره واقعی و هزینه واقعی در کشور به طور استثنایی بالاست. بر همین اساس شورای پول و اعتبار در نظر دارد در سال جاری نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد.
 

راه‌های مختلف همکاری صادرکنندگان با بانک توسعه صادرات

تفاهم – گروه اقتصادی: مدیرعامل بانک توسعه صادرات ارایه تسهیلات از منابع بانک، صندوق توسعه ملی و تأمین سرمایه آرمان را به عنوان سه کانال تزریق نقدینگی به صادرکنندگان تعریف کرد.  علی صالح آبادی در همایش مدیران سراسر کشور این بانک با تأکید بر اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی در سال جاری گفت: یکی از هسته‌های این موضوع تولید رقابت‌پذیر و صادرات محور کالاها است و به منظور حضور در بازارهای جهانی باید به تقویت این هسته بپردازیم. وی با اشاره به راه های مختلف برای همکاری با این بانک بیان کرد: چند روش برای تسهیل خدمات رسانی به صادرکنندگان وجود دارد که اولین روش ارایه منابع داخلی بانکی توسعه صادرات با نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی و تخفیفات آن است. روش دوم اعطای منابع صندوق توسعه ملی با نرخ 16 درصد به مشتریان است و راه سوم؛ ارائه اعتبارات از سوی شرکت تأمین سرمایه آرمان است که این سه مسیر برای آسانتر شدن خدمات رسانی به صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.صالح آبادی تصریح کرد: طی چندماه آینده قصد داریم تأمین سرمایه از محل شرکت تأمین سرمایه آرمان را به پانصد میلیارد تومان برسانیم.  وی اعطای سرمایه در گردش ارزی و ریالی به بنگاه‌ها را از جمله اولویت‌های این بانک دانست و گفت: اجرای طرح‌های بزرگ باید با هدف تأمین منابع پیاده شود. البته عمده منابع این طرح‌ها از سوی صندوق توسعه ملی تأمین می‌شوند. به گفته صالح آبادی از سوی دیگر در بخش خدمات بانک توسعه صادرات در دوره جدید (پسابرجام) در حوزه بازگشایی ال سی، ضمانتنامه و... باشگاه مشتریان راه‌اندازی شد. انتظار می‌رود مدیران شعبات این بانک هر کدام از مشتریان را به عضویت در این باشگاه هدایت کنند.
 

اثر مالیات بر سپرده بانکی چگونه است؟

صفحه اقتصادی: به گفته کارشناسان، لازمه دریافت مالیات از سود سپرده، احصای تمام درآمد اشخاص است. حال آنکه مسوولان حوزه مالیاتی، لازمه دریافت این مالیات را داشتن اطلاعات لازم می‌دانند و معتقدند تاکنون این بسترسازی ایجاد نشده و در نهایت مالیات بر مجموع درآمد عملی نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سخنرانی خود در کرمان، تاکید کرد که باید برسود سپرده‌های بانکی، مالیات وضع شود و این معافیت مالیاتی از سپرده‌ها برداشته شود. استدلال طیب‌نیا، به دلیل مثبت شدن «نرخ سود واقعی بانکی» است. به گفته او، در حال حاضر تورم در کشور به 12 درصد رسیده و با توجه به اینکه برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده 22 درصد بدون ریسک اعطا می‌کنند، در نتیجه باید مالیات پرداخت کنند.
این مقام مسوول، سیاست معافیت مالیات از سپرده‌ها را تابع شرایط گذشته دانست و تاکید کرد در شرایط کنونی این معافیت مالیاتی زائد است. طیب‌نیا تاکید کرد زمانی که نرخ سود واقعی سپرده‌ها منفی بود، از سیاست معافیت مالیاتی بر سود سپرده‌ها حمایت می‌کرده، اما حالا، شرایط تغییر کرده و زمان این رسیده که بانک‌ها، برای سود سپرده مالیات پرداخت کنند. اما قانون دریافت مالیات بر سپرده‌ها، پیش از این در خصوص موسسات غیر‌مجاز نیز به اجرا درآمد.
در مرداد‌ماه سال گذشته، رئیس کل بانک مرکزی، از توافقی با سازمان امور مالیاتی برای وضع مالیات برای سود سپرده‌های غیر‌مجاز خبر داده بود. بر این اساس مقرر شد موسسات مالی مجاز مشمول تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی بوده و سود پرداختی آنها مالیاتی در‌بر نداشته باشد، اما موسسات مالی غیر‌مجاز، از این معافیت محروم شود.
به گزارش اقتصادنیوز، اگرچه به نظر می‌رسد این طرح توقف چندانی در روند کار غیر‌مجازها ایجاد نکرد، اما این ابزار بیشتر حالت انضباطی و بر مبنای رویکرد نظارتی طرح شده بود. حال صحبت‌های وزیر اقتصاد، دیگر ابعاد نظارتی ندارد و معتقد است سود سپرده‌ها نیز مانند سایر بخش‌ها، شامل دریافت مالیات شود.
بی‌شک، بخش بانکی کشور مهم‌ترین رکن اقتصادی را تشکیل می‌دهد، به نحوی که مشکلات این بخش باعث می‌شود که دیگر بخش‌ها نیز دچار چالش شود. در حال حاضر، به دلیل سیاست‌های نادرست در سال‌های گذشته و غلبه سیاست‌های مالی بر پولی، بانک‌ها با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
حجم بسیار بالای تبصره‌های تکلیفی در قوانین بودجه سالانه باعث شد بانک‌ها بخشی از منابع خود را صرف تسهیلاتی کنند که عملاً بازگشتی نداشت. در کنار این موضوع، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های پرریسک نیز باعث شد مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها افزایش یابد و حتی برخی از بانک‌ها در معرض ورشکستگی قرار گیرند. در سال‌های اخیر، سامان‌دهی اوضاع بانک‌ها، کلید خورده است و با حل مشکل تحریم‌ها به نظر می‌رسد روابط فرامرزی بانک‌ها نیز در حال احیاست. سیاست مالیات‌گیری از سود سپرده‌ها، اگر چه در بلندمدت یک ضرورت محسوب می‌شود، اما در کوتاه‌مدت و در حالی که سیاستگذار به دنبال مرهمی برای زخم‌های گذشته است، می‌تواند شوک جدیدی را به شبکه بانکی وارد کند.
نکته دیگر، در خصوص، اثرات تورمی این سیاست خواهد بود. رشد نقدینگی در دی‌ماه سال گذشته در سطح 27 درصد قرار داشت، البته به دلیل آنکه نسبت حجم سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های دیداری کمتر است، این ساختار باعث شده اثر تورمی کمتری در پی داشته باشد. اما سیاست مالیات‌ستانی از سود سپرده‌های بانکی، بر روی ساختار سپرده‌ها اثر خواهد گذاشت و باعث خواهد شد که بخش قابل توجهی از سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های جاری تبدیل شود یا اینکه روانه سایر بازارها شود. در نتیجه، این روند دستاوردهای تورمی را تهدید می‌کند.
در حال حاضر مطابق آخرین آمارها، میزان تورم به 11.2 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود این میزان در خرداد‌ماه به زیر 10درصد نزول کند. به‌طور کلی باید در نظر گرفت که اگرچه ممکن است، یک سیاست به تنهایی سیاست مناسبی محسوب شود، اما باید از نظر زمان‌بندی و موقعیت و شرایط اجرای سیاست نیز امکان‌سنجی صورت گیرد.
در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی، این سیاست را مطرح کرد، مسوولان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول، واکنشی در این خصوص نداشته‌اند. بسیاری از مسوولان بانک مرکزی در سال گذشته اهداف خود را برای اصلاح بازار پول اعلام کردند. به گفته این مسوولان، در حال حاضر «چالش مطالبات غیرجاری»، «انباشت مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی»، «رکود در بخش حقیقی و کاهش بازدهی دارایی‌ها» و «کمبود سرمایه پایه بانک‌های دولتی» از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی است. بر این اساس مسوولان بانک مرکزی سیاست‌هایی مانند، تشکیل شرکت مدیریت دارایی با سرمایه دولت، ایجاد و توسعه بازار بدهی، بهبود فضای کسب و کار، توسعه بازار سرمایه و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را از مهم‌ترین سیاست‌ها برای حصول اهداف مورد نظر مطرح کردند.
این سیاست‌ها را می‌توان، در قالب یک برنامه مشخص برای رسیدن به نقطه مدنظر دانست که در ادامه طرح‌های دو سال اخیر بانک مرکزی بوده است. اما بار دیگر اعلام یک سیاست کاملاً متفاوت باعث شد که دیگر سیاستمداران اقتصادی، شگفت‌زده شوند. در این خصوص بسیاری از کارشناسان یکی از نقدهای تیم اقتصادی در دولت یازدهم را واگرایی در برخی دیدگاه‌ها عنوان می‌کنند. بر این اساس، نیاز به همگرایی سیاست‌های اقتصادی در شرایطی که اقتصاد کشور با بحران‌های متفاوتی روبه‌رو است، بیش از پیش آشکار است.
حتی به‌زعم برخی از کارشناسان، تغییر اعضای کابینه، می‌تواند روح تازه‌ای را در کالبد بدنه اقتصادی کشور بدمد. این گزاره صحیح است که با توجه به کاهش قیمت نفت در یک سال اخیر، فرصت مناسبی ایجاد شده تا وابستگی بودجه را از درآمدهای نفتی کاهش داده و به سمت حصول درآمدهای مالیاتی معطوف کرد. اما اگر این سیاست مانعی برای دیگر سیاست‌های اقتصادی ایجاد کند، نمی‌تواند بهترین انتخاب در حال حاضر باشد. مطابق آمارهای مسوولان در حال حاضر، 25 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در چتر مالیاتی دولت قرار ندارد و از پرداخت مالیات فرار می‌کند، این رقم با توجه به آخرین ارقام اعلام‌شده از میزان تولید ناخالص داخلی در سال 1393 معادل با 250 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
این رقم قابل توجهی است که در صورتی که سیاست‌های نظارتی در این بخش افزایش یابد، می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی و در مقیاس بالاتر، درآمدهای دولت را بهبود دهد. بنابراین اگرچه سیاست دریافت از سود سپرده می‌تواند در بلندمدت و پس از اصلاح چالش‌های نظام بانکی در دستور کار قرار گیرد، اما در حال حاضر شاید اقدامات حیاتی در بخش مالیات، می‌تواند سایر گزینه‌ها باشد.
نکته آخر اینکه به گفته کارشناسان، لازمه دریافت مالیات از سود سپرده، احصای تمام درآمد اشخاص است. حال آنکه مسوولان حوزه مالیاتی، لازمه دریافت این مالیات را داشتن اطلاعات لازم می‌دانند و معتقدند تاکنون این بسترسازی ایجاد نشده و در نهایت مالیات بر مجموع درآمد عملی نشده است.

یکپارچه‌سازی بازار پولی یک ضرورت جدی است

صفحه اقتصادی: رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با تاکید بر لزوم تشکیل کمیته سیاست‌گذاران بازار مالی در کشور، گفت: ترکیب وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس‌کل بیمه مرکزی و رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در این کمیته مناسب است.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالناصر همتی بابیان اینکه یکپارچه‌سازی بازارهای مالی یکی از محورهای بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی است، افزود: درباره بازارهای مالی و نقش آن در توسعه مالی بسیار صحبت شده و شکی وجود ندارد که توسعه مالی پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و رشد کشورها است.وی گفت: کشورهایی که توانسته‌اند به رشد و توسعه اقتصادی بالایی برسند توانسته‌اند بازارهای مالی خود را یکپارچه کنند و با توسعه بازار خود در خدمت اقتصادشان باشندمدیرعامل بانک ملی ادامه داد: آنچه که در کشور ما باید موردتوجه قرار گیرد این است که سه بازار تشکیل‌دهنده بازارهای مالی شامل صنعت بیمه، بازار سرمایه و بازار پول هم‌اکنون کاملاً مجزا و به‌صورت جداگانه اداره می‌شوند.همتی با اشاره به اینکه در حال حاضر به علت بانک محور بودن کشور تقریباً 88 درصد بازار مالی در اختیار سیستم بانکی است، تصریح کرد: بخشی در اختیار بازار سرمایه و حجم کمی نیز در اختیار صنعت بیمه یا صندوق‌های بیمه‌ای است.رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی با تاکید بر ضرورت حرکت به‌سوی اصلاح ساختار مالی و یکپارچه‌سازی بازارهای مالی، گفت: اصلاح مالی در دنیا بر این اساس است که سیاست‌گذاری و هدایت این بازارها از یک مرکز رسمی انجام و بازارها به هم نزدیک شده‌اند.وی ادامه داد: اگر مدیریت بازارها یکی نشود ممکن است اثر سیاست‌گذاری یک بازار با سیاست اجرایی توسط بازار دیگر خنثی شود. کما اینکه هم‌اکنون در کشورمان بعضاً تناقضاتی بین سیاست‌های بازار پول، سرمایه و بیمه مشاهده می‌کنیم.همتی یکپارچه‌سازی بازار پولی را یک ضرورت جدی برشمرد و افزود: اما معنای آن این نیست که با شرایط فعلی کشورمان بتوانیم نظارت و یکپارچه‌سازی بازارها را به‌صورت واحد مشاهده کنیم.

دلخوری اصناف از دولت

صفحه کشاورزی و بازرگانی: گروه بازرگانی- با وجود اینکه دولت از کوچک‌سازی بدنه خود دم می‌زند اما عملکردهایش گویای چیز دیگری است‌. در حال حاضر بازار در رکود به سر می‌برد و عظیم و طویل بودن بدنه دولت باعث شده تا فساد گریبان‌گیر بسیاری از بخش‌های اقتصادی شود‌.
این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، برای توسعه اقتصادی کشور و رونق بخشیدن به بازار باید راه را برای حضور بخش‌خصوصی باز گذاشت و الزامی است که دولت دست از سلطه‌گری در امور اقتصادی بردارد‌ البته تلاش‌های دولت یازدهم برای جامه عمل پوشاندن به این امر، بیش از دولت‌های دیگر بوده است اما مقابله با اقتصادی که بیش از 36 سال است در سلطه دولت بوده و در این بخش نهادینه شده، کار سختی است‌.
اما در این میان، آنچه در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بسیار قابل اهمیت است، بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشیدن به تولید است‌ چراکه سال 1394 سخت‌ترین سال اقتصادی بود که رکود در آن موج میزد و بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی با اوضاع وخیمی روبه‌رو شدند‌.
این در حالی بود که دولت هم به دلیل نداشتن بودجه و درآمد، نه تنها هیچ حمایتی از بنگاه‌های تولیدی نکرد، بلکه مالیات را برای اصناف بسیار افزایش داد و شرایط را برای آنها سخت‌تر کرد‌.
به همین دلیل اصناف دست به کار شدند و پنجمین اجلاس نمایندگان دوره ششم اتاق اصناف ایران در حالی برگزار شد که وزیر اقتصاد‌، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان امور مالیاتی و برخی از مسوولان و نمایندگان اتاق‌های اصناف کشور در این همایش حضور داشتند تا حل مشکلات مربوط به این بخش و پررنگ کردن نقش اصناف در سیاستگذاری‌ها، و توجه بخشیدن به بخش‌خصوصی و اصناف مورد بحث قرار گیرد‌.
حذف 400 مجوز غیرضروری فعالیت‌های اقتصادی
بر همین اساس علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به همراه سازمان بورس، 400 مجوز غیرضروری برای فعالیت‌های اقتصادی را به طور داوطلبانه حذف کردند‌.
وی افزود: در مرحله نخست لغو مجوزهای غیرضروری، یک هزار و 800 مجوز توسط دستگاه‌های ملی و 200 مجوز نیز از طریق دستگاه‌های استانی شناسایی شده که از این تعداد 270 مجوز مربوط به اصناف است‌.
وزیر اقتصاد گفت: تاکنون یک هزار و 85 مجوز کارشناسی کامل شده است که در مرحله نخست (مرحله حذف داوطلبانه مجوزهای غیرضروری)، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت به جهاد کشاورزی و همچنین سازمان بورس 400 مجوز را حذف کردند‌.
طیب‌نیا افزود: آمارها نشان می‌دهد که دو میلیون واحد صنفی در 397 شهرستان کشور فعالیت می‌کنند که اگر واحدهای صنفی بدون پروانه را نیز حساب کنیم، این رقم به سه میلیون واحد صنفی افزایش می‌یابد‌.
وی گفت: اصناف با اشتغالزایی 6 نفره، 17 درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد و این نشان می‌دهد جایگاه اصناف ایران در اشتغال، اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد است‌.
وی یکی از سازوکارهای قانونی بهره‌بردن از حضور تشکل‌های بخش‌خصوصی را برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اعلام کرد‌.
طیب‌نیا افزود: جلسات شورای گفت‌وگو با حضور نمایندگان دولت و همچنین نمایندگان بخش‌خصوصی از اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف تشکیل می‌شود که به‌ عنوان وزیر اقتصاد مقید بودم در همه جلسات شورای گفت‌وگو حضور یافته و سعی کنیم با مسایل و مشکلات بخش‌خصوصی آشنا شویم و زمینه رفع آنها را به‌وجود آوریم‌.
وزیر اقتصاد گفت: به‌عنوان یک سیاست اصلی به معاونان خود ابلاغ کرده‌ام که در بررسی مصوبات، آیین‌نامه‌ها، لوایح و پیشنهادها نظر بخش‌خصوصی و اتاق اصناف، لحاظ شود‌.
وی گفت: یکی از این مسایل، تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیسم فروش بود که پیشنهاد آن از طرف اتاق اصناف مطرح و در لایحه بودجه سال 95 منظور شد‌.
عدالت مالیاتی
وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع اخذ مالیات از واحدهای صنفی نیز اشاره کرد و گفت: دولت و فعالان اقتصادی ایران به دنبال گسترش عدالت مالیاتی هستند؛ عدالت مالیاتی بخشی از عدالت اجتماعی و مورد انتظار همه مردم است؛ به طور قطع آرمان همه ما این است که حتی حقی از یک مودی مالیاتی ضایع نشود و انتظار داریم فرار مالیاتی نداشته باشد‌.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در حوزه مالیات همین انتظار وجود دارد و معتقدیم وصول مطالبات باید با همکاری اصناف انجام شود؛ دولت و شخص رییس‌جمهور معتقد است که در یک همکاری نزدیک فعالان بخش‌خصوصی باید مالیات به صورت عادلانه وصول شود‌.
طیب‌نیا اضافه کرد: در نظام مالیاتی ما اصناف جایگاهی ویژه دارند؛ تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی اعلام شده از طرف اصناف در سال 1394 به بیش از دو میلیون فقره رسیده که نسبت به سال‌های پیش از آن روند نزولی داشته است‌.
وی گفت: با این حال ما با شرایط جامعه آشنایم و می‌دانیم که در سال‌های گذشته شدیدترین تحریم‌ها فشار خود را بر بخش‌خصوصی تحمیل کرده بود‌.
وزیر اقتصاد ادامه داد: امسال قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی می‌شود که در چارچوب آن اصلاحات خوبی انجام و مشوق‌هایی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته می‌شود‌.
وی گفت: بالا بودن و تعدد نرخ‌های مالیاتی یکی از مشکلاتی است که با آن مواجه بودیم، در این زمینه ضمن کاهش تعداد طبقات درآمدی، میزان مربوط به هر طبقه نیز افزایش یافت و نرخ مالیاتی از 35 به 25 درصد کاهش پیدا کرد‌.
اجرای طرح ‌جامع مالیاتی تا بهمن‌
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه درآمدهای دولت باید به جای نفت متکی بر مالیات باشد، گفت: در سیستم‌های مبتنی بر دولت نفتی، بخش‌خصوصی و تولید نیز خوب می‌شود اما وقتی دولت 90 درصد درآمد خود را از محل مالیات تامین کند و بداند که درآمد مردم با منابع مورد نیازش تغییر می‌یابد، اگر درآمد مردم کاهش پیدا کند، دولت نیز با مشکل مواجه می‌شود‌.
وزیر اقتصاد، یکی دیگر از اصلاحیه‌هایی که در دستور کار قرار گرفته است را «تجهیز واحدهای صنفی به سامانه مکانیزه فروش» عنوان کرد و گفت: در سیستم کنونی، مالیات‌ها بدون اطلاعات اخذ می‌شود و طبیعی است که این امر نمی‌تواند عادلانه انجام شود‌. وی با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی تا بهمن امسال به نتیجه می‌رسد و اجرایی خواهد شد، افزود: در این سیستم اطلاعات اقتصادی برای تعیین نرخ مالیات مبنا قرار خواهد گرفت‌. براساس این طرح جامع مالیاتی، ارتباط بین ماموران دولت و مودیان قطع و مالیات به صورت سیستمی با استفاده از اطلاعات اقتصادی مشخص می‌شود‌. طیب‌نیا، سامانه فروش را یکی از سامانه‌ها برای اخذ مالیات عادلانه دانست و گفت: لایحه‌ای به این منظور در نظر گرفته و به مجلس ارائه شده است؛ اجرای این سامانه اجازه خواهد داد مالیات را عادلانه تامین کنیم‌.
دست‌درازی به بهانه کوچک‌سازی
همچنین علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران با انتقاد از دست‌درازی نهادها و ارگان‌های دولتی به اصناف به بهانه کوچک‌سازی گفت: برخی به دنبال این بودند که 26 اتحادیه را از اصناف جدا کرده و تحت نظارت دولت ببرند‌.
وی سخنان خود را با انتقاد از وعده‌ دولت برای کوچک‌سازی بدنه خود آغاز کرد و گفت: دولت وعده کوچک‌سازی خود را داده بود اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده اگرچه این موضوع سخت است و بیش از 36 سال است که اقتصاد ما در بخشی نهادینه شده که از درون آن جز فساد چیز دیگری تراوش نشده است‌.
فاضلی با اشاره به اینکه امروز دولت به کم‌اهمیت‌ترین موضوعات وارد می‌شود، خاطرنشان کرد: بسیاری از نهادها و ارگان‌های دولتی به دنبال این هستند نهادها و تشکل‌های غیردولتی را تحت سیطره خود ببرند. به عنوان مثال برخی به دنبال این بودند که 26 اتحادیه را از اصناف جدا کرده و تحت نظارت دولت ببرند و به نوعی همه دارند پا در کفش یکدیگر می‌کنند‌.
رییس اتاق اصناف ایران از نحوه برگزاری نمایشگاه‌ها نیز گلایه کرد و گفت: با شعار اقتصاد مقاومتی نمایشگاهی برپا می‌کنند که تنها سود آن به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود و کالای خارجی بی‌کیفیت در آن عرضه می‌شود‌.
به گفته فاضلی اکنون همه شعار اقتصاد مقاومتی سر می‌دهیم اما این چه عملی است که به تشکل‌های مردمی دست‌درازی می‌شود در حالی که از اصول اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است‌.
وی اصناف را بزرگ‌ترین نهاد مدنی غیردولتی برشمرد که نفوذ جمعیتی حدود 24 میلیون نفر با احتساب خانوار دارد که 650 هزار بنگاه کوچک و متوسط تولیدی و یک میلیون و 300 هزار بنگاه توزیع را در دل خود جای داده است‌.
فاضلی اذعان داشت: اصناف همواره از آن که دولت به وعده‌های خود عمل نکند وحشت دارند که یکی از آنها وعده‌های مالیاتی است‌.
خواسته‌های اصناف از وزیر اقتصاد
رییس اتاق اصناف ایران با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی در بخش مالیات خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در قوانینی که در نظر گرفته شده سیاست‌های تشویقی در بخش مالیات را اصلا نمی‌بینند یا بسیار کم است‌. ولی سیاست‌های تنبیهی به میزان زیادی مشاهده می‌شود که تقاضا داریم سیاست‌های تشویقی به نوعی در قوانین مربوطه اعمال شود که بدون شک تبعات مثبت زیادی را خواهد داشت‌.
وی اظهار کرد: نگاه خاصی به اصناف نیست و حتی در برنامه توسعه ششم نیز این نوع نگاه را در مجموعه مدیریتی اقتصاد دولت به این مجموعه نمی‌بینم و بنده این موارد را به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز عنوان کرده‌ام‌. با توجه به اینکه شما نیز از اعضای هیات عالی نظارت بر سازمان‌های نظام صنفی هستید می‌توانید در بخش ریالی از هیات عامل بخواهید که بخشی از سهم 10 درصدی صنایع را به بنگاه‌های کوچک صنفی اختصاص دهند‌.
رییس اتاق اصناف ایران همچنین اظهار کرد: یکی‌ دیگر از موضوعات مهم که باید به آن توجه شود بحث دریافت سهمی از محل اخذ جرائم به خزانه است، چون یک سوم از مبالغی که از محل جرائم اخذ شده و به خزانه پرداخت شده است هنوز به اصناف داده نشده ولی سازمان‌های نظارتی بدون اینکه حتی یک ریال از این بودجه بردارند توانستند در این زمینه فعالیت خیلی خوبی داشته باشند و درخواست بنده این است که این میزان سهم به اصناف باز گردد‌.
تعیین تکلیف واحد‌های صنفی بدون پروانه
مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بحث صدور پروانه را یک موضوع حاکمیتی دانست که در سال‌جاری نیز از مهم‌ترین سیاست‌های اتاق اصناف، تعیین تکلیف واحد‌های بدون پروانه است‌.
خسروتاج همچنین تداخل قوانین خاص با قوانین عام را از دیگر معضلاتی دانست که در سال‌جاری باید روی آن تمرکز بیشتری شود‌.
مالیات بر پاداش‌های نجومی مدیران
همچنین رییس سازمان امور مالیاتی نیز در مورد فیش حقوق میلیونی و پاداش‌های میلیونی مدیران دولتی گفت: از پرداخت‌های میلیونی به مدیران اطلاع داشتیم اما ضرورتی بر اعلام آن نمی‌دیدم چراکه ما مسوول وصول مالیات هستیم و سایر بخش‌ها باید بر این موضوعات نظارت کنند‌. قطعا تمامی پرداخت‌ها از جمله پاداش مشمول ارائه مالیات است‌.
کامل تقوی‌نژاد تصریح کرد: اگر فردی را سراغ دارید که ذی‌حسابان مالیات افراد را مطابق جدول به سازمان امورمالیاتی ارایه می‌دهند که بخشی تا سقف یک میلیون و هزار تومان350 معاف از مالیاف‌. بخشی تا 10 درصد و بخشی تا 20 درصد است‌. درگذشته مالیات حقوق افراد دولتی کمتر از غیر دولتی بود ولی اکنون تا سقف هفت برابر حقوق مشمول 10 درصد و بیش از آن مشمول بیست درصد مالیات می‌شود‌.
وی در مورد نحوه تعین مالیات اصناف در سال 94 گفت: با وصول سال 94 مبنا براساس مالیات قطعی سال 93 قرار داده‌ایم و اگر افرادی باشند که برگه قطعی سال 93 را نداشته باشند برگه قطعی سال 92 آنها ملاک عمل قرار می‌گیرد‌.
وی افزود: درآمدهای مالیاتی در سال 95 نسبت به سال 94 نزدیک به 29 درصد افزایش خواهد داشت‌.
تقوی‌نژاد گفت: مطابق توافق انجام شده بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف، مالیات صنوف در سال 94 نسبت به سال گذشته افزایشی نخواهد داشت در اجرای این مهم، مالیات سال 1393 ملاک عمل قرار داده و با همان ضرایب دو سال پیش مالیات امسال محاسبه می‌شود‌.
ارسال دیدگاه

کاهش 26 میلیارد ریالی ارزش بازار«وتوشه»

صفحه بورس: سرمایه‌گذاری پارس توشه در دوره منتهی به 31 فروردین‌ماه 95 تنها خریدار بود. شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه صورت‌وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین‌ماه 95 را به‌صورت حسابرسی‌نشده منتشر کرد. براساس این گزارش «وتوشه» در ابتدای دوره و با سرمایه یک هزار میلیارد ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام‌شده 581 میلیارد و 619 میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار و 965 میلیارد و 979 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. طی این دوره یک ماهه بهای تمام‌شده آن با افزایش چهار میلیارد و 250 میلیون ریال، به مبلغ 585 میلیارد و 869 میلیون رسید و ارزش بازار آن با کاهش 26 میلیارد و 69 میلیون ریال، به مبلغ دو هزار و 939 میلیارد و 910 میلیون ریال رسید. «وتوشه» در این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام‌شده فروش معادل چهار میلیارد و 250 میلیون ریال خریداری کرد و سهام هیچ شرکتی را واگذار نکرد.
ارسال دیدگاه

سود 2 میلیارد ریالی«وتوکا»

صفحه بورس: سرمایه‌گذاری توکافولاد در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین‌ماه 95، معادل دو میلیارد و 530 میلیون ریال سود واگذاری‌ها شناسایی کرد. شرکت سرمایه‌گذاری توکافولاد صورت‌وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین‌ماه 95 را به‌صورت حسابرسی‌نشده منتشر کرد. براساس این گزارش «وتوکا» در ابتدای دوره و با سرمایه دو هزار میلیارد ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام‌شده یک هزار و 315 میلیارد و 781 میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار و 523 میلیارد و 317 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. طی این دوره یک ماهه بهای تمام‌شده آن یک میلیارد و 506 میلیون ریال افزایش یافت و به مبلغ یک هزار و 317 میلیارد و 287 میلیون رسید و ارزش بازار آن با افزایش 67 میلیارد و 241 میلیون ریال، به مبلغ دو هزار و 590 میلیارد و 558 میلیون ریال رسید. «وتوکا» شماری از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام‌شده فروش معادل 5 میلیارد و 296 میلیون ریال و مبلغ هفت میلیارد و 816 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل دو میلیارد و 520 میلیون ریال سود شناسایی کرد. این شرکت در این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام‌شده فروش معادل شش میلیارد و 802 میلیون ریال خریداری کرد.
ارسال دیدگاه

«کروی» نه خرید نه فروخت

صفحه بورس: توسعه معادن روی ایران در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین‌ماه 95، سهام هیچ شرکت بورسی را نفروخت و خریداری نکرد. شرکت توسعه معادن روی ایران صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین‌ماه 95 را به‌صورت حسابرسی‌نشده منتشر کرد. براساس این گزارش «کروی» در ابتدای دوره و با سرمایه دو هزار و 413 میلیارد و 950 میلیون ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام‌شده یک هزار و 963 میلیارد و 60 میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار و 810 میلیارد و 216 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. طی این دوره یک ماهه بهای تمام‌شده آن تغییری نکرد. ارزش بازار آن با افزایش 140 میلیارد و 390 میلیون ریال، به مبلغ دو هزار و 950 میلیارد و 606 میلیون ریال رسید. «کروی» در این دوره سهام هیچ شرکت بورسی را خریداری نکرد و نفروخت.
ارسال دیدگاه

ارزش بازار 618 میلیارد ریالی «ختوقا»

صفحه بورس: ارزش بازار شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین‌ماه 95، معادل 74 میلیارد و 299 میلیون ریال افزایش یافت. شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین‌ماه 95 را به‌صورت حسابرسی‌نشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش «ختوقا» در ابتدای دوره و با سرمایه ثبت شده 266 میلیارد و 630 میلیون ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 173 میلیارد و 334 میلیون ریال و ارزش بازار 543 میلیارد و 776 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن با افزایش 741 میلیون ریال به مبلغ 174 میلیارد و 75 میلیون رسید و ارزش بازار آن با افزایش 74 میلیارد و 299 میلیون ریال به مبلغ 618 میلیارد و 75 میلیون ریال رسید. «ختوقا» در این دوره سهام یک شرکت بورسی را با بهای تمام شده فروش معادل 741 میلیارد و 254 میلیون ریال خریداری کرد.
ارسال دیدگاه

بیش از یک میلیارد ریال، ارزش کل معاملات بورس انرژی

صفحه بورس: در جریان سومین روز معاملاتی هفته جاری، کل معاملات صورت گرفته در عرضه‌های عادی و عرضه‌های مازاد بازار فیزیکی معادل 179 تن و به ارزش بیش از 916 میلیون ریال بود. به گزارش سنا، در بازار فیزیکی بورس انرژی کالاهای آیزوریسایکل، آیزوفید، حلال 402، 404 و410، نفتای سبک و سنگین پالایش نفت شیراز، برش سنگین پتروشیمی جم و نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی و نفت گاز شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از مبادی انبار نفت ساری، اصفهان و مشهد به مقصد افغانستان در رینگ بین‌الملل مورد عرضه قرار گرفتند. طی این جلسه معاملاتی، بازار برق بورس انرژی نیز شاهد معامله 180 قرارداد معادل 1320 مگاوات ساعت به ارزش حدود 404 میلیون ریال بود. گفتنی است در آغاز جلسه معاملاتی این روز نمادهای بار‌ پیک، کم‌باری، میان‌باری و بارپایه روزانه 19خردادماه سال 95 گشایش یافته و در پایان نمادهای بار پیک، کم‌باری، میان‌باری و بارپایه روزانه 24 اردیبهشت95 متوقف شدند. در مجموع ارزش کل معاملات روز دوشنبه بورس انرژی قریب به یک میلیارد و 321 میلیون ریال شد.
ارسال دیدگاه

تامین مالی شرکت‌ها با انتشار اوراق سلف در بورس کالا

صفحه بورس: هدف اصلی انتشار اوراق سلف محصولات فولادی در بورس کالا، تامین مالی شرکت‌های فولادی و سرمایه‌گذاری با سود مشخص و قابل قبول است. بهادر احرامیان، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفت‌وگو با تسنیم ضمن بیان این مطلب گفت: اوراق سلف محصولات فولادی به منظور تامین مالی فولادسازان در بورس کالا منتشر می‌شود و در حال حاضر نیز بیشتر شرکت‌های فولادی راغب به تامین مالی به وسیله انتشار اوراق سلف موازی هستند. عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به انتشار اوراق سلف تیرآهن شرکت ذوب‌آهن اصفهان افزود: هدف انتشار اوراق سلف تیرآهن، شفاف‌سازی قیمت تیرآهن در بازار فولاد نبود بلکه هدف اصلی تامین مالی شرکت ذوب‌آهن بود که با موفقیت انجام شد. به گفته احرامیان انتشار اوراق سلف کالاها به این صورت است که سرمایه‌گذار مبلغی پرداخت و در بازه زمانی خاص محصول را دریافت یا تسویه نقدی می‌کند و از این رو این موضوع نمی‌تواند در قیمت‌های بازار آن کالا تاثیری داشته باشد. وی در ادامه با اشاره به اینکه تعریف ابزارهای جدید مالی در بورس کالا مزایای زیادی برای شرکت‌های تولیدکننده دارد، خاطرنشان کرد: با انتشار اوراق سلف از سوی شرکت‌های تولیدی در صنعت فولاد، این گروه می‌توانند به راحتی تامین مالی کنند این اتفاق در بورس کالا باعث می شود تا خرید و سرمایه‌گذاری در بازار فولاد نیز با سهولت بیشتری انجام شود. به گفته وی، در حال حاضر شرکت‌های فولادی به تامین مالی به روش انتشار اوراق سلف نیازمند هستند و به همین دلیل انتشار اوراق سلف موازی برای آنها جذاب است. عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ضمن اشاره به اینکه قیمت‌ها در بازار فولاد شفاف است، تاکید کرد: انتشار اوراق سلف موازی برای شرکت‌های فولادی می‌تواند روشی بسیار کارآمد و مفید جهت تامین مالی آنها باشد که در آینده‌ای نزدیک فراگیر خواهد شد.
ارسال دیدگاه

تعادل بازار پلی‌پروپیلن‌ها با تعیین سقف خرید ماهانه

صفحه بورس: با توجه به اینکه روز دوشنبه پلی‌پروپیلن‌های نساجی با سقف خرید ماهانه در سایت بهین‌یاب عرضه شدند، روند معاملاتی متعادلی را پشت سرگذاشتند. به گزارش بورس کالا، از سوی دیگر با توجه به اینکه قیمت محصولات پلیمری در بازارهای جهانی ثابت است، معاملات نیز روند آرام‌تری به خود گرفت. با این حال در این روز رقابت برای خرید پلی‌پروپیلن‌ها متعادل و محدود بود، به طوری‌که عرضه پلی‌پروپلین نساجی ZH550J نویدزرشیمی که به میزان ۵۰۴ تن عرضه شده بود، با ۳۷۸ تن تقاضا روبه‌رو شد و با قیمت پایه سه هزار و ۱۴۳ تومان به فروش رسید. پلی‌پروپیلن SF060 پتروشیمی پلی نار هم به میزان ۹۰۰ تن عرضه و ۱۹۲۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا سه هزار و ۱۴۳ تومان و میانگین قیمت خرید آن هم سه هزار و ۲۹۸ تومان رقم خورد. پلی‌پروپیلن شیمیایی ZB332C نویدزرشیمی هم با حجم ۲۵۲ تن عرضه شد که ۹۴۵ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا سه هزار و ۷۳۳ تومان و میانگین قیمت خرید آن هم سه هزار و ۹۸۳ تومان رقم خورد. محصولاتی همچون پلی‌اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی کرمانشاه، پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند و پلی‌اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون هم شرایط آرامی داشتند، به طوری‌که با قیمت‌های پایه مورد معامله قرار گرفتند. در همین حال برای پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون رقابت شد، به طوری‌که عرضه ۲۴۸۶ تنی این کالا به میزان سه هزار و ۱۴ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا سه هزار و ۱۴۳ تومان و میانگین خرید آن هم سه هزار و ۱۸۰ تومان رقم خورد. پلی‌پروپیلن HP552R پتروشیمی شازند هم با تقاضایی بیش از عرضه روبه‌رو شد، به طوری‌که عرضه ۳۰۰ تنی آن ۱۲۸۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه آن سه هزار و ۱۴۳ تومان و قیمت خرید آن هم سه هزار و ۳۲۹ تومان رقم خورد. به گفته کارشناسان بازار، اقدام بورس کالا در تعیین سقف خرید ماهانه برای پلی‌پروپیلن‌های نساجی توانست بازار این کالاها را مهار کرده و به تعادل برساند.
ارسال دیدگاه

ویژگی‌ پرداخت سود اوراق از طریق سمات

صفحه بورس: مدیر مالی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مهم‌ترین مزیت‌های پرداخت سود سرمایه‌گذاران و سهامداران از طریق این شرکت را تشریح کرد. به گزارش سمات، سیدکیومرث بزرگی امنیت پرداخت را از مهم‌ترین مزیت‌های پرداخت سود از طریق شرکت سپرده‌گذاری اعلام کرد و گفت: برای دارندگان اوراق، دریافت سود از یک نهاد معتبر ملی، اطمینان‌بخش‌تر از نهادی است که به صورت خصوصی اداره می‌شود. وی ادامه داد: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی همچنین این امکان را برای دارندگان اوراق فراهم کرده است که با هر حسابی بتوانند سود خود را از شبکه بانکی دریافت کنند. بزرگی سومین مزیت پرداخت سود به سرمایه‌گذاران را هزینه کم توزیع سود از طریق سمات ذکر کرد و افزود: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی هزینه بسیار اندکی از ناشران برای توزیع سود دریافت می‌کند و قابلیت دیگر این شرکت در رابطه با پرداخت سود سهام شرکت‌هاست. گاهی ممکن است برخی شرکت‌ها اطلاعات حساب سهامداران خود را به صورت کامل نداشته باشند اما سمات قابلیت پرداخت سود سهامداران فاقد شماره حساب بانکی را دارد. وی خاطرنشان کرد: بر اساس توافقی که بین بانک ملی و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی شده است، تمامی سهامداران شرکت‌ها می‌توانند براساس اطلاعیه ناشر به شعب این بانک مراجعه کنند و پس از احراز هویت، سود خود را دریافت کنند. مدیر مالی سمات درباره نحوه پرداخت سود به سهامداران گفت: اطلاعات دارندگان اوراق در تاریخی که نماد بسته می‌شود، از سامانه استخراج و با اطلاعات حساب دارندگان اوراق در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تطبیق داده می‌شود. بزرگی اضافه کرد: سپس میزان دارایی هر دارنده اوراق و میزان سود هر برگ محاسبه و از طریق سیستم بانکی به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی چه زمانی سود را از شرکت‌ها دریافت می‌کند، افزود: ناشران طبق رویه مکلف هستند یک هفته پیش از تاریخ سررسید، سود سهامداران را به حساب سمات واریز کنند. مدیر مالی سمات تصریح کرد: این مدت به دلیل کنترل ریسک نکول است چرا که زمان لازم است تا بتوان وجوه را در زمان سررسید به سهامداران پرداخت کرد. بزرگی اظهار داشت: به طور معمول ناشر یا ضامن شرکت‌ها در همان روز یا 24 ساعت قبل از سررسید، سود سهامداران را به حساب شرکت سپرده‌گذاری واریز می‌کنند اما سمات در زمان مقرر، سود سهامداران را پرداخت می‌کند.
ارسال دیدگاه

بورس‌های جهان نوسانی شد

صفحه بورس: بازارهای سهام آسیا در معاملات روز گذشته تحت تاثیر ضعیف شدن قیمت‌های نفت با نوسان روبه‌رو شدند اما بورس ژاپن پس از وعده دولت این کشور برای مداخله در بازار ارزی، به میزان چشمگیری صعود کرد. به گزارش ایسنا، شاخص MSCI بازارهای سهام آسیا اقیانوسیه به‌جز ژاپن 2/0 درصد کاهش یافت و در پایین‌ترین سطح دو ماه گذشته ایستاد. شاخص نیکی ژاپن 5/1 درصد و کسپی کره‌جنوبی 2/0 درصد و شاخص S&P,ESX200 استرالیا 3/0 درصد افزایش یافت. شاخص شانگهای کامپوزیت در چین ثابت بود و هنگ‌سنگ هنگ‌کنگ 4/0 درصد افت کرد. تارو آسو، وزیر دارایی ژاپن دیروز اعلام کرد اگر ین رشد یکباره‌ای در برابر دلار آمریکا داشته است طبیعی است که دولت در بازار مداخله کند. قوی شدن ارزش ین درآمد صادرکنندگان ژاپنی را تحت فشار قرار داده است زیرا کالاهای صادراتی به بازارهای خارجی را گران‌تر می‌کند. ین ژاپن تا پایان معاملات روز دوشنبه در برابر دلار آمریکا ضعیف شد، اما در ابتدای معاملات روز سه‌شنبه آسیا ثابت بود و هر دلار 77/108 ین معامله شد. به گفته تحلیلگران، ضعیف‌تر شدن ین سرمایه‌گذاران را تشویق کرده و بازار سهام ژاپن در پی بهبود اندک دلار، صعود کرده‌اند. در چین بازارهای سهام پس از گزارشی که نشان داد تورم مصرف‌کننده 3/2 درصد در آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرده است، نوسانی بودند. نرخ یادشده تقریبا مطابق با پیش‌بینی تحلیلگران بود. فروش گسترده در بازار معاملات کالای چین روز سه‌شنبه از سرگرفته شد و بهای معاملات میلگرد فولادی در شانگهای 4/6 درصد کاهش یافت در حالیکه بهای معاملات سنگ‌آهن هم 3/5 درصد ریزش کرد و به 5/382 یوان در هر تن رسید. رگولاتورهای چین تدابیری را اتخاذ کرده‌اند تا مانع سفته‌بازی در بازارهای بعضی از کالاها شوند. در وال استریت، روز دوشنبه شاخص‌های S&P500 و نزدک کامپوزیت در محدوده مثبت بسته شدند در حالی‌که داوجونز اینداستریال اوریج به دلیل ابهاماتی که در بازارهای نفت وجود داشت و سهام انرژی را تحت فشار قرار داد، عقب نشینی کرد. S&P با 55/1 واحد افزایش، در 69/2058 و نزدیک کامپوزیت با 05/14 واحد افزایش در 21/4750 واحد بسته شد در حالی‌که داوجونز با 72/34 واحد یا 2/0 درصد کاهش، در 91/17705 واحد بسته شد. نفت خام آمریکا پس از سقوط 8/2 درصدی در روز دوشنبه، در ابتدای معاملات روز گذشته بازار آسیا 3/0 درصد کاهش یافت و به 31/43 دلار در هر بشکه افزایش یافت. نفت برنت با 8/3 درصد کاهش، به 63/43 دلار رسید.
سقوط ارزش بورس چین
تازه‌ترین شاخصه‌ها نشان می‌دهد که با افزایش ناامیدی از وضعیت اقتصادی چین، بورس این کشور بیشترین کاهش را در هشت ماه گذشته تجربه کرده است. به گزارش ایرنا، این برای چندمین بار در دو سال گذشته است که به دلیل رکود اقتصادی فزاینده در دومین اقتصاد بزرگ جهان، بورس آن دچار سقوط می‌شود. سازمان بورس و اوراق بهادار چین دیروز در تارنمای خود گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به رشد اقتصادی کشور ناامید هستند. از سوی دیگر مقرراتی که به تازگی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله اوراق بهادار به اجرا گذاشته شده، نتوانسته است خوش‌بینی‌های سرمایه‌گذاران را به دنبال داشته باشد. همزمان آمارها نشان می‌دهد از روز دوشنبه که بورس فعالیت خود را آغاز کرد، شاخص سهام در دو بازار اوراق بهادار مهم این کشور یعنی «شن جن» و «شانگهای» در جنوب و شرق کشور 8/2 درصد کاهش یافته است. صادرات چین در ماه آوریل (فروردین- اردیبهشت) رشد 1/4 درصدی داشت اما سرعت آن به نسبت ماه مارس (اسفند- فروردین) که نزدیک به 19 درصد بود بسیار پایین آمده است. وضعیت واردات نیز از دو سال گذشته به این طرف نامطلوب بوده و در بیشتر ماه‌ها واردات کاهش یافت و رقم کاهش در ماه گذشته میلادی 7/5 درصد بوده است. از روز جمعه گذشته سقوط سهام در چین آغاز شد و ارقام نشان می‌دهد که با توجه به کاهش شاخص به میزان سه درصد در روز جمعه قبل و کاهش 8/2 درصدی روز دوشنبه، بورس چین بیشترین کاهش ارزشی را در هشت ماه گذشته شاهد بوده است. دست‌اندرکاران بورس چین می‌گویند نامتوازن شدن بازار و هماهنگ نبودن شرایط بازار چین با بازارهای بین‌المللی و رکود در سطح جهانی در شکل‌گیری این پدیده نقش داشته است. بورس چین در نیمه اول سال گذشته میلادی نزدیک به 40 درصد سقوط کرد و به دنبال آن نزدیک به 20 میلیون نفر از سهامداران از بازارهای اوراق بهادار کشور خارج شده و سرمایه‌های خود را بیرون کشیدند. موسسه بین‌المللی مالی IIF نیز اخیرا در گزارشی، رکود و کندی رشد اقتصادی چین را از موضوعات نگران‌کننده این کشور به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی دانسته بود.
رشد شاخص بورس پاکستان
بورس اوراق بهادار پاکستان(PSX) با رشد 258 واحدی توانست مرز 36 هزار واحد را پشت سر بگذارد و نخستین ساعت معاملاتی را با روند افزایشی به پایان برساند. به گزارش سنا، روند صعودی هفته گذشته در بورس پاکستان این هفته نیز ادامه یافت و به نظر می‌رسد اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار بازگشته و روند خرید سهام در این بازار شدت گرفته است. طبق گفته محمد سهیل، رییس بورس پاکستان، اقدام موسسه سرمایه‌گذاری بین‌المللی مورگان استنلی برای جای‌گذاری بورس پاکستان در رده بازارهای نوظهور در ماه ژوئن، اعتماد به این بازار را افزایش داده است. این در حالی است که در بازار مثبت پاکستان برخی سهام شرکت‌ها نیز روند نزولی از خود به جای گذاشته‌اند و در این میان شرکت توتون و تنباکوی Tobacco و شرکت نساجی Indus Dyeing با افت قیمت سهام همراه شدند در حالی که شرکت‌های پتروشیمی و دارویی بیشترین میزان افزایش قیمت را از آن خود کردند. در این بین نقدینگی جدید حاصل از تزریق سرمایه‌گذاران خارجی در این بازار کاملا احساس می‌شود و به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال کسب سود از بازار پررونق پاکستان هستند‌. بر این اساس بورس پاکستان (PSX) یک بورس تازه‌وارد در اقتصاد این کشور است که از ادغام دو بورس اسلام‌آباد و لاهور با بورس کراچی متولد شده است. ایجاد بورس اوراق بهادار پاکستان (PSX) در حقیقت نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی پاکستان بوده و به ایجاد یک بازار سرمایه عادلانه، کارآمد و رقابتی منجر شده است.
ارسال دیدگاه

زیان ۴۲۲ میلیون دلاری ایرلاین ملی ترکیه به دلیل کاهش گردشگران

صفحه مسکن و عمران: بلومبرگ- به دنبال کاهش ورود گردشگران به ترکیه ایرلاین ملی این کشور اعلام کرد که در سه ماهه نخست۲۰۱۶، بزرگ‌ترین زیان خود دست‌کم از سال ۱۹۹۹ تاکنون را تجربه کرده است. در حالی که ریسک‌های ژئوپلتیک و نگرانی‌های امنیتی بر ترافیک هوایی در ترکیه تاثیر گذاشته، ایرلاین ملی این کشور اعلام کرده که در سه ماهه نخست امسال، بزرگ‌ترین زیان خود دست‌کم از سال 1999 تاکنون را تجربه کرده است.
شرکت ترکیش ایرلاینز اعلام کرد که در سه ماهه نخست امسال 24/1 میلیارد لیره، معادل 422 میلیون دلار متضرر شده، در حالی که سود خالص این شرکت در مدت مشابه سال قبل 373 میلیون دلار بود. این برخلاف پیش بینی 10 تحلیلگری بود که انتظار داشتند این شرکت 04/1 میلیارد لیره متضرر شود.
پس از آنکه شرکت ترکیش ایرلاینز در سال 2015 به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش هزینه‌ها سودی بی سابقه را تجربه کرد، این زیان ضربه‌ای به این شرکت هوایی خواهد بود. جنگ در کشورهای همسایه ترکیه یعنی عراق و سوریه، تشدید درگیری‌ها با جدایی طلبان کرد در داخل ترکیه و حملات تروریستی در استانبول و آنکارا موجب کاهش رونق صنعت گردشگری ترکیه شده است.
براساس آمارهای دولتی، میزان ورود گردشگران خارجی به ترکیه در ماه مارس برای هشتمین ماه متوالی کاهش داشته که طولانی‌ترین دوره کاهش دست‌کم از سال 2006 تاکنون بوده است. ارزش سهام این شرکت در سال‌جاری 1/9 درصد کاهش داشته است.
ارسال دیدگاه

آسیب کمبود نقدیندگی در بازار سهام

صفحه بورس: سرمایه برای ورود به هر بازاری نیاز به بهانه و دلیل دارد و در شرایط فعلی خبر خاص و ویژه‌ای در حوزه اقتصادی و سیاسی شنیده نمی‌شود که موجب تحریک و ورود نقدینگی به بورس شود‌. امید احمدی، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص وضعیت کاهشی بازار سهام به تسنیم گفت: شرایط کنونی شاخص و قیمت سهام در بورس نگران‌کننده نیست و اصلاح قیمت در بازار امری طبیعی است‌. این کارشناس بازار سرمایه با رد ادامه مسیر نزولی در بورس افزود: هیجان و رشد بازار در زمستان سال گذشته به ویژه در گروه خودرویی اتفاقی است که در پی آن اصلاح قیمتی در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت را در پی داشته است‌. وی همچنین یکی دیگر از عوامل افت بازار در روزهای کنونی را انتشار گزارش‌های شرکت‌ها عنوان کرد که نتوانسته انتظارات سهامداران را برآورده کند‌. احمدی عامل دیگری که بر معاملات این روزهای بازار سهام اثرگذار است را ابهامات مربوط به اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها عنوان کرد و افزود: در صورت اجرای برجام هم باید منتظر بازده میان‌مدت برای اثرپذیری صنایع و بنگاه‌ها از رفع تحریم‌ها بود‌. وی با اشاره به اینکه نوسان، جزئی انکارناپذیر از بازار سهام است، اضافه کرد: نزدیک شدن به فصل مجامع و انتشار گزارشات متفاوت از شرکت‌ها موجب می‌شود تا بازار روزهای منفی و مثبتی را به تناوب به خود ببیند‌. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص صنایع پیش‌رو بازار در روزهای آینده گفت: هر صنعت و سهمی اگر با دید بنیادی و بسته به شرایط شرکت ارزیابی و تحلیل شود، از این پتانسیل برخوردار است تا تبدیل به لیدر بازار شود و نباید در بورس این گونه معامله کرد که چون یک گروه مثبت است، همه نمادهای آن گروه باید مثبت باشد‌.
ارسال دیدگاه

رشد ۱۶۳ درصدی حجم معاملات آتی سکه

صفحه بورس: حجم معاملات آتی سکه سومین روز معاملاتی هفته جاری در بورس کالا به ۱۰هزار و ۲۰۸ قرارداد و ارزش آن به بیش از یک‌هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال رسید که نسبت به روز یکشنبه رشد ۱۶۳ درصدی را تجربه کرد، چراکه در این روز حجم معاملات به سه هزار و ۸۷۷ قرارداد رسیده بود‌. به گزارش پایگاه خبری بورس کالا، روز دوشنبه معاملات آتی سکه بورس کالا شاهد روند نزولی قیمت‌ها بود، به‌طوری‌که هر پنج سررسید فعال این بازار با افت قیمت روبه‌رو شدند‌. به این ترتیب سررسید اردیبهشت ماه با نرخ یک میلیون و ۳۶ هزار تومان معامله شد و افت 52/0 درصدی را تجربه کرد، این در شرایطی است که سکه تحویل تیرماه با افت 86/0 درصدی به قیمت یک میلیون و ۴۵ هزار تومان رسید‌. همچنین قرارداد تحویل شهریور نیز با قیمت یک میلیون و ۶۰ هزار تومان معامله شد و با کاهش 86/0 درصدی روبه‌رو شد‌. سکه تحویل آبان نیز با همین مقدار افت به قیمت یک میلیون و ۷۴ هزار تومان به فروش رسید‌. در پایان نیز سررسید دی ماه با نرخ یک میلیون و ۹۲ هزار تومان معامله شد و افت 87/0 درصدی را تجربه کرد‌. از سویی در معاملات نقدی نیز طی روز دوشنبه، معامله‌گران سکه بیش از هر چیزی به روند اونس در بازارهای جهانی توجه کردند‌. شروع کاهشی طلای جهانی و پایین آمدن آن از محدوده یک‌هزار و ۲۸۰ دلار طی روز گذشته موجب شد که انتظارات معامله‌گران سکه در بازار داخلی نیز کاهشی شود‌. نتیجه این موضوع، کاهش شش هزارتومانی سکه و ثبت قیمت یک میلیون و ۳۴ هزار تومان بود‌. افت فلز گرانبهای داخلی در حالی رخ داد که سکه روز یکشنبه تحت‌تاثیر افزایش قیمت دلار وارد کانال یک میلیون و ۴۰ هزار تومان شده بود‌. این در شرایطی است که در کنار سکه تمام، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی بدون تغییر قیمت نسبت به روز دوشنبه به معاملات خود ادامه دادند، به‌طوری که نیم سکه با قیمت ۵۳۱ هزار تومان و ربع سکه با قیمت ۲۸۸ هزار تومان به فروش رسید‌. سکه یک گرمی نیز در محدوده ۱۹۴ هزار تومانی خود باقی ماند‌.
ارسال دیدگاه

امکان جدید فرابورس در TSETMC

صفحه بورس: معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس جزییات ایجاد یک امکان جدید در معاملات بازار پایه را تشریح کرد‌. به گزارش سنا، بهنام محسنی با اشاره به درخواست فعالان بازار مبنی بر ارائه جزییات بیشتر در خصوص معاملات بازار پایه اظهار داشت: در پاسخ به نیاز فعالان بازار بخش جدیدی در سایت TSETMC اضافه کرده‌ایم که در این بخش هر روز تمامی معاملات در انتظار تایید ناظر در هریک از نمادهای بازار پایه به تفکیک درج می‌شود‌. معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس با بیان اینکه پیش از این فقط سفارش‌های خرید و فروش هر نماد در این سایت قابل مشاهده بود، ادامه داد: از این پس، تمامی معاملات تطبیق یافته از لیست سفارش‌ها خارج شده و در بخشی با عنوان «معاملات در انتظار تایید» قابل مشاهده است که این اقدام قطعا به اخذ تصمیمات بهتر و افزایش شفافیت در این بازار کمک خواهد کرد‌. به گفته وی علاوه بر این، پیشنهادهای فرابورس در خصوص بهینه‌سازی رویه‌های بازار پایه در یک قالب مشخص و کامل به سازمان بورس ارسال شده و هم‌اکنون در دست بررسی است‌.
ارسال دیدگاه

سهم بخش‌خصوصی از واگذاری‌ها تنها 17 درصد است

صفحه بورس: فقط حدود ۱۷درصد از واگذاری‌های اصل «۴۴» به بخش‌خصوصی بوده است‌. حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم افزود: اجرای سیاست‌های اصل «44» قانون اساسی فقط منحصر به واگذاری‌ها نیست بلکه ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری جدید، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید هم از جمله این سیاست‌هاست‌. وی با اعلام اینکه شروع خوبی برای خصوصی‌سازی داشتیم اما مسیر آن نامناسب طی شد، گفت: حدود 22 درصد واگذاری‌ها به‌شکل سهام عدالت است اما به ‌علت اینکه این سهام هنوز به مردم واگذار نشده نمی‌توان آن را واگذاری به بخش‌خصوصی تلقی کرد زیرا اکنون کفالت آنان با دولت است‌. فولادگر افزود: حدود 22 درصد هم دولت بابت دیون خود واگذار کرده که به بخش‌خصوصی واقعی نرفته است‌. وی با اشاره به اینکه بخشی از مقاومت برای خصوصی‌سازی مربوط به مدیران دولتی است، گفت: معمولا مدیران ما در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند و ساختار دولتی، دولت‌محوری و اقتدارگرایی دولتی هنوز وجود دارد‌. فولادگر با بیان اینکه بیش از صد شرکت تقاضای خروج از لیست واگذاری را دارند، ادامه داد: در سال‌های 93 و 94 در عمل فقط حدود هشت هزار و 400 میلیارد تومان واگذاری انجام شده است‌. وی گفت: براساس آمارها تا پایان سال 94، از واگذاری‌هایی که انجام شده 22 درصد مربوط به رد دیون، 22 درصد سهام عدالت، 7 درصد بورس و حدود 10 درصد مربوط به فرابورس است‌. فولادگر افزود: براساس آمار سازمان بورس و فرابورس در بهمن 94، مالکیت اشخاص حقیقی در بازار بورس، 7/8 درصد است و بقیه مربوط به موسسات عمومی، دولتی، صندوق‌ها، بانک یا سایر اشخاص حقوقی است‌. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی در مجلس گفت: امیدواریم با اجرای قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار از رکود فعلی خارج شویم و شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم‌.
ارسال دیدگاه

بورس و سهامداران در شوک

صفحه بورس: مهدی زمانی- در جریان معاملات روز گذشته حدود 2100 میلیارد تومان از ارزش روز بازار سهام شرکت‌های بورسی کاسته شد و شاخص با افت 475 واحدی به کمترین رقم در سه ماه اخیر رسید‌. روز گذشته به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور و خروج از رکود حاکم بر اقتصاد دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به همراه سازمان بورس، 400 مجوز غیرضروری برای فعالیت‌های اقتصادی را به‌طور داوطلبانه حذف کردند‌. بازار بعد از وقفه‌ای یک روزه به روند نزولی خود ادامه داد و با شکست سطح حمایتی 77 هزار واحد به کانال 76 هزار واحدی سقوط کرد تا شاخص به کمترین رقم در سه ماه اخیر برسد‌. این اتفاق درحالی رخ داد که نماگر بازار بعد از رشد تا محدوده 81 هزار و 500 واحد در 14 فروردین هم‌اکنون به رقم سه ماه پیش رسیده است‌. از سویی دیگر با وجود رشد حجم معاملات ارزش روز بازار سهام شرکت‌های بورسی نیز با افت 2096 میلیارد تومانی مواجه شده تا ارزش بازار سهام به کمترین سطح خود در سه ماه اخیر برسد‌. در میان صنایع بازار باز هم خودرویی‌ها و پالایشی‌ها در صدر پرعرضه‌ترین‌ها ایستادند و در مقابل روند معاملات قندی‌ها رونق قابل توجهی داشت‌. به این ترتیب در پایان معاملات دیروز درحالی که تک سهم «حکشتی» با رشد 37 واحدی بیشترین تاثیر مثبت و سه نماد «خودرو، کگل و شپنا» به ترتیب با افت 59، 47 و 36 واحدی بیشترین تاثیر منفی را بر بازار داشتند، این متغیر کلیدی با ریزش 475 واحدی مواجه و در 76 هزار و 630 واحد به کار خود خاتمه داد‌. در همین حال شاخص کل هم وزن نیز با افت 20 واحدی به 13 هزار و 717 واحد رسید‌. همچنین ارزش روز بازار سهام شرکت‌های بورسی با ریزش دو هزار و 96 میلیارد تومانی به 332 هزار و 932 میلیارد تومان رسید‌. به این ترتیب در پایان معاملات این روز یک میلیارد و 151 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 534 میلیارد تومان در 85 هزار و 398 دفعه بین معامله‌گران دادوستد شد که نشان‌دهنده رشد نسبی حجم معاملات نسبت به روز قبل است‌. در همین حال دو نماد «خاذین» با صف فروش 57 میلیون سهم بیشترین حجم عرضه و «خکار» با صف خرید 4/8 میلیونی بیشترین حجم تقاضا را از آن خود کردند‌. همچنین «خزامیا» با دادوستد 250 میلیون سهم به ارزش 7/26 میلیارد تومان در صدر جدول بیشترین حجم و ارزش معاملات ایستاد‌.
فرابورس
بازار فرابورس دیروز روز متضادی را پشت سر گذاشت و با وجود ریزش چهار واحدی در دقایق ابتدایی در ادامه بدون تغییر به حرکت خود ادامه داد اما در پایان تحت‌تاثیر روند معاملات «مارون» با نوسان مثبت پنج واحدی مواجه و با رشد یک واحدی و در 803 واحد به کار خود خاتمه داد‌. در این میان هر یک از نمادهای «مارون، هرمز، شاوان، ذوب و ارفع » بیشترین تاثیر را بر روند حرکت شاخص فرابورس داشتند‌. افزون بر این ارزش روز سهام شرکت‌های فرابورسی در دو بازار معاملاتی اول و دوم به 55 هزار و 552 میلیارد تومان رسید‌.
ارسال دیدگاه

سازمان بورس ایران در آیسکو معرفی شد

صفحه بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار در چهل و یکمین گردهمایی سالانه آیسکو در شهر لیما (کشور پرو) شرکت کرد‌. به گزارش سنا، چهل و یکمین گردهمایی سالانه سازمان بین‌المللی آیسکو در شهر لیما، پایتخت کشور پرو، در حالی برگزار می‌شود که قریب به 500 نفر مقامات عالی‌رتبه از 207 کشور عضو و غیر عضو آیسکو به عنوان نماینده کشورشان در گردهمایی سالانه این نهاد بین‌المللی شرکت کرده‌اند‌. در خلال این رویداد، تنوع وسیعی از دوره‌ها نظیر ارائه و معرفی، جلسات سطح عالی، جلسات اعضا و کارگاه‌های آموزشی تشکیل می‌شود‌. یادآور می‌شود گردهمایی مزبور، نخستین رویداد رسمی آیسکو در زمان تصدی دبیر کل جدید این سازمان بین‌المللی است‌. محمد فطانت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، در مقام نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار، برای نخستین بار به عنوان عضو پیوسته آیسکو در این گردهمایی حضور یافت‌. نخستین جلسه رسمی این گردهمایی به جلسات کمیته‌های منطقه‌ای اختصاص داشت و سازمان بورس و اوراق بهادار در کمیته منطقه‌ای آفریقا-خاورمیانه (AMERC) به عنوان کمیته‌ای که کشور ایران در آن عضویت دارد، حضوری فعال داشت‌. کمیته منطقه‌ای آفریقا- خاورمیانه، یکی از 4 کمیته منطقه‌ای است که توسط آیسکو در جهت تمرکز بر مسایل و موضوعات منطقه‌ای تشکیل شده است تا در خصوص نظام مقرراتی حاکم بر اوراق بهادار در منطقه آفریقا-خاورمیانه فعالیت کند‌. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان عضو جدید آیسکو و همچنین کمیته منطقه‌ای آفریقا- خاورمیانه، در این نشست معرفی شد و محمد فطانت در این جلسه سخنانی بیان داشت‌. فطانت پس از معرفی سازمان بورس و اوراق بهادار، تمایل و آمادگی کامل این سازمان را در راستای ساختن ارتباطی محکم‌تر با اعضا مورد تاکید قرار داد و همچنین در این رابطه اظهار امید‌واری کرد که این سازمان به عنوان عضوی فعال در میان آنها حضور داشته باشد‌. یادآور می‌شود، محمد فطانت به عنوان نخستین شخص در این گردهمایی سخنرانی کرد‌. از سویی دیگر، رییس گروه نظارت آیسکوو رییس و عضو هیات‌مدیره کمیسیون سرمایه‌گذاری‌ها و اوراق بهادار استرالیا، در دیدارهای جداگانه با رییس سازمان بورس در حاشیه جلسه کمیته منطقه‌ای آفریقا و خاورمیانه ضمن تبریک به وی برای پیوستن به این نهاد بین‌المللی با ساختار بازار سرمایه ایران و روندها و فرآیندهای قانونی، مقرراتی و حقوقی بیشتر آشنا شدند‌. در این دیدارها همچنین درباره برنامه‌های آینده آیسکو و موضوعاتی همچون نحوه همکاری و ارتقای سطح روابط کشورهای عضو با یکدیگر گفت‌وگو کردند‌.
ارسال دیدگاه

سهامداران به هشدارها توجه کنند

صفحه بورس: لیلا حاجی‌زاده- یکی از فعالان بازار سرمایه با تحلیل رفتار بازار سهام از آغاز دوره صعود و سقوط‌، پیش‌شرط‌های بهبود وضعیت معاملات را اعلام کرد‌. بهروز زارع، مدیرعامل تامین سرمایه سپهر ضمن اشاره به وضعیت فعلی بورس بعد از رشد قابل توجه در سه ماه پایانی سال گذشته اظهار داشت: به نظر می‌رسد سقوط بازار سهام بعد از رشدهای قابل توجه به یک رفتار دائمی در بورس کشورمان تبدیل شده به‌طوری که در سه ماه پایانی سال گذشته بازار روند رو به رشد خود را آغاز کرد که و واکنش بی‌منطق سهامداران در سال‌های قبل تکرار شد‌. وی با تاکید بر اینکه جو شکل گرفته بعد از امضای «برجام» در دی ماه تماما برپایه رفتارهای احساسی و به دور از منطق بود، اعلام کرد: رشد سهام شرکت‌ها و متغیرهای اصلی بازار سهام در یک بازه زمانی و افت به یکباره همه آنها همگی نشان از حاکم شدن جو روانی بر وضعیت معاملات بازار سهام دارد‌. زارع ادامه داد: پیش از امضای توافق نامه هسته‌ای نگرانی در خصوص نتیجه مذاکرات بین ایران و گروه 1+5 وجود داشت این در حالی که با قطعی شدن این مساله بسیاری منتظر بهبود وضعیت اقتصادی و از آن جمله بازار سرمایه در کوتاه‌مدت بودند و به پیش‌بینی‌های که حکایت از زمانبر بودن نمایان شدن اثرات این توافقنامه (حداقل یک سال) داشت توجهی نکردند‌. مدیرعامل تامین سرمایه سپهر با بیان اینکه علاوه بر اقتصاد داخلی، چشم‌انداز مثبتی در اقتصاد جهانی در بازه زمانی میان‌مدت دیده نمی‌شود، گفت: واقعیت آن است که در حال حاضر پیشران‌های اقتصاد داخلی از جمله حوزه مسکن به حرکت در نیامده و در مقابل همه کشورها خارجی با وضعیت نامناسب اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند‌. وی افزود: همچنین با توجه به تاثیرپذیری بخش عمده‌ای از صنایع تحولات جهانی نمی‌توان زمان برگشت رونق به این گروه‌ها را نیز پیش‌بینی کرد چراکه رشد اقتصاد جهانی رو به افول است و در رکود به سر می‌برد این درحالی بوده که در قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین فلزات به تثبیت نرسیده است‌. زارع در ادامه به دیگر محرک‌های منفی پیش روی بازار سرمایه اشاره و خاطرنشان کرد: ابهامات موجود بر سر راه اجرای «برجام»، قانون برنامه ششم و همچنین عدم تبدیل شدن لایحه بودجه 95 به قانون با اتمام دومین ماه از سال از دیگر عوامل اثرگذار بر روند معاملات در شرایط فعلی است‌. وی گفت: با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد داخلی و بین‌المللی نمی‌توان انتظار بهبود در روند معاملات صنایع و گروه‌های مختلف در بازار داشت و به نظر می‌رسد همه صنایع در وضعیت برابری قرار داشته باشند‌.
ارسال دیدگاه

صندوق توسعه سرمایه‌گذاری صنعت و ساختمان خراسان رضوی تشکیل می‌شود تدبیری برای نجات صنعت خراسان رضوی

جمال رستم زاده
حال این روزهای صنایع خوب نیست .این وضع شاید مختص به خراسان رضوی نباشد اما برای این استان که از قطب های صنعتی کشور است مساعد نبودن شرایط تولید و فعالیت صنایع ،بیکاری راتشدید می کند .آمار اگرچه به طوررسمی و از زبان استاندار خراسان رضوی از تعطیلی 10.3 درصدی واحد های صنعتی استان حکایت دارد اما واقعیت گویا چیز دیگری است و اگر آن دسته واحدهایی را هم که هم اکنون با 20 درصد ظرفیت به حیات خود ادامه می دهند به عنوان واحدهای صنعتی نیمه تعطیل و در آستانه تعطیلی در استان به حساب آوریم آمار  صنایع ارقام بالاتری را نشان خواهد داد .
با این حال مسئولان کشور به دنبال تامین منابع مالی مورد نیاز برای احیای برخی از این صنایع هستند و در این زمینه می خواهند اعتباری 16 هزار میلیارد تومانی از بسته خروج از رکود را به جان صنایع تزریق کنند.دراین میان بر اساس برخی محاسبات، استان حداقل به  1200 میلیارد تومان از این اعتبار نیاز دارد .اما آن چه در همین ابتدا موجب نگرانی برخی صاحبان صنایع شده است موضوع سود و نرخ این تسهیلات است که به اذعان بسیاری از آن ها پیش از این نیز همین نرخ های بالای تسهیلات بانکی صنایع را به ورشکستگی سوق داده است .اگرچه دولت برای این زمینه هم در صدد پیش بینی یارانه تسهیلات بانکی است اما برخی از اقتصاد دانان معتقدند اساسا اتکای صنایع ،مسکن و ساختمان به منابع بانکی کار درستی نیست.از سوی دیگر نیز بدهکاری صنایع و واحدهای تولیدی به بانک ها خود مانع دیگری در مسیر جذب منابع بانکی خواهد بود .موضوعی که به تازگی و در نشست مشترک دو کمیسیون صنعت و سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی و با حضور محمد مهدی مروج الشریعه ، معاون امور هماهنگی اقتصادی و توسعه  استاندار و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بررسی شد .
منابع مالی آزاد در جامعه
در این جلسه معاون امور هماهنگی اقتصادی و توسعه استانداری خراسان رضوی با اشاره به مشکلات موجود در نظام بانکی کشور اظهار کرد: در برنامه چهارم توسعه درخواست ایجاد نظام های مالی منسجم غیر دولتی مطرح و قانونی شد، اما به دلیل این که به صورت نظام گسیخته در سرمایه‌های کشور ورود پیدا کرد و نظارتی بر آن نشد به یکی از مهم ترین دغدغه ها و مشکلات کشور تبدیل شده است.وی افزود: مشکلات موسسه مالی و اعتباری میزان با سه هزار میلیارد تومان حجم سپرده گذاری موجب شد فضاهای سرمایه گذاری خارجی و داخلی استان را خراب و سرمایه گذاران را دچار تردید کند.وی با بیان این مطلب تصریح کرد: شکل گیری صندوق های تامین مالی بخش خصوصی با شناسنامه افراد مسئول در زمینه رونق اقتصادی از پیشنهاد های ما برای سازماندهی این وضعیت به بانک مرکزی است.معاون امور هماهنگی اقتصادی و توسعه استانداری خراسان رضوی همچنین در این نشست از ایجاد صندوق مالی در حوزه صنعت ، مسکن و ساختمان برای اولین بار در خراسان رضوی خبر داد و گفت: منابع مالی که در جامعه آزاد می شود نیازمند نگاه و مدیریت جدیدی است که متاسفانه سیستم های رسمی کشور الگوی مشخصی در این زمینه ندارند.در همین باره جواد باقری، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت :امروزه با مشکلاتی که واحدهای صنعتی و در مجموع صنایع ما در کشور و در استان خراسان رضوی با آن رو به رو شده اند موضوع تامین مالی آنها ضروری ترین بحث قابل پیگیری است که تا کنون جلسات متعددی به آن اختصاص داده شده است .وی تصریح کرد :امروزه برکسی پوشیده نیست که تامین مالی صنایع با استفاده از تسهیلات و منابع بانکی با نرخ هایی که پیش بینی شده است نه تنها کمکی به احیای صنایع نمی کند که باعث ورشکستگی آن ها نیز می شود .
تشکیل صندوق سرمایه گذاری
وی با بیان این که برای تامین مالی صنایع بزرگ ،متوسط و کوچک و همچنین صنایع مسکن و ساختمان تاکنون روش های متعددی مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد :هم اکنون عملی ترین و جدید ترین گزینه ممکن و مطمئن برای نجات صنایع تشکیل صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت فرابورس است که ضمن تجمیع و استفاده از صنایع خرد مردم منبع مناسبی برای فعال سازی صنایع به شمار می آید.
کمیته ای برای تشکیل اولین صندوق
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان این که پول زیادی هم اکنون در دست مردم و در جامعه وجود دارد که می تواند با تشکیل صندوق سرمایه گذاری صنعت ،مسکن و ساختمان به سمت تولید سوق داده شود گفت :در آخرین جلسه کمیسیون مشترک سرمایه گذاری و تامین مالی یا کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی این پیشنهاد مطرح و مقرر شد تا کمیته ای در این زمینه تشکیل شود و روند اجرایی ایجاد این صندوق را پیگیری کند.وی با بیان این که موضوع تشکیل صندوق های سرمایه گذاری در کشور پیش از این در برخی موضوعات مثل مسکن و ساختمان تجربه شده است یادآور شد :برای تشکیل صندوق سرمایه گذاری در کشور قانون و راهکار قانونی لازم را داریم اما برخی ایرادات در این قوانین نیازمند ارائه پیشنهادهای تازه ای است تا صندوق ها راه بانک ها را در پیش نگیرند و بتوانند هم نیاز صنایع به منابع مالی را تامین کنند وهم زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری مردم باشند .
بهره مندی از سرمایه های خرد
مهدی حکیمیان، عضو کمیسیون مشترک صنعت و سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی که پیشنهاد تاسیس این صندوق را مطرح کرده و از طرف این کمیسیون نیز مامور تشکیل کمیته ای به منظورراه اندازی آن شده است در گفت و گو با ما گفت :هروقت موضوع نیازهای مالی صنایع و واحدهای تولیدی مطرح می شود همه نگاه ها متوجه بانک و تسهیلات بانکی می شود در حالی که اکنون این روش دیگر کارایی ندارد و تسهیلات بانکی با سود ونرخ بهره زیاد نمی‌تواند نجات بخش تولید باشد.حکیمیان با اشاره به اظهارات چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش نقدینگی در کشور تاکید کرد :این میزان نقدینگی تا زمانی که به سمت تولید سوق پیدا نکند تنها اثر مخرب بر اقتصاد کشور دارد .بنابراین تشکیل صندوق های سرمایه گذاری نه تنها برای نجات و احیای صنایع ضروری است بلکه برای پیشگیری از آثار مخرب افزایش نقدینگی در کشور واجب است .این کارشناس اقتصادی تاکید کرد :تشکیل صندوق سرمایه گذاری با ساختار قانونی و تحت نظارت فرابورس می تواند اطمینان مردم رابرای سرمایه گذاری در امر تولید و صنعت جلب کند.وی تصریح کرد: بی تردید مشارکت مردم در این صندوق ها  تجربه سرمایه گذاری در برخی موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری بدون نظارت را برای آن ها تکرار نخواهد کرد.مسئول کمیته فنی تشکیل صندوق سرمایه گذاری صنعت ساختمان و مسکن وعده داد:طی یک ماه آینده اساسنامه و ساختارهای این صندوق تدوین و برای جلب موافقت و پیگیری مجوزهای قانونی ارائه شود .

عقبگرد شاخص کل ادامه دار شد درخشش ذوب در بازار سرخ

ایمان مقدسیان economic@khorasannews.com
در ادامۀ روند دیروز و به دلیل افزایش فشار فروش ناشی از آزاد شدن سهام افزایش سرمایۀ شرکت زامیاد، خودرویی ها یک روز دیگر را در درصدهای منفی سپری کردند تا بدین ترتیب بیشتر آمادۀ برگشت قیمتی شوند. اما ذوب آهن اصفهان هم که دیروز همرنگ با بازار شده بود و ابتدای وقت را در درصدهای منفی دست و پا زده بود، ناگهان با افزایش تقاضای قابل توجه، به صف خرید هم رسید. خبرهای رسیده حاکی از حل مشکلات مربوط به زمین شرکت است، از طرفی دیروز هم مدیر عامل این شرکت از کاهش 500 تومانی بهای تمام شده و برنامه برای کاهش 200 تومان دیگر خبر داد. وی گفته بود با افزایش قیمت جهانی فولاد و افزایش تعرفۀ واردات، وضع شرکت بهبود یافته است. با این وصف ذوب آهن در قیمت های نزدیک به 279 تومان صف خرید داشت و بر خلاف جریان بازار سرخپوش سه شنبه گام برداشت. دیروز اما، با منفی های خودرو، کگل و شپنا 475 واحد دیگر از شاخص کل بورس کاسته شد و به 76630 واحد رسید. علاوه بر ذوب آهن که تنها بر شاخص بازار فرابورس اثر گذار است، کشتی سازی ایران هم در دریای توفانی بازار دیروز مثبت معامله شد. انتظار داریم؛ به دلیل افت زیاد در برخی نمادهای خودرویی، آرام آرام به تقاضا در این نمادها افزوده شود و حتی در بازار هفتۀ آینده، مثبت این گروه را هم ببینیم، به خصوص اگر خبر افزایش سرمایۀ ایران خودرو بیاید، می تواند چاشنی مثبت سهام این گروه شود. به غیر از گروه خودرو، برخی تک سهم ها نظیر ذوب آهن، سرمایه گذاری پتروشیمی و کربن ایران که معاملات قابل توجهی در این هفته داشتند، می توانند برای هفتۀ آینده موردتوجه بازار قرار بگیرند. اما در یک خبر مربوط به تخفیفات اعمال شده برای محصول سیمان، مدیر عامل سیمان نی ریز از کاهش تخفیفات از ابتدای اردیبهشت خبر داد و گفت که تخفیفات را از 35 هزار تومان به 17 هزار و 500 تومان رسانده اند اما در مجامع برگزار شده، این بار نوبت تجارت الکترونیک پارسیان بود که با حضور اکثریت سهامداران خود سود به نسبت قابل توجه 47 تومانی برای هر سهم را به سهامداران خود هدیه کند. سرمایه گذاری بوعلی هم 20 تومان سود تقسیم کرد، همچنین زمان تکمیل پروژۀ سعادت آباد تهران این شرکت پایان سال جاری اعلام شد، این زمین به مساحت 1000 متر مربع در خیابان علامه شمالی این منطقه واقع شده است.همچنین دو قطعه زمین تجمیع شده هریک به مساحت 526 متر درهمین خیابان واقع شده است. وی گفت: تا کنون 11 میلیارد تومان به این پروژه تزریق شده و 45 تا 50 میلیارد تومان سود خالص در پی خواهد داشت.

تلاش دوجانبه فولادسازان و بورس کالا برای حفظ بازار آهن بازار فولاد در مسیر اصلاح؟

گروه بورس کالا: بازار فولاد در حالی دومین ماه از سال جدید را همچنان با فراز و فرودهایی پشت سر می‌گذارد که تلاش‌هایی برای حفظ قیمت‌ها در این بازار در حال انجام است. بر این اساس نگاهی به آمار معاملات بورس کالای ایران نشان می‌دهد که از ابتدای هفته جاری تا‌کنون، عرضه‌های محدودی از میلگرد و تیرآهن در این مرجع معاملاتی صورت گرفته است.
این عرضه‌ها که می‌توان آنها را در دسته عرضه‌های خرد در نظر گرفت در حالی از سوی تولیدکنندگان به متقاضیان خرید ارائه شده است که برخی فعالان بازار نشانه‌هایی از هدایت بازار را در این عدم عرضه جست‌وجو می‌کنند. به این ترتیب برخی فعالان بازار عقیده دارند یکی از علل اساسی کاهش چشمگیر عرضه محصولات فولادی در بازار علاوه بر کنترل سطح فعلی قیمت‌ها و پیشگیری از افت آن، تمایل فولادسازان به صادرات در سایه رشد قیمت‌های جهانی است. تمایل فولادسازان به صادرات که با هدف فروش با قیمت‌هایی بالاتر و همچنین کنترل قیمت‌ها در بازار داخل (در نتیجه عرضه کمتر) است، در حالی ادامه دارد که نگاهی به بازارهای بین‌المللی شکننده بودن قیمت‌ محصولات فولادی را نشان می‌دهد. آن‌طور که از منابع بین‌المللی خبر می‌رسد، در ترکیه تلاش‌ها برای افزایش قیمت میلگرد در این هفته با شکست مواجه شده است. از دیگر سو برخی پیشنهادهای چینی‌ها هم بازار را به‌هم ریخته است، با این حال هنوز نشانه‌هایی از پذیرش قیمت‌های بالاتر وجود دارد که البته عملیاتی نشده است.
بر این اساس بازار داخلی در حالی با کاهش عرضه و تلاش برای ثبات قیمت‌ از سوی تولیدکنندگان همراه شده است که پیش‌بینی می‌شود با ادامه یافتن این روند تا چند ماه آینده شاهد ثبات قیمت‌ها باشیم، مگر اینکه روند افت قیمت‌های جهانی با شیبی تند آغاز شود. معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان در رابطه با چرایی کاهش عرضه در بورس کالای ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: عرضه محصولات فولادی معمولا بر‌اساس نیاز بازار و همچنین موجودی انبار صورت می‌گیرد که در رابطه با ذوب‌آهن، این خالی بودن انبارها بوده که باعث شده است در این هفته عرضه‌ای صورت نگیرد. احسان دشتیانه در ادامه تمایل به صادرات به منظور کاهش عرضه در بازارهای داخلی و حفظ قیمت‌ها را نیز یکی دیگر از دلایل کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان ارزیابی می‌کند. دشتیانه همچنین از توافقی که به تازگی میان تولیدکنندگان شمش و نوردسازان صورت گرفته است خبر می‌دهد.
هماهنگی برای حفظ قیمت فولاد
دشتیانه در توضیح بیشتر در رابطه با توافق اخیر فولادسازان برای حفظ قیمت‌ها می‌گوید: طی توافقی که میان تولیدکننده‌های شمش و نورد صورت گرفته قرار بر این شده است که قیمت شمش از قیمت‌های فعلی (که در بازار بر اساس نوع شمش و مبدا آن چیزی بین 1350 تا 1410 دلار در تن است) کمتر نشود، این تصمیم از آنجایی اتخاذ شده است که با توجه به قیمت‌های جهانی و تعرفه‌ای که برای واردات وجود دارد، قیمت شمش وارداتی بیشتر از قیمت‌های داخلی خواهد بود. بر‌اساس این تصمیم قیمت شمش کاهش نخواهد یافت و نوردسازان نیز برای خرید شمش تقاضای کاهش قیمت از تولیدکنندگان اصلی این کالا نخواهند داشت، زیرا در این صورت از زیان هر دو گروه پیشگیری خواهد شد. این توافق در حالی صورت گرفته است که چنانچه قیمت‌های جهانی با شیب شدید نزولی همراه شود، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
هدف بورس کالا برای ورود به بازار آهن چیست؟
اما تلاش تولیدکنندگان فولاد برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها در حالی ادامه دارد که فعالان بازار عقیده دارند این بازار با مشکلات فراوانی همراه است و همچنان با رکود دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. هرچند در این میان تلاش‌هایی برای به حرکت درآوردن بازار فولاد در حال انجام است، اما این تلاش‌ها نیز با اما و اگرهایی همراه هستند. نمونه یکی از این تلاش‌ها بازدید مدیرعامل بورس کالای ایران از بازار آهن شاد‌آباد است که هفته گذشته انجام شد. این بازدید که چهارشنبه هفته گذشته به همراه جمعی از فعالان صنف آهن فروش صورت گرفت، در نهایت با پیشنهادهایی برای بهبود معاملات در بازار آهن از سوی حامد سلطانی‌نژاد همراه بود. عرضه محصولات در سبدهای کوچک در بورس کالا و نصب تابلوهایی از سوی بورس کالا در بازار آهن یکی از پیشنهادهایی بود که از سوی سلطانی‌نژاد مطرح شد. بر اساس این پیشنهاد، با نصب این تابلوها معاملات بازار آهن به‌صورت شفاف برای فعالان بازار و همچنین خریداران در دسترس خواهد بود.
اما این اقدام تا چه میزان عملیاتی خواهد بود و چه تاثیری بر روند معاملات بازار خواهد داشت؟
یک کارشناس صنعت فولاد در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» می‌گوید: نصب این تابلوها مانند آنچه در گذشته جریان داشت، می‌تواند از نظر روانی به رونق معاملات کمک کند زیرا فعالان بازار می‌توانند میزان عرضه، قیمت‌ها و اطلاعاتی از این دست را به‌صورت شفاف مشاهده کنند، این در حالی است که به‌رغم تاثیر مثبتی که تحرک اطلاعاتی می‌تواند در بازار داشته باشد؛ حالا این اطلاعات برای بازاری‌ها چندان در دسترس نیست. این فعال حوزه فولاد در ادامه می‌گوید: ایجاد تابلوهای فیزیکی در بازار می‌تواند میزان تقاضا، کشف قیمت‌های اولیه و اطلاعاتی از این دست را به خوبی به فعالان بازار ارائه کند و در پی این اتفاق شفاف‌سازی در بازار حاکم خواهد شد اما تمام این پیشنهادها در صورتی عملیاتی و با نتایج خوبی همراه خواهند شد که بورس با هدف افزایش درآمد برای خود آن را پیگیری نکند و به دنبال انجام مسوولیت اجتماعی خود در این زمینه باشد. از نگاه این فعال حوزه فولاد، بازار آهن مشکلات بسیاری دارد که چنانچه پیشنهادهای اخیر اجرایی شوند تنها می‌توانند بستری خوب برای ایجاد شفافیت ایجاد کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد ایجاد این لایه دوم برای معاملات از سوی بورس کالا (که می‌تواند محلی برای فعالیت تجار خرد بازار باشد) در صورتی‌که با دیدگاه بازار رخ دهد، می‌تواند مکانیزم خوبی برای کنترل معاملات و ایجاد شفافیت باشد.
اما رئیس اتحادیه آهن‌فروشان کشور در رابطه با پیشنهادهای اخیر به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر 2 هزار و 800 واحد در بازار آهن مشغول کار هستند و ما با توجه به این تعداد در دیدار مدیر‌عامل بورس کالا از بازار به او گفتیم چنانچه شرایطی فراهم شود که افراد حقیقی هم بتوانند در کنار افراد حقوقی از بورس کالا خرید کنند، بسیاری از مشکلات مربوط به صدور فاکتور و پرداخت مالیات از سوی آهن‌فروش‌ها حل خواهد شد. محمد آزاد در ادامه می‌گوید: بر این اساس قرار بر این شد که سبدهای کوچکی برای عرضه تعریف شوند تا خریداران حقیقی هم توان ورود به بورس کالا را داشته باشند، البته دو کارگروه برای بررسی بیشتر این پیشنهاد از سوی آهن‌فروشان و بورس کالا در نظر گرفته شده است تا ابعاد حقوقی این تصمیم بررسی و شرایط ورود حقیقی‌ها به بورس کالا فراهم شود. به عقیده آزاد چنانچه پیشنهادهای جدید مبنی بر عرضه‌های خرد و ورود تابلوی بورس کالا به بازار آهن عملیاتی شود، بسیاری از مشکلات مالیاتی آهن فروشان حل و شفافیت بیشتری نیز بر معاملات حاکم خواهد شد.
اما در حالی‌که کارشناسان عقیده دارند چنانچه روند ورود افراد حقیقی به بورس تسهیل شود، بسیاری از مشکلات در بازار آهن مرتفع خواهد شد؛ گروهی دیگر عقیده دارند روند بوروکراتیک ورود افراد به بورس کالا برای معامله و همچنین هدف احتمالی بورس کالا برای درآمدزایی از این کانال، می‌تواند اجرای پیشنهادهای اخیر را با مشکل همراه کند. این حدس و گمان‌ها در حالی وجود دارد که دشتیانه می‌گوید: به نظر می‌رسد بورس کالا باید خودش را با شرایط بازار تطبیق دهد و زمینه‌ای را فراهم کند تا هر دو گروه خریدار و فروشنده برای حضور در بورس کالا تمایل داشته باشند، در حال حاضر اگرچه مدیریت بورس کالا در حال تلاش برای حل برخی مشکلات است اما واقعیت این است که در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان محصولات فولادی و خریداران آنها به علت سخت بودن روند کار در بورس کالا تمایلی برای ورود به این فضا ندارند. او در ادامه می‌گوید: هرچند پیشنهاد مدیرعامل بورس کالا مبنی بر ورود خرده‌فروشان به بورس کالا و نصب تابلو در بازار نوید حل مشکلات بوروکراتیک برای ورود خریداران جدید به بورس کالا را می‌دهد اما به نظر می‌رسد برخی محدودیت‌های قانونی مانعی برای اجرای این پیشنهاد شود.
دشتیانه در حالی این نگاه را دارد که در ادامه با تاکید بر آغاز فروش اینترنتی شرکت ذوب آهن اصفهان می‌گوید: ما برنامه‌ای جدی برای آغاز فروش اینترنتی داریم، هرچند ترجیح می‌دهیم این کار را با همکاری بورس کالا انجام دهیم و پیش از آن به عرضه‌های خرد در بورس کالا تمایل داریم، اما به نظر می‌رسد پیگیری فروش اینترنتی از سوی تولیدکننده نیز راهکار خوبی برای عرضه‌های خرد باشد. او در ادامه عقیده دارد بورس کالای ایران نتوانسته است به خوبی تمام تولیدکنندگان و خریداران را به این محل جذب کند، زیرا حالا بسیاری از تولیدکنندگان به دلایل مختلف، جز در برخی موارد حاضر به عرضه محصولات خود در بورس کالای ایران نیستند. حال با تمام این تفاسیر باید دید بازدید مدیرعامل بورس کالای ایران از بازار آهن شاد‌آباد و پیشنهادهایی که طی این بازدید مطرح شد، چه نتایجی در پی خواهد داشت و آیا در پی آن شفافیت بر معاملات بازار آهن حاکم خواهد شد؟
efme45

خبر لزوم تشکیل کمیته سیاست گذاران بازار مالی

رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی با تاکید بر لزوم تشکیل کمیته سیاست‌گذاران بازار مالی در کشور، گفت: ترکیب وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس‌کل بیمه مرکزی و رئیس سازمان بورس اوراق بهادار برای اعضای کمیته سیاست‌گذاری بازار مالی کشور پیشنهاد می‌شود. این کمیته به‌طور حتم برای ثبات مالی و به کار گرفتن منابع در توسعه اقتصادی می‌تواند مفید باشد. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالناصر همتی بابیان اینکه یکپارچه‌سازی بازارهای مالی یکی از محورهای بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی است، افزود: درباره بازارهای مالی و نقش آن در توسعه مالی بسیار صحبت شده و شکی وجود ندارد که توسعه مالی پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و رشد کشورها است. همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که هر سال با همت پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود، امسال 4 و 5 خردادماه بیست و ششمین دوره خود را در سالن اجلاس سران و با حضور مدیران، کارشناسان اقتصادی و شبکه بانکی کشور برگزار می‌کند. مدیر عامل بانک ملی در ادامه گفت: کشورهایی که به رشد و توسعه اقتصادی بالایی رسیده‌اند توانسته‌اند بازارهای مالی خود را یکپارچه کنند و با توسعه بازار خود در خدمت اقتصادشان باشند.

 
همتی ادامه داد: آنچه در کشور ما باید مورد توجه قرار گیرد این است که سه بازار تشکیل‌دهنده بازارهای مالی شامل صنعت بیمه، بازار سرمایه و بازار پول هم‌اکنون کاملا مجزا و به‌صورت جداگانه اداره می‌شوند. همتی با اشاره به اینکه در حال حاضر به علت بانک محور بودن کشور تقریبا 88 درصد بازار مالی در اختیار سیستم بانکی است، تصریح کرد: بخشی در اختیار بازار سرمایه و حجم کمی نیز در اختیار صنعت بیمه یا صندوق‌های بیمه‌ای است.
رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی با تاکید بر ضرورت حرکت به‌سوی اصلاح ساختار مالی و یکپارچه‌سازی بازارهای مالی، گفت: اصلاح مالی در دنیا بر این اساس است که سیاست‌گذاری و هدایت این بازارها از یک مرکز رسمی انجام و بازارها به هم نزدیک شده‌اند. وی ادامه داد: اگر مدیریت بازارها یکی نشود ممکن است اثر سیاست‌گذاری یک بازار با سیاست اجرایی توسط بازار دیگر خنثی شود. کما اینکه هم ‌اکنون در ایران بعضا تناقضاتی بین سیاست‌های بازار پول، سرمایه و بیمه مشاهده می‌کنیم. همتی یکپارچه‌سازی بازار پولی را یک ضرورت جدی برشمرد و افزود: البته این امر به این معنا نیست که با شرایط فعلی کشورمان بتوانیم نظارت و یکپارچه‌سازی بازارها را به‌صورت واحد مشاهده کنیم. این مقام بانکی گفت: در کوتاه‌مدت از طریق ایجاد هماهنگی بین بازارها و تشکیل کمیته یا شورایی که سیاست‌گذاری این بازار را به عهده گیرند، به‌نحوی‌که مسوولان سیاست‌گذاری این بازارها بتوانند در یک قالب هماهنگ برای ایجاد توازن و ثبات بازار مالی به تصمیم درستی برسند می‌توان در زمینه یکپارچه‌سازی اقدام کرد. وی با بیان اینکه ثبات بازار مالی از اهمیت بسیار بالایی برای تصمیم‌گیران اقتصادی برخوردار است، تصریح کرد: باید منابع کشور توسط سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری با کمترین هزینه و ریسک به تولید تبدیل شود.
function SetImageUrl(imageURL) { $('#imgNewsModal').attr("src", imageURL); }

منابع دیگر:
 • ابتکار
 • جهان صنعت

پایش محیط کسب‌وکار در پاییز 94 نشان می‌دهد تغییر هویت مزاحمان تولید

دنیای اقتصاد: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 94، از تغییر هویت مولفه‌های مزاحم تولید حکایت دارد. ارزیابی سراسری از 291 تشکل اقتصادی نشان می‌دهد سه چالش اصلی مورد توجه بنگاه‌های ایرانی تنگناهایی با محوریت مساله تامین مالی بوده‌اند و مشکلاتی از قبیل وجود «فساد اقتصادی» در سطح کشور و فشارهای ناشی از «تحریم‌های اقتصادی» در سطح بین‌المللی، از سرلیست مولفه‌های مزاحم حذف شده است. مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و بی‌تعهدی بخش دولتی به بازپرداخت بدهی‌ها سه چالش مورد توجه بنگاه‌ها است.

 
دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس تازه‌ترین گزارش خود از پایش محیط کسب‌وکار را برای دوره پاییز 1394 منتشر کرد و دیدگاه‌ بنگاه‌های اقتصادی کشور را درخصوص مهم‌ترین موانع پیش روی فعالیت آنها منعکس کرد. این گزارش نشان می‌دهد پس از مدت‌ها، سه چالش اصلی مورد توجه بنگاه‌های ایرانی تنگناهایی با محوریت مساله تامین مالی بوده‌اند و مشکلاتی از قبیل وجود «فساد اقتصادی» در سطح کشور و فشارهای ناشی از «تحریم‌های اقتصادی» در سطح بین‌المللی، از فهرست سه مشکل مهم بنگاه‌ها خارج شده‌اند. طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها، برآیند نظر بنگاه‌های شرکت‌کننده در این طرح این بوده که دریافت تسهیلات و تامین مالی از «بانک‌ها»‌و «بازار سرمایه» دو مساله نخست مورد توجه آنها بوده و در رده سوم، چالش «بی‌تعهدی بخش دولتی به بازپرداخت بدهی‌ها» قرار داشته است. یک نکته جالب در گزارش مرکز پژوهش‌ها، این موضوع است که دو چالش جدید تحت عنوان «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده» و «عدم دسترسی به فناوری‌های مورد نیاز» هم به فهرست مشکلات اصلی بنگاه‌ها اضافه شده که می‌تواند بیانگر تغییر فضایی باشد که اقتصاد کشور با خروج از بحران و نیز عادی شدن روابط خارجی با برجام، به تدریج با آن مواجه می‌شود.
 
سه تنگنای مالی مهم بنگاه‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 1394 را مورد ارزیابی و پایش قرار داد. برآیند ارزیابی 291 تشکل اقتصادی از 23 مولفه ملی محیط کسب‌وکار در پاییز سال 1394 حکایت از نامساعدتر شدن محیط کسب‌وکار نسبت به تابستان و مدت مشابه در سال گذشته دارد. در این مطالعه، سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی‌تعهدي شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی شده و مولفه‌هاي «ضعف زیرساخت‌هاي تامین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» و «ضعف زیرساخت‌هاي حمل ونقل» نسبت به سایر مولفه‌ها در پاییز 1394 مساعدتر محسوب شده‌اند. در این بررسی، در پاسخ به سوال مربوط به نرخ مطلوب ارز و میزان تغییر در تولید، 51 درصد از مشارکت‌کنندگان نرخ ارز بین 3000 تا 3500 تومان را مطلوب دانسته و بیش از 65 درصد از پاسخ‌دهندگان، از کاهش میزان تولید خود خبر داده‌اند. در این گزارش برای سنجش میزان مساعد بودن یا نامساعد بودن یک مولفه، از بنگاه‌ها خواسته می‌شود که نمره‌ای را بین یک تا 10 به آن اختصاص بدهند که هر چه این نمره بزرگ‌تر باشد به معنی نامساعد بودن آن مولفه برای بنگاه است.
 
 
توجه بنگاه‌ها به مسائل مالی
نکته جالبی که بررسی گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش محیط کسب‌وکار در چند فصل گذشته نشان می‌دهد، این است که به تدریج نگاه بنگاه‌ها از مسائل دارای سویه‌های پررنگ سیاسی به سمت مسائل تخصصی مالی و اقتصادی، چرخش یافته و محدودیت‌های مالی، به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالیت اقتصادی از دید بنگاه‌ها نگریسته می‌شود. به‌عنوان مثال از پاییز 1393 تا تابستان 1394، همواره یکی از دو عامل «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی» و «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران» به‌عنوان یکی از سه چالش اصلی مقابل فعالیت اقتصادی از سوی بنگاه‌های اقتصادی کشور وجود داشته و در فصل‌های پیش از آن هم همیشه سهم عواملی از جنس مسائل سیاسی، بین‌المللی یا نهادی در این گزارش پررنگ بوده است.
البته در تقسیم‌بندی صورت گرفته در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عامل «بدهی‌های دولت به بنگاه‌ها» ذیل مسائل نهادی گنجانده شده است که نشان می‌دهد اگرچه تبعات این موضوع روی چرخه جریان مالی بنگاه‌ها اثر منفی گذاشته، ولی به دلیل نبود ابزارهای نهادی همچون بازار بدهی و اوراق بدهی دولتی، بنگاه‌ها در فعالیت اقتصادی خود و تنظیم جریان مالی فعالیت‌های مورد نظر، با مشکل مواجه شده‌اند. با وجود اهمیت این مساله و اشاره به آن از سوی پایش انجام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، متاسفانه اخیرا مجلس در بازنگری لایحه بودجه بخش‌های مربوط به بازار بدهی را با تعدیل‌های قابل توجهی مواجه کرد که از سوی کارشناسان، به منزله مختل شدن سازوکار طراحی شده برای ایجاد و گسترش بازار بدهی در کشور تعبیر شد.
 
نگاه بنگاه‌ها به نیروی انسانی ماهر
علاوه بر تغییرات صورت گرفته در چالش‌های پیش روی بنگاه‌ها که دارای اولویت بیشتری هستند، گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی در مسیر فعالیت خود با چالش‌های جدیدتری نیز مواجه شده‌اند که پیش از این برای آنها چندان موضوع نگرانی نبوده است. یکی از این موارد، نیاز به نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده است که کمبود آن، به‌عنوان یک چالش نهادی از سوی بنگاه‌ها مورد اشاره قرار گرفته است. علاوه بر این، فقدان دسترسی به فناوری مورد نیاز نیز به‌عنوان یک چالش نهادی بنگاه‌ها در این گزارش آمده است. در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از ارزیابی محیط کسب‌وکار برای دوره تابستان 1394 و پیش از آن، اشاره‌ای به این دو عامل نهادی نشده بود و به همین دلیل، با اضافه شدن این دو مولفه، تعداد شاخص‌های مورد بررسی به‌عنوان موانع فعالیت اقتصادی و کسب‌وکار بنگاه‌های ایرانی، به 23 عدد می‌رسد.
موضوع قابل پیش‌بینی دیگری که در این گزارش از تغییرات چالش‌های مورد توجه بنگاه‌ها به آن اشاره شده، این است که مولفه «اعمال تحریم‌هاي بین‌المللی علیه کشور» که به‌عنوان مثال در پاییز 1391 چهارمین مساله مورد توجه بنگاه‌ها بود و نمره 1/ 7 را از سوی بنگاه‌های مورد پرسش قرار گرفته،‌در گزارش‌های جدید وضعیت بهتری یافته و نمره آن به 49/ 6 کاسته شده است که نشان می‌دهد بنگاه‌ها از این بابت کمتر با مشکل مواجه هستند، هر چند هنوز هم مانع تحریم‌های بین‌المللی به‌طور کامل از جلوی فعالیت اقتصادی آنها برداشته نشده است.
 
برداشت نامطلوب از محیط کسب‌وکار
مولفه‌های محیط کسب‌وکار، عواملی هستند که به‌طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. محیط کسب‌وکار عمدتا در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و رایزنی در محافل سیاست‌گذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های خود را مهار کنند، ‌اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.
در پاییز 1394 نیز مانند فصل‌های قبل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به‌عنوان نامساعدترین مولفه محیط کسب‌وکار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند فصل گذشته به‌عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است. «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به‌عنوان سومین وچهارمین مولفه نامساعد محیط کسب‌وکار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده‌اند. از سوی دیگر، مولفه «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» از رقم 58/ 6 در تابستان سال 1394 به رقم 66/ 7 در پاییز 1394 رسیده است که نشان از بدتر شدن شرایط پیمانکاران داخلی برای تسویه طلب‌های دولتی خود دارد.
مولفه‌هایی که در پایش پاییز 1394، به نسبت مساعدتر از سایر مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند نیز به‌ترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» و «ضعف زیر ساخت‌های حمل و نقل».
function SetImageUrl(imageURL) { $('#imgNewsModal').attr("src", imageURL); }

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند بازندگان شتاب زدگی در بورس تهران

گروه بورس: بورس تهران در طول فعالیت خود در مقاطع مختلفی هیجانات زیادی را تجربه کرده است. این موضوع که دلایل و ریشه‌های زیادی داشته، دوره‌های صعود و افول متناوبی را در بازار ایجاد کرده و به یک معضل بزرگ برای معاملات بورس تهران تبدیل شده است. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به ریشه یابی این هیجانات و همچنین راهکارهای جلوگیری از ایجاد آن پرداخته است.در این میان ردپای چند دلیل در صحبت‌های کارشناسان مشهود است که مهم‌ترین آنها به این شرح است: 1- استفاده غیر‌مفید از تحلیل تکنیکال: در چند سال اخیر استفاده نامناسب از این تحلیل‌ها راه را برای رخنه هیجان به معاملات باز کرده است. 2- شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام: در شرایط‌ کنونی اثر‌گذاری این شبکه‌ها که توسط برخی افراد سودجو اداره می‌شود نسبت به شبکه‌های اطلاع رسانی معتبر بیشتر شده و این موضوع نیز به ایجاد هیجان در معاملات بازار سهام دامن زده است. 3- ضعف دانش بورسی افراد: بسیاری از معامله‌گران به دلیل عدم دانش کافی به‌صورت‌های مالی شرکت و وضعیت بنیادی آن توجهی ندارند، این موضوع در ادوار مختلف فعالیت بورس تهران عامل ایجاد رفتارهای توده وار و هیجانی معامله‌گران بوده است.4- استفاده بسیاری از معامله‌گران از اعتبارات کارگزاری: به محض مشاهد صف فروش در یک نماد،معامله‌گرانی که از اعتبارات استفاده کرده‌اند، با رفتار هیجانی خود تعادل معاملات را بر هم می‌زنند.

به هر ترتیب این موضوع (هیجان) به اعتقاد کارشناسان یک بازی دو سر باخت برای معامله‌گران است. کارشناسان می‌گویند: هرچند در بازارهای هیجانی نظیر بورس تهران سرمایه‌گذاران حقیقی بیشترین زیان را متحمل شده‌اند اما دراین میان به‌طور قطع برنده‌ای نیز وجود نداشته است.شاید در مقاطعی برخی افراد سود‌های چشمگیری را تجربه کنند اما این افراد بازاری را ایجاد کرده‌اند که عمر زیادی ندارد و در نهایت خود نیز متضرر خواهند شد. از منظر این کارشناسان ایجاد بازار مشتقه در بورس و همچنین ایجاد نهادهای بازارگردانی واقعی دو راهکار مهم برای کمتر شدن هیجان و همچنین کاهش اثر پذیری بازار سهام از هیجانات است.ضمن اینکه نباید فرهنگ‌سازی و آموزش مناسب میان افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بورس را فراموش کرد.
 
تشدید هیجان با نبود دانش بورسی
ابوالفضل شهرآبادی، معاون تامین مالی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان: بورس اوراق بهادار تهران همواره با واکنش‌های هیجانی سریع و شدید سرمایه‌گذاران مواجه بوده است. به‌عنوان مثال در بسیاری از موارد به فاصله یک روز صف‌های خرید در یک نماد به صف فروش تبدیل شده است و بر‌عکس. درست است که این رفتار هیجانی در تمامی بازارها حتی بورس‌ نیویورک نیز اتفاق می‌افتد اما شاید بتوان ادعا کرد چنین رفتارهایی در بورس تهران چند برابر دیگر بورس‌ها اتفاق می‌افتد.در تحلیل این شرایط باید گفت که چنین رفتارهایی بیشتر در بازارهایی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران از اخبار و شایعات به جای تحلیل استفاده می‌کنند.
این سرمایه‌گذاران همسو با نوسانات بازار حرکت کرده و از رفتار گروه‌های لیدر تاثیر بالایی می‌پذیرند. در برخی مواقع سود می‌کنند و در بسیاری از اوقات نیز با زیان‌های سنگینی مواجه می‌شوند، چرا‌که تحلیل این سهامداران مبتنی بر دانش و شناخت نقاط قوت و ضعف شرکت‌های موجود در بازار سهام نیست. به عبارت دیگر باید گفت اغلب سهامداران به دنبال صف‌محوری و گرفتن بازدهی‌های کوتاه‌مدت هستند و می‌خواهند یک‌شبه سودهای میلیاردی کسب کنند که همین انگیزه‌ها در دوره‌های حرکتی بازار سهام به بروز رفتارهای هیجانی شدید در بورس منجر شده است. مجموعا می‌توان ریشه رفتارهای هیجانی بورس تهران را دو عامل ضعف فرهنگی و نبود دانش بورسی عنوان کرد. بازنده چنین بازارهایی در درجه اول سرمایه‌گذاران و سهامداران حقیقی هستند که بازار را خوب نمی‌شناسند. در پاره‌ای موارد نیز برخی حقوقی‌ها که توانایی تحلیلی بالایی ندارند گرفتار زیان‌های سنگین می‌شوند. نکته جالب توجه این است که در بازارهای هیجانی برنده‌ای وجود ندارد. ممکن است افرادی از داغ کردن برخی سهم‌ها در یک بازه زمانی کوتاه سودهای میلیاردی کسب کنند اما بازاری را ایجاد کرده‌اند که عمر زیادی ندارد. راهکار بلندمدت رفع این هیجانات بورسی تنها و تنها در آموزش سهامداران، صندوق‌ها و مدیران پرتفوی است.به بیان دقیق‌تر منابع نقدینگی باید با نگاه بلندمدت به سمت بورس هدایت شود تا به این ترتیب بازار سهام ضمن کنترل هیجان سهامداران خرد مانع از وقوع رخدادهایی همچون انگیزه‌های هیجانی توده‌وار و نوسانی شود. در کوتاه‌مدت نیز افزایش اقدامات نظارتی می‌تواند راهکار موثری باشد، به‌طوری که ناظر بازار بتواند از رفتارهایی با رویکرد سفته‌بازانه جلوگیری کند.
 
جای خالی بازار مشتقه
علی اسلامی‌بیدگلی، رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی: با وجود اینکه قدمت بورس اوراق بهادار تهران به حدود 44 سال می‌رسد؛ اما متاسفانه بلوغ این بازار در شرایط کنونی به 44 سال نمی‌رسد. از این رو در مقاطع مختلفی سایه یک ریسک سیستماتیک برسر معاملات بازار سهام کشور وجود داشته است. دلایل عمده این موضوع را باید در دلایل زیر جست‌وجو کرد: 1- استفاده غیر‌مفید از تحلیل‌های تکنیکال: توجه صرف به این تحلیل و عدم استفاده مناسب از آن در طول تاریخ فعالیت بورس تهران به خصوص در چند سال گذشته از جمله دلایل به وجود آمدن این هیجانات در بازار بوده است. 2- اتکای بیش از حد به شایعات و اخبار تایید نشده به خصوص در شبکه‌های اجتماعی: این موضوع نیز در مقاطع مختلفی هیجانات بسیاری در بورس تهران به وجود آورده است. به هر ترتیب این دو عامل سبب شده تعادل تنها در بازه‌های زمانی کوتاه مدتی در بورس تهران وجود داشته باشد و بیشتر اوقات با هیجان دست‌و‌پنجه نرم کند. در تشریح راهکارهای جلوگیری از این هیجانات در بورس، وجود ابزار مشتقه در بازار بیش از هر موضوع دیگری باید مورد توجه بگیرد؛ چرا‌که فعال بودن بازار ابزار مشتقه در بورس می‌تواند کمک زیادی به جلوگیری از این هیجانات کند. به عبارت دیگر اگر معاملات آپشن و فیوچر در بورس تهران شکل می‌گرفت، نوسانات بورس به شدت کاهش می‌یافت. در‌حالی‌که در دیگر بورس‌های معتبر دنیا حجم بازار مشتقه چند برابر بازار سهام عادی است، انتظار می‌رود در بورس تهران این ابزار حداقل به اندازه بازار سهام توسعه یابد. موضوع مهم دیگر برای جلوگیری از ایجاد هیجانات در بازار ایجاد مکانیزم بازارگردان واقعی است. در شرایطی که تلاش‌های زیادی برای فراهم کردن بازار‌گردان قوی در بورس صورت گرفته است؛ اما کماکان عدم وجود این نهاد در بازار سهام کشور بسیار مشهود است.
اگر بازار گردان قوی در بازار وجود داشت، دامنه نوسان کنونی در بازار حذف می‌شد و در آن صورت تاثیر‌پذیری بورس از هیجانات به کمترین مقدار ممکن می‌رسید به عبارت دیگر یکی از دلایل تاثیر‌پذیری شدید بورس تهران از هیجانات، کم بودن دامنه نوسان بوده است. موضوع مهم دیگر توجه به تحلیل‌های تکنیکال است. در شرایطی که استفاده از تحلیل‌های تکنیکال در دنیا بسیار متداول است؛ اما از این تحلیل‌ها در بورس تهران استفاده مناسبی نمی‌شود و از این رو باید تلاش کرد که از تحلیل‌های تکنیکال که پایه و اساس بنیادی و علمی نیز دارند، به‌صورت مفید استفاده کرد. ضمن اینکه باید با اقداماتی اثر بخشی ابزار‌های اطلاع رسانی معتبر را به چند مرتبه بالاتر از شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام رساند. به هر ترتیب در شرایط هیجانی که بورس تهران در مقاطع زیادی با آن مواجه بوده، تخمین بازنده و برنده بسیار دشوار است. در شرایط فعلی بازیگران اصلی بازار سهام (به‌طور مثال نهادهای مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری) خاموشند و فعالیت اندکی دارند. در مقابل اما حقیقی‌های تازه وارد بیشترین حجم فعالیت را دارند و بر همین اساس نیز ممکن است این افراد زیان بیشتری نسبت به معامله‌گران اصلی متحمل شوند؛ اما به هرترتیب در شرایط هیجانی و نزولی بازار به‌طور نسبی بسیاری بازیگران بازار با زیان مواجه خواهند بود. این موضوع در مورد بازیگران اصلی نیز درست است و این نهاد‌ها نیز بسته به پرتفوی نقد و غیر‌نقد خود با زیان همراه خواهند بود.
 
ریسک از افراد عجول به صبور منتقل می‌شود
اکبر حامدی میخوش، مدیر معاملات کارگزاری بورسیران: شکی نیست که چه در روندهای صعودی و چه در روندهای نزولی بورس، هیجان در میان معامله‌گران موج می‌زند. ریشه‌های این هیجان را ابتدا باید در میزان دانش فعالان بازار جست‌وجو کرد. متاسفانه اغلب فعالان خرد بازار سهام نگاهی نوسان‌گیرانه دارند. در تمام بازارهای جهان نوسانگیری وجود دارد اما زمانی تبدیل به یک مشکل می‌شود که این موضوع نگاه اغلب فعالان بازار باشد. در واقع کمتر کسی توجهی به‌صورت‌های مالی و اطلاعیه‌های رسمی شرکت‌ها دارد و کمتر کسی زحمت تحلیل و کسب اطلاعات را به خود می‌دهد. طبیعی است که در چنین بازاری احتمال داغ شدن شایعات بالاست. از آنجا که فعالان خرد بازار تحلیل شخصی از شرایط ندارند، زمینه برای شکل‌گیری هیجان فراهم می‌شود. با وجود چنین فضایی کانال‌های تلگرامی، شایعات و اخبار تاثیری منفی بر بازار می‌گذارند. شبکه‌های اجتماعی در چنین بازاری می‌توانند باعث ایجاد ترس، فشار و هیجان کاذب ‌شوند که به سلامتی فعالان بورس هم می‌تواند لطمه وارد کند.
علاوه بر شبکه‌های اجتماعی می‌توان به تاثیر معاملات اعتباری روی بازار به‌عنوان یکی از ریشه‌های هیجان اشاره کرد. کسانی که به هدف نوسان‌گیری وارد بازار می‌شوند و از اعتبارات کارگزاری‌ها استفاده می‌کنند به محض آنکه با صف‌های فروش مواجه می‌شوند، برای فرار از زیان تلاش می‌کنند هرچه سریع‌تر در صف‌های فروش قرار گیرند، این موضوع سبب می‌شود فشار فروش افزایش یابد.
نکته دیگری که این روزها باعث شدت یافتن هیجان بازار می‌شود، دسترسی آسان معامله‌گران به بازار است. درست است که بازار سهام ایران در سال‌های اخیر پیشرفت فیزیکی داشته و زیرساخت‌های آن توسعه یافته، اما دانش معامله‌گران در این راستا تغییری نداشته است. دسترسی آسان به بازار برای حرفه‌ای‌ها نعمت محسوب می‌شود، اما این موضوع ورود به بازار را به‌شدت آسان کرده است. کسانی که تجربه و دانش کافی برای معامله کردن سهام ندارند، اصولا نباید بتوانند به این سهولت وارد بازار شوند. ذکر مثالی در این مورد خالی از لطف نیست. فردی را در نظر بگیرید که پس از سال‌ها در یک ورزش رزمی به تبحر رسیده است. حال چنانچه این فرد با یک آماتور وارد مبارزه شود، احتمالا برنده مبارزه خواهد بود، اما یک ریسک بزرگ برای این فرد وجود خواهد داشت و آن صدمه دیدن از فرد آماتور است. در واقع مبارز آماتور ممکن است با نابلدی خود به حریف حرفه‌ای صدمه‌های جبران‌ناپذیری وارد کند. این مثال می‌تواند در بازار سهام مصداق داشته باشد.
آماتورها نه‌تنها دارایی خود را به خطر می‌اندازند، بلکه با ایجاد هیجان و فضای منفی باعث شکل گرفتن زیان برای حرفه‌ای‌های بازار هم می‌شوند. اصطلاح معروفی در بازارهای مالی وجود دارد که می‌گوید: در بازارهای مالی، سرمایه از افراد عجول به افراد صبور منتقل می‌شود. کسانی که در بازار با حوصله و صبر معامله می‌کنند و ابعاد معاملات خود را به خوبی اندازه‌گیری می‌کنند، به ندرت زیان می‌بینند. به جرأت می‌توان گفت که بازنده اصلی بازارهای هیجانی، کسانی هستند که به این هیجان دامن می‌زنند. چاره این معضلات هم می‌تواند ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای معامله‌گران باشد. در واقع همزمان با ترتیب دادن یک برنامه آموزشی و گزینشی مستمر برای معامله‌گران، باید با اعمال محدودیت هایی، نوسانگیری را به حداقل رساند.
function SetImageUrl(imageURL) { $('#imgNewsModal').attr("src", imageURL); }

دومین کف‌شکنی شاخص بورس در هفته جاری ثبت شد رخنه هیجان در معاملات بازار سهام

گروه بورس- سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با افت 476 واحدی (معادل 6/ 0درصد) کانال شکنی دیگری را تجربه کرد. با شکسته شدن حمایت مصنوعی شاخص در سطح 78 هزار واحدی شیب نزول شاخص به شدت افزایش یافته است. گرچه روز دوشنبه نیز با حمایت بازارسازان ارتفاع دماسنج بازار در سطح 77‌هزار واحد حفظ شد، اما مطابق انتظارات میل به نزول شاخص یکی پس از دیگری کف‌های حمایتی را پشت سر گذاشته و عمق زیان شاخص از ابتدای سال را افزایش داده است. با این ریزش‌ها، شاخص از ابتدای هفته زیان 8/ 1 درصدی را تجربه کرده است.

در سه ماه پایانی سال گذشته بازار سهام کشورمان با یک موج هیجانی پرقدرت جهش بیش از 30 درصدی را تجربه کرد. در حالی که تحلیلگران به عدم حضور عوامل بنیادین حمایتی از این رشد تاکید داشتند. حاکم بودن فضای هیجانی بر معاملات سهام و به ویژه در گروه‌هایی مانند خودرو تذکر بسیاری از کارشناسان بازار را به دنبال داشت. با این حال، فعالان بازار سهام به خصوص حقیقی‌ها و در این میان تازه وارد‌ها بی‌توجه به لزوم اصلاح بازار حتی در سقف‌های تاریخی قیمت سهام، اقدام به خرید کردند. این موضوع نیز مورد تاکید قرار گرفته بود که هر چه شتاب رشد قیمت سهام بیشتر باشد،‌ شدت اصلاح سهام نیز بیشتر خواهد بود. با وجود تاکید موکد به اجتناب معامله‌گران از قرار گرفتن در فضای هیجانی اما معامله‌گران بازار بی‌اعتنا نسبت به این موضوع در سودای کسب سودهای یک شبه بر موج‌های هیجان سوار می‌شدند. در گزارش‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» بارها بر لزوم تحلیل و نگاه بلند‌مدت در خرید سهام و پرهیز از هیجان تاکید شده است. در این میان، برخی از معامله‌گران که تنها بر اساس روند قیمتی اقدام به خرید و فروش می‌کنند، با نخستین سیگنال و بی‌توجه به وضعیت بنیادی شرکت خرید می‌کنند.
در حالی که اگر وضعیت بنیادی شرکت از قیمت سهام حمایت نکند دیر یا زود، سهم به سوی ارزش واقعی خود حرکت خواهد کرد. هیجان معاملات سهام در بورس تهران تنها در مسیر صعودی نبوده و بارها به خصوص در سال‌های اخیر شاهد حاکم بودن این فضا در مسیر نزولی نیز بوده‌ایم. در این شرایط، افت قیمت سهام جذابیت زیادی را برای خریداران ایجاد می‌کند. در نزول هیجانی قیمت سهام، بازیگران بازار بی اعتنا به ارزندگی شرکت فروش سهام را در دستور کار قرار می‌دهند. این در حالی است که پس از کف‌سازی مناسب قیمت‌ها و با نخستین تلنگری به بازار شروع روند صعودی دوباره مورد انتظار است. روند تاریخی بورس تهران کاملا به سیکل به ظاهر بی انتهای جهش‌ها و ریزش‌های پرشتاب سهام اشاره دارد. در میان این سیکل‌ها نیز معاملات خسته‌کننده بوده، موضوعی که خوشبختانه در شرایط کنونی در بازار مشاهده نمی‌شود.
 
تداوم تحلیل‌گریزی در معاملات سهام
با نگاهی اجمالی به تغییرات قیمت سهام در عملکرد تاریخی بورس تهران، نشانه‌های هیجان کاملا مشخص است. از اوایل دهه 80 این رشد‌های پرشتاب و پس از آن نزول شدید شاخص را شاهد بودیم. عمده دلیل این حرکت دسته جمعی مربوط به متغیرهای سیستماتیکی بوده که سیگنال‌هایی را به بازار ارسال کرده است. در چند سال اخیر با توجه به حضور ریسک سیستماتیک تحریم‌های بین‌المللی بر بازار سهام این نوسانات تشدید شد.
شروع رشد شاخص از اواسط سال 91 با رشد 135 درصدی در سال 92 تکمیل شد. این جهش را می‌توان نمونه بارزی از فضای هیجانی سهام در آن دوره دانست. این روند با اصلاح شدید قیمت‌ها آغاز شد و به‌طور متوالی چند سیکل صعود و نزول را پس از آن تجربه کرد. «دنیای اقتصاد» در آغاز روند صعودی شاخص در زمستان 94 کاملا به این سیکل‌های هیجانی اشاره داشت. در این گزارش به لزوم توجه به اصلاح شدید شاخص پس از رشدهای بی محابا تاکید شده بود. پس از حباب سال 92 چند بار دیگر نیز این سیکل را شاهد بودیم. البته شدت و دامنه نوسانات تا حدودی کاهش یافته بود. در بزنگاه‌های مذاکرات هسته‌ای و امیدواری نسبت به حذف تحریم‌های بین‌المللی از اقتصاد کشور، قیمت‌های سهام رشد پرشتابی به‌صورت دسته جمعی در پیش می‌گرفتند.
آبان ماه سال 93 و همچنین فروردین سال 94 از نمونه‌های این گونه رفتارهای هیجانی حاکم بر بازار بود. در این میان، تردیدی در این مورد وجود ندارد که برخی از فعالان بازار سودهای قابل توجهی را در این روند صعودی به دست آورده‌اند. شاید تحلیل‌های این گروه از روند بازار از نظر منطقی و بنیادی درست نباشد، اما این معامله‌گران با توجه به اینکه در این سیکل‌ها در بازار حضور داشته‌اند به نوعی تجربه‌های فراوانی را در این خصوص کسب کرده‌اند. باید به این موضوع توجه شود که ریسکی که این معامله‌گران در پرتفوی خود با آن مواجه هستند، بسیار بیشتر از حد معمول بازار است. علاوه بر این، سودهای کنونی نتیجه زیان‌های بسیاری است که این گروه پیش از این با آن مواجه بوده‌اند. در بازارهای مالی دنیا این معامله‌گران فعالیت دارند و نمی‌توان انتظار حذف معامله‌گران را از بازار داشت چون این نوسان‌گیران جزو ذات بازار هستند. برخی از معامله‌گران بعضا تازه کار به امید کسب سودهای این چنینی در بازار فعالیت دارند، با این حال، همیشه چند پله از خط مقدم بازار عقب هستند. به این ترتیب، این بازیگران در نهایت با ضرر‌های زیادی از بازار سهام زده می‌شوند و سرمایه خود را در این میان از دست می‌دهند.
بر این اساس، باید با ایجاد فضای تحلیلی و همچنین ایجاد ابزار و اصلاح قوانین از مقدار این نوسانات کاست. بهره وری از بورس در اقتصاد به تامین نقدینگی بیشتر و کارآتری نیازمند است. به نظر می‌رسد ابزارهای معاملات آتی در شاخص و قیمت سهام و همچنین حذف قوانین دست و پاگیر در بازار سهام مانند حجم مبنا، دامنه بسیار کم نوسانات قیمتی در کنار تقویت فضای تحلیلی بتواند از شدت این هیجانات کم کند. با حرفه‌ای‌تر شدن فضای معاملات، انتظار می‌رود شدت هیجانات بازار کاسته شود. در این شرایط است که می‌توان انتظار پایان تسلط نوسان‌گیران بر روند بازار را داشت.
 
نشانه‌هایی از هیجان در مسیر نزولی
همان طور که اشاره شد، شاخص کل بورس تهران روز گذشته نیز با کانال شکنی دیگری به سطح 76 هزار و 630 واحد رسید. در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» به شدت اصلاح صنایع مختلف اشاره شده بود. در آن گزارش‌ها لزوم تعدیل قیمت سهام متناسب با جهش‌هایی که پیش از این تجربه کرده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت. برخی از گروه‌ها همچنان نسبت به روند رو به رشد پیشین خود نیازمند اصلاح بیشتر هستند، با این حال، گروه‌هایی نیز وجود دارند که فاصله زیادی با کف‌های بسیار قدرتمند حمایتی خود ندارند. بر این اساس، افت‌های دسته جمعی نمادها تنها نشانه‌ای از هیجان در معاملات سهام است. در حالی که ریسک سیستماتیک به تازگی از بازار سهام برداشته شده است، چنین افت‌هایی تنها بیانگر عادت تاریخی معامله‌گران است که در شرایط کنونی نیز منعکس شده است. با وجود اینکه ارزش معاملات روز گذشته نسبت به میانگین ماه‌های پیش افت بیش از 20 درصدی را تجربه کرده است، اما همچنان مبادلات در سطوح بسیار بالاتری از دوران رکودی قرار دارد.
در اواخر آذر سال گذشته به زحمت ارزش معاملات به 100میلیارد تومان می‌رسید. بر این اساس، فضای خوشبینی با وجود همه مشکلات کنونی می‌تواند بالاخره در شرایط بنیادی بازار سهام تغییر ایجاد کند. پیش از شروع رشد پرشتاب سهام، کارشناسان به سطوح بسیار جذاب قیمت سهام در اوایل دی اشاره کرده بودند. باید به این موضوع توجه داشت که جذابیت آن موقع قیمت سهام به گونه‌ای در نامناسب‌ترین وضعیت متغیرهای بنیادی بود. در این خصوص رکود شدید بازارهای جهانی (نزول قیمت هر بشکه نفت به کانال 20 دلاری، کمترین مقدار در 13 سال گذشته و همچنین افت قیمت مس به 4300 دلار به ازای هر تن، کمترین مقدار از دوران بحران جهانی اوایل 2009 میلادی)، رکود بیش از 2 ساله بازار مسکن، رکود تقاضای اقتصاد کشور و در صنایع مختلف مانند خودرو، وضعیت نامناسب بانک‌ها و در آخر تحریم‌های بین‌المللی که تهدید بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شد، همه از نشانه‌های ضعف عوامل بنیادی در صنایع مختلف بودند. گرچه همچنان تغییر مهمی در این متغیرها مشاهده نمی‌شود اما در هر یک از این بخش‌های مورد اشاره، ما شاهد روند رو به بهبود در متغیرها هستیم. سرعت گرفتن بهبود شرایط بنیادی می‌تواند قیمت سهام را با رشد مواجه کند.
function SetImageUrl(imageURL) { $('#imgNewsModal').attr("src", imageURL); }

روند قیمتی سبد معیشتی خانوار بررسی شد جاماندگی 6 ساله مسکن از تورم

گروه بازار پول: آمارهای بانک مرکزی براساس سال پایه 1390 نشان می‌دهد طی 6 سال اخیر تورم مسکن، تنها 83 درصد رشد کرده است، حال آنکه طی این مدت تورم برخی گروه‌ها مانند «کفش و پوشاک» و «بهداشت و درمان» حدود 200 درصد بوده و سطح قیمت‌های این گروه‌ها سه برابر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی این سال‌ها رشد شاخص کل تورم معادل 136درصد بوده و نسبت به تورم گروه مسکن بیشتر رشد کرده است.

بانک مرکزی نخستین گزارش تفصیلی شاخص بهای مصرف‌کننده را منتشر کرد. این شاخص علاوه‌بر رقم شاخص در گروه‌ها، شاخص در زیرگروه‌ها، تغییرات شاخص به تفکیک استان‌ها و نوسان‌های فصلی را نیز منعکس می‌کند. قبل از این بانک مرکزی خلاصه‌ای از تغییرات گروه‌ها را منتشر کرده بود. رقم شاخص بهای مصرف‌کننده نشان می‌دهد میزان تورم ماهانه فروردین به 5/ 0درصد رسیده که این رقم برای اسفندماه 7/ 0 درصد بوده است. علاوه‌بر این، تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین ماه در سال جاری به 4/ 7 درصد رسیده که این رقم در اسفند ماه 94 معادل 3/ 8 درصد بوده است. دیگر آمار بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد در 12 ماه منتهی به فروردین 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش تورم معادل 2/ 11 درصد بوده است، حال آنکه این رقم برای اسفند سال قبل 9/ 11درصد ثبت شد.
این گزارش در قسمت گروه‌ها از 12 بخش تشکیل شده است. هر یک از گروه‌ها با توجه به اهمیت خود دارای یک وزن در شاخص کل هستند که جمع این گروه‌ها وزن شاخص کل معادل 100واحد را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین گروه‌هایی که در این گزارش برای خانوارها دارای اهمیت قابل توجهی است «مسکن و سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «بهداشت و درمان» و «پوشاک و کفش» است.
 
رشد 3 برابری هزینه‌های بهداشت
بررسی‌ها نشان می‌دهد در میان این گروه‌ها از سال 1390 که شاخص کل معادل 100 در نظر گرفته می‌شود، بیشترین افزایش در 6 سال گذشته در هزینه‌های بهداشت و درمان خانوارها بوده است. براساس این گزارش، هزینه‌های بهداشت و درمان در این مدت 3 برابر شده و حدود 200 درصد رشد کرده است. در حالی که در سال‌های 90 و 91 تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در سطح زیر 20درصد قرار داشت، در سه سال متوالی (92 تا 94) تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه روی عدد 33 درصد توقف کرده بود. در نتیجه طی این سال‌ها یکی از گروه‌های پرتورم شاخص بهای مصرف‌کننده بهداشت و درمان بوده است. هزینه‌های بهداشت و درمان، طی 6 سال گذشته رشد بالایی داشته، اما گزارش بانک مرکزی در جداول خود جزئیاتی از زیرگروه‌ها در این بخش منتشر نمی‌کند. در فروردین سال 95 تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه کاهش یافت و به سطح 1/ 17 درصد رسیده است. هر چند این مقدار نیز به اندازه 10 واحد درصد از تورم نقطه‌به‌نقطه کل بیشتر است.
 
رشد کم دامنه گروه مسکن
در حالی که در بین این چهار گروه طی 6 سال اخیر بیشترین افزایش قیمت مربوط به گروه بهداشت بوده، اما کمترین میزان رشد نیز مربوط به گروه مسکن بوده است. این شاخص که براساس اجاره‌بهای مسکن غیر‌شخصی، ارزش اجاری مسکن شخصی و آب و برق و سایر سوخت‌ها محاسبه می‌شود در فروردین سال 95 به 6/ 186واحد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد تورم بخش مسکن طی 6 سال گذشته تنها 2/ 86 درصد بوده است. بیشترین تورم مسکن در 6سال گذشته ابتدای سال 93 معادل 1/ 21 درصد گزارش شده است. اما تورم این بخش نسبت به سایر گروه‌ها نوسان کمتری داشته و دامنه نوسان از 10 درصد تجاوز نکرده است. مطابق آخرین آمارها تورم بخش مسکن در فروردین سال 95، نیز در آستانه تک رقمی شدن قرار دارد و به 7/ 10درصد رسیده است. به‌نظر می‌رسد با توجه به مازاد عرضه در بخش مسکن و نبود تقاضای قابل توجه، تورم این بخش در ماه‌های آتی نیز به روند کاهشی خود ادامه دهد و به زیر 10 درصد نزول کند. آخرین آمارها نیز در بخش مجوزهای ساخت، نشان می‌دهد این روند نسبت به سال‌های قبل در حال کاهش بوده، هرچند مسوولان اقتصادی سعی دارند با ایجاد صندوق‌های ویژه و وام‌های بلندمدت، تحریک تقاضا در این بخش را در دستورکار قرار دهند.
 
رکورد کاهشی تورم خوراکی‌ها
در حالی که در فروردین سال 92 تورم نقطه‌به‌نقطه بخش خوراکی‌ها معادل 9/ 57 درصد گزارش شده بود، شاید کمتر کارشناسی پیش‌بینی می‌کرد که این نرخ تورم سه سال بعد به سطح 2 درصد برسد. بنابراین در بین گروه‌های مورد بررسی، این گروه دارای نوسان قابل توجهی بوده و سطح تورم به شکل ویژه‌ای کنترل شده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد این تورم نقطه‌به‌نقطه که در فروردین سال 95 رقم خورده طی یک دهه گذشته کمترین مقدار بوده است. این در حالی است که دو یا سه سال قبل، اکثر مصرف کنندگان مواد خوراکی از تغییرات روزانه قیمت این بخش، متعجب می‌شدند. برخی کارشناسان معتقدند اگر سیاست‌های پولی و ارزی، نامناسب سال گذشته تداوم داشت، شاید این روند تورمی در مواد خوراکی به رقم‌های بالای 100 درصد هم می‌رسید، روندی که در حال حاضر در برخی از کشورها مانند ونزوئلا نیز تداوم دارد. یکی از مهم‌ترین اثرات کنترل تورم بخش خوراکی را می‌توان در تغییرات جهت انتظارات مشاهده کرد، زیرا تغییر قیمتی این بخش به صورت روزانه، توسط مردم رصد می‌شود و نسبت به سایر بخش‌ها اثرگذاری بیشتری دارد. باید توجه کرد که در سال‌های اخیر، کاهش قیمت جهانی مواد غذایی نیز در افت تورم داخل بی‌تاثیر نبوده است، روندی که در کنار کنترل نوسانات نرخ ارز، دو عامل مهم در نزول تورم خوراکی‌ها بوده است. طی 6 سال گذشته نیز تورم بخش خوراکی معادل 152 درصد رشد کرده است.
 
حرکت تورم پوشاک با ارز
یکی دیگر از گروه‌هایی که تغییر قیمتی آن برای خانوارها از اهمیتی زیادی برخوردار است، بخش پوشاک و کفش است، هر چند سهم وزنی آن در شاخص کل تنها 5 درصد است. مانند هزینه‌های بهداشت و درمان سطح قیمت‌های پوشاک نیز طی 6 سال گذشته سه برابر شده است. در این سال‌ها تورم بخش پوشاک نیز نوسانات زیادی را تجربه کرده است. براساس آمارها تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در فروردین سال 92 به سطح 4/ 62درصد رسیده و یکی از گروه‌های پرتورم در این سال بوده است. به‌نظر می‌رسد این افزایش قیمت بیشتر تحت‌تاثیر افزایش قیمت ارز در این سال‌ها بوده است. پس از آن روند تورم در این بخش کاهشی بوده (با توجه به کاهش نوسان نرخ ارز) و در فروردین سال 95 تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه 2/ 7 درصد رسیده است. رقمی که تقریبا به اندازه تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص کل در نخستین ماه سال جاری است.
function SetImageUrl(imageURL) { $('#imgNewsModal').attr("src", imageURL); }

جنب پل حافظ بازگشت بازار به مدار منفی

گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته دوباره مسیر افت خود را در پیش گرفت و 62/ 0 درصد دیگر عقب‌نشینی کرد. در بازار دیروز معامله‌گران که روز دوشنبه پس از هشت روز کاری افت شاهد رشد محدود شاخص بودند بار دیگر افت شاخص را تجربه کردند.

دیروز شاخص به دنبال تشکیل صف‌های فروش در نمادهای خودرویی و دیگر نمادهای بازار با کاهش شدید 476واحدی مواجه شد تا در پایان معاملات ضمن رها کردن کانال 77هزار واحدی به رقم 76هزار و 630واحد بسنده کند. در بازار دیروز در گروه خودرویی معامله‌گران با صف‌ فروش سنگین زامیاد مواجه بودند که این صف با خرید 250میلیون سهم جمع‌آوری شد. اما ایران‌خودرو که این روزها با تایید و تکذیب مداوم شایعه افزایش سرمایه مواجه است به‌رغم معامله 47میلیون سهمی درگیر صف فروش باقی ماند.در گروه خودرویی دیروز معاون وزیر صنعت از امضای دومین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی صنعت خودروی ایران خبر داد و گفت: سیتروئن فرانسه، قرارداد همکاری خود با سایپا را در روزهای اخیر امضا کرده است.
منصور معظمی به خبرگزاری مهر گفت: دومین قرارداد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودروی ایران در روزهای گذشته میان شرکت سایپا و سیتروئن فرانسه به امضا رسیده که این قرارداد به‌صورت جوینت‌ونچر و با سرمایه‌گذاری این شرکت در سایت سایپای کاشان عملیاتی خواهد شد.در گروه پتروشیمی نیز دیروز پتروشیمی مارون افزایش سرمایه 100درصدی خود را از محل سود انباشته اعلام کرد و با رشد قیمت مواجه شد. هیات‌مدیره «مارون» طبق مصوبه 12 اردیبهشت تصمیم دارد در صورت تایید حسابرس و مجوز سازمان بورس، از محل سود انباشته سرمایه اسمی 400 میلیارد تومانی را در دو مرحله به 800 میلیارد تومان برساند تا قادر به اصلاح ساختار مالی و کاهش هزینه‌های تامین مالی باشد.دیروز همچنین مجمع سالانه و فوق‌العاده ۲ شرکت بورسی و فرابورسی لغو و به زمان دیگری موکول شد. شرکت شیشه و گاز که قرار بود سه‌شنبه آینده 28 اردیبهشت مجمع فوق‌العاده‌ای را برای فروش دارایی نامنقول برگزار کند اقدام به لغو این مجمع کرد.
همچنین دو مجمع سالانه و فوق‌العاده شرکت ایران ترانسفو ری که پیش از این سه شنبه 28 اردیبهشت اعلام شده بود لغو و به زمان دیگری موکول شد. در گروه معدنی –فلزی دیروز کاهش شدید قیمت‌های جهانی موجب کاهش قیمت سهام شرکت‌های وابسته شد. دیروز بهای نفت برنت به حدود 44 دلار بالغ شد بهای سنگ‌آهن و فلزات نیز کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافت. روز گذشته همچنین، بهای مس به هر تن 4هزار و 739دلار بالغ شد و روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و 860دلار و یک هزار و 737دلار معامله شدند، بهای سنگ آهن نیز کاهش شدیدی را تجربه کرد.
function SetImageUrl(imageURL) { $('#imgNewsModal').attr("src", imageURL); }

«دنیای اقتصاد» روند تغییر قیمت فلزات را در 5 روز کاری گذشته بررسی کرد میل کاهشی فلزات در بازارهای جهانی

منیـره نظامیوند چگینی: بهای فلزات پایه طی روزهای پایانی هفته گذشته با روند نسبی ثبات با میل به روندی کاهشی همراه بود. بازار فلزات پایه در روز جمعه پس از اصلاحات انجام شده در روز پنج‌شنبه به تثبیت رسید و قیمت‌ها تقریبا با رشدی نزدیک به میزان متوسط 6/ 0 درصد هفته را به پایان بردند که در این میان، سرب و نیکل با ثبت 2/ 1 درصد رشد همراه شدند، همچنین مس 4/ 0 درصد رشد کرده و به 4 هزار و 788 دلار بر هر تن رسید؛ در حالی‌که آلومینیوم با کاهشی معادل 5/ 0 درصد تا سطح یک هزار و 598 دلار پایین آمد. همچنین در بازار فلزات گرانبها نیز هفته گذشته بازارها به‌طور متوسط با رشدی معادل یک درصد بسته شدند. این رشد اندک در پی انتشار گزارش ناامیدکننده درخصوص وضعیت اشتغال آمریکا قیمت طلا را افزایش داد. رفتارهای متفاوت فلزات پایه در بازارهای جهانی که طی هفته گذشته شاهد آن بوده‌ایم، در هفته جاری نیز استمرار داشته است.

 
روند 5 روزه تغییرات جهانی فلزات
بازارهای کالایی آسیا از آغاز هفته جاری تا‌کنون در مسیر نزولی قرار دارند. این افت همه‌گیر اکثر بازارها از ارز تا بازار سهام را نیز در بر گرفته است. داده‌های رسمی به وضوح نشان می‌دهد شرایط بازار کار آمریکا و همچنین نوسانات وضعیت اقتصادی و تجاری چین تا چه اندازه تاثیرگذار بوده و می‌تواند زمینه‌ساز جلب یا سلب اعتماد سرمایه‌گذاران از اتحادیه اروپا تا آمریکا و آسیا شود.
به عقیده تحلیلگران، بهای فلزات پایه در بازارهای جهانی در زمینه اصلاح روندهای کنونی خود چندان قوی عمل نمی‌کند، چرا‌که سطوح حمایتی در حال شکست است و پیشنهادهای منتج به سود و نیز برخی موقعیت‌های جدید فروش کوتاه‌مدت شده است. اصلاحات شدید انجام گرفته در بازارهای سنگ‌آهن و فولاد، همراه با داده‌های ضعیف تجاری چین، به احتمال زیاد به ریزش‌های هرچه بیشتر در بازارها حداقل در بازه کوتاه‌مدت خواهد انجامید.
انتظار می‌رود در روزهای پیش رو با وجود باقی ماندن اثرات انتشار آمارهای چین و نیز جو منفی حاکم که ناشی از اصلاح رو به پایین بسیاری از فلزات در بازارهای جهانی است، شاهد استمرار روند نزولی بازارهای کالایی باشیم. بدیهی است مادامی که سناریوی وضعیت نامساعد اقتصاد چین در حال اجرا و تکرار باشد، نمی‌توان به‌طور قطع به اصلاح قوی بازارها به ویژه بازارهای کالایی به سمت بالا امید چندانی داشت.
به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از فست مارکتز (FastMarkets)؛ طی هفته جاری مجددا بهای فلزات پایه در بازارهای جهانی، در پی انتشار آمارهای نه چندان مطلوب و ضعیف اقتصادی درخصوص وضعیت تجاری چین با کاهش همراه شده است. در این میان، بهای فلزات پایه به‌طور متوسط 2/ 1 درصد افت داشته که در این میان افت 2/ 2 درصدی نیکل و سقوط قیمت آن به سطح 8 هزار و 830 دلار پرچمدار ریزش‌ها بوده است. همچنین مس نیز با 1/ 1 درصد کاهش تا مرز 4 هزار و 734 دلار بر هر تن افت داشته است. بازارها در جدیدترین گزارش منتشر شده درخصوص داده‌های تجاری چین، با ارقامی روبه‌رو‌ بوده‌اند که ناامیدکننده بوده و از جذابیت بازارها بیش از پیش کاسته است.
براساس این گزارش؛‌ حجم مبادلات اما در بازار فلزات پایه لندن کماکان با میزان متوسط 13 هزار و 402 قرارداد در سطح قابل قبولی قرار دارد که در این میان به‌طور ویژه حجم معاملات مس و نیکل، به ترتیب 6 هزار و 173 قرارداد و 2 هزار و 818 قرارداد بوده است.همچنین در بازار فلزات گرانبها نیز شاهد تثبیت روند نزولی به‌طور متوسط در سطح افت 4/ 0 درصدی بودیم که در این میان، قیمت‌های طلا، نقره و پلاتین، هر یک با افت 3/ 0 درصدی همراه شده‌اند، در حالی که پالادیوم کاهشی به بزرگی 9/ 0 درصد را تجربه کرده است.
در بورس شانگهای، بهای فلزات پایه به‌طور متوسط 5/ 1 درصد کاهش داشته که در این بازارها، نیکل با ثبت افت 5/ 2 درصدی در صدر قرار دارد. همچنین آلومینیوم حدود 2/ 2 درصد کاهش داشته و مس نیز با ریزش 4/ 1 درصدی تا سطح 36 هزار و 50 دلار پایین آمده است.
طبق این گزارش؛ بهای مس در بازار نقدی چانگ ژیانگ، با افتی به اندازه 5/ 0 درصد همراه شده و تا مرزی بین 36 هزار و 170 یوآن و 36 هزار و 370 یوآن در نوسان بوده است که این رخداد با بک واردیشنی معادل 50 دلار در هر تن صورت گرفته است. حالت بک واردیشن (Backwardation) وضعیتی است که در آن قیمت‌های آتی کمتر از قیمت‌ها در بازار نقدی است.
به گزارش فست مارکتز، در بین سایر بازیگران بازار معادن و فلزات در چین، قیمت سنگ آهن به شدت در حال تصحیح روند پیشین خود است، بهای این محصول با افت‌های پی‌در‌پی به سطح 50 دلار بر هر تن نزدیک شده است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تمام بالا رفتن‌های بهای سنگ آهن به دلیل رشد حبابی و کاذب بوده است، حال که این حباب از بین رفته شاهد ریزش شدید بهای سنگ آهن هستیم. البته روند نزولی کنونی نیز شدید است که امری بدیهی است؛ هر زمانی که قیمت‌ها به‌دلیل حباب و به گونه‌ای سرسام‌آور رشد داشته باشد پس از ترکیدن حباب باید منتظر افتی با شیب تند بود.
همچنین بهای میلگرد فولادی نیز با افتی بیش از 6 درصد به کار خود ادامه داده است. در این میان اندکی عجیب به نظر می‌رسد که نیکل که اصولا یکی از بهترین عملکردها را در بین فلزات پایه دارد، با افت خود منجر به کاهش هرچه بیشتر در شاخص بهای فلزات پایه شده است. این در حالی است که قیمت طلا و نقره نیز به‌عنوان گرانبهاترین فلزات با کاهش درخور توجهی همراه بوده‌اند.
function SetImageUrl(imageURL) { $('#imgNewsModal').attr("src", imageURL); }

نبض بازار سهام

function SetImageUrl(imageURL) { $('#imgNewsModal').attr("src", imageURL); }

نگاهی به تجربیات پیشین، راهگشای مدیریت بازار خواهد بود بهبود بازار پلیمرها؛ شاید وقتی دیگر

محمدحسین بابالو: معاملات پلیمرها در روزهای اخیر در بورس کالا و بازار آزاد شرایط آرام و با ثباتی را ایجاد کرده هرچند برای گروه‌های مختلف کالایی وضعیت مشابهی را حاکم نساخته است. خودنمایی مکانیزم بازار در روند عمومی معاملات و تقابل عرضه و تقاضا همچنین انتظار برای اعلام قیمت‌های پایه جدید در کنار نوسان حجم تولید در صنایع پایین دستی مواردی بود که جهت‌گیری این بازار را به سمت تعادلی شکننده ترسیم کرد. به نظر می‌رسد‌ هم‌اکنون بسیاری از فعالان بازار نسبت به دورنمای مبهم قیمت‌ها موضعی انفعالی یا احتیاطی اتخاذ کرده‌اند که این وضعیت در کاهش حجم معاملات بورس کالا خودنمایی می‌کند. به نظر می‌رسد این روند کلی تا اعلام قیمت‌های پایه جدید در هفته آینده ادامه خواهد یافت.

 
معاملات بورس کالا
معاملات روز گذشته پلیمرها در بورس کالای ایران شرایط نسبتا آرامی را تجربه کرد، هرچند بخش بزرگی از عرضه‌ها به مچینگ وارد شد. با توجه به محدودشدن سقف خرید ماهانه برای برخی گریدها در ماه‌های اخیر، بخشی از تقاضای واسطه‌گری و حتی سفته‌بازی در این بازار محدود شده یعنی عقب‌نشینی آرام تقاضا برای گروه‌های کالایی همچون پلی‌پروپیلن‌های نساجی یا PVC گرید S65 منطقی به نظر می‌رسد، هرچند در مچینگ اوضاع می‌تواند تغییر کند. از سوی دیگر با توجه به انتظار بازار برای اعلام قیمت‌های پایه جدید در هفته آینده در کنار ثبات نسبی قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی جذابیت خرید تا حدودی کاهش پیدا کرده بود. این موارد در کنار عرضه نسبتا بالای بسیاری از گریدهای پلیمری فضای خوبی را برای خرید فراهم آورده ولی حداقل در داخل تالار و در وقت معین برای معاملات شاهد جذابیت معاملاتی چندانی نبودیم، هرچند بسیاری از کالاها با رقابت مبادله شدند. ضعف نقدینگی در بازار، کاهش نسبی قیمت‌ها در روزهای اخیر در کنار ترس از افت بیشتر نرخ‌های پایه یا قیمت‌های بازار آزاد، ثبات نسبی قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی در کنار افزایش مجدد قیمت جهانی نفت خام، بی‌تحرکی قیمت دلار در بازار داخلی، کم‌رونق بودن تولید در صنایع پایین‌دستی و وجود عرضه در بازار داخلی با قیمت‌هایی قابل رقابت با بورس کالا مواردی بود که چهره غالب مبادلات در بورس کالا را تحت‌الشعاع قرار داد.
درخصوص ضعف حجم مبادلات باید به تعداد کالاهایی اشاره کرد که با رقابت داد و ستد شده و همچنین رشد قیمت‌های جذابی را تجربه کردند. این ویژگی مهم در نگاه اول از ضعف عرضه‌ها حکایت داشته یعنی برای بسیاری از کالاهای جذاب، عرضه‌ها هرچند به‌صورت سلف جوابگوی تقاضای خریداران نبوده است. در نگاه دوم و با توجه به حجم معامله پلیمرها برای گریدهای مختلف، باید عرضه روزهای اخیر را به دو گروه مختلف یعنی انواع جذاب یا انواعی با جذابیت کمتر تقسیم کرد که می‌تواند یک دوگانگی خاص را در بازار پدید آورد. این وضعیت دوگانه که سال گذشته نیز بارها در بازار تجربه شده است با برخی واقعیت‌های فنی همگام خواهد بود که می‌تواند تمامی بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد، یعنی یا از جذابیت گروه اول کاسته یا التهابی جدید را به بازار تزریق کند ولی این بار ممکن است ثبات را برای کل بازار به ارمغان آورد.
هرچند ضعف معاملات در بورس کالا را نمی‌توان رخداد مطلوبی ارزیابی کرد ولی باید به این نکته نیز اشاره کرد که وضعیت کلی بورس و بازار در کنار وفور نسبی عرضه‌ها وضعیتی را فراهم آورده است که فضا را برای بازارسازی برخی فعالان کوچک و بزرگ محدود ساخته؛ یعنی می‌توان به خودنمایی مکانیزم واقعی بازار و تقابل عرضه و تقاضای واقعی امیدوار بود. البته این ادعا را باید برای کل بازار قلمداد کرد نه برخی گریدهای جذاب ولی برای همان بخش از کالاها که با رقابت مورد معامله قرار گرفتند، حجم تقاضا به نسبت ماه‌های قبل کمتر بوده که در کنار بازگشت سقف خرید ماهانه از کاهش پتانسیل برخی بازارسازی‌ها خبر می‌دهد.
در نهایت باید به این نکته نیز اشاره کرد که حجم معامله روز گذشته پلیمرها در بورس کالا به نسبت هفته پیش از آن از کاهشی نزدیک به 20 درصد حکایت داشته که وضعیت جذابی به شمار نمی‌آید؛ هرچند که در هفته پیش رو و پس از اعلام قیمت‌های پایه جدید و روشن شدن واقعیت‌های بیشتری از بازار، می‌توان به افزایش مجدد حجم معاملات امیدوار بود. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که ثبات نسبی قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی این ذهنیت را پدید آورده است که باز هم قیمت‌های پایه به‌صورت نسبتا با ثبات اعلام خواهد شد؛ یعنی خرید از بورس به منظور واسطه‌گری سودآوری چندانی نداشته و حتی در وضعیت فعلی و ترس از کاهش بیشتر قیمت‌ها، می‌تواند خطرناک نیز جلوه کند.
 
خودنمایی مکانیزم بازار
در بازار داخلی محصولات پتروشیمی شاهد خودنمایی مکانیزم بازار یعنی تقابل عرضه و تقاضا هستیم؛ یعنی تقابل عرضه و تقاضا در نهایت به تعیین قیمت‌ها منجر می‌شود. تغییر در حجم معاملات برخی گروه‌های پلیمری، نوسان حجم تقاضا در کنار وضعیت نامتوازن تولید در صنایع پایین‌دستی و همچنین نزدیکی به زمان اوج تقاضای فصلی برخی کالاها مواردی بود که بر تقابل عرضه و تقاضا تاثیر گذارده و در نهایت جهت‌گیری کلی قیمت‌ها را تعیین کرد.
از سوی دیگر همچون گذشته برخی از فعالان بازار میل به نگهداری محموله‌های خود به امید افزایش قیمت‌ها نداشته و حتی تصمیم داشته و دارند تا کالاهای خود را به فروش رسانده و اجناس جدیدی را جایگزین کنند. این نکته نشان می‌دهد که بخشی از فعالان ذهنیت کاهشی داشته و البته با عرضه محصولات خود به افت قیمت‌ها دامن می‌زنند. این در حالی است که قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی در روزهای اخیر تغییر چندانی نداشته هرچند که نوسان قیمت نفت را شاهد هستیم.
نکته دیگر آنکه آن دسته از محصولاتی که در هفته گذشته از بورس کالا خریداری شد، هم‌اکنون به بازار داخلی وارد شده و غالب توانمندی خود برای تاثیرگذاری بر نوسان قیمت‌ها را از دست داده‌اند. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که این حجم از کالاها با قیمت‌های تمام شده پایین‌تری به بازار عرضه می‌شود، بنابراین افت قیمت برخی گریدهای خاص در روزهای گذشته را می‌توان تاثیر گرفته از این عرضه‌های جدید دانست.
در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به فوران خوش‌بینی‌ها در هفته‌های گذشته و همچنین افزایش حجم معامله برخی گریدها در کنار حفظ موجودی انبار برای برخی گریدهای جذاب و پرمخاطب، شاهد آن بودیم که موجودی انبارها برای برخی کالاهای خاص همچون گریدهای سبک پلی‌اتیلنی یا انواع مشابه، در مسیر رشد گام برداشته است. همین ویژگی در روزهای اخیر باعث شد تا حجم عرضه‌ها در برابر تقاضا رشد کرده که تاکنون به کاهش نسبی قیمت‌ها منجر شده است.
 
رفت و برگشت ابلاغیه‌ها، یکی پس از دیگری
در هفته‌های اخیر شاهد اعلام دستورات و اعلامیه‌های بسیاری از سوی بدنه اجرایی بورس کالای ایران هستیم که هر یک به خودی خود شرایط جدیدی را برای عده‌ای از فعالان بازار ایجاد می‌کند. در نگاه اول این اقدام را می‌توان گامی در جهت تنظیم بازار به شمار آورد، ولی واقعیت آن است که این قبیل دستورالعمل‌ها برای اصلاح دستورالعمل‌های پیشین ابلاغ می‌شود یعنی در هر فاصله زمانی وضعیتی جدید برای برخی از گریدها و مخاطبان آنها ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر تمامی این ابلاغیه‌های جدید به منظور تنظیم بازار اعلام شده یعنی گریدهای جذاب را هدف قرار داده است که باز هم به برخی نارضایتی‌ها منجر شده زیرا عده‌ای از فعالان بازار مخصوصا تولیدکنندگان (و حتی واسطه‌ها) برای این عرضه‌ها خود را آماده کرده‌اند.
در هر حال باید گفت که آماده‌سازی اوضاع برای حمایت از تولید و تولیدکننده واقعی امر مطلوبی بوده و حتی می‌تواند مقدس هم باشد و البته تلاش بدنه تصمیم‌سازی در بورس کالا نیز به همین امر اختصاص دارد. در هر حال باید گفت که بازار محصولات پتروشیمی بازاری فصلی به شمار آمده که خریداران فصلی خود را نیز داراست.
 
 
به‌عنوان مثال افزایش تقاضا برای مواد اولیه ظروف یکبار مصرف در اعیاد شعبانیه، محرم و رمضان (همچون پلی‌استایرن‌ها یا پلی‌پروپیلن‌های نساجی)، افزایش جذابیت مواد اولیه بسته بندی نوشیدنی‌های سرد و خنک (پلی‌اتیلن‌های ترفتالات بطری، پلی‌اتیلن‌های سبک فیلم و دی اتیل هگزانول که از آن در تولید PET بطری استفاده می‌شود) یا رشد تقاضا برای مواد اولیه تولید لوله‌های انتقال آب در ابتدای روزهای گرم سال یا ابتدای پاییز و انتهای زمستان (EX3، CRP100 یا سایر گریدهای مشابه) همچنین بالابودن تقاضا برای اغلب انواع PVC یا پلی‌پروپیلن‌های نساجی مطالبی است که اکثر فعالان بازار از آن مطلع هستند، بنابراین بهتر بود در همان ابلاغ دستورالعمل‌های اولیه در سال قبل به این ویژگی‌ها توجه شود. در روزهای اخیر اعمال مجدد سقف خرید بهین‌یابی ماهانه تمامی گریدهای پلی‌پروپیلن‌های نساجی، دی اتیل هگزانول، منومر وینیل استات و PVC گرید S65 ابلاغ شده است.
 
نیاز به تحقیقات بازار
مطالب فوق نشان می‌دهد که بررسی‌های بازار و حتی تحقیقات میدانی به یک نیاز تبدیل شده که نتایج حاصل از آن در کنار لزوم به روز رسانی آنها می‌تواند از یکسو به حمایت از بازار داخلی منجر شده و از سوی دیگر ریسک تصمیم‌گیری‌ها را کاهش دهد. هم‌اکنون بخش‌های مختلف در بازارهای مالی همچون کارگزاری‌ها، موسسات تحقیقاتی و همچنین برخی رسانه‌ها، گزارش‌های تحلیلی و آماری مختلفی را ارائه می‌کنند اما کافی نیست، زیرا هنوز به‌صورت منسجم و مدون، خروجی‌های مشخصی را به همراه نداشته است. هم‌اکنون این نیاز به گونه‌ای جدید خودنمایی می‌کند، زیرا حیطه تاثیرگذاری بورس کالای ایران بر ساز و کارهای بازار داخلی کشور، هر روز گسترده تر از روز قبل خودنمایی می‌کند.
این در حالی است که با توجه به پراکندگی سبد خرید خانوار و نیاز برخی موسسات و شرکت‌ها به گروه گسترده‌ای از کالاها، محصولات عرضه شده می‌تواند تاثیرات بسیاری داشته باشد. به‌عنوان مثال شاید در نگاه اول اهمیت یک گرید خاص مثلا پلی‌پروپیلن‌های شیمیایی،پلی‌اتیلن‌های سبک فیلم، پلی‌استایرن‌ها یا حتی پلی‌اتیلن‌های سبک خطی چندان هم مهم به شمار نیاید ولی تاثیرگذاری آن بحث دیگری است مثلا بسته بندی مواد غذایی یا مایعات سرد و شیرین در تعیین قیمت تمام شده برخی اقلام خوراکی غیرقابل اغماض است. این موارد در نهایت می‌تواند به تغییر نرخ تورم تولیدکننده و سپس تورم مصرف‌کننده بینجامد و تمام جامعه را تحت‌الشعاع قرار دهد. در پایان و به‌عنوان یک سیگنال برای بررسی‌های پایه‌ای این موضوع می‌توان از حجم تولید و التهاب بازار و همچنین نوسان حجم تقاضا در سال 94 به‌عنوان یک سال پایه یاد کرد، زیرا در این سال حجم معاملات مثلا در بازار محصولات پتروشیمی در کمترین حد خود بوده و خودنمایی فعالان بازار و حجم تقاضا بر پایه واقعیت‌های تولید شکل گرفته بود. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که حجم تولید در صنایع تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز کاهش داشته یعنی کف حجم معاملات بر پایه تقاضای مؤثر و نه تقاضای واسطه گری و سفته‌بازی شکل گرفته بود، بنابراین شاید بتوان زمان پایه بررسی‌ها و برآوردها را بر رخدادها و آمار سال 94 ترسیم و محاسبه کرد.
 
function SetImageUrl(imageURL) { $('#imgNewsModal').attr("src", imageURL); }

تغییرات شاخص کل فرابورس

function SetImageUrl(imageURL) { $('#imgNewsModal').attr("src", imageURL); }

طلا به میانه کانال 1200 دلار نزدیک شد سقوط ارزی اونس فلز زرد

گروه بازار پول:‌ دلار بار دیگر به بزرگ‌ترین دردسر افزایشی‌های بازار طلا تبدیل شده است. پول ایالات‌متحده که از نیمه هفته گذشته رو به رشد بوده، اونس را به میانه کانال 1200 دلار نزدیک کرده است. اونس طلا هفته گذشته اوج 15 ماهه 1306 دلاری را نیز تجربه کرد اما روز دوشنبه با 25 دلار سقوط نسبت به قیمت نهایی روز جمعه به بهای 1263 دلار رسید. روز سه‌شنبه نیز با قیمت 1265 دلار آغاز شد تا ناتوانی عامل افت بازارهای سهام در بالا بردن ارزش طلا، ادامه کارشکنی دلار علیه فلز زرد را برجسته‌تر کند. بازارهای جهانی طلا تا ساعت 7 عصر سه‌شنبه به وقت تهران قیمت 1258 دلار را تجربه کردند، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی دومین روز کاری از دومین هفته ماه مه رقم خورده باشد.

 
سقوط دوشنبه
بخشی از افت قابل‌توجه بهای اونس طلا در اولین روز هفته ناشی از سودگیری معامله‌گران بود اما رشد شاخص دلار به‌شدت روند را تحت‌تاثیر قرار داد. روز دوشنبه بازار سهام چین در واکنش به داده‌های بد روز یکشنبه از دومین اقتصاد بزرگ جهان سقوط را تجربه کردند اما تقریبا در تمام دیگر بورس‌ها افزایش ریسک‌پذیری و رشد شاخص‌ها مشهود بود. همزمان، بهای نفت خام با وجود رشد ابتدای روز، با افت مواجه شد. دوشنبه صبح اخبار مربوط به آتش‌سوزی کانادا و برکناری وزیر نفت عربستان، بازار را تحت‌تاثیر قرار داد، اما بعد معامله‌گران دوباره بر مازاد عرضه تمرکز کردند. بعید است تولیدکنندگان نفت به‌زودی بر سر حفظ سطوح فعلی تولید موافقت کنند. اعضای اوپک اوائل ماه ژوئن برای بحث در این مورد نشستی را برگزار خواهند کرد.
علاوه بر دلار، دیگر عاملی که دوشنبه بر طلا فشار وارد کرد، انتشار داده‌های بد از اقتصاد چین بود. صادرات چین در آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8/ 1 درصد و میزان واردات این کشور 9/ 10 درصد کاهش پیدا کرد. میزان صادرات چین از ابتدای امسال تاکنون 7/ 7 درصد کاهش داشته است. افت تجارت چین نشانه ضعف تقاضای داخلی و جهانی با وجود اقدامات محرک اقتصادی پکن است. از آنجا که چین بزرگ‌ترین واردکننده طلا است، این داده فلز زرد را تحت‌فشار قرار داد.
 
قدرت نمایی دلار
دلار روز سه‌شنبه نیز (دست کم تا زمان تنظیم این گزارش) به طلا اجازه رشد نداد. صبح سه‌شنبه بازارهای سهام آسیا به کف 2 ماهه رفتند، اما جریان سرمایه خاصی به سوی بازار فلزهای گرانبها حرکت نکرد. بازارهای سهام آسیا در معاملات روز سه‌شنبه تحت‌تاثیر تضعیف قیمت‌های نفت با نوسان روبه‌رو شدند، اما بورس ژاپن پس از وعده دولت این کشور برای مداخله در بازار ارز، به میزان چشمگیری صعود کرد. به گزارش «ایسنا» تارو آسو، وزیر دارایی ژاپن روز سه‌شنبه اعلام کرد اگر ین رشد یکباره‌ای در برابر دلار آمریکا داشته است طبیعی است که دولت در بازار مداخله کند. قوی شدن ارزش ین درآمد صادرکنندگان ژاپنی را تحت فشار قرار داده است؛ زیرا کالاهای صادراتی به بازارهای خارجی را گرانتر می‌کند. افت ین دلیل دیگری برای رشد دلار خواهد بود. اگر دلار به رشد خود ادامه دهد، افت بیشتر طلا نیز دور از ذهن نیست. البته دلار ممکن است پس از رشد بیشتر با عقب‌نشینی اصلاحی روبه‌رو شود.
 
تحلیل فنی
صبح سه‌شنبه، تحلیل فنی «اف ایکس استریت» نشان می‌داد که قیمت جهانی هر اونس طلا در کوتاه‌مدت بین 1242 تا 1292 دلار در نوسان خواهد بود. به گزارش سایت طلا به نقل از این پایگاه اینترنتی، به‌نظر می‌رسد قیمت جهانی طلا در روزهای آینده نیز به‌شدت تحت‌تاثیر آمارهای اقتصادی چین، منطقه یورو و آمریکا قرار خواهد داشت.تحلیل تکنیکال مذکور نشان می‌داد که سطح حمایتی قیمت طلا در کوتاه‌مدت 1262 دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا تا 1253 و سپس 1242 دلار کاهش خواهد یافت. سطح مقاومتی قیمت طلا نیز در کوتاه‌مدت 1271 دلار در نظر گرفته شده بود، سطحی که اگر شکسته شود فلز زرد را ابتدا به 1280 و سپس 1292 دلار خواهد رساند.
function SetImageUrl(imageURL) { $('#imgNewsModal').attr("src", imageURL); }

در گفت‌وگو با مدیرعملیات بازار بورس کالا تشریح شد جزئیات انتقال تسویه و پایاپای بورس کالا به سمات

مدیرعملیات بازار بورس کالا جزئیات انتقال فرآیند تسویه و پایاپای بورس کالا به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی را تشریح کرد. به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، عباس یعقوبی، مدیر عملیات بازار بورس کالا در رابطه با انتقال تسویه و پایاپای معاملات از بورس کالا به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: انتقال فرآیند اتاق پایاپای به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با توجه به برداشتی از بند ج از ماده ۹۵ قانون برنامه پنجم توسعه انجام شده است. در این راستا و پس از تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار، جلسه‌ای بین اعضای هیات‌ مدیره دو شرکت و با حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار و پس از طرح نگرانی‌ها و دغدغه‌های بورس کالا، در نهایت انتقال اتاق پایاپای به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به طرفین تکلیف و مقرر شد این انتقال به نحوی صورت گیرد که مشکلات و خلل‌ احتمالی این انتقال به حداقل برسد.عباس یعقوبی ضمن طرح برخی مسائل و نکات از طرف بورس کالا عنوان کرد که شرکت سمات متعهد گردیده است تا این دغدغه‌ها را برطرف کند و تعهدات لازم در بحث تضامین و نحوه فعالیت کار را به نحوی انجام دهد که خللی در روند معاملات ایجاد نشود. وی همچنین اظهار کرد: به دلیل چسبندگی زیاد فرآیندها و دشواری زیاد در تفکیک فرآیندهای مربوط به معاملات و فرایندهای تضمین و تسویه قبل و بعد از معاملات، این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است که انتقال به گونه‌ای انجام نشود که اصل معاملات و منافع طرفین معاملات گوناگون تحت‌تاثیر قرار گیرد.به گفته وی، یکی دیگر از مباحث مطرح شده در جلسه توافق در این‌خصوص، نگرانی از افزایش بوروکراسی‌های اداری و طولانی شدن انجام فرآیندهای معمول مراحل مختلف معاملات بین دو شرکت است. در این بین سرعت عمل در عین دقت در انجام فرآیندهای انتقال از یکسو و فرآیندهای مورد استفاده پس از انجام عملیات انتقال از سوی دیگر، نقش موثری در رضایتمندی ذی‌نفعان خواهد داشت. در این راستا بحث نحوه تعاملات گسترده با ذی‌نفعان شامل کارگزاران و عرضه‌کنندگان هم از دیگر نکات مطرح در این زمینه است که قبلا این امر در خود شرکت بورس کالا انجام گرفته بود.

به گفته یعقوبی، تغییرات گسترده در زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و جداسازی بخش‌های مشترک، در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است که با توجه به قبول شرکت سپرده‌گذاری برای استفاده از نرم‌افزارهای تسویه بورس، تفکیک این فرآیندها در زمان مقتضی و پس از طی فرآیند مشخصی انجام خواهد شد. البته آنچه از بابت منافع سهامداران بورس کالا مطرح است اینکه ارزش معنوی و کار انجام شده برای طراحی، رفع ایرادات و هماهنگ‌سازی این نرم‌افزارها با فرآیندهای معاملات بورس کالا در کنار فرآیندهای بانکی و همچنین تسهیل مستمر فرایندها در ارتباط این نرم‌افزارها با یکدیگر و با بانک‌های تسویه‌کننده و کارگزاران، قاعدتا باید به نحو مناسبی در این انتقال مد‌نظر قرار گیرد که البته قبلا بورس کالا یک ارزش‌گذاری روی این نرم‌افزار انجام داده است.یعقوبی افزود: به دلیل تفاوت ساختاری تسویه معاملات در بورس کالا با ساختار تسویه در اوراق بهادار، ضرورت تغییرات در برخی مفاد تفاهم‌نامه‌ها با بانک‌ها و اسناد مربوطه نیاز است که این امر طی یک دوره زمانی مشخص انجام خواهد شد. همچنین انجام اقدامات لازم در جهت عدم ایجاد تضاد منافع دو شرکت درخصوص پوشش ریسک و تضامین از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود.
مدیر عملیات بورس کالا عنوان کرد: پیگیری و تلاش لازم از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در جهت عدم ایجاد اشکال در تسویه معاملات مربوط به برنامه‌های توسعه‌ای بورس کالا، از جمله اوراق بهادار‌سازی، طرح‌های توسعه‌ای در حوزه ابزارهای مشتقه و به‌خصوص قراردادهای آتی و از همه مهم‌تر و حساس‌تر، اجرای ماده ۳۳ قانون بهره‌وری بخش کشاورزی درخصوص اجرای سیاست قیمت تضمینی فروش کل محصول جو و ذرت تولید داخلی کشور در بورس کالا، از درخواست‌های بسیار جدی و مورد تأکید بورس کالا است که کم‌توجهی به این مهم، به‌ویژه در موضوع ماده ۳۳ که تماس مستقیم با کشاورزان زحمتکش و خریداران نهاده‌های دامی در کنار نهادهای مهمی همچون وزارت جهاد‌کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارد و هرگونه اختلال در آنها می‌تواند به نوعی حاشیه‌سازی برای کل مجموعه بازار سرمایه کشور منجر شود، می‌تواند آثار بلندمدت سوئی بر معاملات و شهرت بورس کالا و مجموعه بازار سرمایه کشور داشته باشد.در مجموع، آنچه اهمیت دارد این است که تسویه و تضمین تعهدات طرفین معامله که موضوعی بسیار مهم و از ارکان معاملات بورس‌ها و به‌خصوص بورس‌های کالایی است، باید به گونه‌ای به شرکت سپرده‌گذاری منتقل شود که فارغ از هر‌گونه تعجیل و با جامع‌نگری کامل درخصوص ابعاد این موضوع، سیاست فوق عملی شود. البته در این راستا، متولی جدید تسویه یعنی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی باید با درک مناسبی از تفاوت فرایندهای تضمین تعهدات و تسویه وجوه معامله‌کنندگان بورس کالا و به‌خصوص بازار فیزیکی آن با بازار اوراق بهادار، سعی کند این تکلیف را به گونه‌ای انجام دهد که رضایت ایجاد شده از بهبودهای حاصله در فرایندها در بورس کالا که به مثابه سرمایه عظیمی برای این بورس می‌باشد، کماکان حفظ شود.یعقوبی در ارتباط با نرم‌افزار مورد استفاده برای تسویه در سمات نیز اشاره کرد: از آنجایی که نرم‌افزار بورس کالا در حوزه تسویه یکی از کامل‌ترین نرم‌افزارهای به‌روز کشور است، در این زمینه قرار است شرکت سپرده‌گذاری از نرم‌افزار بورس کالا استفاده کند و با توافقاتی که وجود دارد، بر امور مربوط به تسویه نظارت و مدیریت داشته باشد، به‌طوری که رضایت نسبی را بین همه عرضه‌کنندگان و کارگزاران ایجاد کند. وی در رابطه با برآورد قیمت این نرم‌افزار نیز عنوان کرد که با وجود تعیین قیمت بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریالی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری، تکلیف شده است که این نرم‌افزار بار دیگر مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد.یعقوبی در رابطه با بحث درآمد حاصل از کارمزد افزود: از آنجایی که این انتقال طبق برداشتی از تکلیف قانونی ماده ۹۹ برنامه پنجم توسعه می‌باشد، به‌طور طبیعی کسب انتفاع هدف این انتقال نبوده و در این راستا، براساس نظر نماینده سازمان بورس مقرر شده است تا تغییر خاصی در درآمدها اعمال نشود و کلیه فعالیت‌ها کماکان با همان شرایط قبلی صورت پذیرد.
function SetImageUrl(imageURL) { $('#imgNewsModal').attr("src", imageURL); }

در مجمع عمومی عادی سالانه عنوان شد وعده سودهای عملیاتی در نماد «وبوعلی»

گروه بنگاه‌ها: مجمع عمومی عادی سالانه سرمایه‌گذاری بوعلی با تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 30 بهمن‌ماه 94 با تقسیم سود 200 ریالی به ازای هر سهم موافقت کرد.

در این مجمع که به ریاست علی‌اکبر عرب‌مازار و نظارت‌فرسایی و ملکی‌پور برگزار شد، مدیرعامل سرمایه‌گذاری بوعلی با تشریح شرایط حاکم بر اقتصاد کشور طی سال 94 به ارائه عملکرد هیات مدیره پرداخت. سعید باقرزاده با بیان اینکه خروج از سهام زیان‌ده از استراتژی‌های اصلی ما در سال 94 بود، تاکید کرد: در سال 94 پرتفوی ما شامل 9 صنعت بود که براساس استراتژی‌های جدید و با خروج از سهام زیان‌ده تعداد صنایع پرتفوی را به 4 تا 5 صنعت رسانده‌ایم که نتیجه و اثرات مثبت این اقدام را بدون شک در گزارش 6ماهه امسال خواهید دید. باقرزاده با تاکید بر اینکه سال 94 بسیار سخت بود، خاطرنشان کرد: سال مالی «بوعلی» پایان بهمن‌ماه و بازار سرمایه طی این دوران تنها در دو مقطع نوسانات مثبت کوتاه‌مدت را شاهد بود که بر همین اساس ما نیز خرید و فروش چندانی را طی سال نداشتیم، اما توانستیم در نوسانات مثبت عملکرد مناسب داشته باشیم که بازدهی ما نیز در مقایسه با سال مالی قبل 5/ 10 درصد افزایش یافت.
مدیرعامل سرمایه‌گذاری بوعلی ادامه داد: در سال 94 سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی را دنبال کردیم که مهم‌ترین بخش این سرمایه‌گذاری مربوط به دو پروژه سعادت‌آباد بود. وی با اشاره به اینکه این دو پروژه مهم‌ترین ماموریت ما در سال 94 بود، افزود: بهای تمام‌شده این دو پروژه با تزریق 15 میلیارد تومان نقدینگی در سال گذشته افزایش یافت و در سال جدید نیز نیازمند تزریق 17 تا 18 میلیارد تومان است. وی تاکید کرد: پیشرفت خوبی را در این پروژه‌ها شاهد هستیم که تا پایان امسال به 95 درصد خواهد رسید. این در حالی است که در بدبینانه‌ترین حالت 45 تا 50 میلیارد تومان سود خالص از محل فروش این پروژه‌ها برای «بوعلی» شناسایی خواهد شد. باقرزاده با تاکید بر اینکه در سال مالی 94 درآمد غیرعملیاتی نداشتیم، ادامه داد: درآمد شرکت طی این دوره حاصل از عملیات و خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار بود و توانستیم به سود خالص 219 میلیارد و 469 میلیون ریالی دست یابیم. از سوی دیگر سود انباشته شرکت در پایان سال مالی منتهی به بهمن 94 به 336 میلیارد و 124 میلیون ریال رسید.
وی با اشاره به افزایش پیش‌بینی سود هر سهم برای سال مالی منتهی به بهمن 95 تاکید کرد: به دنبال افزایش سرمایه صورت گرفته، نقدینگی مناسبی در شرکت به وجود آمد که باعث می‌شود حضور پررنگ‌تری در بازار داشته باشیم. در همین حال ارزش پرتفوی بورسی ما از 82 میلیارد تومان به 158 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. مدیرعامل سرمایه‌گذاری بوعلی ادامه داد: بر این اساس سود 485 میلیارد ریالی برای سال مالی 95 پیش‌بینی کرده‌ایم که معادل 303 ریال برای هر سهم خواهد بود. از سوی دیگر 29 میلیارد تومان ذخیره کاهش ارزش داریم که برگشت آن به معنای افزایش سود در سرمایه‌گذاری بوعلی خواهد بود. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی در پایان با اشاره به اینکه NAV این شرکت خیلی بالاتر از قیمت‌های کنونی تابلو است، افزود: بوعلی با خریدهای مناسب و ارزش‌افزوده خوبی که در پروژه‌های در حال ساخت سعادت‌آباد دارد NAV مناسبی دارد که فاصله معناداری با قیمت‌های تابلو دارد و به طور قطع در عملکرد سال 95 و 96 این ارقام منعکس خواهد شد. در ادامه مجمع، صورت‌های مالی شرکت با تقسیم 20 تومان سود نقدی به ازای هر سهم به تصویب رسید. همچنین روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی منتهی به بهمن 95 انتخاب شد.
function SetImageUrl(imageURL) { $('#imgNewsModal').attr("src", imageURL); }

خبر ایجاد امکان جدید برای معامله‌گران بازار پایه

سنا: معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران جزئیات ایجاد یک امکان جدید در معاملات بازار پایه را تشریح کرد. بهنام محسنی با اشاره به درخواست فعالان بازار مبنی بر ارائه جزئیات بیشتر درخصوص معاملات بازار پایه اظهار کرد: در پاسخ به نیاز فعالان بازار بخش جدیدی در سایت TSETMC اضافه کرده‌ایم که در این بخش هر روز تمامی معاملات در انتظار تایید ناظر در هریک از نمادهای بازار پایه به تفکیک درج می‌شود.

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران با بیان اینکه پیش از این فقط سفارش‌های خرید و فروش هر نماد در این سایت قابل مشاهده بود، ادامه داد: از این پس، تمام معاملات تطبیق یافته از لیست سفارش‌ها خارج شده و در بخشی تحت عنوان «معاملات در انتظار تایید» قابل مشاهده است که این اقدام قطعا به اخذ تصمیمات بهتر و افزایش شفافیت در این بازار کمک خواهد کرد. به گفته وی، علاوه بر این، پیشنهادهای فرابورس ایران درخصوص بهینه‌سازی رویه‌های بازار پایه در یک قالب مشخص و کامل به سازمان بورس ارسال شده و هم‌اکنون در دست بررسی است.
function SetImageUrl(imageURL) { $('#imgNewsModal').attr("src", imageURL); }

تشریح ویژگی‌های پرداخت سود اوراق

سمات: مدیر مالی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مهم‌ترین مزیت‌های پرداخت سود سرمایه‌گذاران و سهامداران از طریق این شرکت را تشریح کرد.سید‌کیومرث بزرگی امنیت پرداخت را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های پرداخت سود از طریق شرکت سپرده‌گذاری اعلام کرد و گفت: برای دارندگان اوراق، دریافت سود از یک نهاد معتبر ملی، اطمینان‌بخش‌تر از نهادی است که به‌صورت خصوصی اداره می‌شود.

وی ادامه داد: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی همچنین این امکان را برای دارندگان اوراق فراهم کرده است که با هر حسابی بتوانند سود خود را از شبکه بانکی دریافت کنند. بزرگی سومین مزیت پرداخت سود به سرمایه‌گذاران را هزینه کم توزیع سود از طریق سمات ذکر کرد و افزود: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی هزینه بسیار اندکی از ناشران برای توزیع سود دریافت می‌کند و قابلیت دیگر این شرکت در رابطه با پرداخت سود سهام شرکت‌ها است. گاه ممکن است برخی شرکت‌ها اطلاعات حساب سهامداران خود را به‌صورت کامل نداشته باشند، اما سمات قابلیت پرداخت سود سهامداران فاقد شماره حساب بانکی را دارد. وی خاطر‌نشان کرد: بر اساس توافقی که بین بانک ملی ایران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام شده است، تمامی سهامداران شرکت‌ها می‌توانند بر اساس اطلاعیه ناشر به شعب این بانک مراجعه کنند و پس از احراز هویت، سود خود را دریافت کنند. مدیر مالی سمات درباره نحوه پرداخت سود به سهامداران گفت: اطلاعات دارندگان اوراق در تاریخی که نماد بسته می‌شود از سامانه استخراج و با اطلاعات حساب دارندگان اوراق در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تطبیق داده می‌شود.
function SetImageUrl(imageURL) { $('#imgNewsModal').attr("src", imageURL); }

تدبیرسازی برای انجام معاملات دلاری

معاون وزیر اقتصاد، انجام «معاملات دلاری» در خارج از خاک آمریکا را برای حل مشکل انتقال منابع ارزی کشور پیشنهاد کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قضاوی گفت: متوسط رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ منفی بوده، این در حالی است که رشد اقتصادی سایر کشورها که شرایط متناسبی را نسبت به کشور ما داشتند، قابل ملاحظه و مثبت بوده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولت وزارت اقتصاد، دلیل رشد اقتصادی منفی را مسائل سیاسی و تحریم دانست و افزود: در این سال‌ها کشور با رشد جمعیت 2/ 1 درصدی مواجه بود، نرخ بیکاری کل 2/ 10 درصد و در شهرها 2/ 12 درصد، نرخ بیکاری بانوان ۲۰ درصد و نرخ بیکاری جوانان 4/ 23 درصد بوده که نشانگر عقب ماندن کشور از رقابت بین‌المللی است. وی ادامه داد: هر چند مقایسه وضعیت کشور با دوران گذشته نشان از بهبود وضعیت رفاهی دارد اما در حوزه بین‌الملل با مشکلات جدی روبه‌رو بوده‌ایم که برای جبران این عقب‌ماندگی نیازمند برنامه‌ریزی‌های جدی هستیم.به گفته قضاوی برای برقراری رشد پایدار اقتصادی نیازمند تغییراتی در وضعیت اقتصاد کلان و در محیط بین‌الملل، همچنین در فضای کسب و کار و تامین مالی در کشور هستیم.
وی درخصوص محیط اقتصادی کشور نیز توضیح داد: در این سال‌ها که کشور در تحریم قرار داشت، با وجود پتانسیل رشد اقتصادی 3/ 4 درصدی در بلندمدت شاهد رشد منفی 6/ 3 درصدی بوده‌ایم. مطالعات نشان داده در این سال‌ها هزینه مبادلات روزانه ۵۴۰ میلیون تومان و به‌صورت ماهانه ۱۶ میلیارد تومان بوده است اما خوشبختانه با تدبیرهای دولت کنونی این مانع بزرگ اقتصادی یعنی تحریم‌ها برداشته شد و با آزاد شدن منابع ارزی کشور مشکلات روبه‌روی گسترش تعاملات سیاسی کشور نیز پایان یافت.
معاون امور بانکی و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، عامل نامساعد در محیط بین‌الملل را همچون کاهش صادرات نفت و افت قیمت طلای سیاه مورد تاکید قرار داد و گفت: عامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشور در بازارهای بین‌المللی از جمله کاهش قیمت کالاهای اساسی به‌طور خاص بهای نفت و فرآورده‌های نفتی بوده به‌طوری که بهای نفت سال گذشته به‌طور متوسط به ۳۸دلار در هر بشکه رسید و درآمدهای نفتی نیز از رقم ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۹۰ به حدود ۲۵ میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافت. به تبع تحولات قیمتی و افت صادرات نفت میزان صادرات نفت کشور نیز از ۲ میلیون بشکه در روز در سال ۹۱ به 2/ 1 میلیون بشکه در ۷ ماه ابتدای سال گذشته رسید.
قضاوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تبیین شرایط بهبود یافته کشور بعد از برجام به مقایسه شاخص‌های اقتصادی در این دو دوره پرداخت و گفت: در وضعیت جدید حساب‌های کارگزاری بانک‌ها و حوالجات ارزی تسهیل شده است و با ثبات نسبی نرخ ارز روبه‌رو هستیم. از طرفی رانت‌ها از اقتصاد کشور برچیده شده و رقابت‌پذیری افزایش یافته و فضا برای جهت‌دهی دولت به اقتصاد فراهم شده است. در این فضا اما سوال آن است که چه کالایی تولید و چه کالایی صادر شود؟ وی در ادامه با اشاره به کاهش نرخ تورم در سال گذشته گفت: در سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه اقتصادی و خرده فروشی همواره کمتر از نرخ تورم سالانه بوده و انتظار می‌رود این نرخ تورم سالانه نیز در پایان خرداد ماه سال جاری تک‌رقمی شود.
قضاوی، انضباط بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، تراز مثبت تجاری و بهبود رتبه‌بندی فضای کسب و کار در کشور را از دیگر دستاوردهای برجام دانست و ادامه داد: کشور از نظر ریسک‌های اقتصادی و اعتباری به طبقه سرمایه‌گذاری نزدیک شده و ما امیدواریم این دستاوردها نیز بیشتر شود. وی تامین مالی در کشور را شامل چند مجرای بانک‌ها، سرمایه، بورس و فرابورس دانست و گفت: در پسابرجام مشکلات فاینانس، ری‌فاینانس و یوزانس برطرف شد در حالی که ما همچنان مشکل تسویه ارزی داریم و با وجود مراوده بانک‌های ایرانی با بانک‌های کوچک خارجی همچنان مشکل انتقال منابع ارزی وجود دارد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: پیشنهادی که برای حل این مشکل به نظر می‌رسد، آن است که شرایطی فراهم شود تا موسسات مالی آمریکایی در خارج از قلمرو آمریکا بتوانند تسویه دلاری را به‌صورت انتقال دفتری برای بانک‌های ایرانی انجام دهند، در این صورت بانک‌های غیرآمریکایی تمایل می‌یابند تا با بانک‌های ایرانی مبادلات و تسویه غیریورویی انجام دهند.
قضاوی، مشکل بانک‌های داخلی را کفایت سرمایه دانست و گفت: چند راهکار برای حل این مشکل وجود دارد، در ابتدا بانک‌ها باید رویکرد خود را در اتکا به سپرده‌های مردم به منابع غیرسپرده‌ای تغییر دهند. وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده از محل ذخایر مربوط به نوسانات تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی ۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها به شرط تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی تخصیص یابد اما این تلاش با وجود مذاکرات با مجلس ناکام ماند. وی راهکار سوم را استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دانست و افزود: پیشنهاد شده صندوق توسعه ملی در بانک‌های دولتی سهامدار شود.
function SetImageUrl(imageURL) { $('#imgNewsModal').attr("src", imageURL); }

از آن سو کاهش ارزش سهام اپل

ایسنا: اپل با رسیدن به ارزش 72/ 92 دلار برای هر سهم، به کمترین ارزش خود از تاریخ 2014 رسید. به گزارش بیزینس اینسایدر، سهام اپل در روز جمعه به رکود خود ادامه داد و با کاهش 56/ 0 درصدی به 72/ 92 دلار به ازای هر سهم رسید و کمترین ارزش را از تاریخ ژوئن 2014 رقم زد. اگرچه این شرکت با ارزش بیش از 500 میلیارد دلار هنوز هم باارزش‌ترین شرکت باقی مانده است، اما سرمایه‌گذاران از این موضوع نگرانی دارند که به دلیل کاهش نرخ رشد و بازارهای اشباع‌شده در کشورهای پیشرفته تقاضا برای آی‌فون در آینده کاهش یابد. همچنین این نگرانی وجود دارد که فضای رگولاتوری در چین برای اپل مساله‌ساز شود، تا جایی که این نگرانی منجر به تصمیم تیم کوک، مدیرعامل این شرکت برای سفری به چین و دیدار با مقامات رسمی این کشور شده است. با وجود این تیم کوک اخیرا در مصاحبه‌ای با CNBC گفته بود که سهام اپل در حال حاضر کمتر از ارزش واقعی خود تخمین زده می‌شود.

function SetImageUrl(imageURL) { $('#imgNewsModal').attr("src", imageURL); }

طلا و نفت روند نزولی در پیش‌گرفتند فشار شاخص دلار بر بازارهای کالایی

يكي از روش‌هاي پيش‌بيني قيمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر اين اساس در این صفحه روندهاي قيمتي بازارهای مهم ایران و جهان به نمايش گذاشته شده‌اند. همچنين در متن مربوط به هر قسمت روند آتي قيمت‌ها براساس شواهد موجود پيش‌بيني شده‌اند.

 
بازار سهام
ادامه اصلاح با بوی هیجان
دیروز شاخص کل بورس تهران با افت 476 واحدی (6/ 0 درصدی) در سطح 76 هزار و 630 واحدی متوقف شد. تداوم شرایط فرسایشی روز گذشته شاخص را برای هفتمین روز در 8 روز معاملاتی اخیر نزولی کرد؛ در شرایط کنونی شاهد کاهش 5 درصدی حجم و بیش از 20 درصدی ارزش معاملات نسبت به میانگین فروردین و زمستان هستیم. در شرایط نبود محرک جدی، به نظر می‌رسد اصلاح بازار با هیجانات منفی تشدید شده است؛ به‌صورتی که شاخص از ابتدای هفته جاری با افت 1400 واحدی همراه شده است؛ هیجانات چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی بازار را از تحلیل دور می‌کند و نوسانات بازار را تشدید می‌کند، اما افت قیمت ها، می‌تواند خرید برخی سهام را جذاب تر کند و سهامدارانی که در کمین هستند را وارد بازار کند. امری که می‌تواند مانع از افت شدید شاخص شود.
 
بازار ارز
تلاش جدی در کاهش نوسانات ارز
دیروز، هر دلار آمریکا با رشد 5 تومانی همراه شد. در حالی که روز دوشنبه برخی از معامله‌گران برای کسب سود در صدد کاهش نرخ دلار و نوسان‌گیر بودند، اما تلاش این معامله‌گران به نتیجه نرسید. در این مدت، فشار عرضه از سوی صرافی بانک‌ها در مواجهه با صعود نرخ دلار، سایه سنگین را بر معاملات این بازار ایجاد کرده بود. در شرایطی که عوامل بنیادی به شدت از نرخ‌ها در بازار ارز حمایت می‌کنند، عامل فشاری بر نرخ دلار در ماه‌های اخیر (صرافی بانک‌ها) این بار در سمت حامی برآمده است. بانک مرکزی بارها در سال‌های اخیر به لزوم کاهش نوسانات نرخ ارز اشاره کرده بود. در شرایط کنونی و دسترسی به منابع ارزی مناسب پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی به نظر می‌رسد تلاش برای کاهش هرچه بیشتر نوسانات نرخ ارز وجود دارد.
 
بازار سکه
تخلیه حباب منفی سکه
دیروز هر سکه طرح جدید با افت 3 هزار تومانی به قیمت یک میلیون و 33 هزار تومان رسید. با وجود رشد قیمت دلار، افت طلای جهانی قیمت سکه را با خود همراه کرد. روز گذشته، قیمت اونس طلای جهانی، نزدیک به کمترین میزان در 2 هفته اخیر رسید، اما با توجه به رابطه الاکلنگی ارز و سکه، حرکت معامله‌گران به سمت بازار ارز رشد تقاضای ارز را به همراه داشت، بنابراین رشد نرخ دلار، مانع از افت شدید قیمت سکه شد. پیش تر نیز کم واکنشی سکه به نوسان بازارهای اثرگذار باعث تشکیل حباب منفی (کمتر بودن قیمت بازاری از ارزش ذاتی) طی 8 روز معاملاتی اخیر شده بود، اما برآیند اثر بازارهای اثرگذار بر سکه روز گذشته، باعث تخلیه حباب منفی سکه شد. همچنین شاهد حمایت صرافی بانک‌ها از نرخ دلار بودیم، امری که می‌تواند حمایت سطح 3500 تومانی از دلار را تقویت کند.
 
بازار طلای جهانی
فشار دوجانبه بر اونس
دیروز ساعت 16 هر اونس طلای جهانی به قیمت 1264 دلار معامله ‌شد. رشد شاخص دلار و رشد بازارهای سهام با تقویت ریسک‌پذیری معامله‌گران عامل فشار بر اونس شد. اظهارات مقامات ژاپن برای احتمال تشدید سیاست‌های انبساطی و همچنان چشم‌انداز افزایش نرخ بهره در آمریکا با توجه به اظهارات نمایندگان فدرال رزرو از شاخص دلار حمایت می‌کند. همچنین روز گذشته شاهد رشد بازارهای سهام اروپا با آمارهای فصلی مناسب شرکت‌ها بودیم و با وجود افت قیمت نفت، بازارهای سهام آسیا نیز با پشتوانه آمار مناسب تورم چین و کمرنگ شدن نگرانی‌ها نسبت به چشم انداز اقتصاد این کشور رشد داشت. در شرایط کنونی آمار نامناسب اشتغال آمریکا، احتمال افزایش نرخ بهره در ژوئن را کمرنگ کرده است، اما تداوم چشم انداز افزایش نرخ بهره آمریکا و گزارش HSBC از کم رمقی تقاضای فیزیکی طلا در چین و هند عوامل فشار بر اونس در میان‌مدت هستند.
 
بازار اوراق مسکن
شکستن مقاومت سطح 80 هزار تومانی
دیروز اوراق تسهیلات مسکن اسفند93 (تسه9312) با رشد 2/ 3 درصدی همراه شد. نزدیک شدن به فصل تقاضا و اقدامات دولت برای تقویت سمت تقاضا، از عوامل حمایت از «تسه»ها است. افزایش قیمت «تسه»ها افزایش نرخ سود وام را به همراه دارد؛ پیش‌تر به دلیل انتظارات برای کاهش نرخ سود بانکی در سطح کلان و همچنین انتظار رشد غیرتورمی مسکن، متقاضیان برای دریافت وام از طریق اوراق احتیاط می‌کردند؛ بنابراین بیش از یک ماه شاهد مقاومت سطح 80 هزار تومانی برای رشد «تسه»‌ها بودیم، اما نزدیک شدن به فصل رونق مسکن شاهد شکسته شدن مقاومت سطح مزبور هستیم. در شرایط کنونی نرخ سود 3/ 21 درصد است؛ با توجه به روند نزولی نرخ تورم تردیدهایی برای توجیه‌پذیری وام وجود دارد. بنابراین تقویت سمت عرضه اوراق و امکان ارائه توسط سایر بانک‌ها می‌تواند قیمت «تسه»ها و نرخ سود وام را تعدیل کند.
 
بازار نفت
بازگشت فشار عوامل بنیادین بر نفت
دیروز ساعت 16 هر بشکه نفت خام آمریکا به قیمت 3/ 43 دلار معامله ‌شد. رشد شاخص دلار و کمرنگ شدن نگرانی‌ها نسبت به اختلالات سمت عرضه نفت روز دوشنبه نفت را با افت 4 درصدی طی معاملات روزانه همراه کرد. گرچه آتش سوزی‌ جنگل‌های کانادا با کاهش 6/ 1 میلیون بشکه ‌ای تولیدات روزانه رشد اخیر نفت را رقم زده بود، اما سیگنال‌های بهبود شرایط عامل فشار بر نفت شد. با اینکه کاهش تولیدات شیل و همچنین سایر تولیدکنندگان غیراوپک خوش‌بینی‌ها به بازگشت نفت از نیمه دوم سال جاری را تقویت کرده است؛ اما در شرایط کنونی مازاد عرضه موجود مانع از پایداری رشد نفت در کوتاه‌مدت است. افزایش تولیدات ایران که موسسه مورگان استنلی افزایش تا 2/ 4 میلیون بشکه در روز را برای آن تخمین زده است در کنار افزایش سایر تولیدکنندگان اوپک می‌تواند بر نفت فشار وارد کند.
function SetImageUrl(imageURL) { $('#imgNewsModal').attr("src", imageURL); }

حميد رضا فولادگر: تنها 8/7 درصد سهام بورس ايران دست مردم است

رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينکه تنها8/7درصد سهام بورس ايران دست مردم است، گفت: فقط حدود 17درصد از واگذاري‌هاي اصل 44 به بخش خصوصي بوده است.به گزارش تسنيم، حميدرضا فولادگر افزود: اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي فقط منحصر به واگذاري‌ها نيست بلکه ايجاد زمينه‌هاي سرمايه گذاري جديد، بهبود  فضاي کسب و کار و رفع موانع توليد هم از جمله اين سياست‌ها است.وي با اعلام "شروع خوبي براي خصوصي سازي داشتيم اما مسير آن نامناسب طي شد" گفت: حدود 22 درصد واگذاري‌ها به‌شکل سهام عدالت است اما به‌علت اينکه اين سهام هنوز به مردم واگذار نشده نمي‌توان آن را واگذاري به بخش خصوصي تلقي کرد زيرا اکنون کفالت آنان با دولت است.فولادگر افزود: حدود 22 درصد هم دولت بابت ديون خود واگذار کرده است که به بخش خصوصي واقعي نرفته است.وي با اشاره به اينکه بخشي از مقاومت براي خصوصي سازي مربوط به مديران دولتي است، گفت: معمولاً مديران ما در مقابل تغيير مقاومت مي‌کنند و ساختار دولتي، دولت‌محوري و اقتدار گرايي دولتي هنوز وجود دارد.فولادگر با بيان اينکه بيش از صد شرکت تقاضاي خروج از ليست واگذاري را دارند، ادامه داد: در سالهاي 93 و 94 در عمل فقط حدود 8هزار و 400 ميليارد تومان واگذاري انجام شده است.وي گفت: بر اساس آمارها تا پايان سال 1394، از واگذاري‌هايي که انجام شده 22 درصد مربوط به رد ديون؛ 22 درصد سهام عدالت؛ 7 درصد بورس و حدود 10 درصد مربوط به فرابورس است.فولادگر افزود: بر اساس آمار سازمان بورس تهران و فرابورس در بهمن 94، مالکيت اشخاص حقيقي در بازار بورس، 8/7درصد است و بقيه مربوط به مؤسسات عمومي، دولتي، صندوق‌ها، بانک و يا ساير اشخاص حقوقي است.رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در مجلس گفت: اميدواريم با اجراي قانون رفع موانع توليد و بهبود فضاي کسب و کار از رکود فعلي خارج شويم و شاهد شکوفايي اقتصادي باشيم.

شاخص به کانال 76هزار واحدی سقوط کرد عقبگرد شاخص به سه ماه قبل

علی نیکوگفتار- تحلیلگر بازارهای مالی
 
با افت بیش از 475 واحدی شاخص کل بورس در روز گذشته و ایستادن در ارتفاع 76هزار و 630 واحدی، این نماگر از ابتدای سال جاری با حدود 4570 واحد کاهش، بیش از پنج درصد عقب‌نشینی کرده و به کانال 76هزار واحدی سقوط کرده است. سه‌شنبه شاخص کل همان عددی را نشان می‌داد که سه ماه پیش از این نیز در اواخر بهمن‌ماه سال گذشته ثبت کرده بود؛ این عقبگرد سه ماهه باوجود تلاش‌های مستمر برای حمایت از شاخص رخ داد، در غیر این‌صورت باید افت بیشتری را نیز شاهد می‌بودیم. 
این‌ روزها بازار سرمایه کشور حال و روز خوبی ندارد که البته برای این اوضاع دلایل زیادی هم دارد؛ اقتصاد جهانی، به‌خصوص اقتصادهای نوظهور و در راس آنها چین که وضعیت ناخوشایندی دارد و قیمت‌های جهانی نیز از جمله نفت و کامودیتی‌ها باوجود افزایش اندکی که داشته است، هنوز از روزهای اوج خود فاصله زیادی دارد و پر نوسان است. در داخل نیز آینده‌ای مبهم در کنار مشکلاتی از جمله اجرانشدن کامل برجام، نرخ سود بانکی، تصمیم‌گیری در مورد ارز تک‌نرخی و عملکرد نه‌چندان مناسب شرکت‌ها در سال گذشته و پیش‌بینی‌های ضعیف از آینده، دست‌به‌دست هم داده تا شاهد افول بازار باشیم. متأسفانه گره‌خوردن کلیت بازار به گروه خودرو و ابهامات و شایعات متعدد پیرامون این صنعت نیز بر وخامت اوضاع افزوده است و سهام‌داران نیز شاهد کاهش سرمایه‌های خود هستند، به‌طوری‌که ارزش بازار شرکت‌های بورسی از بیشترین میزان خود در نیمه فروردین سال جاری با حدود 20هزار‌میلیارد تومان کاهش به رقم 333هزار میلیار تومان در روز گذشته رسید. در معاملات دیروز باوجود جمع‌آوری صف فروش سنگین زامیاد با افزایش مجدد عرضه‌ها به‌خصوص در نماد خودرو، شاهد برگشت قیمت‌ها و بسته‌شدن نمادهای این گروه در قیمت‌های منفی کامل بودیم. گروه فلزات و معدنی‌ها نیز تحت‌تأثیر افت قیمت‌های جهانی در روز قبل روندی نزولی داشته است و نمادهای کگل و ومعادن که دیروز در صف خرید بود، تا آستانه صف فروش نیز افت کرد. سایر گروه‌ها نیز مانند روزهای گذشته متأثر از روند گروه خودرو، روندی منفی و کم‌رمق داشتند. 
 

طیب‌نیا: ۴۰۰ مجوز غیرضروری فعالیت‌های اقتصادی حذف شد

 
شرق: بهبود فضای کسب‌وکار یکی از خواسته‌های دیرین و مهم بنگاه‌های اقتصادی است که بارها بر آن تأکید داشته‌اند. از همان ابتدای روی‌کارآمدن دولت یازدهم، مسئولان وعده داده بودند که گام‌هایی در راستای حذف موانع مهم در این راه برداشته می‌شود. بر همین اساس علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در پنجمین اجلاس نمایندگان دوره ششم اتاق اصناف ایران خبر از حذف 400 مجوز غیرضروری فعالیت‌های اقتصادی داد. طیب‌نیا گفت: دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به همراه سازمان بورس، 400 مجوز غیرضروری برای فعالیت‌های اقتصادی را داوطلبانه حذف کردند. وی افزود: در مرحله نخست لغو مجوزهای غیرضروری، یک‌هزارو 800 مجوز توسط دستگاه‌های ملی و 200 مجوز نیز از طریق دستگاه‌های استانی شناسایی شده که از این تعداد 270 مجوز مربوط به اصناف است. به گزارش ایرنا، وی افزود: از هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران درخواست کرده‌ایم که برای شناسایی و حذف مجوزهای زائد با ما همکاری کنند. وی با تأکید بر اینکه قدم‌هایی مؤثر برای حذف مجوزهای غیرضروری برداشته شده است، گفت: در مرحله بعدی، صدور مجوزهای باقی‌مانده را آغاز خواهیم کرد. طیب‌نیا گفت: به دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان خصوصی‌سازی، بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کرده‌ایم که اگر بتوانیم قدم مؤثری در بهبود محیط کسب و کار برداریم، به‌طور قطع جایگاه ما ارتقا پیدا خواهد کرد و به دنبال آن بخش خصوصی نیز احساس می‌کند در فضایی سهل‌تر فعالیت دارد. طیب‌نیا افزود: آمارها نشان می‌دهد که دو‌میلیون واحد صنفی در 397 شهرستان کشور فعالیت می‌کنند که اگر واحدهای صنفی بدون پروانه را نیز حساب کنیم، این رقم به سه‌میلیون واحد صنفی افزایش می‌یابد. وی گفت: اصناف با اشتغال‌زایی شش نفره، 17 درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد و این نشان می‌دهد جایگاه اصناف ایران در اشتغال، اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد است.
طیب‌نیا با اشاره به اجرائی‌شدن طرح جامع مالیاتی تا بهمن امسال گفت: بالابودن و تعدد نرخ‌های مالیاتی یکی از مشکلاتی است که با آن مواجه بودیم که در این زمینه ضمن کاهش تعداد طبقات درآمدی، میزان مربوط به هر طبقه نیز افزایش یافت و نرخ مالیاتی از 35 به 25 درصد کاهش پیدا کرد. وی گفت: وقتی نرخ‌ها عادلانه باشد، مقاومت در برابر پرداخت مالیات کاهش می‌یابد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این اجلاس از ‌نبود شفافیت لازم در قوانین و تداخل قوانین عام و خاص انتقاد کرد و خواستار رفع این معضل در مجلس جدید شورای اسلامی شد. مجتبی خسروتاج به معضلِ تداخل قوانین عام و خاص اشاره کرد و گفت: در بخش قانون‌گذاری بی‌دقتی شده و برخی قوانین از شفافیت لازم برخوردار نیست. وی تأکید کرد: از مجلس جدید انتظار می‌رود که به تعیین‌ تکلیف مغایرت‌های قانونی بپردازد تا شاهد مزاحمت برای تشکل‌های صنفی نباشیم.
در این اجلاس همچنین، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در 788 شهرک و ناحیه صنعتی کشور زمین واگذار می‌شود، گفت: در سال 1395 در بیش از 500 شهرک و ناحیه صنعتی هیچ‌گونه افزایش قیمتی برای واگذاری زمین به شهرک‌های صنعتی لحاظ نشده است. علی یزدانی در پنجمین اجلاس نمایندگان دوره ششم اتاق اصناف ایران افزود: علاوه بر اینکه در 500 شهرک و ناحیه صنعتی افزایش قیمتی لحاظ نشده است، اقساط طولانی‌تر شده است و پیش‌پرداخت‌ها را کاهش داده‌ایم. وی با اشاره به صدور دستورالعملی برای استقرار اصناف در شهرک‌های صنعتی گفت‌: زمستان سال گذشته برای استقرار دو‌هزار‌و 500 واحد صنفی با قیمت توافق‌شده اصناف و با شرایطی که برای واحدهای صنعتی مورد توجه قرار می‌گیرد، تصمیم به استقرار واحدهای صنفی در شهرک‌های صنعتی گرفتیم.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت‌: درحال‌حاضر از مجموع 87‌هزار واحد صنعتی کشور، بیش از 79‌هزار واحد جزء صنایع کوچک محسوب می‌شود که 40 درصد اینها زیر 10 نفر اشتغال دارند، اما این اجلاس با انتقادات رئیس اتاق اصناف ایران همراه بود. رئیس اتاق اصناف ایران گفت: نگاه به اصناف به‌عنوان پیشانی بخش خصوصی کشور و با دارابودن بیش از 17.5 درصد تولید ناخالص داخلی، در برنامه ششم توسعه مثبت نیست. علی فاضلی افزود: اتاق اصناف ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد مدنی غیردولتی کشور با جمعیت 24‌میلیون نفری، دارای 650‌هزار بنگاه کوچک و متوسط تولیدی، یک‌میلیون و 300‌هزار بنگاه کوچک و متوسط توزیعی، 850‌هزار بنگاه خدمات فنی و شش‌میلیون و 500‌هزار شغل، 17,5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تامین می‌کند. به گفته این مقام مسئول، اصناف در بیشتر زنجیره اقتصادی کشور نقش محوری داشته و بدون آنها اقتصاد توان تحرک ندارد.
 

شهرداری تهران برای فروش نمایشگاه جدید کتاب آستین‌ها را بالا زد شهر آفتاب ؛ 4هزار ‌میلیارد تومان

حميدرضا ابراهيم‌زاده| اين روزها همه در شهرداري تهران از پول حرف مي‌زنند؛ اما نه مثل گذشته از افزايش درآمدها بلكه از نبود درآمد. مشكل اصلي كاهش شديد ساخت‌وسازها در شهر و به تبع آن كاهش محسوس درآمدهاي شهرداري است به طوري كه شهرداري براي پرداخت ديون خود به پيمانكاران و حتي حقوق كارمندان خود با مشكل مواجه است.
شهرداري تهران براي حل مشكل بي‌پولي به يك روش قديمي و ساده روي آورده كه اغلب اعضاي شوراي تهران و كارشناسان شهري با آن مخالفند؛ فروش املاك ارزشمند شهر. به گفته يكي از اعضاي شوراي شهر تهران شهرداري قرار است «شهر آفتاب» را به قيمت 4‌هزار ميليارد تومان به بانك شهر واگذار كند تا كسري بودجه‌اش را فعلا و در سال‌هاي پاياني شهرداري محمدباقر قاليباف برطرف كند. به ادعاي اين عضو شوراي شهر، اگر شهرداري وام‌هاي بانك شهر را بازپرداخت نكند، با توجه به نرخ سود 24‌درصد اين وام‌ها بايد به‌زودي سالانه تا 2‌هزار ميليارد تومان به بانك شهر سود بدهد. از طرفي گفته مي‌شود شهرداري مي‌خواهد حداقل 10‌درصد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند را هم به بانك شهر واگذار كند تا اين بانك پرداخت حقوق كاركنان شهرداري در 5‌ سال آينده را عهده‌دار شود.
فروش املاك ارزشمند شهر اشتباه است
اعضاي شوراي شهر تهران تلويحا اين اخبار را تاييد مي‌كنند. اقبال شاكري، رئيس كميته عمران شوراي شهر تهران به «شهروند» گفته دو طرح به شوراي شهر تهران آمده كه يكي از آنها درباره فازهاي آينده شهر آفتاب و ديگري درباره سرنوشت شهروند است اما شاكري تاكيد مي‌كند كه فعلا از جزييات اين طرح‌ها آگاه نيست؛ اما اين عضو شوراي شهر تهران در ادامه تاكيد مي‌كند كه به‌هرحال شوراي شهر تهران «با فروش املاك ارزشمند شهر ازجمله شهروند و شهر آفتاب مخالف است» و اين پروژه‌ها بايد حداكثر به صورت (B.O.T) يعني به صورت مشاركت در ساخت و بهره‌برداري و بازگرداندن اصل پرو‍ژه به شهرداري واگذار شوند.
شاكري با انتقاد از اينكه ضلع شرقي شهر آفتاب هم با نام ساخت به صورت «مشاركت مدني» عملا فروخته شده است، مي‌گويد در اين قسمت شهر آفتاب زمين از شهرداري است و ساخت از بخش خصوصي و بعد از پايان پروژه هركدام سهم خود را برمي‌دارند كه اين كار در عمل فروش زمين ارزشمندي است كه در آينده چندين برابر قيمت خواهد داشت.
يكي ديگر از دلايل مخالفت شاكري با فروش شهر آفتاب بالا رفتن قيمت آن در آينده است كه مي‌تواند ارزش زيادي براي شهر ايجاد كند. به گفته او فروش شهر آفتاب «خيلي زود» است و بايد قيمت توسعه آن را در نظر گرفت. به عقيده او اين پروژه يكي از دارايي‌هاي مهم شهر است و فروش آن در اين زمان «به ضرر شهر» است.
ناتواني شهرداري از بازپرداخت ديونش
به بانك شهر
اسماعيل دوستي، نایب‌رئیس کمیسیون عمران شوراي شهر درست در مقابل ديدگاه‌هاي شاكري ايستاده است. او اوايل ارديبهشت امسال گفته بود يكي از دغدغه‌های شورا در‌ سال جدید، بدهی‌های شهرداری به بانک‌شهر است. دوستي همچنين گفته بود وضع درآمدهای شهرداری حاکی از آن است که توان بازپرداخت تسهیلات کلان دریافتی از بانک شهر را ندارد و این امر باید از طریق مناسبی محقق شود.
به اعتقاد دوستي دو راه براي پرداخت بدهي‌هاي شهرداري وجود دارد؛ اول اينكه برای بازپرداخت بدهی‌های بخش مترو می‌توان بهره‌برداری از خطوط 6 و 7 مترو را به صورت B.O.T به بانک شهر واگذار کرد تا این بانک با روشی کارشناسی‌شده بهره‌برداری را در دستور کار خود قرار دهد. اين عضو شوراي شهر روش ديگر بازپرداخت را «تخصيص سهامي از نمايشگاه بين‌المللي شهر آفتاب را به بانك شهر» مي‌داند. بانك شهر در فاز اول ساخت نمايشگاه بين‌المللي شهر آفتاب از شهرداري حدود ‌هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري كرده است؛ اما دوستي مي‌گويد بهتر است مشاركت با بانك شهر ادامه داشته باشد؛ چرا كه اين موضوع مي‌تواند توجه شركاي خارجي را براي ساخت هتل‌ها و سالن‌هاي جانبي شهر آفتاب جلب كند.  دوستی یکی دیگر از دستاوردهای مهم تخصیص سهام نمایشگاه شهر آفتاب به بانک شهر را علاوه بر بازپرداخت دیون شهرداری، ترغیب سایر بانک‌ها و بخش خصوصی به مشارکت در ساخت فاز دوم و سوم این پروژه مي‌داند. البته اين عضو شورا مشخص کردن قیمت کارشناسی منصفانه را یکی از شروط واگذاری سهام به بانک شهر دانسته بود كه حالا مشخص شده اين قيمت نزديك به 4‌هزار ميليارد تومان است. او همچنين از فروش سهام شهروند هم حمايت كرده است.
درآمدهاي ناپايدار شهرداري بلاي جان شهر
فروش املاك ارزشمند شهر يكي از ساده‌ترين راه‌ها براي جبران كسري بودجه شهرداري است كه سال‌ها است در اين سازمان رواج دارد. علاوه بر آن شهرداري اغلب از روش‌هايي مانند فروش مازاد تراكم و عوارض تغيير كاربري‌ها درآمد كسب كرده كه اين موضوع باعث شده در زمان ركود ساخت‌وساز شهرداري به‌شدت دچار مشكل شود.
از شوراي اول تا امروز سياست شوراي شهر پيشروي به سوي كسب درآمد پايدار از طرف شهرداري بوده اما هيچ‌كدام از اين شوراها نتوانستند مقابل عطش بي‌امان شهرداري براي افزايش درآمدها را  بگيرند. محمدباقر قاليباف‌ سال 1384 كه مسئوليت شهرداري تهران را برعهده گرفت، بودجه شهرداري كمتر از 900 ميليارد تومان بود؛ اما بودجه امسال شهرداري تهران 17‌هزار و 800 ميليارد تومان است كه بيشتر آن بر پايه درآمدهاي ناپايدار و فروش تراكم و تغيير كاربري است.
براي روشن‌شدن شيوه كسب درآمدهاي شهرداري تهران مي‌توان به گزارش تفریغ بودجه‌ سال 93 شهرداری رجوع كرد كه آمارهاي جذابي از وضع مالی و شیوه کسب درآمدهای شهرداری تهران دارد. براساس اين گزارش كه به شوراي شهر تهران اعلام شده درآمدهای ناشی از عوارض عمومی شهرداری ۷‌هزار و ۹۵۹‌میلیارد تومان است که از این مقدار ۴‌هزار و ۵۷۵‌میلیارد تومان درآمدهای ناشی از عوارض بر ساختمان‌ها و اراضی است. در بخش درآمدهای ناشی از عوارض بر ساختمان، شهرداری از عوارض مازاد بر تراکم ‌هزار و ۲۴۷‌میلیارد تومان درآمد نقدی و در مجموع و با احتساب درآمدهای غیرنقدی ۳‌هزار و ۵۵۳‌میلیارد تومان درآمد داشته است. با این حساب نزدیک به یک چهارم کل درآمدهای شهرداری در ‌سال ۹۳ را فروش مازاد تراکم به خود اختصاص داده است. به اين‌ بايد اضافه كرد ۳‌هزار و ۷۰۲‌میلیارد توماني كه تغيير كاربري‌ها براي شهرداري تهران در‌ سال 93 درآمد داشته است.
حالا شهردار تهران يك‌سال مانده به پايان سومين دوره مديريتش بر شهر با مشكل بزرگي مواجه شده است و به نظر مي‌رسد باز هم به دنبال ساده‌ترين راه براي كسب درآمد مي‌گردد. بايد ديد اين‌بار هم شوراي شهر تهران به فروش املاك ارزشمند شهر رأي مي‌دهد يا اجازه نمي‌دهد سرمايه بزرگي مانند شهر آفتاب به سادگي و براي تامين نيازهاي روزمره شهر از دست برود.
 

سقوط شاخص بورس به کانال ۷۶‌هزار واحد

شاخص کل بورس و اوراق بهادار دیروز با ۴۷۵ واحد کاهش به کانال ۷۶‌هزار واحد عقب‌نشینی کرد. در پایان معاملات دیروز بازار سرمایه با دادوستد تعداد ۱۱۵۱‌میلیون سهم و حق تقدم به‌ ارزش ۵۳۴‌میلیارد تومان در ۸۵‌هزار نوبت، شاخص بورس ۴۷۵ واحد افت و به ارتفاع ۷۶‌هزار و ۶۳۰ واحد عقب‌نشینی کرد. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه نیز روز گذشته منفی بودند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۱۷۹ واحد، کل (هموزن) ۱۹ واحد، و شاخص بازار اول ۴۳۵ واحد افت کردند.
 

از تالار چه خبر

 تامین مالی از بورس کالا برای فولادسازان جذاب است|  بهادر احرامیان یک عضو هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: هدف اصلی انتشار اوراق سلف محصولات فولادی در بورس کالای ایران، تامین مالی شرکت‌های فولادی و سرمایه‌گذاری با سود مشخص و قابل قبول است. درحال حاضر نیز بیشتر شرکت‌های فولادی راغب به تامین مالی به وسیله انتشار اوراق سلف موازی هستند.
  معاملات در انتظار تایید، امکان جدید برای معامله‌گران|  بهنام محسنی، معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران گفت: از این پس، تمامی معاملات تطبیق یافته از لیست سفارش‌ها خارج شده و در بخشی تحت عنوان «معاملات در انتظار تایید» قابل مشاهده است. به درخواست فعالان بازار مبنی بر ارایه جزییات بیشتر درباره معاملات بازار پایه و در پاسخ به نیاز فعالان بازار بخش جدیدی در سایت TSETMC اضافه کرده‌ایم که در این بخش هر روز تمامی معاملات در انتظار تایید ناظر در هریک از نمادهای بازار پایه به تفکیک درج می‌شود.
  تنها 8.7‌درصد سهام بورس در دست مردم|  حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اعلام این‌که تنها 8.7‌درصد سهام بورس ایران دست مردم است، گفت: فقط حدود ۱۷درصد از واگذاری‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی بوده است. اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی فقط منحصر به واگذاری‌ها نیست بلکه ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری جدید، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید هم ازجمله این سیاست‌ها است.
 معامله 600‌میلیون برگ اوراق بهادار در فرابورس|  معامله‌گران روز گذشته بیش از 600‌میلیون اوراق بهادار در بازار فرابورس خریدوفروش کردند.‏ بازار فرابورس با دادوستد 600‌میلیون ورقه ‏بهادار در 23‌هزار و 176 نوبت به ارزش یک‌هزار و 491‌میلیارد و 650‌میلیون ریال به اتمام رسید.‏
 

در دیدار رئیس سازمان بورس با مقامات آیسکو ایران به جمع اعضای عادی آیسکو می‌پیوندد

شهروند|  سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در چهل‌و‌یکمین گردهمایی سالانه آیسکو در شهر لیما (کشور پرو)، شرکت کرد و دکتر محمد فطانت در این مراسم به سخنرانی پرداخت. چهل‌ویکمین گردهمایی سالانه سازمان بین‌المللی آیسکو در شهر لیما، پایتخت کشور پرو در حالی برگزار می‌شود که قریب به 500 نفر از مقامات عالی‌رتبه از 207 کشور عضو و غیر عضو آیسکو به‌عنوان نماینده کشورشان در گردهمایی سالانه این نهاد بین‌المللی شرکت کرده‌اند. رئیس گروه نظارت آیسکو و رئیس و عضو هیأت‌مدیره کمیسیون سرمایه‌گذاری‌ها و اوراق بهادار استرالیا در دیدارهای جداگانه با رئیس سازمان بورس در حاشیه جلسه کمیته منطقه‌ای آفریقا و خاورمیانه ضمن تبریک به وی برای پیوستن به این نهاد بین‌المللی، با ساختار بازار سرمایه ایران و روندها و فرآیندهای قانونی، مقرراتی و حقوقی بیشتر آشنا شدند.. در این دیدارها همچنین درباره برنامه‌های آینده آیسکو و موضوعاتی همچون نحوه همکاری و ارتقاي سطح روابط کشورهای عضو با یکدیگر گفت‌وگو کردند. مدکرافت و فیلیپینو درخصوص وضع کنونی سازمان بورس و اوراق بهادار در آیسکو  اطمینان دادند به‌زودی سازمان بورس و اوراق بهادار به جمع اعضای عادی آیسکو خواهد پیوست.
 
 

شهرداری تهران برای فروش نمایشگاه جدید کتاب، آستین‌ها را بالا زد شهر آفتاب؛ 4 هزار میلیارد تومان

حميدرضا ابراهيم‌زاده| اين روزها همه در شهرداري تهران از پول حرف مي‌زنند؛ اما نه مثل گذشته از افزايش درآمدها بلكه از نبود درآمد. مشكل اصلي كاهش شديد ساخت‌وسازها در شهر و به تبع آن كاهش محسوس درآمدهاي شهرداري است به طوري كه شهرداري براي پرداخت ديون خود به پيمانكاران و حتي حقوق كارمندان خود با مشكل مواجه است.
شهرداري تهران براي حل مشكل بي‌پولي به يك روش قديمي و ساده روي آورده كه اغلب اعضاي شوراي تهران و كارشناسان شهري با آن مخالفند؛ فروش املاك ارزشمند شهر. به گفته يكي از اعضاي شوراي شهر تهران شهرداري قرار است «شهر آفتاب» را به قيمت 4‌هزار ميليارد تومان به بانك شهر واگذار كند تا كسري بودجه‌اش را فعلا و در سال‌هاي پاياني شهرداري محمدباقر قاليباف برطرف كند. به ادعاي اين عضو شوراي شهر، اگر شهرداري وام‌هاي بانك شهر را بازپرداخت نكند، با توجه به نرخ سود 24‌درصد اين وام‌ها بايد به‌زودي سالانه تا 2‌هزار ميليارد تومان به بانك شهر سود بدهد. از طرفي گفته مي‌شود شهرداري مي‌خواهد حداقل 10‌درصد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند را هم به بانك شهر واگذار كند تا اين بانك پرداخت حقوق كاركنان شهرداري در 5‌ سال آينده را عهده‌دار شود.
فروش املاك ارزشمند شهر اشتباه است
اعضاي شوراي شهر تهران تلويحا اين اخبار را تاييد مي‌كنند. اقبال شاكري، رئيس كميته عمران شوراي شهر تهران به «شهروند» گفته دو طرح به شوراي شهر تهران آمده كه يكي از آنها درباره فازهاي آينده شهر آفتاب و ديگري درباره سرنوشت شهروند است اما شاكري تاكيد مي‌كند كه فعلا از جزييات اين طرح‌ها آگاه نيست؛ اما اين عضو شوراي شهر تهران در ادامه تاكيد مي‌كند كه به‌هرحال شوراي شهر تهران «با فروش املاك ارزشمند شهر ازجمله شهروند و شهر آفتاب مخالف است» و اين پروژه‌ها بايد حداكثر به صورت (B.O.T) يعني به صورت مشاركت در ساخت و بهره‌برداري و بازگرداندن اصل پرو‍ژه به شهرداري واگذار شوند.
شاكري با انتقاد از اينكه ضلع شرقي شهر آفتاب هم با نام ساخت به صورت «مشاركت مدني» عملا فروخته شده است، مي‌گويد در اين قسمت شهر آفتاب زمين از شهرداري است و ساخت از بخش خصوصي و بعد از پايان پروژه هركدام سهم خود را برمي‌دارند كه اين كار در عمل فروش زمين ارزشمندي است كه در آينده چندين برابر قيمت خواهد داشت.
يكي ديگر از دلايل مخالفت شاكري با فروش شهر آفتاب بالا رفتن قيمت آن در آينده است كه مي‌تواند ارزش زيادي براي شهر ايجاد كند. به گفته او فروش شهر آفتاب «خيلي زود» است و بايد قيمت توسعه آن را در نظر گرفت. به عقيده او اين پروژه يكي از دارايي‌هاي مهم شهر است و فروش آن در اين زمان «به ضرر شهر» است.
ناتواني شهرداري از بازپرداخت ديونش
به بانك شهر
اسماعيل دوستي، نایب‌رئیس کمیسیون عمران شوراي شهر درست در مقابل ديدگاه‌هاي شاكري ايستاده است. او اوايل ارديبهشت امسال گفته بود يكي از دغدغه‌های شورا در‌ سال جدید، بدهی‌های شهرداری به بانک‌شهر است. دوستي همچنين گفته بود وضع درآمدهای شهرداری حاکی از آن است که توان بازپرداخت تسهیلات کلان دریافتی از بانک شهر را ندارد و این امر باید از طریق مناسبی محقق شود.
به اعتقاد دوستي دو راه براي پرداخت بدهي‌هاي شهرداري وجود دارد؛ اول اينكه برای بازپرداخت بدهی‌های بخش مترو می‌توان بهره‌برداری از خطوط 6 و 7 مترو را به صورت B.O.T به بانک شهر واگذار کرد تا این بانک با روشی کارشناسی‌شده بهره‌برداری را در دستور کار خود قرار دهد. اين عضو شوراي شهر روش ديگر بازپرداخت را «تخصيص سهامي از نمايشگاه بين‌المللي شهر آفتاب را به بانك شهر» مي‌داند. بانك شهر در فاز اول ساخت نمايشگاه بين‌المللي شهر آفتاب از شهرداري حدود ‌هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري كرده است؛ اما دوستي مي‌گويد بهتر است مشاركت با بانك شهر ادامه داشته باشد؛ چرا كه اين موضوع مي‌تواند توجه شركاي خارجي را براي ساخت هتل‌ها و سالن‌هاي جانبي شهر آفتاب جلب كند.  دوستی یکی دیگر از دستاوردهای مهم تخصیص سهام نمایشگاه شهر آفتاب به بانک شهر را علاوه بر بازپرداخت دیون شهرداری، ترغیب سایر بانک‌ها و بخش خصوصی به مشارکت در ساخت فاز دوم و سوم این پروژه مي‌داند. البته اين عضو شورا مشخص کردن قیمت کارشناسی منصفانه را یکی از شروط واگذاری سهام به بانک شهر دانسته بود كه حالا مشخص شده اين قيمت نزديك به 4‌هزار ميليارد تومان است. او همچنين از فروش سهام شهروند هم حمايت كرده است.
درآمدهاي ناپايدار شهرداري بلاي جان شهر
فروش املاك ارزشمند شهر يكي از ساده‌ترين راه‌ها براي جبران كسري بودجه شهرداري است كه سال‌ها است در اين سازمان رواج دارد. علاوه بر آن شهرداري اغلب از روش‌هايي مانند فروش مازاد تراكم و عوارض تغيير كاربري‌ها درآمد كسب كرده كه اين موضوع باعث شده در زمان ركود ساخت‌وساز شهرداري به‌شدت دچار مشكل شود.
از شوراي اول تا امروز سياست شوراي شهر پيشروي به سوي كسب درآمد پايدار از طرف شهرداري بوده اما هيچ‌كدام از اين شوراها نتوانستند مقابل عطش بي‌امان شهرداري براي افزايش درآمدها را  بگيرند. محمدباقر قاليباف‌ سال 1384 كه مسئوليت شهرداري تهران را برعهده گرفت، بودجه شهرداري كمتر از 900 ميليارد تومان بود؛ اما بودجه امسال شهرداري تهران 17‌هزار و 800 ميليارد تومان است كه بيشتر آن بر پايه درآمدهاي ناپايدار و فروش تراكم و تغيير كاربري است.
براي روشن‌شدن شيوه كسب درآمدهاي شهرداري تهران مي‌توان به گزارش تفریغ بودجه‌ سال 93 شهرداری رجوع كرد كه آمارهاي جذابي از وضع مالی و شیوه کسب درآمدهای شهرداری تهران دارد. براساس اين گزارش كه به شوراي شهر تهران اعلام شده درآمدهای ناشی از عوارض عمومی شهرداری ۷‌هزار و ۹۵۹‌میلیارد تومان است که از این مقدار ۴‌هزار و ۵۷۵‌میلیارد تومان درآمدهای ناشی از عوارض بر ساختمان‌ها و اراضی است. در بخش درآمدهای ناشی از عوارض بر ساختمان، شهرداری از عوارض مازاد بر تراکم ‌هزار و ۲۴۷‌میلیارد تومان درآمد نقدی و در مجموع و با احتساب درآمدهای غیرنقدی ۳‌هزار و ۵۵۳‌میلیارد تومان درآمد داشته است. با این حساب نزدیک به یک چهارم کل درآمدهای شهرداری در ‌سال ۹۳ را فروش مازاد تراکم به خود اختصاص داده است. به اين‌ بايد اضافه كرد ۳‌هزار و ۷۰۲‌میلیارد توماني كه تغيير كاربري‌ها براي شهرداري تهران در‌ سال 93 درآمد داشته است.
حالا شهردار تهران يك‌سال مانده به پايان سومين دوره مديريتش بر شهر با مشكل بزرگي مواجه شده است و به نظر مي‌رسد باز هم به دنبال ساده‌ترين راه براي كسب درآمد مي‌گردد. بايد ديد اين‌بار هم شوراي شهر تهران به فروش املاك ارزشمند شهر رأي مي‌دهد يا اجازه نمي‌دهد سرمايه بزرگي مانند شهر آفتاب به سادگي و براي تامين نيازهاي روزمره شهر از دست برود.
 

منابع دیگر:
 • اقتصاد پویا
 • فرصت امروز

ویــــــــــــــژه

ویــــــــــــــژه
رضایت 100درصدی
از عملکرد شرکت
انتقال داده‌های آسیاتک
شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، مطلوب‌ترین ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی کشور، از نظر شاخص رسیدگی و نهایی کردن شکایات مشتریان به استناد گزارش سامانه پاسخگویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (195)، موفق به جلب رضایت 100درصدی مشتریان شد. به گزارش روابط‌عمومی آسیاتک، این شرکت جهت تبیین فرهنگ مشتری‌مداری و تاکید بر اهمیت پاسخگویی مطلوب به مشتریان در کسب‌وکار خدمات نوین و در راستای اصول حرفه‌ای خود که حمایت از مصرف‌کنندگان است، نهایت تلاش خود را انجام داده و سعی می‌کند رضایت مشترکان خود را فراهم کند. در همین راستا و با بهره‌گیری هوشمندانه و خلاقانه از الگوهای برتر جهانی و با وجود پوشش سراسری و گسترده شرکت در کشور و با در نظر گرفتن جامعه آماری بالاتری از لحاظ تعداد مشتریان خود نسبت به متوسط شرکت‌های مشابه، درشاخص رسیدگی و نهایی کردن شکایات، موفق به اخذ 100درصدی رضایت مشتریان خود شد.
ارائه خدمات بانک شهر
در نمایشگاه کتاب
غلام‌حسین مظفری، مدیرعامل بانک شهر با اشاره به حضور این بانک در بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی کشور گفت: «بانک شهر نوین‌ترین خدمات بانکی را در بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ارائه کرده است.» پورزرندی با اشاره به برگزاری بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی کشور در محل شهر آفتاب با بیان اینکه چهار هزار دستگاه کارتخوان بانک شهر آماده ارائه خدمات به متقاضیان است، افزود: «از این تعداد تاکنون بیش از دو هزار و 300دستگاه کارتخوان ارائه و نصب شده است.» وی با اشاره به اینکه تا پایان روز چهارم نمایشگاه 441هزار و 201تراکنش صورت گرفته است، گفت:«تاکنون هشت هزار و 171بُن‌کارت مجازی صادر شده که از روز اول ثبت‌نام و تا پایان نمایشگاه شعب کشیک بانک، آماده ارائه خدمات و بُن‌کارت به متقاضیان هستند.»
تعدیل مثبت سایپا
بدون محاسبه تفاهمنامه سیتروئن و فروش زمین
قائم‌مقام مدیرعامل گروه سایپا در امور سرمایه‌گذاری و شرکت‌های گروه با بیان اینکه توقف نماد معاملاتی «خساپا» ناشی از اعلام تعدیل مثبت سود برآوردی در بودجه 95 است، عنوان کرد: «هیچ یک از سناریوهای شایعه شده در بازار سهام در مورد تعدیل سود سایپا صحت ندارد.» ناصر آخوندی گفت: «دلیل توقف نماد معاملاتی گروه سایپا در روز جاری ناشی از اعلام اطلاعات با اهمیت تعدیل مثبت سود برآوردی «خساپا» در سال مالی 1395 بوده که تا روز چهارشنبه این هفته رقم دقیق سود برآوردی شرکت در این بودجه از طریق سامانه کدال منتشر می‌شود.» وی افزود:«تعدیل سود برآوردی گروه سایپا در بودجه حسابرسی نشده سال مالی 95 بدون احتساب سود حاصل از مشارکت کمپانی سیتروئن در سایپا کاشان یا فروش زمین و دارایی‌های ثابت خواهد بود.» او با بیان اینکه قرارداد گروه سایپا با شرکت سیتروئن در سال جاری هنوز نهایی نشده و در قالب تفاهمنامه است، عنوان کرد: «مطابق با اصول حسابداری تا زمانی که معامله سهام شرکت سایپا کاشان بین سیتروئن و گروه سایپا در بازار فرابورس ایران ثبت و تایید نشود، هیچ رقمی از این محل در سرفصل‌های مالی گروه سایپا قابل شناسایی نیست، بر این اساس طی دو هفته آینده نشستی مشترک با متولیان شرکت فرابورس به‌منظور انجام این معامله برگزار می‌شود.»

بدهی‌ها در مرز هشدار!

بعد از بحران مالی جهانی، حجم بدهی های شرکت ها، دولت ها و نهادها روز به روز در حال افزایش است؛ حالا طیف گسترده ای از شرکت‌ها در سراسر دنیا، چو ب خط بدهی‌هایشان پر شده و نه از آن گریزی دارند و نه گزیری. 
دیده‌بان بانکداری جهانی هم  در گزارشی هشدار داد ه میزان بدهی‌های شرکت‌های جهان به طور نگران‌کننده‌ای بالا رفته است. حتی کار به جایی رسیده که حج بدهی ها  از  سطح هشداردهنده پیش از ورشکستگی بانک سرمایه‌گذاری لیمن برادرز نیز فراتر رفته است.این به معنای آن است که احتمال وقوع انفجار حباب اقتصادی و ورشکستگی شرکت‌ها و مؤسسات مهم مالی جهان  خیلی دور از انتظار نیست و هر لحظه امکان دارد این زلزله چند ریشتری مالی، ارکان اقتصاد بین‌الملل را بلرزاند. جالب است بدانید بدهی‌های شرکت‌های جهاني در بازارهای نوظهور در یک‌دهه گذشته با افزایش 5 برابری به 25 هزار میلیارد دلار رسیده است. عرضه اوراق قرضه پربهره و کم‌اعتباربه شیوه‌ای  قمارگونه  در اروپا و آمریکا و همچنین اقدام غیرمسئولانه برخی کشورها در برداشت وام برای خرید اوراق بهادار و بازپرداخت وام‌ها از طریق سود این اوراق از دلایل اصلی افزایش بدهی‌های شرکت‌های جهانی است.        این گزارش پس از آن منتشر می‌شود که «نهاد‌مالی هنگ‌کنگ» نیز پیشتر درخصوص نظام حاکم بر اقتصاد جهان هشدار داده و پیش‌بینی کرده بود ادامه این روند بیشترین آسیب را به شرکت‌ها و مؤسسات مالی آسیایی به خصوص شرکت‌های چینی خواهد رساند.   بحران مالی سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۰۷ مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی بود که برای نخستین بار در سال ۲۰۰۵ خودش را نشان داد و همچنان هم ماشین ضرر و زیان های آن، به راه خود ادامه می دهد. مشخصه اصلی این بحران در کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری است. این بحران با  انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا آغاز شد. کاهش نرخ بهره برای وام‌های بانکی در بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ از دلایل مهم شکل‌گیری حباب مسکن در آمریکا و ترکیدن آن در سال ۲۰۰۸ میلادی بود. این ترکیدن حباب مسکن باعث ورشکستگی مؤسسات مالی بزرگی نظیر برادران لیمن شد. بانک برادران لیمن چهارمین بانک سرمایه‌گذاری بزرگ آمریکا بود که در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری و بانکداری اختصاصی فعالیت می‌کرد؛ ورشکستگی این بانک .بزرگ ترین ورشکستگی در آمریکا به‌شمار می‌آید.

اخبار ویژه

شیبانی: سیف درست می‌گوید تحریم‌ها تعلیق نشده است
رئیس اسبق بانک مرکزی تأکید کرد هنوز هم با وجود اجرای برجام، دلار همچنان به صورت اسکناس وارد کشور می‌شود.
دکتر ابراهیم شیبانی  که سابقه ریاست بانک مرکزی (1382-86) و سفارت در اتریش را دارد، هم‌اکنون استاد اقتصاد دانشگاه تهران و عضو شورای راهبردی خارجی می‌باشد. وی در مصاحبه با نشریه رمز عبور درباره تحولات بانکی پس از برجام و ادعای اتصال به شبکه بانکی بین‌المللی می‌گوید: بعد از برجام تاکنون، یعنی بعد از سه ماه که از اجرایی شدن برجام گذشته است، تغییر عمده‌ای ایجاد نشده است، ولی امید هست که ایجاد شود. یک بحث مالی درباره آنچه که مربوط به معاملات ما با دلار آمریکاست وجود دارد، چون نفت را هم به دلار می‌فروشیم، لذا دریافت‌های ما در وهله اول دلاری است.
وی می‌افزاید:  در تبدیل پول ملی کشورهایی که به آنها نفت صادر می‌کنیم یا تبدیل دلاری که به پول‌های اروپا می‌گیریم باز هم دچار مشکل می‌شویم. یک بار مشکل خدمات سوئیفت مطرح بود که هنوز هم مشکل داریم، ولی جدای از آن خدمات هم تحریم‌هایی هست که ما اصطلاحا به آن تحریم‌های نانوشته می‌گوییم، یعنی جایی نوشته نشده است، یعنی شاید این تحریم بدتر از آن نوشته شده‌ها باشد؛ مثلا فرض کنید دولت آمریکا رسما با شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی مذاکره می‌کند که با ما معامله نکنند،  یعنی این مذاکرات را پنهانی انجام می‌دهد. در نتیجه اگر سوئیفت هم باز شود اینها برای معامله با ما طفره می‌روند. بنابراین در حال حاضر بانک‌های بزرگ در اروپا به دلایل مختلف با ما معامله‌ای انجام نمی‌دهند و معاملات بزرگ متوقف است.
شیبانی با اشاره به انواع تحریم‌های ضدایرانی آمریکا گفت: آمریکا یک تحریم اولیه دارد که در مورد کالاهای شرکت‌های آمریکایی است. به آنها گفتند که نباید با ایران معامله کنند و در برجام هم عینا آمده است. می‌ماند تحریم‌های ثانویه که مربوط به مواردی است که کشورهای دیگری با ما مراوده دارند و اگر با ما مراوده کنند، آمریکا آنها را تحریم می‌کند و آنها هم دچار مشکل می‌شوند. ثانویه را که به هر بهانه و دلیلی اعمال می‌کنند و اولیه را هم که خیلی راحت نوشتند و رسما اعلام کردند. اگر مجموع این مطالب را که عرض کردم روی هم بگذارید، یعنی تضییقات و تحمیلاتی که روی صدور کالا یا صادرات ما اعمال می‌شود  به علاوه تضییقات و تحمیلات مالی، می‌بینید که ما دچار مشکل هستیم. بنابراین اگر رئیس بانک مرکزی می‌گوید ما تعلیقی از سوی آمریکا ندیدیم حرف گزافی نیست و حرف درستی است.
حالا آنها یک بهانه می‌تراشند و می‌گویند ما باید کم‌کم اعتماد کنیم و اعتماد همین طوری به دست نمی‌آید. این حرف غربی‌ها مخصوصا آمریکا است. این ظاهر قضیه است، ولی باطن قضیه چیز دیگری است. آمریکا همراهی می‌خواهد، بعضا همراهی کامل هم می‌خواهد. لذا این سیری که عرض کردم را نگه خواهد داشت، ممکن است زیر فشار شرکای خود و اروپایی‌ها یا نیازهایی که به ما درباره انرژی دارند گشایش‌های مختصری انجام شود و یک مقدار فضا بازتر از شرایط حال حاضر شود، اما این طور که ما فکر کنیم مشکلات حل و عادی می‌شود، فکر نمی‌کنم حتی تا چند سال آینده هم این اتفاق بیفتد.
وی درباره سوئیفت هم که ابتدا گفتند باز شده، بعد معلوم شد که باز نشده اظهار داشت:
خیلی عجیب است! بانک مرکزی یک اطلاعیه‌ به فارسی داد و اعلام کرد باز شده است. هم‌زمان به انگلیسی اطلاعیه‌ای درباره سوئیفت منتشر کرد و گفت هنوز ما پیچ و خم داریم. کما اینکه وقتی با رئیس‌جمهور اتریش هم مصاحبه کردند گفت که سوئیفت دست ما نیست، دست اتحادیه است، اگر اتحادیه هم توافق کند، باید آمریکا راضی باشد. این چیزی بود که از قول آقای فیشر اعلام شده بود. می‌گویند بانک مرکزی آزاد شده است، ولی معامله انجام نمی‌شود. تا جایی که می‌دانم به هر حال بهره‌ای از این آزادی بانک مرکزی نمی‌بریم. به هر دلیل ما بهره‌مند نیستیم. آزاد است، ولی نمی‌توانیم بهره‌ای ببریم. بانک‌های خود را برای معامله با ما منع می‌کنند. تا جایی که من می‌دانم یک بار وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود ما اجازه نمی‌دهیم ایرانی‌ها از سوئیفت استفاده کنند. روز اول گفتند که 1000 ال‌سی باز شده است. این حرف قطعا درست نبود. به هر حال درباره سوئیفت  هر کسی بحث دارد، ما می‌گوییم که نشده است، بعضی هم ادعا می‌کنند شده است به هر صورت ما در حال انتفاع از سوئیفت نیستیم. به هر دلیلی سنگ‌اندازی کردند.
عملیات روانی علیه مردم بعد از دستاورد تقریبا هیچ برجام
«دولت پُز چیزهایی را می‌دهد که واقعیت ندارد. » روزنامه وطن امروز با بیان اینکه دولت از آشکار شدن حقایق برجام، به سیاست «القای وجود دستاوردهایی که وجود ندارد» روی آورده نوشت: ملت بیشتر از اینکه تغییرات و گشایش‌های اقتصادی را حس کند، هیجان و ذوق دولت را حس می‌کند! در چنین وضعیتی دولتی‌ها به سیاست «القا» روی آوردند که مکمل سیاست‌های قبلی اقتصادی است. از جمله نگفتن حقیقت و محرمانه‌سازی. دولت بسیاری از آمارها و حقایق اقتصادی را نمی‌گوید.
این سیاست از همان ابتدای فعالیت دولت یازدهم آغاز شده و هنوز ادامه دارد. آمارهای واقعی رشد اقتصادی، اشتغال، بیکاری، حذف افراد از لیست دریافت یارانه نقدی، شاخص و معیارهای حذف افراد از یارانه نقدی، تعداد بنگاه‌های اقتصادی‌ای که تعطیل شده‌اند، میزان حمایت از تولید داخلی، تاثیر بسته‌های ضد رکود بر تولید ملی و... از موضوعات مجهولی است که دولت در ارائه آمار و اطلاعات، خست به خرج می‌دهد.
حتی زمانی که موضوعی اقتصادی، رسانه‌ای می‌شود مسئولان دولتی ابایی از آن ندارند که بگویند بهتر بود بر سر فلان موضوع مهر محرمانه می‌خورد. مانند افشای‌ نامه 4 وزیر به روحانی و هشدار آنها نسبت تشدید رکود و واکنش سخنگوی دولت که گفت بهتر بود بالای این نامه مهر محرمانه می‌خورد! دولتی‌ها حتی زمانی که یک تصمیم اقتصادی که با زندگی روزمره ملت سر و کار دارد اجرایی می‌شود هم تمایلی به اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی ندارند.
این روزنامه شیوه القایی‌ دوم را وارونه کردن حقیقت توصیف می‌کند و می‌نویسد: پنهان کردن حقیقت و «عدم اطلاع‌رسانی» تفاوت بسیاری با وارونه کردن حقیقت دارد. در بررسی بودجه سال جاری نمونه‌ای عجیب از وارونه کردن حقیقت را شاهد بودیم که حتی حامیان دولت را هم شوکه کرد؛ سخنگوی دولت ناگهان در مجلس با تغییر 180 درجه‌ای، خود را حامی پرداخت یارانه نقدی جا زد و ظاهرا با قطع یارانه نقدی و افزایش نرخ بنزین مخالفت کرد! مسئولان دولت یازدهم از همان ابتدای فعالیت، بارها و بارها یارانه نقدی را مصیبت و عذاب می‌دانستند و حتی در کمیسیون‌های مجلس بر قطع یارانه نقدی اصرار داشتند اما وقتی متوجه شدند این پیشنهاد در نهایت تصویب خواهد شد،‌ در قامت حامی پرداخت یارانه نقدی ظاهر شدند و در صحن علنی با تصویب آن مخالفت کردند! جالب اینکه دولتی با قطع یارانه نقدی مخالفت کرد که خود یارانه ملت را قطع کرده و همچنان در حال قطع یارانه نقدی است! آمار پراکنده مسئولان از قطع یارانه نقدی 4 میلیون و 500 هزار نفر خبر می‌دهد و تعجب‌آور اینکه همین «دولت یارانه قطع کن» بر سر قطع یارانه افراد اشک می‌ریزد(!)
دولت با وارونه جلوه دادن حقایق اقتصادی قصد دارد از موج انتقادات بکاهد اما نمی‌داند تاثیر وارونه کردن حقیقت بر ذهن و قلب ملت بسیار بیشتر از پنهان کردن حقیقت است.
نویسنده درباره روش سوم یعنی «القای دستاوردهایی که نیست» خاطرنشان می‌کند دولت بعد از پنهان کردن و وارونه جلوه دادن حقایق به سیاست عجیب و باورنکردنی «القای دستاوردهایی که نیست» روی آورده است، بیش از 100 روز از اجرای برجام می‌گذرد اما آن تاثیری که دولتی‌ها انتظار داشتند در اقتصاد دیده نشده است و حتی تاثیر روانی اجرای برجام هم رخ نداد، چرا که بازار و فعالان اقتصادی کارکشته به دنبال نشانه‌های واقعی غیر از توافقات شفاهی و کاغذی هستند. حتی بازار ارز و سکه و بازار سرمایه تنها یک تکان مقطعی را تجربه کرد و وضعیت به دوران ماقبل برجام بازگشته و رکود همچنان گریبانگیر اقتصاد است؛ همچنان بنگاه‌های اقتصادی در حال تعطیلی هستند و بسته‌های خروج از رکود حتی موجب کاهش رکود هم نشده‌اند. تحریم‌های بانکی ظاهرا برداشته شده اما عملا آن «اتفاق خاص» رخ نداده است.
در چنین وضعیتی مسئولان در حال القای چیزی هستند که اصلا وجود خارجی ندارد! دولتی‌ها دارند القا می‌کنند با برجام اتفاقات خوبی افتاده و مردم دارند دستاوردهای برجام را حس می‌کنند. در این سیاست اگر عبارات عجیب و در عین حال باورنکردنی شنیدید نباید تعجب کنید؛ عباراتی چون برجام آفتاب تابان است، مردم قدم به قدم برجام را لمس می‌کنند، زیبایی‌های جدید و ابعاد تازه‌ای از برجام توجهم را به خود جلب کرده است، دوران بعد از برجام با قبل از برجام متفاوت است و...
افراطی مجلس ششم: لاریجانی اگر می‌خواست کاری کند تا حالا کرده بود
عضو فراکسیون افراطیون در مجلس ششم گفت: دوران لاریجانی به سرآمده و عارف باید رئیس شود.
ناصر قوامی به روزنامه اجاره‌ای آرمان گفته است: حتما باید آقای عارف کاندیدای ریاست مجلس شود چرا که نزدیک به 130 نفر از اصلاح‌طلبان به مجلس آمده‌اند.
وی می‌افزاید: فکر می‌کنم دوران آقای لاریجانی سرآمده و دو دوره ریاست بر مجلس برای او کافی است بهتر است خود آقای لاریجانی تلاش کند تا آقای عارف به عنوان فردی تازه نفس وارد عرصه شود.
وی در پاسخ این سؤال که برخی معتقدند ریاست آقای لاریجانی می‌تواند فشار طیف مخالف را بر مجلس دهم کمتر کند نظر شما چیست؟ گفت: من فکر می‌کنم بیان چنین مباحثی روش‌هایی برای استمرار ریاست آقای لاریجانی است چرا که ایشان اگر می‌خواست کاری کند تاکنون انجام داده است.
اتفاقاتی در مجلس نهم همچون تصویب برجام هم کار لاریجانی نبود.
عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم در عین حال درباره نمایندگان اصلاح‌طلب تصریح کرد: من اکثر افراد لیست 30 نفره امید را نمی‌شناسم و نمی‌دانم اکنون و درگذشته چه‌مواضعی داشتند و آیا صددرصد اصلاح‌طلب هستند یا خیر اما در آینده و با شروع کار مجلس این موضوع روشن می‌شود.
نشریه ایتالیایی: آمریکا با برجام ثابت کرد قابل اعتماد نیست
یک نشریه ایتالیایی نوشت ملت ایران هرگز نباید به سیاست‌های آمریکا در منطقه اعتماد کند.
ایل‌فارو در مطلبی با عنوان «ایران و توافق هسته‌ای،‌آخرین فریب آمریکا» به غارت 2 میلیارد دلار از اموال ملت ایران از سوی آمریکا اشاره کرد و نوشت: در حالی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران همواره با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم می‌کند و امید به بهبود روابط میان تهران و واشنگتن دارد، آمریکا خصومت خودعلیه ایران را تجدید و با صدور حکم توقیف 2 میلیارد دلار اموال ایران، به نوعی تأیید کرد که ملت ایران نمی‌تواند هرگز به سیاست‌های آمریکا در منطقه اعتماد کند.
این نشریه افزود: می‌بینیم که همواره آمریکا است که تصمیم می‌گیرد چه کسی قربانی و چه کسی گناهکار است. ایران با دزدی خواندن این حکم قصد مراجعه به دادگاه بین‌المللی لاهه برای جلوگیری از توقیف مجدد دارایی‌هایش را دارد.
ایل‌فارو می‌نویسد: با اینکه توافق هسته‌ای در سال گذشته  میان تهران و شش قدرت بزرگ به نتیجه رسید، ماجرای اخیر حاکی از عدم پایان خصومت‌های آمریکایی علیه ایران است.
این نشریه ایتالیایی افزود: آیت‌الله علی‌خامنه‌ای بالاترین مقام ایرانی باتوجه به تحولات اخیر قابل پیش‌بینی در روابط میان ایران و آمریکا،‌ هرگونه امکان عادی‌سازی روابط میان دو کشور را رد کرده است. همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، توافق هسته‌ای پر سر و صدا میان ایران و آمریکا از همه جا نشت می‌کند.
نشریه ایتالیایی معتقد است: آنچه رسانه‌های غربی به عنوان توافق تاریخی عنوان کرده‌اند فقط چندمین فریبی است که آمریکا و متحدان او علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی کردند. البته بخشی از مسئولیت آن برعهده برخی دولتمردان ایرانی نیز می‌باشد که رفتاری بسیار نرم و آسانی را در قبال آمریکا و غرب اتخاذ کرده‌اند در حالی که غرب در عمل هرگز اراده‌ای دقیق برای آغاز روابط واقعی و صمیمانه با ایران را نشان نداده است.
این نشریه افزود: با نگاهی به رویدادهای تروریستی 50 سال اخیر که ملت ایران متحمل آن شده این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان به غرب که خود همدست و مسئول این جنایت‌ها بوده و دستانش هنوز آغشته به خون است، اعتماد کرد؟ البته بخشی از سیاسیون ایرانی نیز ظاهراً فداکاری‌هایی که ملت ایران در طول ده‌ها سال از سوء قصدهای هدفمند تا تحریم‌ها و تلاش برای کودتا و جنگ تحمیلی عراق را متحمل شده‌اند فراموش کرده‌اند. غرب برای این رویدادها تاکنون متحمل هزینه نشده و عذرخواهی نیز نکرده است.
رأی‌الیوم: اسرائیل با دیده حقارت به عربستان می‌نگرد
سردبیر روزنامه رأی‌الیوم تصریح کرد دو مقام امنیتی سابق سعودی و صهیونیست به اسم مناظره در آمریکا مغازله کردند و این نشانه انحطاط دربار سعودی است.
عبدالباری عطوان از مناظره شاهزاده ترکی‌الفیصل رئیس سابق استخبارات عربستان با ژنرال یعقوب عمیدور (مشاور سابق امنیت ملی اسرائیل) به عنوان بهبود مناسبات ریاض و تل‌آویو و پایه‌گذار  آغاز روابط ائتلاف راهبردی علیه ایران نام برد. این مناظره پنجشنبه گذشته توسط مرکز تحقیقات خاور نزدیک واشنگتن (وابسته به لابی صهیونیستی) برگزار شد.
عطوان می‌نویسد: هر کس این مناظره را دنبال کند به خوبی درخواهد یافت که روند عادی‌سازی مناسبات میان عربستان و اسرائیل ادامه دارد و این مناظره صرفا یکی از حلقه‌های این روند به شمار می‌آید. این مناظره پایه‌گذار یک همکاری راهبردی میان عربستان و اسرائیل علیه ایران وحزب‌الله است زیرا از نظر ریاض اسرائیل دیگر دشمن محسوب نمی‌شود.
وی خاطر نشان کرد: ژنرال عمیدور در طی مناظره تاکید کرد اتحادیه عرب تغییر یافته و تقسیم شده است و تاریخ مصرف طرح صلح اعراب سپری شده و غیرقابل استفاده است و چاره‌ای جز بهبود مناسبات و همکاری با کشورهای دارای منافع مشترک یعنی اسرائیل و کشورهای خلیج(فارس) وجود ندارد.
عطوان افزود: خطرناک‌ترین و گمراه‌کننده‌ترین مطلب ابراز شده از سوی شاهزاده ترکی‌الفیصل این است که «من همواره به تماشاگران یهود می‌گویم که با عقل و اندیشه عربی و اموال یهودی می‌توانیم در تمامی زمینه‌های علمی و فن‌آوری به شکل خوبی پیش برویم.» مشکل ما در اینجا است که دولت‌ها و حکمرانان عرب و در راس آنها سعودی‌ها دارایی‌ها را از بین بردند و اندیشه‌ها را کشتند و اندیشه‌های زنده مانده را وادار به مهاجرت کردند.
عطوان می‌نویسد: اسرائیل با اعراب مذاکره نخواهد کرد و اگر هم مذاکره کند هیچ امتیاز اساسی نخواهد داد و ژنرال اسرائیلی در مناظره این موضوع را توضیح داد زیرا اعراب هیچ قدرت خطرناکی برای اسرائیل به شمار نمی‌آیند.
وی اظهار داشت: اسرائیل به اعراب در گذشته که با آن در نبرد به سر می‌بردند، برای انجام مذاکره توسل می‌جست اما هم اکنون وضع فرق کرده و این اعراب و یا بخشی از آنان هستند که برای بهبود مناسبات با صهیونیست‌ها توسل می‌جویند. اسرائیل هم‌اکنون به اعراب به عنوان افرادی ضعیف می‌نگرد که شایسته‌ ترحم هم نیستند.
وی افزود: عربستان هم‌اکنون در سردرگمی بسر می‌برد و تصمیمات سرانش چه در داخل و یا در سطح منطقه و جهان از جمله عادی‌سازی مناسبات با اسرائیل و جنگ‌هایش در یمن، سوریه و عراق از این سردرگمی حکایت دارد. عربستان همچون کسی است که از گرما به آتش پناه آورده است. بدون شک سیاست عادی‌سازی مناسبات با اسرائیل بر بحران داخلی عربستان خواهد افزود.
عطوان تاکید کرد: آقای شاهزاده! اگر اندیشه‌های خلاق در حکومت عربستان وجود داشت هم‌اکنون امت عرب دچار چنین انحطاطی نمی‌شد.

عملیات روانی علیه مردم بعد از دستاورد تقریبا هیچ برجام(خبر ویژه)

«دولت پُز چیزهایی را می‌دهد که واقعیت ندارد. » روزنامه وطن امروز با بیان اینکه دولت از آشکار شدن حقایق برجام، به سیاست «القای وجود دستاوردهایی که وجود ندارد» روی آورده نوشت: ملت بیشتر از اینکه تغییرات و گشایش‌های اقتصادی را حس کند، هیجان و ذوق دولت را حس می‌کند! در چنین وضعیتی دولتی‌ها به سیاست «القا» روی آوردند که مکمل سیاست‌های قبلی اقتصادی است. از جمله نگفتن حقیقت و محرمانه‌سازی. دولت بسیاری از آمارها و حقایق اقتصادی را نمی‌گوید.
این سیاست از همان ابتدای فعالیت دولت یازدهم آغاز شده و هنوز ادامه دارد. آمارهای واقعی رشد اقتصادی، اشتغال، بیکاری، حذف افراد از لیست دریافت یارانه نقدی، شاخص و معیارهای حذف افراد از یارانه نقدی، تعداد بنگاه‌های اقتصادی‌ای که تعطیل شده‌اند، میزان حمایت از تولید داخلی، تاثیر بسته‌های ضد رکود بر تولید ملی و... از موضوعات مجهولی است که دولت در ارائه آمار و اطلاعات، خست به خرج می‌دهد.
حتی زمانی که موضوعی اقتصادی، رسانه‌ای می‌شود مسئولان دولتی ابایی از آن ندارند که بگویند بهتر بود بر سر فلان موضوع مهر محرمانه می‌خورد. مانند افشای‌ نامه 4 وزیر به روحانی و هشدار آنها نسبت تشدید رکود و واکنش سخنگوی دولت که گفت بهتر بود بالای این نامه مهر محرمانه می‌خورد! دولتی‌ها حتی زمانی که یک تصمیم اقتصادی که با زندگی روزمره ملت سر و کار دارد اجرایی می‌شود هم تمایلی به اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی ندارند.
این روزنامه شیوه القایی‌ دوم را وارونه کردن حقیقت توصیف می‌کند و می‌نویسد: پنهان کردن حقیقت و «عدم اطلاع‌رسانی» تفاوت بسیاری با وارونه کردن حقیقت دارد. در بررسی بودجه سال جاری نمونه‌ای عجیب از وارونه کردن حقیقت را شاهد بودیم که حتی حامیان دولت را هم شوکه کرد؛ سخنگوی دولت ناگهان در مجلس با تغییر 180 درجه‌ای، خود را حامی پرداخت یارانه نقدی جا زد و ظاهرا با قطع یارانه نقدی و افزایش نرخ بنزین مخالفت کرد! مسئولان دولت یازدهم از همان ابتدای فعالیت، بارها و بارها یارانه نقدی را مصیبت و عذاب می‌دانستند و حتی در کمیسیون‌های مجلس بر قطع یارانه نقدی اصرار داشتند اما وقتی متوجه شدند این پیشنهاد در نهایت تصویب خواهد شد،‌ در قامت حامی پرداخت یارانه نقدی ظاهر شدند و در صحن علنی با تصویب آن مخالفت کردند! جالب اینکه دولتی با قطع یارانه نقدی مخالفت کرد که خود یارانه ملت را قطع کرده و همچنان در حال قطع یارانه نقدی است! آمار پراکنده مسئولان از قطع یارانه نقدی 4 میلیون و 500 هزار نفر خبر می‌دهد و تعجب‌آور اینکه همین «دولت یارانه قطع کن» بر سر قطع یارانه افراد اشک می‌ریزد(!)
دولت با وارونه جلوه دادن حقایق اقتصادی قصد دارد از موج انتقادات بکاهد اما نمی‌داند تاثیر وارونه کردن حقیقت بر ذهن و قلب ملت بسیار بیشتر از پنهان کردن حقیقت است.
نویسنده درباره روش سوم یعنی «القای دستاوردهایی که نیست» خاطرنشان می‌کند دولت بعد از پنهان کردن و وارونه جلوه دادن حقایق به سیاست عجیب و باورنکردنی «القای دستاوردهایی که نیست» روی آورده است، بیش از 100 روز از اجرای برجام می‌گذرد اما آن تاثیری که دولتی‌ها انتظار داشتند در اقتصاد دیده نشده است و حتی تاثیر روانی اجرای برجام هم رخ نداد، چرا که بازار و فعالان اقتصادی کارکشته به دنبال نشانه‌های واقعی غیر از توافقات شفاهی و کاغذی هستند. حتی بازار ارز و سکه و بازار سرمایه تنها یک تکان مقطعی را تجربه کرد و وضعیت به دوران ماقبل برجام بازگشته و رکود همچنان گریبانگیر اقتصاد است؛ همچنان بنگاه‌های اقتصادی در حال تعطیلی هستند و بسته‌های خروج از رکود حتی موجب کاهش رکود هم نشده‌اند. تحریم‌های بانکی ظاهرا برداشته شده اما عملا آن «اتفاق خاص» رخ نداده است.
در چنین وضعیتی مسئولان در حال القای چیزی هستند که اصلا وجود خارجی ندارد! دولتی‌ها دارند القا می‌کنند با برجام اتفاقات خوبی افتاده و مردم دارند دستاوردهای برجام را حس می‌کنند. در این سیاست اگر عبارات عجیب و در عین حال باورنکردنی شنیدید نباید تعجب کنید؛ عباراتی چون برجام آفتاب تابان است، مردم قدم به قدم برجام را لمس می‌کنند، زیبایی‌های جدید و ابعاد تازه‌ای از برجام توجهم را به خود جلب کرده است، دوران بعد از برجام با قبل از برجام متفاوت است و...

سقوط بورس با گذشت 4 ماه از برجام همچنان ادامه دارد

با گذشت 4 ماه از برجام، سقوط شاخص بورس تهران همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، دماسنج بازار سهام که از ابتدای سال جاری در اغلب موارد روند نزولی داشته است دیروز هم با افت 475 واحدی به نیمه کانال 76 هزار واحدی سقوط کرد.
میزان افت شاخص بازار سهام از ابتدای سال 95 تاکنون به بیش از 5 هزار واحد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود با ادامه شرایط فعلی دماسنج بازار به زیر 70 هزار واحد نیز سقوط کند.
بی‌خاصیتی برجام، رکود شدید اقتصادی، انفعال دولت روحانی در قبال این رکود و عدم اجرای اقتصاد مقاومتی از جمله دلایل اصلی ریزش بورس است.
بسیاری از فعالان بازار معتقدند روند نزولی شاخص همانند 2 سال اول دولت روحانی ادامه‌دار است و هرگز با وعده‌های آب‌نباتی مثل برجام و غیره متوقف نمی‌شود.
گفتنی است دولت روحانی در آغاز شروع به کار فعالیت خود در سال 92 وعده‌های فراوانی به سهامداران درباره رونق بورس داد و همین وعده‌ها سبب سرمایه‌گذاری مردم در بازار سهام شد اما پس از چندی به یکباره وزیر اقتصاد دولت اعلام کرد بازار سهام حبابی رشد کرده است و همین امر سبب نزول بازار شد تا جایی که طی یکسال شاخص بورس از کانال 90 هزار واحدی به 62 هزار واحد سقوط کرد و سهامداران بسیاری به خاک سیاه نشستند.
هم‌اکنون نیز نشانه‌های زیان سنگین سهامداران به چشم می‌خورد و اگر دولتی‌ها اقدام عملی در جهت حمایت از تولید و اقتصاد انجام ندهند باز هم شاهد تکرار آن واقعه تلخ خواهیم بود.
خاطرنشان می‌شود شاخص تالار شیشه‌ای دیروز با افت 475 واحد از کانال 77 هزار و 100 واحدی به کانال 76 هزار و 630 واحدی سقوط کرد.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی و پتروشیمی خارک از معدود نمادهای سبز بازار دیروز بودند که سعی کردند مانع از افت بیشتر شاخص بورس شوند.
از طرفی نماد شرکت‌های ایران خودرو، معدنی و صنعتی گل‌گهر، پالایشگاه نفت اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مخابرات ایران از جمله نمادهایی بودند که بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل بورس اوراق بهادار داشتند.
برترین‌ تقاضاها در معاملات دیروز مربوط به نمادهای مشارکت ملی نفت ایران، مشارکت شهرداری سبزوار و ایزکا پارت صنعت بود در مقابل نماد شرکت‌های سایپا آذین، ایران خودرو، لوله و ماشین‌سازی ایران، صنایع ریخته‌گری ایران و جام دارو نمادهایی با بیشترین عرضه بودند. به طوری که بیشتر این نمادها شاهد صف‌های میلیونی فروش بودند.

اخبارویژه

شیبانی: سیف درست می‌گوید تحریم‌ها تعلیق نشده است
رئیس اسبق بانک مرکزی تأکید کرد هنوز هم با وجود اجرای برجام، دلار همچنان به صورت اسکناس وارد کشور می‌شود.
دکتر ابراهیم شیبانی که سابقه ریاست بانک مرکزی (1382-86) و سفارت در اتریش را دارد، هم‌اکنون استاد اقتصاد دانشگاه تهران و عضو شورای راهبردی خارجی می‌باشد. وی در مصاحبه با نشریه رمز عبور درباره تحولات بانکی پس از برجام و ادعای اتصال به شبکه بانکی بین‌المللی می‌گوید: بعد از برجام تاکنون، یعنی بعد از سه ماه که از اجرایی شدن برجام گذشته است، تغییر عمده‌ای ایجاد نشده است، ولی امید هست که ایجاد شود. یک بحث مالی درباره آنچه که مربوط به معاملات ما با دلار آمریکاست وجود دارد، چون نفت را هم به دلار می‌فروشیم، لذا دریافت‌های ما در وهله اول دلاری است.
وی می‌افزاید: در تبدیل پول ملی کشورهایی که به آنها نفت صادر می‌کنیم یا تبدیل دلاری که به پول‌های اروپا می‌گیریم باز هم دچار مشکل می‌شویم. یک بار مشکل خدمات سوئیفت مطرح بود که هنوز هم مشکل داریم، ولی جدای از آن خدمات هم تحریم‌هایی هست که ما اصطلاحا به آن تحریم‌های نانوشته می‌گوییم، یعنی جایی نوشته نشده است، یعنی شاید این تحریم بدتر از آن نوشته شده‌ها باشد؛ مثلا فرض کنید دولت آمریکا رسما با شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی مذاکره می‌کند که با ما معامله نکنند، یعنی این مذاکرات را پنهانی انجام می‌دهد. در نتیجه اگر سوئیفت هم باز شود اینها برای معامله با ما طفره می‌روند. بنابراین در حال حاضر بانک‌های بزرگ در اروپا به دلایل مختلف با ما معامله‌ای انجام نمی‌دهند و معاملات بزرگ متوقف است.
شیبانی با اشاره به انواع تحریم‌های ضدایرانی آمریکا گفت: آمریکا یک تحریم اولیه دارد که در مورد کالاهای شرکت‌های آمریکایی است. به آنها گفتند که نباید با ایران معامله کنند و در برجام هم عینا آمده است. می‌ماند تحریم‌های ثانویه که مربوط به مواردی است که کشورهای دیگری با ما مراوده دارند و اگر با ما مراوده کنند، آمریکا آنها را تحریم می‌کند و آنها هم دچار مشکل می‌شوند. ثانویه را که به هر بهانه و دلیلی اعمال می‌کنند و اولیه را هم که خیلی راحت نوشتند و رسما اعلام کردند. اگر مجموع این مطالب را که عرض کردم روی هم بگذارید، یعنی تضییقات و تحمیلاتی که روی صدور کالا یا صادرات ما اعمال می‌شود به علاوه تضییقات و تحمیلات مالی، می‌بینید که ما دچار مشکل هستیم. بنابراین اگر رئیس بانک مرکزی می‌گوید ما تعلیقی از سوی آمریکا ندیدیم حرف گزافی نیست و حرف درستی است.
حالا آنها یک بهانه می‌تراشند و می‌گویند ما باید کم‌کم اعتماد کنیم و اعتماد همین طوری به دست نمی‌آید. این حرف غربی‌ها مخصوصا آمریکا است. این ظاهر قضیه است، ولی باطن قضیه چیز دیگری است. آمریکا همراهی می‌خواهد، بعضا همراهی کامل هم می‌خواهد. لذا این سیری که عرض کردم را نگه خواهد داشت، ممکن است زیر فشار شرکای خود و اروپایی‌ها یا نیازهایی که به ما درباره انرژی دارند گشایش‌های مختصری انجام شود و یک مقدار فضا بازتر از شرایط حال حاضر شود، اما این طور که ما فکر کنیم مشکلات حل و عادی می‌شود، فکر نمی‌کنم حتی تا چند سال آینده هم این اتفاق بیفتد.
وی درباره سوئیفت هم که ابتدا گفتند باز شده، بعد معلوم شد که باز نشده اظهار داشت:
خیلی عجیب است! بانک مرکزی یک اطلاعیه‌ به فارسی داد و اعلام کرد باز شده است. هم‌زمان به انگلیسی اطلاعیه‌ای درباره سوئیفت منتشر کرد و گفت هنوز ما پیچ و خم داریم. کما اینکه وقتی با رئیس‌جمهور اتریش هم مصاحبه کردند گفت که سوئیفت دست ما نیست، دست اتحادیه است، اگر اتحادیه هم توافق کند، باید آمریکا راضی باشد. این چیزی بود که از قول آقای فیشر اعلام شده بود. می‌گویند بانک مرکزی آزاد شده است، ولی معامله انجام نمی‌شود. تا جایی که می‌دانم به هر حال بهره‌ای از این آزادی بانک مرکزی نمی‌بریم. به هر دلیل ما بهره‌مند نیستیم. آزاد است، ولی نمی‌توانیم بهره‌ای ببریم. بانک‌های خود را برای معامله با ما منع می‌کنند. تا جایی که من می‌دانم یک بار وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود ما اجازه نمی‌دهیم ایرانی‌ها از سوئیفت استفاده کنند. روز اول گفتند که 1000 ال‌سی باز شده است. این حرف قطعا درست نبود. به هر حال درباره سوئیفت هر کسی بحث دارد، ما می‌گوییم که نشده است، بعضی هم ادعا می‌کنند شده است به هر صورت ما در حال انتفاع از سوئیفت نیستیم. به هر دلیلی سنگ‌اندازی کردند.
====================================
عملیات روانی علیه مردم بعد از دستاورد تقریبا هیچ برجام
«دولت پُز چیزهایی را می‌دهد که واقعیت ندارد. » روزنامه وطن امروز با بیان اینکه دولت از آشکار شدن حقایق برجام، به سیاست «القای وجود دستاوردهایی که وجود ندارد» روی آورده نوشت: ملت بیشتر از اینکه تغییرات و گشایش‌های اقتصادی را حس کند، هیجان و ذوق دولت را حس می‌کند! در چنین وضعیتی دولتی‌ها به سیاست «القا» روی آوردند که مکمل سیاست‌های قبلی اقتصادی است. از جمله نگفتن حقیقت و محرمانه‌سازی. دولت بسیاری از آمارها و حقایق اقتصادی را نمی‌گوید.
این سیاست از همان ابتدای فعالیت دولت یازدهم آغاز شده و هنوز ادامه دارد. آمارهای واقعی رشد اقتصادی، اشتغال، بیکاری، حذف افراد از لیست دریافت یارانه نقدی، شاخص و معیارهای حذف افراد از یارانه نقدی، تعداد بنگاه‌های اقتصادی‌ای که تعطیل شده‌اند، میزان حمایت از تولید داخلی، تاثیر بسته‌های ضد رکود بر تولید ملی و... از موضوعات مجهولی است که دولت در ارائه آمار و اطلاعات، خست به خرج می‌دهد.
حتی زمانی که موضوعی اقتصادی، رسانه‌ای می‌شود مسئولان دولتی ابایی از آن ندارند که بگویند بهتر بود بر سر فلان موضوع مهر محرمانه می‌خورد. مانند افشای‌ نامه 4 وزیر به روحانی و هشدار آنها نسبت تشدید رکود و واکنش سخنگوی دولت که گفت بهتر بود بالای این نامه مهر محرمانه می‌خورد! دولتی‌ها حتی زمانی که یک تصمیم اقتصادی که با زندگی روزمره ملت سر و کار دارد اجرایی می‌شود هم تمایلی به اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی ندارند.
این روزنامه شیوه القایی‌ دوم را وارونه کردن حقیقت توصیف می‌کند و می‌نویسد: پنهان کردن حقیقت و «عدم اطلاع‌رسانی» تفاوت بسیاری با وارونه کردن حقیقت دارد. در بررسی بودجه سال جاری نمونه‌ای عجیب از وارونه کردن حقیقت را شاهد بودیم که حتی حامیان دولت را هم شوکه کرد؛ سخنگوی دولت ناگهان در مجلس با تغییر 180 درجه‌ای، خود را حامی پرداخت یارانه نقدی جا زد و ظاهرا با قطع یارانه نقدی و افزایش نرخ بنزین مخالفت کرد! مسئولان دولت یازدهم از همان ابتدای فعالیت، بارها و بارها یارانه نقدی را مصیبت و عذاب می‌دانستند و حتی در کمیسیون‌های مجلس بر قطع یارانه نقدی اصرار داشتند اما وقتی متوجه شدند این پیشنهاد در نهایت تصویب خواهد شد،‌ در قامت حامی پرداخت یارانه نقدی ظاهر شدند و در صحن علنی با تصویب آن مخالفت کردند! جالب اینکه دولتی با قطع یارانه نقدی مخالفت کرد که خود یارانه ملت را قطع کرده و همچنان در حال قطع یارانه نقدی است! آمار پراکنده مسئولان از قطع یارانه نقدی 4 میلیون و 500 هزار نفر خبر می‌دهد و تعجب‌آور اینکه همین «دولت یارانه قطع کن» بر سر قطع یارانه افراد اشک می‌ریزد(!)
دولت با وارونه جلوه دادن حقایق اقتصادی قصد دارد از موج انتقادات بکاهد اما نمی‌داند تاثیر وارونه کردن حقیقت بر ذهن و قلب ملت بسیار بیشتر از پنهان کردن حقیقت است.
نویسنده درباره روش سوم یعنی «القای دستاوردهایی که نیست» خاطرنشان می‌کند دولت بعد از پنهان کردن و وارونه جلوه دادن حقایق به سیاست عجیب و باورنکردنی «القای دستاوردهایی که نیست» روی آورده است، بیش از 100 روز از اجرای برجام می‌گذرد اما آن تاثیری که دولتی‌ها انتظار داشتند در اقتصاد دیده نشده است و حتی تاثیر روانی اجرای برجام هم رخ نداد، چرا که بازار و فعالان اقتصادی کارکشته به دنبال نشانه‌های واقعی غیر از توافقات شفاهی و کاغذی هستند. حتی بازار ارز و سکه و بازار سرمایه تنها یک تکان مقطعی را تجربه کرد و وضعیت به دوران ماقبل برجام بازگشته و رکود همچنان گریبانگیر اقتصاد است؛ همچنان بنگاه‌های اقتصادی در حال تعطیلی هستند و بسته‌های خروج از رکود حتی موجب کاهش رکود هم نشده‌اند. تحریم‌های بانکی ظاهرا برداشته شده اما عملا آن «اتفاق خاص» رخ نداده است.
در چنین وضعیتی مسئولان در حال القای چیزی هستند که اصلا وجود خارجی ندارد! دولتی‌ها دارند القا می‌کنند با برجام اتفاقات خوبی افتاده و مردم دارند دستاوردهای برجام را حس می‌کنند. در این سیاست اگر عبارات عجیب و در عین حال باورنکردنی شنیدید نباید تعجب کنید؛ عباراتی چون برجام آفتاب تابان است، مردم قدم به قدم برجام را لمس می‌کنند، زیبایی‌های جدید و ابعاد تازه‌ای از برجام توجهم را به خود جلب کرده است، دوران بعد از برجام با قبل از برجام متفاوت است و...
======================================================
افراطی مجلس ششم: لاریجانی اگر می‌خواست کاری کند تا حالا کرده بود
عضو فراکسیون افراطیون در مجلس ششم گفت: دوران لاریجانی به سرآمده و عارف باید رئیس شود.
ناصر قوامی به روزنامه اجاره‌ای آرمان گفته است: حتما باید آقای عارف کاندیدای ریاست مجلس شود چرا که نزدیک به 130 نفر از اصلاح‌طلبان به مجلس آمده‌اند.
وی می‌افزاید: فکر می‌کنم دوران آقای لاریجانی سرآمده و دو دوره ریاست بر مجلس برای او کافی است بهتر است خود آقای لاریجانی تلاش کند تا آقای عارف به عنوان فردی تازه نفس وارد عرصه شود.
وی در پاسخ این سؤال که برخی معتقدند ریاست آقای لاریجانی می‌تواند فشار طیف مخالف را بر مجلس دهم کمتر کند نظر شما چیست؟ گفت: من فکر می‌کنم بیان چنین مباحثی روش‌هایی برای استمرار ریاست آقای لاریجانی است چرا که ایشان اگر می‌خواست کاری کند تاکنون انجام داده است.
اتفاقاتی در مجلس نهم همچون تصویب برجام هم کار لاریجانی نبود.
عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم در عین حال درباره نمایندگان اصلاح‌طلب تصریح کرد: من اکثر افراد لیست 30 نفره امید را نمی‌شناسم و نمی‌دانم اکنون و درگذشته چه‌مواضعی داشتند و آیا صددرصد اصلاح‌طلب هستند یا خیر اما در آینده و با شروع کار مجلس این موضوع روشن می‌شود.
========================================
نشریه ایتالیایی: آمریکا با برجام ثابت کرد قابل اعتماد نیست
یک نشریه ایتالیایی نوشت ملت ایران هرگز نباید به سیاست‌های آمریکا در منطقه اعتماد کند.
ایل‌فارو در مطلبی با عنوان «ایران و توافق هسته‌ای،‌آخرین فریب آمریکا» به غارت 2 میلیارد دلار از اموال ملت ایران از سوی آمریکا اشاره کرد و نوشت: در حالی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران همواره با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم می‌کند و امید به بهبود روابط میان تهران و واشنگتن دارد، آمریکا خصومت خودعلیه ایران را تجدید و با صدور حکم توقیف 2 میلیارد دلار اموال ایران، به نوعی تأیید کرد که ملت ایران نمی‌تواند هرگز به سیاست‌های آمریکا در منطقه اعتماد کند.
این نشریه افزود: می‌بینیم که همواره آمریکا است که تصمیم می‌گیرد چه کسی قربانی و چه کسی گناهکار است. ایران با دزدی خواندن این حکم قصد مراجعه به دادگاه بین‌المللی لاهه برای جلوگیری از توقیف مجدد دارایی‌هایش را دارد.
ایل‌فارو می‌نویسد: با اینکه توافق هسته‌ای در سال گذشته میان تهران و شش قدرت بزرگ به نتیجه رسید، ماجرای اخیر حاکی از عدم پایان خصومت‌های آمریکایی علیه ایران است.
این نشریه ایتالیایی افزود: آیت‌الله علی‌خامنه‌ای بالاترین مقام ایرانی باتوجه به تحولات اخیر قابل پیش‌بینی در روابط میان ایران و آمریکا،‌ هرگونه امکان عادی‌سازی روابط میان دو کشور را رد کرده است. همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، توافق هسته‌ای پر سر و صدا میان ایران و آمریکا از همه جا نشت می‌کند.
نشریه ایتالیایی معتقد است: آنچه رسانه‌های غربی به عنوان توافق تاریخی عنوان کرده‌اند فقط چندمین فریبی است که آمریکا و متحدان او علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی کردند. البته بخشی از مسئولیت آن برعهده برخی دولتمردان ایرانی نیز می‌باشد که رفتاری بسیار نرم و آسانی را در قبال آمریکا و غرب اتخاذ کرده‌اند در حالی که غرب در عمل هرگز اراده‌ای دقیق برای آغاز روابط واقعی و صمیمانه با ایران را نشان نداده است.
این نشریه افزود: با نگاهی به رویدادهای تروریستی 50 سال اخیر که ملت ایران متحمل آن شده این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان به غرب که خود همدست و مسئول این جنایت‌ها بوده و دستانش هنوز آغشته به خون است، اعتماد کرد؟ البته بخشی از سیاسیون ایرانی نیز ظاهراً فداکاری‌هایی که ملت ایران در طول ده‌ها سال از سوء قصدهای هدفمند تا تحریم‌ها و تلاش برای کودتا و جنگ تحمیلی عراق را متحمل شده‌اند فراموش کرده‌اند. غرب برای این رویدادها تاکنون متحمل هزینه نشده و عذرخواهی نیز نکرده است.
====================================
رأی‌الیوم: اسرائیل با دیده حقارت به عربستان می‌نگرد
سردبیر روزنامه رأی‌الیوم تصریح کرد دو مقام امنیتی سابق سعودی و صهیونیست به اسم مناظره در آمریکا مغازله کردند و این نشانه انحطاط دربار سعودی است.
عبدالباری عطوان از مناظره شاهزاده ترکی‌الفیصل رئیس سابق استخبارات عربستان با ژنرال یعقوب عمیدور (مشاور سابق امنیت ملی اسرائیل) به عنوان بهبود مناسبات ریاض و تل‌آویو و پایه‌گذار آغاز روابط ائتلاف راهبردی علیه ایران نام برد. این مناظره پنجشنبه گذشته توسط مرکز تحقیقات خاور نزدیک واشنگتن (وابسته به لابی صهیونیستی) برگزار شد.
عطوان می‌نویسد: هر کس این مناظره را دنبال کند به خوبی درخواهد یافت که روند عادی‌سازی مناسبات میان عربستان و اسرائیل ادامه دارد و این مناظره صرفا یکی از حلقه‌های این روند به شمار می‌آید. این مناظره پایه‌گذار یک همکاری راهبردی میان عربستان و اسرائیل علیه ایران وحزب‌الله است زیرا از نظر ریاض اسرائیل دیگر دشمن محسوب نمی‌شود.
وی خاطر نشان کرد: ژنرال عمیدور در طی مناظره تاکید کرد اتحادیه عرب تغییر یافته و تقسیم شده است و تاریخ مصرف طرح صلح اعراب سپری شده و غیرقابل استفاده است و چاره‌ای جز بهبود مناسبات و همکاری با کشورهای دارای منافع مشترک یعنی اسرائیل و کشورهای خلیج(فارس) وجود ندارد.
عطوان افزود: خطرناک‌ترین و گمراه‌کننده‌ترین مطلب ابراز شده از سوی شاهزاده ترکی‌الفیصل این است که «من همواره به تماشاگران یهود می‌گویم که با عقل و اندیشه عربی و اموال یهودی می‌توانیم در تمامی زمینه‌های علمی و فن‌آوری به شکل خوبی پیش برویم.» مشکل ما در اینجا است که دولت‌ها و حکمرانان عرب و در راس آنها سعودی‌ها دارایی‌ها را از بین بردند و اندیشه‌ها را کشتند و اندیشه‌های زنده مانده را وادار به مهاجرت کردند.
عطوان می‌نویسد: اسرائیل با اعراب مذاکره نخواهد کرد و اگر هم مذاکره کند هیچ امتیاز اساسی نخواهد داد و ژنرال اسرائیلی در مناظره این موضوع را توضیح داد زیرا اعراب هیچ قدرت خطرناکی برای اسرائیل به شمار نمی‌آیند.
وی اظهار داشت: اسرائیل به اعراب در گذشته که با آن در نبرد به سر می‌بردند، برای انجام مذاکره توسل می‌جست اما هم اکنون وضع فرق کرده و این اعراب و یا بخشی از آنان هستند که برای بهبود مناسبات با صهیونیست‌ها توسل می‌جویند. اسرائیل هم‌اکنون به اعراب به عنوان افرادی ضعیف می‌نگرد که شایسته‌ ترحم هم نیستند.
وی افزود: عربستان هم‌اکنون در سردرگمی بسر می‌برد و تصمیمات سرانش چه در داخل و یا در سطح منطقه و جهان از جمله عادی‌سازی مناسبات با اسرائیل و جنگ‌هایش در یمن، سوریه و عراق از این سردرگمی حکایت دارد. عربستان همچون کسی است که از گرما به آتش پناه آورده است. بدون شک سیاست عادی‌سازی مناسبات با اسرائیل بر بحران داخلی عربستان خواهد افزود.
عطوان تاکید کرد: آقای شاهزاده! اگر اندیشه‌های خلاق در حکومت عربستان وجود داشت هم‌اکنون امت عرب دچار چنین انحطاطی نمی‌شد.(نیوزهاب سیاسی)

اخبار

اخبار
پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های بدهکار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بیمه درمان کارگران غیررسمی را در دستور کار داریم، گفت: در هیأت وزیران
۳ مصوبه به منظور بهره‌مندی کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر از تسهیلات بانکی تصویب شد. علی ربیعی درباره مصوبات جدید پرداخت تسهیلات به کارگاه‌های کوچک گفت: پیش از این کارگاه‌هایی که کمتر از 50 نفر نیروی کار داشتند و دارای بدهی‌های غیرجاری بودند نمی‌توانستند از تسهیلات بهره‌مند شوند اما با مصوبه جدید می‌توانند تسهیلات دریافت و مشکلات بنگاه خود را حل کنند. به‌گفته ربیعی، در مصوبه دوم آن دسته از بنگاه‌هایی که سهم مالکانه آنها کمتر از 25 درصد بود امکان استفاده از تسهیلات را نداشتند اما با مصوبه اخیر این امکان فراهم شد و در مصوبه بعدی نیز اگر بنگاهی با تعداد کمتر از
50 نیروی کار 70 درصد از فروش سال گذشته خود را به عنوان سرمایه در گردش پرداخت نمی‌کرد نمی‌توانست از تسهیلات بهره‌مند شود که با مصوبه اخیر این امکان هم فراهم شد.
جایگزین «شبنم» و «ایران‌کد» می‌آید
معاون برنامه‌ریزی،‌ نظارت و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز طرح کد رهگیری به‌عنوان جایگزین «شبنم» و «ایران‌کد» از سال ۹۵ خبر داد. به گزارش تسنیم، سیدعلیرضا گلستانی‌زاده در این‌باره گفت: سیر رو به رشد قاچاق کالا رو به کاهش و متوقف شدن است. گلستانی‌زاده افزود: قاچاق از 6 میلیارد دلار در سال 84 با روند رو به رشد به 19 میلیارد در سال 87 و 25 میلیارد دلار در سال 92 رسید. این آمار شامل 2/17 میلیارد دلار قاچاق ورودی و حدود 8/7 میلیارد دلار قاچاق خروجی است که با کنترل خروج سوخت توانستیم بیش از 4 میلیارد دلار از قاچاق سوخت را کاهش دهیم.  وی با بیان اینکه بیشترین حجم واردات و صادرات ما از 28 گمرک انجام می‌شود، ادامه داد: از این تعداد تنها در 11 گمرک،‌ دستگاه ایکس‌ری داریم و کنترل دستی و چشمی،‌ کامل و کافی نیست.  وی تصریح کرد: برای کنترل کالاها طرح کد رهگیری، مطرح و آیین‌نامه آن نوشته شده است و اجرای آن امسال در برخی کالاها آغاز می‌شود. این طرح جایگزین طرح‌های «شبنم» و «ایران‌کد» می‌شود.
می‌خواهند ۲۶ اتحادیه را دولتی کنند
رئیس اتاق اصناف ایران از تلاش برخی دستگاه‌های دولتی برای دولتی‌کردن ۲۶ اتحادیه صنفی خبر داد.  به گزارش مهر، علی فاضلی در این‌باره گفت: دولت از ابتدای روی کار آمدن خود وعده کوچک‌سازی داده بود ولی در عمل این اتفاق نیفتاد و اگرچه خصوصی‌سازی یک موضوع سخت و پیچیده است اما باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد ایران در دولت نهادینه شده و از درون آن چیزی جز فساد تراوش نمی‌کند.  وی افزود: امروز دولت به کم‌اهمیت‌ترین موضوعات وارد می‌شود و بسیاری از نهادها و ارگان‌های دولتی دنبال این هستند که تشکل‌های مردم‌نهاد را تحت سیطره دولت ببرند.  وی تصریح کرد: برخی مسؤولان به دنبال این هستند که ۲۶ اتحادیه را از اصناف جدا کرده و تحت نظارت دولت ببرند.  وی خاطرنشان کرد: همه پا در کفش یکدیگر می‌کنند؛ یک نمونه آن برگزاری نمایشگاه‌هایی است که با شعار «اقتصاد مقاومتی» برپا شده و سود آن به جیب دلالان، واسطه‌ها و عرضه‌کنندگان کالاهای خارجی می‌رود.  فاضلی ادامه داد: همه ما اکنون شعار اقتصاد مقاومتی می‌دهیم اما این چه عملی است که دست درازی به تشکل‌های مردمی می‌شود، در حالی که از اصول اقتصاد مقاومتی، مردمی‌کردن اقتصاد است و متاسفانه اصناف در سیاستگذاری‌ها جایگاهی ندارند.
انجام «معاملات دلاری» در خارج از خاک آمریکا
وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام «معاملات دلاری» در خارج از خاک آمریکا را برای حل مشکل انتقال منابع ارزی کشورمان پیشنهاد کرد. به گزارش مهر، حسین قضاوی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولت وزارت اقتصاد، تامین مالی در کشور را شامل چند مجرای بانک‌ها، سرمایه، بورس و فرابورس دانست و گفت: در پسابرجام مشکلات فاینانس، ری‌فاینانس و یوزانس برطرف شد در حالی که ما همچنان مشکل تسویه ارزی داریم. وی ادامه داد: پیشنهادی که برای حل این مشکل به نظر می‌رسد، آن است که شرایطی فراهم شود تا موسسات مالی آمریکایی در خارج از قلمروی آمریکا بتوانند تسویه دلاری را به صورت انتقال دفتری برای بانک‌های ایرانی انجام دهند، در این صورت بانک‌های غیرآمریکایی تمایل می‌یابند با بانک‌های ایرانی مبادلات و تسویه غیر یورویی انجام دهند.

شرایط دریافت تسهیلات بدتر شد

شرایط دریافت تسهیلات بدتر شد
مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج پایش و ارزیابی ۲۹۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 1394 را منتشر کرد. به گزارش مهر، برآیند ارزیابی این تشکل‌ها از ۲۱ مؤلفه ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز، نمره 04/6 از ۱۰ (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی نامناسب‌تر از ارزیابی تابستان 9۴ با میانگین 81/5 است. همچنین این نمره بیانگر آن است که محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 94 در مقایسه با پاییز 93 با میانگین 81/5 از ۱۰ نیز اندکی نامساعدتر ارزیابی شده است. همچنین وضعیت محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 94 براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، 99/5 از ۱۰ ارزیابی شده است. در پاییز 94 نیز مانند فصل‌های قبل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب‌وکار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند
3 فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است. «بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت بموقع بدهی خود به پیمانکاران» به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب‌وکار از نظر تشکل‌های اقتصادی طرح شده‌اند. همچنین مؤلفه «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران» نیز از رقم 43/5 در پاییز ۹۱ به رقم
۶۳/۶ در پاییز 94 رسیده که نشان می‌دهد شرایط نامساعدتر شده است.
 

منابع دیگر:
 • جهان صنعت

اخبار

اخبار
   تسنیم نوشت: آمارهای نرخ رشد صنعت کشور از مردادماه سال ۹۴ تاکنون منتشر نشده است.
 شرکت عمران پرند اعلام کرد: احراز ۵ سال سابقه سکونت از شرایط مسکن مهر فاقد متقاضی این شهر حذف شد.
 یکشنبه گذشته میهمانداران هواپیمایی هما در یک گردهمایی نسبت به سختی شرایط محیط کار و خواسته‌هایی که در طول سال‌های اخیر به آنها بی‌توجهی شده، اعتراض کردند. عدم دریافت حق ارتفاع، اضطراب، عدم استراحت کافی بین 2 مسیر پروازی براساس استانداردهای بین‌المللی، عدم تناسب حقوق و مزایا با سختی کار و تبعیض در پرداخت حقوق به تناسب مدرک تحصیلی مرتبط و میزان سابقه کار از جمله مشکلات طرح شده توسط میهمانداران بود.
 سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: در جریان پرداخت حقوق چند ده میلیونی مدیران بیمه بودیم اما ضرورتی به اعلام آن نمی‌دیدیم.
 وزیر اقتصاد گفت: درباره فیش‌های حقوقی نجومی مدیران بیمه مرکزی بیانیه می‌دهیم.
 سیدضیاءالدین حزنی، فرمانده قرارگاه سازندگی قرب کوثر خاتم‌الانبیاء سپاه گفت: در سال جاری 60 درصد از اعتبارات دریافتی صرف اشتغالزایی، محرومیت‌زدایی در مرزها و رفع عقب‌ماندگی‌ها  در کشور می‌شود.
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی حق دارد به اطلاعات اقتصادی مردم دسترسی داشته باشد تا از این راه بتواند حقوق دولت را دریافت کند، بنابراین قرار بر این شد همه پرونده‌های مالیاتی از سال ۸۹ تا ۹۵ تعیین تکلیف شود.
 بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه‌ای نوشت:  در بیمه های عمر 5، 10، 15 ساله و بالاتر حداکثر نرخ سود فنی علی‌الحساب به ترتیب ۱۸، ۱۵ و ۱۰ درصد است اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی شرکت‌های بیمه مصوبه با پیش‌بینی نرخ سود فنی بالاتر از ۱۸ درصد به متقاضیان خرید بیمه‌های عمر پیشنهاد می‌کنند.
 منصور معظمی، رئیس ایدرو گفت: سیتروئن فرانسه، قرارداد همکاری خود با سایپا به صورت جوینت‌ونچر را امضا کرده است.
 معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به حقوق‌های چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی، گفت: دیوان محاسبات از این تخلف جلوگیری کرد و به همین دلیل از این دیوان قدردانی می‌کنم.
 مهر نوشت: حجم واردات بنزین ایران در طول 3 سال فعالیت دولت تدبیر و امید از یک میلیون لیتر در روز به بیش از ۱۲ میلیون لیتر افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود امسال حتی از مرز ۱۵ میلیون لیتر در روز عبور کند.
 رئیس سندیکای تولید‌کنندگان برق گفت: وزارت نیرو حدود 12 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهی دارد.
 رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: در شرایطی که بازار خودرو در انحصار محصولات بی‌کیفیت 2 شرکت ایران‌خودرو و سایپاست اجرای مصوبه شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت خودروهای داخلی، نادرست است.
 شاخص کل بورس  دیروز با ۴۷۵ واحد کاهش به ارتفاع ۷۶ هزار و ۶۳۰ واحد عقب‌نشینی
کرد.
9 درصد سهام بورس، مردمی است
تنها 7/8 درصد سهام بورس ایران دست مردم و بقیه مربوط به مؤسسات عمومی، دولتی، صندوق‌ها، بانک‌ها و دیگر اشخاص حقوقی است. حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب افزود: حدود
۱۷ درصد از واگذاری‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی بوده است. وی افزود: حدود 22 درصد واگذاری‌ها به‌ شکل سهام‌عدالت است اما به‌علت اینکه این سهام هنوز به مردم واگذار نشده نمی‌توان آن را واگذاری به بخش خصوصی تلقی کرد زیرا اکنون کفالت آنان با دولت است. فولادگر افزود: حدود 22 درصد هم دولت بابت دیون خود واگذار کرده است که به بخش خصوصی واقعی نرفته است. وی با بیان اینکه بیش از 100 شرکت تقاضای خروج از فهرست واگذاری را دارند، ادامه داد: در سال‌های 93 و 94 در عمل فقط حدود 8 هزار و 400 میلیارد تومان واگذاری انجام شده است.
به ‌گفته وی، براساس آمارها تا پایان سال 1394، از واگذاری‌هایی که انجام شده 22 درصد مربوط به رد دیون،22 درصد سهام‌عدالت، 7 درصد بورس و حدود10 درصد مربوط به فرابورس است.

اخبار

اخبار
تحریک تقاضا مسکن را از رکود خارج نمی‌کند
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه دولت فقط با روش تحریک تقاضا و افزایش وام خرید نمی‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج کند، گفت: اگر رویکرد تنها تحریک تقاضا برای رونق بازار مسکن باشد، به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. حسام عقبایی در گفت‌وگو با تسنیم با اعلام اینکه اگر بازار مسکن از رکود خارج نشود وضعیت اقتصادی کشور خوب نمی‌شود، اظهار کرد: با توجه به وضعیت بازار نفت، رکود اقتصادی و کاهش بودجه کشور قاعدتا باید یکسری از صنایع فعال شود و چیزی که بتواند تحرک ایجاد کند به جز مسکن نیست. وی ادامه داد: حالا باید دید دولتی‌ها چقدر می‌توانند رویکرد جذب سرمایه‌گذاری در حوزه سرمایه مسکن را عملیاتی کنند. وی با اشاره به بی‌تاثیر بودن تحریک تقاضا در بازار مسکن، گفت: تحریک تقاضا در بخش مسکن فقط یک عامل است و با یک عامل دولت نمی‌تواند مسکن را از رکود خارج کند. عقبایی با بیان اینکه بسته خروج از رکود موثر است، گفت: موافق افزایش تسهیلات بانکی در شرایط فعلی اقتصادی هستیم اما به نظرم فقط با یک روش هم نمی‌شود، یعنی با تحریک تقاضا نمی‌توانیم مسکن را از رکود خارج کنیم.
شاخص بورس به کانال ۷۶ هزار واحدی بازگشت
شاخص بورس در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه ۴۷۵ واحد کاهش را به ثبت رساند.  به گزارش تسنیم، در پایان معاملات دیروز بازار سرمایه با دادوستد تعداد 1151میلیون سهم و حق تقدم به‌ارزش 534میلیارد تومان در 85هزار نوبت، شاخص بورس 475واحد افت کرد و به ارتفاع 76 هزار و 630واحد عقب‌نشینی کرد. بیشترین تأثیر منفی بر حرکت دیروز دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی خودرو، کگل و شپنا شد و در مقابل نمادهای معاملاتی حکشتی، وصندوق و شخارک با رشد خود مانع ریزش بیشتر شاخص شدند.  شاخص‌های اصلی بازار سرمایه نیز دیروز منفی بود به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) 179واحد، کل (هموزن) 19واحد، قیمت (هموزن) 16واحد، آزادشناور 689 واحد و شاخص بازار اول 435واحد و بازار دوم 427واحد افت کرد.
 

آیا افزایش عوارض سالیانه خودرو قانونی است؟

“عوارض”، وجوهی هستند که به حکم قانون و با مرجع تصویب و دریافت مشخص، از مردم برای خدمات عمومی اخذ می شود.
عوارض خودرو نیز یکی از وجوهی است که توسط مرجعی مشخص، وضع و توسط مرجع مشخص دیگری، دریافت می شود.
سوال این جاست که چرا شهرداری این عوارض را دریافت می کند و راهکار اعتراض به وصول این عوارض چیست؟ به گزارش خبرآنلاین؛
یک مخاطب پرسیده است: لطفاً براى چندمین بار از مسئولین شهردارى بخواهید دلایل دریافت و متغییر بودن عوارض سالیانه خودرو را توضیح دهند. ضمنا توضیح دهید در صورت عدم جواب توسط شهر دارى ،آیا از طریق دیوان عدالت ادارى مى توان به جواب سئوال فوق رسید یا خیر؟
بد نیست در این باره نگاهی به قانون بیندازیم:
موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۴۳- مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد :
الف- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناءریلی)، دریایی و هوایی پنج درصـد بهاء بلیط (به عنوان عوارض).
ب – عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مـورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
تبصره- عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودروهای گازسوز ) به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد و حداکثر تا صد درصد عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.
ماده ۵۰- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد .
تبصره ۱- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراءدر سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.
تبصره ۲- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی وعمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت «یک درصد » اصلاح می شود .
تبصره ۳- قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد.
تبصره ۴- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراءاین ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
توضیح تکمیلی:
همانطور که در متن قانون ملاحظه می گردد وضع این عوارض طبق قانون مصوب مجلس بوده و در صورتی که از طریق نهاد نظارتی وزارت کشور (فرمانداری-استانداری و ستاد وزارتخانه) به عنوان شکایت از نحوه وضع عوارض، موضوع قابل طرح است.
همچنین از طریق دیوان عدالت اداری نیز مسئله قابل شکایت است که با توجه به جایگاه قانونی شورای شهر و شهرداری به عنوان مدیریت شهری، در وضع و دریافت این عوارض، امکان رسیدن به نتیجه مطلوب، بسیار اندک است.
jQuery.ajax({url:"http://7sobh.com/wp-content/plugins/top-10/includes/top-10-addcount.js.php",data:{top_ten_id:95902,top_ten_blog_id:1,activate_counter:11,top10_rnd:(new Date()).getTime()+"-"+Math.floor(Math.random()*100000)}});

رييس شوراي هماهنگي مديران عامل بانک‌هاي دولتي تاکيد کرد: ضرورت يکپارچه‌سازي بازارهاي مالي

 خبرگزاري آريا- همتي تاکيد کرد که اصلاح مالي در دنيا بر اين اساس است که سياست‌گذاري و هدايت اين بازارها از يک مرکز رسمي انجام و بازارها به هم نزديک شده‌اند.
به گزارش خبرگزاري آريا، رييس شوراي هماهنگي مديران عامل بانک‌هاي دولتي با تأکيد بر لزوم تشکيل کميته سياست‌گذاران بازار مالي در کشور ، گفت: ترکيب وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس‌کل بانک مرکزي، رئيس‌کل بيمه مرکزي و رئيس سازمان بورس اوراق بهادار براي اعضاي کميته سياست‌گذاري بازار مالي کشور پيشنهاد مي‌شود . اين کميته به‌طور حتم براي ثبات مالي و به کار گرفتن منابع در توسعه اقتصادي مي‌تواند مفيد باشد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازارهاي مالي (ايستانيوز) ، عبدالناصر همتي بابيان اينکه يکپارچه‌سازي بازارهاي مالي يکي از محورهاي بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي است، افزود: درباره بازارهاي مالي و نقش آن در توسعه مالي بسيار صحبت شده و شکي وجود ندارد که توسعه مالي پيش‌نياز توسعه اقتصادي و رشد کشورها است.
وي گفت: کشورهايي که توانسته‌اند به رشد و توسعه اقتصادي بالايي برسند توانسته‌اند بازارهاي مالي خود را يکپارچه کنند و با توسعه بازار خود در خدمت اقتصادشان باشند.
مديرعامل بانک ملي ادامه داد: آنچه که در کشور ما بايد موردتوجه قرار گيرد اين است که سه بازار تشکيل‌دهنده بازارهاي مالي شامل صنعت بيمه ، بازار سرمايه و بازار پول هم‌اکنون کاملاً مجزا و به‌صورت جداگانه اداره مي‌شوند.
همتي با  اشاره به اينکه در حال حاضر به علت بانک محور بودن کشور تقريباً 88 درصد بازار مالي در اختيار سيستم بانکي است، تصريح کرد: بخشي در اختيار بازار سرمايه و حجم کمي نيز در اختيار صنعت بيمه يا صندوق‌هاي بيمه‌اي است.
رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانک‌هاي دولتي با تأکيد بر ضرورت حرکت به‌سوي اصلاح ساختار مالي و يکپارچه‌سازي بازارهاي مالي، گفت: اصلاح مالي در دنيا بر اين اساس است که سياست‌گذاري و هدايت اين بازارها از يک مرکز رسمي انجام  و بازارها به هم نزديک شده‌اند.
وي ادامه داد: اگر مديريت بازارها يکي نشود ممکن است اثر سياست‌گذاري يک بازار با سياست اجرايي توسط بازار ديگر خنثي شود. کما اينکه  هم‌اکنون در کشورمان بعضاً تناقضاتي بين سياست‌هاي بازار پول ، سرمايه و بيمه مشاهده مي‌کنيم.
همتي يکپارچه‌سازي بازار پولي را يک ضرورت جدي برشمرد و افزود: اما معناي آن اين نيست که با شرايط فعلي کشورمان بتوانيم نظارت و يکپارچه‌سازي بازارها را به‌صورت واحد مشاهده کنيم.
مديرعامل بانک ملي گفت: معتقدم در کوتاه‌مدت از طريق ايجاد هماهنگي بين بازارها و تشکيل کميته يا شورايي که سياست‌گذاري اين بازار را به عهده گيرند، به‌نحوي‌که مسئولان سياست‌گذاري اين بازارها بتوانند در يک قالب هماهنگ براي ايجاد توازن  و ثبات بازار مالي به تصميم درستي برسند مي‌توان درزمينه? يکپارچه‌سازي اقدام کرد.
 وي بابيان اينکه ثبات بازار مالي از اهميت بسيار بالايي براي تصميم گيران اقتصادي برخوردار است، تصريح کرد:  بايد منابع کشور توسط سرمايه‌گذاران به سمت سرمايه‌گذاري با کمترين هزينه و ريسک به توليد تبديل شود.
به گفته همتي، براي اينکه اين هدف محقق و سرمايه‌گذاري‌ها به توليد هدايت شود به‌طور حتم بايد سياست‌گذاري جامعي در اين زمينه داشته باشيم.
 بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مديران، کارشناسان اقتصادي و شبکه بانکي کشور برگزار مي‌شود.

۹۵/۰۲/۲۱
۱۰:۳۵

وزير امور اقتصادي و دارايي: طرح‌ جامع مالياتي اجرايي مي‌شود

خبرگزاري آريا-طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي گفت که طرح جامع مالياتي بهمن ماه امسال اجرايي خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، علي طيب‌نيا امروز در پنجمين اجلاسيه دوره ششم نمايندگان اتاق اصناف ايران مجموعه دولت، بخش خصوصي و اصناف را به عنوان يک آپارتمان دانست که دولت مدير آن ساختمان است و گفت: حتي اگر يکي از اعضاي اين آپارتمان از پرداخت هزينه هاي خود طفره رود، معنايش اين است که حق ديگر اعضاي آپارتمان ضايع شده است و اين دقيقا مصداقي براي فرارهاي مالياتي است.وي افزود: همانطور که وزارت امور اقتصادي و دارايي به دنبال برقراري عدالت هاي مالياتي است، انتظار هم دارند که حتي يک مورد نيز فرار مالياتي نداشته باشيم ضمن اينکه حق يک مورد مودي مالياتي نيز ناديده گرفته نشود.
وي در ادامه با اشاره به حذف قوانين و مقررات زايد از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: تاکنون يک‌هزار و 800 مجوز از سوي دستگاه هاي ملي و 200 مجوز زايد نيز از سوي دستگاه هاي استاني شناسايي شده اند که نشانگر تلاش دولت براي حذف قوانين و مقررات زايد و بهبود فضاي کسب و کار است.
به گفته طيب نيا، 1085 مورد از 2 هزار مجوز شناسايي شده مورد بررسي کار کارشناسي کامل قرار گرفته اند و در مرحله اول نيز حذف داوطلبانه مجوزهاي غيرضرور را در دستور کار داريم که بر اساس آن وزارتخانه هاي صنعت، جهاد و سازمان بورس 400 مجوز زايد را حذف کردند، اگرچه اين کامل نيست.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان کرد: در مرحله بعد بنا داريم برآيند حذف مجوزهاي باقي مانده را تسريع کنيم که مشغول مطالعه آن هستيم، ضمن اينکه هدف ما اين است که از رتبه 152 در بهبود فضاي کسب و کار به 118 رسيده ايم که اين براي جايگاه ما قبول قبول نيست.
وي در ادامه با اشاره به اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم گفت: در چارچوب اين قانون، اصلاحات مناسبي صورت گرفته که بر اساس آن تلاش ما اين بوده که مشوق هاي مالياتي مناسبي را براي موديان در نظر بگيريم. البته تعدد نرخ ها نيز مشکل عمده مالياتي سال هاي قبل بود که بر اين اساس در اصلاحيه جديد طبقات درآمدي، کاهش و ميزان درآمد هر طبقه، افزايش را به نحوي که نرخ موثر ماليات از 35 درصد به 25 درصد کاهش يافت.
به اعتقاد اين عضو کابينه دولتي يازدهم اگر نرخ هاي مالياتي منطقي باشد، مردم به پرداخت آن دقت نشان مي دهند، ضمن اينکه سازمان امور مالياتي مي تواند برخي مشاغل و اصناف را به عنوان موديان کوچک مالياتي از برخي موارد مالياتي و ارائه اظهارنامه معاف کنند.
وي اظهار داشت: چنانچه وزارت امور اقتصادي و دارايي و زيرمجموعه هاي آن از قبيل سازمان امور مالياتي، گمرک، بيمه ها، بانک‌ها و سازمان خصوصي سازي در جهت بهبود محيط کسب و کار گام بردارند، جايگاه ايران در دنيا بسيار مناسب تر خواهد بود.
طيب نيا ادامه داد: دولتي که هزينه هاي خود را از محل درآمدهاي نفتي تامين مي کند، نيازي به بخش خصوصي و اصناف نخواهد داشت و بنابراين محور تامين مالي را ماليات قرار نخواهد داد، بنابراين در همه جاي دنيا دولت هاي نفتي به توليد بها نمي دهند و يکي از دلايل سرکوب بخش توليد، بي نيازي از درآمدهايي غير از نفت است.
وزير اقتصاد و دارايي گفت: در دولتي که بيش از 95 درصد از درآمدهاي خود را از ماليات تامين مي کند، چنانچه بخش خصوصي سرما بخورد، دولت دچار طب و لرز مي شود و بنابراين مراقبت هاي لازم را صورت خواهد داد تا بتواند سهم خود را از درآمد بخش توليد صورت دهد همانطور که اکنون دولت به دنبال آن است که درآمدهاي خود را از درآمد پاک مالياتي تامين کند.
اين عضو کابينه دولت يازدهم با اشاره به صندوق هاي مکانيزه فروش نيز توضيح داد: تاکنون دولت کورکورانه ماليات مي گرفته است و بنابراين ماليات تيري بوده که در جامعه رها شده و به فردي اصابت مي کند که شفاف عمل مي کند و در تيررس نگاه دولت قرار دارد و بر همين اساس دولت به دنبال اين است که طرح جامع مالياتي را تا پايان بهمن ماه اجرايي کرده و اطلاعات اختصاصي شفاف را در دسترس خود ببيند. در اين سيستم ارتباط بين مودي و مميز مالياتي قطع خواهد شد و اين يکي از راه هاي شفافيت در نظام مالياتي کشور است.
وي گفت: جايي که شفافيت ميان موديان مالياتي و مميزان وجود نداشته باشد و ارتباطات اين دو به صورت مستقيم صورت گيرد، حتما فساد به وجود خواهد آمد و به همين دليل تلاش ما اين است که در طرح جامع مالياتي به صورت سيستماتيک و بدون برخورد مودي و مميز، پرونده هاي مالياتي بررسي مي شود.
طيب نيا خاطرنشان کرد: با اين روش مي توان جلوي فرار مالياتي را گرفت و عدالت مالياتي را برقرار کرد که يکي از بخش هاي اين طرح جامع، صندوق هاي مکانيزه فروش است که با همکاري اصناف، لايحه سامانه مکانيزه فروش تهيه شده و به مجلس ارائه شود.
اين عضو کابينه دولت يازدهم اظهار داشت: به افرادي که در اين سامانه مستقر مي شوند، 5 سال معافيت مالياتي داده مي شود و بر اين اساس دريافت ماليات عادلانه، عملياتي خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي توافق جامع مالياتي را برجام اقتصادي ديگري دانست و گفت: اين توافق در جلسات متعددي بررسي و توافق نهايي حاصل شد که بر اساس آن، خوشبختانه اين توافق مي تواند منشأ وصول ماليات به نحو مناسب و عادلانه باشد.

۹۵/۰۲/۲۱
۱۴:۴۵

مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران: 600 هزار تن شير در سبد صادراتي قرار مي گيرد

خبرگزاري آريا-مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران از تخصيص يارانه و قرار گرفتن 600 هزار تن شير در سبد صادراتي فرآورده‌هاي لبني خبر داد.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا،حسين صفايي از مصوبه ستاد تنظيم بازار براي کمک به بحران بازار شير خبر داد و تأکيد کرد: ستاد تنظيم بازار به ‌تازگي مصوبه‌اي گذرانده است که در آن پرداخت مشوق صادراتي به فرآورده‌هاي لبني مورد تأکيد قرار گرفته است.
وي اظهار داشت: به‌ نظر مي ‌رسد با تخصيص اين يارانه، 600 هزار تن شير در سبد صادراتي قرار گرفته و وضعيت بازار شير در روند بهبود قرار گيرد.
صفايي گفت:از آنجا که شيرخام ازجمله محصولات فساد پذير بوده و تابع عرضه و تقاضا است، دچار برآيند بحراني طي سال‌هاي اخير شده است، لذا بايد مورد حمايت قرار گيرد.
وي افزود: در ايران ناهنجاري در بازار شير حکم ‌فرما است و قيمت متفاوتي طي سال‌هاي اخير براي خريد و تحويل آن بوده که آسيب جدي به دامداران وارد کرده است.
مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران خاطرنشان کرد: در کشورهاي توسعه يافته، صنايع لبني از آن دامداران است و آنها با در نظر گرفتن حاشيه مناسب سود بازار، قيمت شيرخام و فرآورده‌هاي لبني را تنظيم مي‌کنند، اما در ايران صنايع لبني و فرآورده‌هاي شيري دو بخش متفاوت هستند و هنوز در يک بستر واحد قرار نگرفته‌اند.
صفايي ادامه داد: با حذف يارانه شير از سال 90 و در دولت دهم، عملاً قيمت شير نيز رها شد و اين در حالي بود که بر اساس قانون، شير و دارو بايد از آزادسازي و حذف يارانه جدا مي‌ماند و دولت همچنان به 5/2 ميليون تن در دو سبد خانوار و مدرسه يارانه پرداخت مي‌کرد، اما از آن سال، مشکلات دامداران شروع شد.
وي تصريح کرد: در سال 93 بر اساس هماهنگي‌هاي صورت‌گرفته ميان سازمان مديريت و برنامه با مديريت وزارت جهاد کشاورزي، مقرر شد سازمان تعاون روستايي ايران به مسئله خريد شيرخام ورود پيدا کند و بخشي از آن را خريداري و تبديل به فرآورده‌هاي لبني کند.
صفايي يادآور شد: تنظيم بازار شير از آذرماه 93 تا آذرماه 94 صورت گرفت و توانست تا حدي بازار شير را به شرايط متعارف نزديک کند، اما از آن سال به بعد، به‌علت تأمين نشدن منابع مالي، خريد تضميني شيرخام متوقف شد.
مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران از مذاکرات سازمان تعاون روستايي با چند شرکت بين‌المللي خبر داد و افزود: در هفته گذشته مذاکراتي با شرکت بين‌المللي آوريل فرانسه که يکي از کمپاني‌هاي بين‌المللي فعال در حوزه کشاورزي است، صورت گرفت.
وي خاطرنشان کرد: با هدف افزايش توليد روغن خام و بهبود بذرهاي کلزا و کاهش وابستگي ايران به بازارهاي بين‌المللي، مقرر شد يکي از اتحاديه‌هاي تحت پوشش اين سازمان طي تفاهم‌نامه‌اي، بذرهاي اصلاح‌شده کلزا را به ايران وارد کند.
صفايي ادامه داد: اين شرکت که خود در فرانسه توليد روغن کلزا داشته و در خارج از مرزهاي اين کشور نيز سالانه بيش از سه ميليون تن توليد روغن کلزا دارد، طي تفاهم‌نامه‌اي مقرر شده است نسبت به تأمين بذر کلزاي اصلاح‌شده که از مقاومت بيشتر و تناژ بالاتري برخوردار است، با طرف ايراني وارد مذاکره شود.
معاون وزير جهاد کشاورزي از مذاکره با شرکت متروي آلماني خبر داد و تصريح کرد: اين شرکت ازجمله شرکت‌هاي فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي است که به‌صورت عمده‌فروشي با حذف دلال‌ها و واسطه‌ها کمک به عرضه مستقيم و حذف دلالي مي‌کند.
وي يادآور شد: در مذاکرات صورت‌گرفته سازمان تعاون روستايي ايران با اين شرکت که استانداردها و پايش سلامت و مواد غذايي منحصر به خود را دارد، مقرر شد برخي محصولات کشاورزي مورد نياز اين فروشگاه‌ها از داخل ايران و توسط سازمان تعاون روستايي تأمين شود.
صفايي تأکيد کرد: به‌طور مثال، شرکت سهامي - زراعي دهکده رضوي قرار است گوشت قرمز مورد نياز فروشگاه‌هاي مترو در ايران را فراهم کند.
وي اظهار داشت: يکي ديگر از شرکت‌هايي که سازمان تعاون روستايي مذاکراتي با آن داشته، شرکت برنس هلندي است که در حوزه‌هاي مختلف تأمين نهاده‌هاي دامي، مکمل‌هاي غذايي، دارويي انسان و دام فعاليت دارد.
صفايي همچنين گفت: اين شرکت از سال گذشته نيز نمايندگي در خاورميانه و در ايران تأسيس کرده است و تفاهم‌نامه‌هايي در حال آماده‌سازي است که به‌نظر مي‌رسد طي دو هفته آينده مراحل پاياني خود را گذرانده و تأمين نهاده‌هاي مورد نياز با کيفيت مناسب، سمت و سوي جديدي پيدا خواهد کرد.
مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران از تغييرات تضميني محصولات کشاورزي خبر داد و افزود: در سال 93 و 94، اين شرکت برخي محصولات کشاورزي را از طريق بورس و با هدف تقويت رينگ و در راستاي ماده 33 افزايش بهره‌وري خريداري کرد و در سال گذشته در راستاي اجراي قانون خريد تضميني به جاي قيمت تضميني به‌صورت پايلوت در کرمانشاه، جو و در خوزستان، ذرت را خريداري کرد.
وي خاطرنشان کرد: بورس در سناريوي خريد تضميني به‌عنوان يک رکن اساسي به‌شمار مي‌رود و طي برنامه‌ريزي‌هاي صورت‌گرفته، مقرر شد تا کشاورزان محصولات خود را به انبارهايي که توسط بورس توصيه شده تحويل داده و برگه تأييديه را به تالار بورس سپرده و از آنجا محصولات خود را عرضه کنند.
صفايي ادامه داد: از آنجا که نتايج به‌دست‌آمده با موفقيت همراه بود، لذا مقرر شد خريد تضميني ذرت در سراسر کشور طي سال جاري توسط پنج‌هزار کارگزار بورس به‌صورت تضميني خريداري شود.
معاون وزير جهاد کشاورزي با اشاره به فعاليت‌هاي صورت گرفته اين سازمان در حوزه کاهش حضور دلال‌ها و کنترل بازار تصريح کرد: سازمان تعاون روستايي مسئوليتي در کنترل بازار و قيمت‌ها ندارد، چرا که بيش از 14 هزار ميوه‌فروشي در سراسر تهران فعال است که اين سازمان نمي‌تواند کنترلي روي آنها داشته باشد.
وي با اشاره به انتقاد يکي از نمايندگان مجلس يادآور شد: به‌منظور اصلاح بازار و کنترل قيمت‌ها، لازم است تشکل‌ها در بازار حضور پيدا کنند و اين مهم نيازمند سناريوي قدرتمندي است که بايد از سوي دولت و مجلس طي فرآيندي برنامه‌ريزي‌شده اجرايي شود.
صفايي تأکيد کرد: قطعاً بازار به دلايلي که يکي از آنها مديريت و ديگري کمبود سرمايه است، زمينه‌اي براي حضور دلال‌ها و سودجويان شده و لازم است اتحاديه‌هاي تخصصي، شبکه بازار را کنترل کنند.
وي اظهار داشت: با اين وجود، سازمان تعاون روستايي بر انبارهاي بدون کارکرد متمرکز شده و تلاش کرد با کمک دولت عرضه مستقيم در اين فروشگاه‌ها را افزايش دهد.
صفايي همچنين گفت: اکنون 350 نمايشگاه با هدف عرضه فروشگاهي و حذف دلال‌ها در حال فعاليت است که به شکل طبيعي نمي‌تواند پاسخگوي بازار باشد و بايد افزايش پيدا کند.
مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران در پاسخ به پرسشي مبني بر سرنوشت واگذاري شرکت خدمات حمايتي به اتحاديه شرکت‌هاي تعاوني توليد روستايي و کشاورزي افزود: اهليت در واگذاري شرکت خدمات حمايتي بسيار مهم است تا اين شرکت بتواند کارکرد اصلي خود را داشته و سرمايه‌گذاري‌هاي چندده‌ساله‌اي که روي آن صورت گرفته است، از دست نرود.
وي خاطرنشان کرد: اتحاديه تعاوني‌هاي توليد روستايي و کشاورزي با داشتن 50 سال سابقه در توزيع نهاده‌هاي دامي، اهليت واگذاري را داشته و اکنون در حال تغيير و تحول براي خريداري اين شرکت است.
صفايي در پايان تصريح کرد: از آنجا که شرکت خدمات حمايتي دو بار در مزايده به قيمت گذاشته شده و خريداري نشده است، خريدار مي‌تواند در فرآيند مذاکره براي تحويل آن اقدام کند.
كدM-ch2531

۹۵/۰۲/۲۱
۱۵:۰۹

شاخص بورس در تالار شيشه اي سبزپوش شد

خبرگزاري آريا-شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پس از چند روز امروز دوشنبه 20 ارديبهشت سبزپوش شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، شاخص بورس در اغاز معاملات امروز دوشنبه با 245 واحد افزايش به 77 هزار و 291 واحد رسيد.
تا ساعت 10 امروز 390 ميليون برگه بهادار به ارزش 85 ميليارد تومان داد و ستد شد.
ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران حدود 335 هزار و 800 ميليارد تومان است.

۹۵/۰۲/۲۱
۱۵:۰۹

آخرين مطالب منتشر شده وبلاگ نويسان در رز بلاگ 21 ارديبهشت 95؛ rozblog.com

خبرگزاري آريا- آخرين مطالب منتشر شده وبلاگ نويسان در رز بلاگ 21 ارديبهشت 95؛ rozblog.com 
از شما براي تبادل لينک و عضويت در کانال خبري خبرگزاري آريا (@aryanews دعوت مي شود.
اگر دعوت ما را مي پذيرد، کليک کنيد  telegram.me/aryanews
 
فرصت طلايي؛ تبادل لينک سايت ها و وبلاگ ها با يک خبرگزاري رسمي کشور:
خبرگزاري آريا (aryanews.com) به عنوان يکي از خبرگزاري هاي رسمي کشور قصد دارد براي ارتباط بيشتر با مخاطبان خود، با وبلاگ ها و سايت ها تبادل لينک نمايد. براي اين منظور در ابتدا خبرگزاري آريا را در بخش پيوندهاي سايت يا وبلاگ خود لينک نماييد، سپس 10 خبر از اخبار خبرگزاري آريا را باز کنيد و لينک اين 10 خبر را به همراه آدرس سايت يا وبلاگ خود به آدرس ايميل linkaryanews@gmail.com ارسال نماييد  تا تبادل لينک در خبرگزاري آريا صورت بگيرد. ( تبادل لينک خبرگزاري با سايت ها و وبلاگ هايي صورت خواهد گرفت که شئونات اخلاقي و خطوط قرمز را رعايت مي نمايند.)
دستخط رهبر انقلاب در ديدار سپاهيان | سپاه پاسدار انقلاب
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
پروژه کارآفريني بسته بندي روغن نباتي
1 ساعت قبل
maghalenab.rozblog.com
مدل بلوز و دامن مجلسي تيلور سويفت 2016 Taylor Swift
1 ساعت قبل
funmodel.rozblog.com
تعبير خواب نخل خرما |ويسگون
1 ساعت قبل
wiisgoon.rozblog.com
قيمت روز ماشين
1 ساعت قبل
bahaltarinsms.rozblog.com
ترازوي آزمايشگاهي ADAM انگليس NBL-124e
1 ساعت قبل
tarazooforoshgahi.rozblog.com
ساعت از صفر گذشته
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
دانلود مقاله وجزوه پاورپوينت پروژه کارآفريني باغباني در
1 ساعت قبل
maghalenab.rozblog.com
پنج جزيره در اقيانوس آرام ناپديد شده‌اند
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
طرز تهيه خورش کنگر + آموزش کامل
1 ساعت قبل
tanzestann.rozblog.com
قيمت روز ماشين
1 ساعت قبل
akseshgh.rozblog.com
مسابقه روزانه راسخون 21 ارديبهشت 95
1 ساعت قبل
javabplus.rozblog.com
دانلود پروژه پاورپوينت کارآفريني باغباني در شهرستان خلخال
1 ساعت قبل
maghalenab.rozblog.com
برگزارنمي گردد(استاد مظاهري تهراني)
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
بازي حکم «اندرويد»
1 ساعت قبل
kanebazi.rozblog.com
کليپ صوتي زيبا
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
مهران مديري بازيگر و کارگردان سرشناس
1 ساعت قبل
mestorebuy.rozblog.com
normal daily stuff
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
خبر رمان هام
1 ساعت قبل
kanadh.rozblog.com
کارت پستال ولادت امام حسين (ع) ,سال 1395
1 ساعت قبل
tip_tap.rozblog.com
پتوي همراه اسناگي - Snuggie
1 ساعت قبل
ebazar_mihanstore.rozblog.com
پروژه کارآفريني باغباني در شهرستان خلخال
1 ساعت قبل
maghalenab.rozblog.com
خوش امدي قبله دلها
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
قيمت طلا و سکه
1 ساعت قبل
bahaltarinsms.rozblog.com
آرزوي بفدايت بشوم مانده هنوز
1 ساعت قبل
pingpong7.rozblog.com
داستان ارسالي
1 ساعت قبل
jenhetam.rozblog.com
ولادت حضرت عباس(ع)
1 ساعت قبل
pingpong7.rozblog.com
دانلود آهنگ جديد بابک جهانبخش بنام حالم خوبه
1 ساعت قبل
pingpong7.rozblog.com
قيمت طلا و سکه
1 ساعت قبل
akseshgh.rozblog.com
شوخي کردم O_o
1 ساعت قبل
pingpong7.rozblog.com
ترازوي ليبل زن Cas مدل CL-5200
1 ساعت قبل
tarazooforoshgahi.rozblog.com
دانلود پاورپوينت پروژه کارآفريني پرورش قارچ
1 ساعت قبل
maghalenab.rozblog.com
تحصيل در چين - شرايط زندگي (مسکن)
1 ساعت قبل
pingpong7.rozblog.com
دانلود آهنگ جديد علي عبدالمالکي بنام تهران شلوغه
1 ساعت قبل
.rozblog.com
افزايش کاربر اينستاگرام و کانال تلگرام
1 ساعت قبل
akseshgh.rozblog.com
دانلود مقاله وجزوه پروژه کارآفريني پرورش قارچ
1 ساعت قبل
maghalenab.rozblog.com
داستان هاي کوتاه اوژن يونسکو
1 ساعت قبل
pingpong7.rozblog.com
Rittz - Cold Blooded & Born For This / Single
1 ساعت قبل
rapshare.rozblog.com
زبانحال مادرآن شهداي مدافع
1 ساعت قبل
pingpong7.rozblog.com
تعبير خواب نبات زعفراني |ويسگون
1 ساعت قبل
wiisgoon.rozblog.com
کاربرد هاي ترازو در زندگي
1 ساعت قبل
tarazooforoshgahi.rozblog.com
بيوگرافي علي رضواني خبرنگار خارج ازگود
1 ساعت قبل
tazeeeha.rozblog.com
هيلتر طرحي براي برون رفت از بيشرفي
1 ساعت قبل
pingpong7.rozblog.com
بي خيال دنيا
1 ساعت قبل
pingpong7.rozblog.com
مظلومي سرمربي استقلال ماند
1 ساعت قبل
linkfreee.rozblog.com
جستجوي فارسي
1 ساعت قبل
pingpong7.rozblog.com
دانلود پايان نامه پروژه کارآفريني پرورش قارچ
1 ساعت قبل
maghalenab.rozblog.com
پروژه کارآفريني پرورش قارچ
1 ساعت قبل
maghalenab.rozblog.com
تست 7
1 ساعت قبل
caspiansub.rozblog.com
واکنش بيمه مرکزي به انتقادات گسترده از ارقام نجومي فيش
1 ساعت قبل
moallemnews.rozblog.com
مدل لباس مجلسي شب کوتاه 2017
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
حمله ارتش سوريه و نيروهاي مقاومت به‌ سوي خان طومان
1 ساعت قبل
militarynews.rozblog.com
نمونه سوالات آزمون هاي عمومي و اختصاصي استخدامي بانک هاي
1 ساعت قبل
paynet.rozblog.com
آموزش درمان چاقي
1 ساعت قبل
day1.rozblog.com
عکس خواهر و مادر لي مين هو بازيگر کره اي
1 ساعت قبل
mestorebuy.rozblog.com
بهترين زمان ورزش
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
فيلم درگيري لفظي لاريجاني و کوچک زاده
1 ساعت قبل
melodyk.rozblog.com
کارگاههاي آموزشي مجازي
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
گرم کردن پيش از بازي جان دروازه بان را گرفت!
1 ساعت قبل
nikanews.rozblog.com
مدل لباس نامزدي
1 ساعت قبل
akseshgh.rozblog.com
آهنگ پيشواز هاي همراه اول آلبوم جديد بابک جهانبخش حالم
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
سايه
1 ساعت قبل
jenhetam.rozblog.com
20 رفتار که بايد از ثروتمندان ياد بگيريم
1 ساعت قبل
jadoykalamat.rozblog.com
من باشم و ديگر هيچ…
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
دانلود آهنگ همسرم از محسن رزاقي
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
او رفت با کلي خاطره هاي دوست داشتني
1 ساعت قبل
mostafaabbasi.rozblog.com
دانلود انيميشن Kung Fu Panda 3-پانداي کنفوکار 3
1 ساعت قبل
iranfilm07.rozblog.com
دانلود مقاله وجزوه فايل اکسل داده هاي ضريب بتا شرکتهاي
1 ساعت قبل
maghalenab.rozblog.com
گزارش کارآموزي مجتمع پتروشيمي اراك در آزمايشگاه GC.
1 ساعت قبل
irantarh.rozblog.com
مدل لباس عروس ويژه سال 1395
1 ساعت قبل
bahaltarinsms.rozblog.com
مدل لباس عروس ويژه سال 1395
1 ساعت قبل
akseshgh.rozblog.com
دانلود فايل اکسل داده هاي ضريب بتا شرکتهاي پذيرفته شده
1 ساعت قبل
maghalenab.rozblog.com
عکس هاي سرويس روتختي نوزادي,سال 95 و 2016
1 ساعت قبل
tip_tap.rozblog.com
دستگاه بافت مو 4 شاخه
1 ساعت قبل
day1.rozblog.com
13 آهنگ برتر و احساسي تاريخ موسيقي فرانسه
1 ساعت قبل
rezashaebe.rozblog.com
لايه باز بنر مخصوص سايت هاي فان
1 ساعت قبل
babydeisgn.rozblog.com
فايل اکسل داده هاي ضريب بتا شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
1 ساعت قبل
maghalenab.rozblog.com
اشعارولادت امام حسين (ع)
1 ساعت قبل
tazeeeha.rozblog.com
دانلود رمان بانوي اسفند
1 ساعت قبل
baghe-roman.rozblog.com
دانلود رايگان فايل هاي آماده ، پر.ژه
1 ساعت قبل
paynet.rozblog.com
عکس متين ستوده در حال دوشيدن بز!
1 ساعت قبل
lovelysms.rozblog.com
مدل لباس مجلسي زنانه
1 ساعت قبل
bahaltarinsms.rozblog.com
آهنگ آقاي رپ از گروه زونو
1 ساعت قبل
rapix.rozblog.com
تنها بدون من...
1 ساعت قبل
fatioaysa.rozblog.com
داستان ارسالي از پانته
1 ساعت قبل
jenhetam.rozblog.com
جملات معنا دار جديد 1395
1 ساعت قبل
mrha.rozblog.com
مدل لباس مجلسي زنانه
1 ساعت قبل
akseshgh.rozblog.com
دانلود مقاله وجزوه پاورپوينت پروژه کارآفريني بسته بندي
1 ساعت قبل
maghalenab.rozblog.com
ترازوي ديجيتالي مدل Cas-AD
1 ساعت قبل
tarazooforoshgahi.rozblog.com
آموزش درمان ديابت
1 ساعت قبل
day1.rozblog.com
دل ي ه بش ند
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
اين جهان را ترک کن
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
سالروز ميلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
دانلود پروژه پاورپوينت کارآفريني بسته بندي روغن نباتي
1 ساعت قبل
maghalenab.rozblog.com
طرح توجيهي توليد سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي فيروزه تراشي
1 ساعت قبل
filoadstore.rozblog.com
وقتي از خواهرت يه ليوان آب ميخواي ( ته خنده )
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
دستخط رهبر انقلاب در ديدار سپاهيان | سپاه پاسدار انقلاب
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
پروژه کارآفريني بسته بندي روغن نباتي
1 ساعت قبل
maghalenab.rozblog.com
مدل بلوز و دامن مجلسي تيلور سويفت 2016 Taylor Swift
1 ساعت قبل
funmodel.rozblog.com
تعبير خواب نخل خرما |ويسگون
1 ساعت قبل
wiisgoon.rozblog.com
پايان نامه استعداديابي تا جوانگرايي در فوتبال حرفه‌اي
1 ساعت قبل
tak-file.rozblog.com
جديدترين پهپاد رزمي ايران با نام ناصح رونمايي شد
1 ساعت قبل
militarynews.rozblog.com
نکاتي درباره جراحي بيني
1 ساعت قبل
akseshgh.rozblog.com
مجازات استفاده بدون مجوز از لباس رسمي ماموران نظامي چيست
1 ساعت قبل
great-wall.rozblog.com
اس ام اس تبريک ولادت حضرت ابوالفضل(ع)و روز جانباز
1 ساعت قبل
tazeeeha.rozblog.com
بزرگان کاکاوند
1 ساعت قبل
bozorgankakavand.rozblog.com
من ارديبهشتيم
1 ساعت قبل
great-wall.rozblog.com
تيشرت love
1 ساعت قبل
day1.rozblog.com
آهنگ زيباي “Red Desert” با آهنگسازي James Asher
1 ساعت قبل
rezashaebe.rozblog.com
گوشي اکسپريا X Performance سوني با کُد SOV33 و توسط اُپراتور KDDI در
1 ساعت قبل
it94.rozblog.com
متن و عکس نوشته ولادت حضرت ابوالفضل عليه السلام
1 ساعت قبل
great-wall.rozblog.com
گنتو: اگر بيل و رونالدو بيشتر در خدمت تيم باشند، رئال عناوين
1 ساعت قبل
great-wall.rozblog.com
مدل لباس شب زنانه
1 ساعت قبل
bahaltarinsms.rozblog.com
بيوگرافي علي دايي
1 ساعت قبل
great-wall.rozblog.com
زندگي عجيب دختر ايراني در بطري پلاستيکي (عکس)
1 ساعت قبل
maghalenab.rozblog.com
دانلود آهنگ داد بزن از رضا پيشرو
1 ساعت قبل
4pishro.rozblog.com
دانلود آهنگ کردي جديد محمد صاد به نام عذاب
1 ساعت قبل
rozhiar.rozblog.com
متن غمگين 95/متن اهنگ سال نو احمدسلو
1 ساعت قبل
latifabdollahi.rozblog.com
مدل لباس شب زنانه
1 ساعت قبل
akseshgh.rozblog.com
خواص سنگ ها - سنگ تورمالين
1 ساعت قبل
great-wall.rozblog.com
عکس نوشته حرف انگليسي M
1 ساعت قبل
lovesib.rozblog.com
دانلود آهنگ کردي جديد زرتو به نام بلي له کوه ي
1 ساعت قبل
rozhiar.rozblog.com
جشني براي معلم کلاس اول بعد از سال+تصاوير
1 ساعت قبل
great-wall.rozblog.com
نرم افزار مترجم سخنگوي پاسارگاد
1 ساعت قبل
day1.rozblog.com
باد و باران شديد از عصر امروز در تهران/ تگرگ امشب را جدي
1 ساعت قبل
maghalenab.rozblog.com
طرزتهيه خورش کنگر
1 ساعت قبل
great-wall.rozblog.com
تحقيق بررسي انواع ترک در ساختمان و روش تعمير آن
1 ساعت قبل
irantarh.rozblog.com
عکس پروفايل در مورد ولادت حضرت علي اکبر (ع) |ويسگون
1 ساعت قبل
great-wall.rozblog.com
دانلود آهنگ کردي جديد هيوا شريفي به نام له دواي تو
1 ساعت قبل
rozhiar.rozblog.com
نسخه جديد اَندرويد مفهومي سوني با آيکن جديد باتري و بازگشت
1 ساعت قبل
it94.rozblog.com
پايان شوم رابطه زن شوهردار با مرد ميانسال
1 ساعت قبل
maghalenab.rozblog.com
لباس خواب دخترانه و زنانه مخصوص سال 2016
1 ساعت قبل
bahaltarinsms.rozblog.com
مدل جديد دامن تنگ و کوتاه مجلسي زنانه و دخترانه 1395
1 ساعت قبل
funmodel.rozblog.com
♥ دانلود لايه باز قالب مخصوص سايت هاي موزيک در طرحي شيک
1 ساعت قبل
mahditarh1.rozblog.com
دانلود آهنگ کردي جديد پوريا نادري و هومن بدبوي و زانيار
1 ساعت قبل
rozhiar.rozblog.com
دانلود البوم جديد بابک جهانبخش به نام حالم خوبه
1 ساعت قبل
great-wall.rozblog.com
لباس خواب دخترانه و زنانه مخصوص سال 2016
1 ساعت قبل
akseshgh.rozblog.com
طرح سنجش و پذيرش دانشجو متوقف ماند
1 ساعت قبل
great-wall.rozblog.com
تاريخچه تحولات قانوني طلاق در ايران
1 ساعت قبل
great-wall.rozblog.com
زندگينامه کامل امام سجان (زين العابدين)
1 ساعت قبل
googlmusic.rozblog.com
سريال ذعفراني ها
1 ساعت قبل
faroogh.rozblog.com
چگونه يک دادخواست بنويسيم
1 ساعت قبل
great-wall.rozblog.com
تأثير کودهاي بيولوژيک در نظام هاي چند کشتي
1 ساعت قبل
irantarh.rozblog.com
پروژه کارآفريني شركت بهپاك
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
دانلود آهنگ کردي جديد هيوا شريفي به نام سه با کار
1 ساعت قبل
rozhiar.rozblog.com
متن و ترجمه مناجات شعبانيه+فضيلت هاي مناجات شعبانيه
1 ساعت قبل
tazeeeha.rozblog.com
مدل لباس نامزدي
1 ساعت قبل
bahaltarinsms.rozblog.com
درمان علاج پيرگوشي
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
مدل لباس مجلسي شب کوتاه 2017
1 ساعت قبل
zigzag333.rozblog.com
حمله ارتش سوريه و نيروهاي مقاومت به‌ سوي خان طومان
1 ساعت قبل
militarynews.rozblog.com
دانلود آهنگ جديد محمد نظري بنام زورکي نخند با لينک مستقيم
1 ساعت قبل
daj.rozblog.com
دانلود پاورپوينت انواع اوراق بهادار(فصل دوم کتاب مديريت
1 ساعت قبل
dae-ryeang.rozblog.com
دانلود آهنگ جديد محمدرضا رمزي بنام رفيق نيمه راه
1 ساعت قبل
limake.rozblog.com
پاورپوينت ضوابط واستانداردهاي مجموعه ورزشي
1 ساعت قبل
tazetarinha.rozblog.com
ديدار چهره به چهره شهردار منطقه 10 تبريز با اهالي شهرک ارم
1 ساعت قبل
dae-ryeang.rozblog.com
طرزتهيه تاکو(غذاي مکزيکي)
1 ساعت قبل
tazeeeha.rozblog.com
روش کم کردن وزن و لاغر شدن
1 ساعت قبل
bahaltarinsms.rozblog.com
مصاحبه با فرزاد حسني درباره کليپ جنجالي زرشک برنامه اکسير
1 ساعت قبل
melodyk.rozblog.com
بازنشستگي پيش از موعد در سال تحصيلي جاري نداريم
1 ساعت قبل
dae-ryeang.rozblog.com
گزارش کارآموزي بهداشت حرفه اي
1 ساعت قبل
tak-file.rozblog.com
طرح آيفون 7
1 ساعت قبل
myamoozesh.rozblog.com
يکي از سخت ترين کارا قانع کردن خودته
1 ساعت قبل
dae-ryeang.rozblog.com
دانلود آهنگ جديد افشين آذري بنام لاله لر با کيفيت عالي
1 ساعت قبل
daj.rozblog.com
اس ام اس تبريک ولادت امام حسين(ع)
1 ساعت قبل
tazeeeha.rozblog.com
فرهنگ وقف در مکاتب و اديان
1 ساعت قبل
tazetarinha.rozblog.com
روش کم کردن وزن و لاغر شدن
1 ساعت قبل
akseshgh.rozblog.com
مدل هاي دامن کوتاه مجلسي چرم زنانه و دخترانه 1395
1 ساعت قبل
funmodel.rozblog.com
طرز تهيه قيمه ريزه نخودچي غذاي اصفهاني
1 ساعت قبل
dae-ryeang.rozblog.com
دلايل افت تحصيلي برخي از دانش آموزان دوره متوسطه و ارائه
1 ساعت قبل
dae-ryeang.rozblog.com
مستند زيباي سياره زمين با دوبله فارسي و انگليسي
1 ساعت قبل
day1.rozblog.com
تصاوير جديد بهادر زماني و همسرش + بيوگرافي بهادر زماني
1 ساعت قبل
dae-ryeang.rozblog.com
مظلومي سرمربي استقلال باقي ماند
1 ساعت قبل
bordersport.rozblog.com
پاورپوينت مجتمع فرهنگي ورزشي شاهين
1 ساعت قبل
tazetarinha.rozblog.com
عکسهاي ديدني و جالب جمعه 25 شهريور 95
1 ساعت قبل
dae-ryeang.rozblog.com
طرز تهيه گراتين ژامبون و سيب زميني
1 ساعت قبل
berooz1391.rozblog.com
دانلود آهنگ جديد مهدي احمدوند به نام (يه ماهه)با لينک مستقيم
1 ساعت قبل
mehrfun1.rozblog.com
افزايش وزن و چاق شدن
1 ساعت قبل
bahaltarinsms.rozblog.com
مظلومي سرمربي استقلال باقي ماند
1 ساعت قبل
melodyk.rozblog.com
افزايش وزن و چاق شدن
1 ساعت قبل
akseshgh.rozblog.com
مسي از رسيدن به ريو نااميد شده است
1 ساعت قبل
dae-ryeang.rozblog.com
دانلود نمونه سوالات مصاحبه استخدامي و گزينش
1 ساعت قبل
paynet.rozblog.com
دريافت کارت پايان خدمت به شرط داشتن سواد
1 ساعت قبل
dae-ryeang.rozblog.com
احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچق و نصب ترانس
1 ساعت قبل
tazetarinha.rozblog.com
پاورپوينت حداقل شرايط لازم براي استاندارد هتل‌ها
1 ساعت قبل
tazetarinha.rozblog.com
تذکر باشگاه پرسپوليس به سوشا مکاني
1 ساعت قبل
great-wall.rozblog.com
طرز تهيه خورش آلو و قيسي
1 ساعت قبل
great-wall.rozblog.com
دانلود گزارش کارآموزي آموزش فتوشاپ
1 ساعت قبل
fileyare.rozblog.com
نخستين تمرين تيم مل واليبال ايران در فرانسه برگزار شد
1 ساعت قبل
fansvolley.rozblog.com
دختري که درختان را به رقص درآورد+عکس
1 ساعت قبل
maghalenab.rozblog.com
50 مدل ساري زنانه هندي و پاکستاني مجلسي
1 ساعت قبل
great-wall.rozblog.com
خارج شدن يک مار 2 متري از شکم يک خانم!! +عکس
1 ساعت قبل
maghalenab.rozblog.com
ظروف نانو Always Fresh
1 ساعت قبل
day1.rozblog.com
مربيان فني و حرفه‌اي تبديل وضعيت شوند
1 ساعت قبل
great-wall.rozblog.com
تصاوير/ جراحي تومور 95کيلوگرمي شکم يک زن
1 ساعت قبل
mehrfun1.rozblog.com
نکاتي درباره جراحي بيني
1 ساعت قبل
bahaltarinsms.rozblog.com
نخستين تمرين ايران در فرانسه
1 ساعت قبل
volley-m.rozblog.com
دانلود مقاله وجزوه دلايل افت تحصيلي برخي از دانش آموزان
1 ساعت قبل
great-wall.rozblog.com
پاورپوينت ابعادو اندازه فضاهاي استخر
1 ساعت قبل
tazetarinha.rozblog.com
تباس: لا ليگا از هميشه تماشايي تر شده است
1 ساعت قبل
great-wall.rozblog.com
پايان نامه استعداديابي تا جوانگرايي در فوتبال حرفه‌اي
1 ساعت قبل
tak-file.rozblog.com
پله: بعد از بازي برزيل و آلمان در جام جهاني گريستم؛ نيمار
52 دقيقه قبل
neymarofficial.rozblog.com
نسل جديد ماکسيما + تصاوير
52 دقيقه قبل
mehrfun1.rozblog.com
عکس مدل هاي لباس جديد شب و مجلسي زنانه 1395
52 دقيقه قبل
topcake.rozblog.com
دانلود پايان نامه پروژه کارآفريني عروسک سازي
53 دقيقه قبل
topcake.rozblog.com
هدايت تحصيلي و انتخاب رشته در پايه نهم و دهم
53 دقيقه قبل
dahoom.rozblog.com
جزئيات استخدام جديد بانک صادرات ايران در سال 95
53 دقيقه قبل
melodyk.rozblog.com
كليد آزمون ارشد 95 فردا منتشر مي شود
53 دقيقه قبل
topcake.rozblog.com
ظهور منجي عالم حضرت مهدي(ع) در اديان مختلف و اسلام
53 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
گردنبندچشم نظر طرح چشم
53 دقيقه قبل
day1.rozblog.com
سوالات جامع شيمي 2 ويژه امتحان نهايي
54 دقيقه قبل
topcake.rozblog.com
پاورپوينت مجموعه ورزشي المپيک توکيو و مونيخ
54 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
دانلود مقاله تاثير ضريب لاغري عضو مهاربند ضربدري در عملکرد
54 دقيقه قبل
omran-doc.rozblog.com
دانلود بازي مهيج آسفالت نيترو Asphalt Nitro 1.3.1c براي اندرويد
54 دقيقه قبل
bikidl.rozblog.com
انتشار ليست قيمت پرداخت هاي درون برنامه اي 4 Uncharted
54 دقيقه قبل
justappsnews.rozblog.com
تعبير خواب وضو گرفتن |ويسگون
55 دقيقه قبل
wiisgoon.rozblog.com
دانلود آخرين نسخه بازي فرار از معبد Temple Run 2 1.24.0.1 براي اندرويد
55 دقيقه قبل
bikidl.rozblog.com
ساعت ck طرح رويال
55 دقيقه قبل
day1.rozblog.com
دانلود آلبوم بابک جهانبخش به نام حالم خوبه
55 دقيقه قبل
best-mp3.rozblog.com
دانلود کتاب سکه شناسي ايران
55 دقيقه قبل
topcake.rozblog.com
فال روزانه چهارشنبه 22 ارديبهشت 95
55 دقيقه قبل
pnueb1394.rozblog.com
B.I.g
55 دقيقه قبل
1news-rap.rozblog.com
سلامتي هرچي پسر مذهبي
55 دقيقه قبل
topcake.rozblog.com
زندگي نامه کامل امام محمد باقر (ع)
55 دقيقه قبل
googlmusic.rozblog.com
پاورپوينت ارتباط ريزفضاها در مجموعه ورزشي صدف
56 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
دانلود آهنگ ميترسم از بابک جهانبخش با لينک مستقيم
56 دقيقه قبل
dae-ryeang.rozblog.com
بوسکتس: بارسا بدون شک قهرمان است
56 دقيقه قبل
dae-ryeang.rozblog.com
فضيلت مناجات شعبانيه + متن و ترجمه
57 دقيقه قبل
berooz1391.rozblog.com
ريسك سود مازاد، ارزش هاي ذاتي و قيمت هاي سهام
57 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
دانلود آلبوم جديد و فوق العاده زيبا و شنيدني بابک جهانبخش
57 دقيقه قبل
radiojavannew.rozblog.com
سيتروئن فرانسه با سايپا قرار همکاري امضا کرد
57 دقيقه قبل
berooz1391.rozblog.com
فروش قطعات بچينگ
57 دقيقه قبل
batching-plant.rozblog.com
دانلود فصل اول مستند زنجيره غذايي 2016 The Food Chain
57 دقيقه قبل
bikidl.rozblog.com
دانلود پاورپوينت فهم سرمايه گذاري(فصل اول کتاب مديريت سرمايه
57 دقيقه قبل
dae-ryeang.rozblog.com
دانلود آهنگ جديد و فوق العاده زيباي فرشاد شکوري به نام بي
58 دقيقه قبل
radiojavannew.rozblog.com
خبر خوب براي انجمن
58 دقيقه قبل
dae-ryeang.rozblog.com
بررسي تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا
58 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
دانلود آهنگ جديد بهزاد پکس - دعا کن مادر 2
58 دقيقه قبل
dae-ryeang.rozblog.com
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامي آموزش و پرورش در شهريور
58 دقيقه قبل
paynet.rozblog.com
رمان عشق و آتش 1
58 دقيقه قبل
dae-ryeang.rozblog.com
فال روزانه چهارشنبه 22 ارديبهشت 95
59 دقيقه قبل
news-land1.rozblog.com
آموزش تايپ 10 انگشتي فارسي و لاتين
59 دقيقه قبل
day1.rozblog.com
دانلود سوالات مصاحبه حضوري ،گزينش+پاسخنامه-650سوال+پاسخنامه-pdf
59 دقيقه قبل
paynet.rozblog.com
جزئيات تصادف خودروي پليس با تاکسي در تهران!
1 ساعت 59 دقيقه قبل
berooz1391.rozblog.com
عوامل گرايش نوجوان و جوان به فرهنگ بيگانه
1 ساعت 59 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
بروشور تبليغاتي عنوان Horizon: Zero Dawn تاييد مي کند که اين بازي
1 ساعت 59 دقيقه قبل
dae-ryeang.rozblog.com
مستند رويدادهاي بزرگ طبيعت دوبله فارسي
1 ساعت 59 دقيقه قبل
day1.rozblog.com
سنگ هاي هر ماه
1 ساعت 59 دقيقه قبل
dae-ryeang.rozblog.com
دانلود فيلم Captain America Civil War 2016
1 ساعت 59 دقيقه قبل
bikidl.rozblog.com
دانلود آهنگ جديد محمد نظري بنام زورکي نخند با لينک مستقيم
1 ساعت 59 دقيقه قبل
daj.rozblog.com
دانلود پاورپوينت انواع اوراق بهادار(فصل دوم کتاب مديريت
1 ساعت 59 دقيقه قبل
dae-ryeang.rozblog.com
ليزر پوينتر سبز
44 دقيقه قبل
day1.rozblog.com
بررسي رابطه بين بيش فعالي و افت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي
44 دقيقه قبل
yasa44.rozblog.com
گاوي که بزرگترين شاخ جهان را دارد
44 دقيقه قبل
mestorebuy.rozblog.com
يک خاطره خوب باش
44 دقيقه قبل
shekare-arvah.rozblog.com
پاورپوينت زندگينامه و آثار محمدامين ميرفندرسکي
44 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
ترجمه اختصاصي The N.a.k.e.d Island - جزيره عريان
44 دقيقه قبل
shekare-arvah.rozblog.com
پاورپوينت زندگينامه و آثار بهروز احمدي
45 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
سرفصلهاي كتاب هندسه و مثلثات پايه دهم رشته علوم پايه
45 دقيقه قبل
dahoom.rozblog.com
عکس/ مهران مديري در کنار همسر و خانواده اش
45 دقيقه قبل
mehrfun1.rozblog.com
امام بارها فرمود قضاوت در مورد اشخاص بايد با معيار حال کنوني
45 دقيقه قبل
topcake.rozblog.com
دانلود بازي استراتژيک دزدان دريايي Plunder Pirates 2.6.1 براي اندرويد
45 دقيقه قبل
bikidl.rozblog.com
فايل فلش PMT3037_3G (رام PMT3037_3G)مخصوص فلش تولز
45 دقيقه قبل
yasa44.rozblog.com
پاورپوينت طراحي اتصالات جوشکاري
45 دقيقه قبل
topcake.rozblog.com
معماي جا به جا کردن چوب کبريت
46 دقيقه قبل
topcake.rozblog.com
جونم بيا سوالات رايگان دانلود کن
46 دقيقه قبل
topcake.rozblog.com
افزايش رقم فسخ قرارداد نيمار از 190 ميليون يورو به 220 ميليون
46 دقيقه قبل
neymarofficial.rozblog.com
اهميت بازي براي کودک
46 دقيقه قبل
topcake.rozblog.com
پاورپوينت زندگينامه و آثار توماس هيترويک
46 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
اس ام اس تبريک قدم نورسيده
46 دقيقه قبل
tazeeeha.rozblog.com
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامي آموزش و پرورش سال89(هنرآموز
46 دقيقه قبل
paynet.rozblog.com
فايل فلش PMT7077_3G (رام PMT7077_3G)مخصوص فلش تولز
46 دقيقه قبل
yasa44.rozblog.com
دانلود بازي اکشن مورتال کمبات Modern Combat 5 Blackout 1.8.0f براي اندرويد
47 دقيقه قبل
bikidl.rozblog.com
حل مشکل شارژ کاذب G750 (تست شده )
47 دقيقه قبل
yasa44.rozblog.com
چند نکته راجب خريد گوشي موبايل و تبلت
47 دقيقه قبل
topcake.rozblog.com
محافظ پا استراتز
47 دقيقه قبل
day1.rozblog.com
دانلود بررسي مديريت و حسابداري در شهرداريها
47 دقيقه قبل
powerpointslide.rozblog.com
فايل با مشخصه برد HX-M706K-MB-V2.2.0 (رام HX-M706K-MB-V2.2.0 ) مخصوص فلش تولز
47 دقيقه قبل
yasa44.rozblog.com
فايل فلش Orod OD700 (رام Orod OD700)مخصوص فلشر
47 دقيقه قبل
yasa44.rozblog.com
مثنوي مولانا - شاه و کنيزک
48 دقيقه قبل
topcake.rozblog.com
تصاوير جديد شيما محمدي و همسرش
48 دقيقه قبل
banokade.rozblog.com
دانلود بازي استراتژيک نبرد قرون Battle Ages 1.5.1 براي اندرويد
48 دقيقه قبل
bikidl.rozblog.com
تعبير خواب هيزم شکستن |ويسگون
48 دقيقه قبل
wiisgoon.rozblog.com
رونمايي از خودروي کشنده ظفر جهت نصب سامانه باور 373
48 دقيقه قبل
militarynews.rozblog.com
مديريت منابع آب در کشور گرفتار تفکر سازه اي شده است
48 دقيقه قبل
topcake.rozblog.com
اطلاعيه مراسم اعياد شعبانيه
49 دقيقه قبل
javadieh_aliasghar.rozblog.com
دانلود بازي معمايي انگري بردز Angry Birds Fight 2.4.2 براي اندرويد
49 دقيقه قبل
bikidl.rozblog.com
دانلود مراسم جشن اختتاميه سريال شهرزاد
49 دقيقه قبل
pixlove.rozblog.com
فايل فلش GRight Inspire A480 (رام GRight Inspire A480)مخصوص فلش تولز
49 دقيقه قبل
yasa44.rozblog.com
بيماري ديابت چيست
50 دقيقه قبل
topcake.rozblog.com
وقتي حتي جمله هم نمي تواني بگويي
50 دقيقه قبل
topcake.rozblog.com
فايل فلش Orod Hyper (رام Orod Hyper)مخصوص فلش تولز
50 دقيقه قبل
yasa44.rozblog.com
هري پاترِ سحرآميز ِ من
50 دقيقه قبل
topcake.rozblog.com
بارسلونا 5-0 اسپانيول؛ در روز تولد انريکه، بارسا يک گام ديگر
50 دقيقه قبل
neymarofficial.rozblog.com
چاقو تيز کن Knife Sharpener
50 دقيقه قبل
day1.rozblog.com
پروژه کارآفريني عروسک سازي
51 دقيقه قبل
topcake.rozblog.com
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامي آموزش و پرورش سال89(هنرآموز
51 دقيقه قبل
paynet.rozblog.com
آزمون مدادکاغذي فارسي(نوشتاري)پايه دوم - خرداد ماه
51 دقيقه قبل
sakhtkoshan-sjt.rozblog.com
دانلود آهنگ بايد برم از بابک جهانبخش با لينک مستقيم
51 دقيقه قبل
topcake.rozblog.com
دانلود بازي اکشن ليگ مردان چوبي League of Stickman 2.0.1 براي اندرويد
51 دقيقه قبل
bikidl.rozblog.com
دانلود بازي زيباي شرک Pocket Shrek 2.03 براي اندرويد
52 دقيقه قبل
bikidl.rozblog.com
دانلود Telegram 3.8.0 – جديدترين نسخه تلگرام براي اندرويد!
33 دقيقه قبل
berooz1391.rozblog.com
تکليف 21 ارديبهشت ماه
33 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
عکس "حيوانات خانگي بازيگران" و افراد مشهور ايراني
33 دقيقه قبل
pixlove.rozblog.com
مي گويند پاسدارها کارشان شده خوردن و خوابيدن
33 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
دل م ب غ ل ت و م ي خ واد
34 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
عکس هاي کنسرت fly
34 دقيقه قبل
fancafe2.rozblog.com
طراحي معادن روباز توسط نرم افزارsurpac vision
34 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
پرسشنامه سازگاري اجتماعي SAS
34 دقيقه قبل
pnueb1394.rozblog.com
رفتار امام علي عليه السلام با ايرانيان
34 دقيقه قبل
sabahat.rozblog.com
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامي آموزش و پرورش سال89 آموزگار
35 دقيقه قبل
paynet.rozblog.com
دانلود آلبوم جديد بابک جهانبخش - حالم خوبه
35 دقيقه قبل
2delmusic.rozblog.com
ميلاد سرور و سالار شهيدان حسين بن علي(ع)و روز دلاور مردان
35 دقيقه قبل
shekare-arvah.rozblog.com
اثرات استقرار نظام تضمين كيفيت ايزو 9000 بر عملكرد شركت توزيع
35 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
چهارم شعبان، ولادت حضرت عباس عليه السلام و روز جانباز مبارک
35 دقيقه قبل
shekare-arvah.rozblog.com
ريست کارت شبکه
36 دقيقه قبل
shekare-arvah.rozblog.com
فصل دوم شهرزاد
36 دقيقه قبل
faroogh.rozblog.com
روش کم کردن وزن و لاغر شدن
36 دقيقه قبل
shekare-arvah.rozblog.com
حسين جان دست منو دامان تو
36 دقيقه قبل
shekare-arvah.rozblog.com
کارشناس اسکاي مطرح کرد/احتمال جدايي نيمار وجود دارد
37 دقيقه قبل
neymarofficial.rozblog.com
بهترين آرشيو عکس براي پروفايل
37 دقيقه قبل
shekare-arvah.rozblog.com
هوش جمعي و کاربردهاي آن
37 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامي آموزش و پرورش سال89 هنرآموز
37 دقيقه قبل
paynet.rozblog.com
فوق روان کننده زودگير
38 دقيقه قبل
micgrouh.rozblog.com
تجزيه و تحليل فرآيند رنگ آستر در شركت ايران خودرو ديزل
38 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
تور ترکيه تابستان
38 دقيقه قبل
shekare-arvah.rozblog.com
اِنَّ الْحُسين مِصباحُ الْهُدي وَ سَفينَهُ الْنِّجاه
38 دقيقه قبل
shekare-arvah.rozblog.com
بيوگرافي لي يانگ ا
38 دقيقه قبل
tazeeeha.rozblog.com
♥ لايه باز بنر حرفه اي مخصوص سايت هاي هک و امنيت ♥
39 دقيقه قبل
mahditarh1.rozblog.com
az rbaycan ordusu qaraba alacak
39 دقيقه قبل
shekare-arvah.rozblog.com
در آمدزايي اينترنتي مطمئن با سايت ميني کار
39 دقيقه قبل
shekare-arvah.rozblog.com
نقشه مدل رقومي ارتفاعي (DEM) شهرستان برخوار و ميمه (واقع در
40 دقيقه قبل
dproje.rozblog.com
آدرس جديد سايت
40 دقيقه قبل
nafasdownload.rozblog.com
تذکرات مهم معاون محترم پژوهش و فناوري واحد رشت در خصوص پايان
40 دقيقه قبل
shekare-arvah.rozblog.com
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامي آموزش و پرورش سال89 رشته
40 دقيقه قبل
paynet.rozblog.com
پاسدار اصلي انقلاب روزت مبارک
40 دقيقه قبل
shekare-arvah.rozblog.com
دانلود آهنگ جديد ياس به نام برسوده
40 دقيقه قبل
irantaraneh.rozblog.com
ولادت حضرت ابوالفضل و روز جانباز را تبريک ميگوييم
41 دقيقه قبل
shekare-arvah.rozblog.com
صلوات شمار ديجيتالي
41 دقيقه قبل
day1.rozblog.com
حفظ بهداشت و سلامت محيط زيست
41 دقيقه قبل
yasa44.rozblog.com
اِورا به تمديد قرارداد با بيانکونري نزديک شد
41 دقيقه قبل
shekare-arvah.rozblog.com
دانلود تحقيق قاعده مايضمن
41 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
برنده واقعي جنگ
41 دقيقه قبل
shekare-arvah.rozblog.com
دانلود تحقيق قاعده فقهي تحذيرو جايگاه آن در حقوق مصرف کننده
42 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
امتحانات سال
42 دقيقه قبل
shekare-arvah.rozblog.com
بررسي رابطه بين برخي ويژگي هاي آنتروپومتريک با تعادل در
43 دقيقه قبل
yasa44.rozblog.com
دانلود آهنگ مهران تقاضا به نام دنيا بدون يک لبخند
43 دقيقه قبل
best-mp3.rozblog.com
پيکر 12 شهيد مازندران در اختيار تکفيري‌هاست تمام رزمندگان
43 دقيقه قبل
shekare-arvah.rozblog.com
اس ام اس هاي زيبا درباره امام زمان (عج)
43 دقيقه قبل
tazeeeha.rozblog.com
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامي آموزش و پرورش سال89(نقشه
43 دقيقه قبل
paynet.rozblog.com
ليزر پوينتر سبز
44 دقيقه قبل
day1.rozblog.com
دانلود پروژه بررسي معجزات سه تن از انبياء ( ع )
22 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
کيف آلوما والت اصل (Aluma Wallet)
23 دقيقه قبل
day1.rozblog.com
پاورپوينت معرفي علف هاي هرز با نام و تصوير
23 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
مديريت استراتژيک صنعت توريسم
24 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
دانلود انيميشن Legend of a Rabbit The Martial of Fire 2015 با دوبله فارسي
24 دقيقه قبل
0411t.rozblog.com
دانلود نرم افزار img tools
25 دقيقه قبل
gta5mods.rozblog.com
بررسي امكان پذيري طراحي و ساخت قالب‌هاي فورج مدولار
25 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
دانلود برنامه اندرويد مرجع کامل سوالات عمومي آزمون هاي
25 دقيقه قبل
paynet.rozblog.com
ادکلن مردانه آکوا بولگاري
25 دقيقه قبل
day1.rozblog.com
مصاحبه با فرزاد حسني درباره کليپ جنجالي زرشک برنامه اکسير
26 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
ناسا بخش زيادي از تحقيقاتش را در اختيار عموم قرار داد
26 دقيقه قبل
gilankade.rozblog.com
عکس جديد مهناز افشار و دخترش منتشر شد
26 دقيقه قبل
lovelysms.rozblog.com
طرزتهيه تاکو(غذاي مکزيکي)
26 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
پاورپوينت ضوابط واستانداردهاي مجموعه ورزشي
26 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
دانلود پژوهش بررسي تعليم و تربيت اسلامي از ديدگاه معصومين
26 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
دانلود آهنگ جديد محمد نظري بنام زورکي نخند با لينک مستقيم
26 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
مستند رويدادهاي بزرگ طبيعت دوبله فارسي
27 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
دانلود پاورپوينت سير تحولات نظريه هاي سازمان و مديريت(فصل
27 دقيقه قبل
cityfile.rozblog.com
تحليل روسازي انعطاف پذير
27 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
دانلود رايگان مجله خياطي بوردا - بخش چهارم
28 دقيقه قبل
kadbanu.rozblog.com
نقشه بخش هاي شهرستان بستان آباد
28 دقيقه قبل
zproge.rozblog.com
جزئيات تصادف خودروي پليس با تاکسي در تهران
28 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
ساعت طرح شانل مشـكي نگين دار
28 دقيقه قبل
day1.rozblog.com
شش سيگما
28 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
دانلود آهنگ جديد و فوق العاده زيباي فرشاد شکوري به نام بي
29 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
دانلود فصل اول مستند زنجيره غذايي The Food Chain
29 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
دانلود برنامه اندرويد مرجع کامل سوالات تخصصي آزمون هاي
29 دقيقه قبل
paynet.rozblog.com
تصوير نجومي روز ناسا (21 ارديبهشت 95): ملاقات زحل و مريخ
29 دقيقه قبل
gilankade.rozblog.com
اسپيس ايکس طراح لباس هاي فضايي هاليوود را براي طراحي لباس
29 دقيقه قبل
technologymag.rozblog.com
سيتروئن فرانسه با سايپا قرار همکاري امضا کرد
29 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
رتبه بندي آمار اينستاگرام کاربران و بازيگران ايراني
30 دقيقه قبل
campmod.rozblog.com
دانلود آهنگ جديد ياشار آج بنام تو آرومي
30 دقيقه قبل
limake.rozblog.com
دانلود مجموعه نمونه سوالات تستي مديريت سرمايه گذاري و ريسک
30 دقيقه قبل
cityfile.rozblog.com
دانلود آلبوم جديد و فوق العاده زيبا و شنيدني بابک جهانبخش
30 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
دانلود پاورپوينت مروري بر بازارها و نهادهاي مالي
30 دقيقه قبل
cityfile.rozblog.com
دانستني هاي جالب به صورت تصويري
30 دقيقه قبل
sibtech.rozblog.com
ريسك سود مازاد، ارزش هاي ذاتي و قيمت هاي سهام
31 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
فضيلت مناجات شعبانيه + متن و ترجمه
31 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
دانلود مرجع کامل سوالات عمومي آزمون هاي استخدامي آموزش
31 دقيقه قبل
paynet.rozblog.com
جزييات برگزاري آزمون ارشد وزارت بهداشت
31 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
جَهان زِن ده شُد تا کِه گفتم ز دل اميري حسي ن و نعم الامي
32 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
پد ضد عرق ماي (بسته 3 جفتي)
32 دقيقه قبل
day1.rozblog.com
دانلود مرجع کامل سوالات تخصصي آزمون هاي استخدامي آموزش
32 دقيقه قبل
paynet.rozblog.com
عوارض ناشي رنگ کردن مو و ابرو
32 دقيقه قبل
campmod.rozblog.com
استراتژي براي مديريت كيفيت جامع
33 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
دانلود Telegram 3.8.0 – جديدترين نسخه تلگرام براي اندرويد!
33 دقيقه قبل
berooz1391.rozblog.com
تکليف 21 ارديبهشت ماه
33 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
عکس "حيوانات خانگي بازيگران" و افراد مشهور ايراني
33 دقيقه قبل
pixlove.rozblog.com
مي گويند پاسدارها کارشان شده خوردن و خوابيدن
33 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
دل م ب غ ل ت و م ي خ واد
34 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
تصاوير جالب و خنده دار از حيوانات بعد از استحمام
13 دقيقه قبل
sibtech.rozblog.com
abdb
13 دقيقه قبل
timgraph.rozblog.com
تجربيات مدون تدريس درس دين و زندگي ( الهيات و معارف اسلامي)
13 دقيقه قبل
nabproje.rozblog.com
دلايل آتش سوزي ترانس و نحوي جلوگيري
13 دقيقه قبل
tousspowerplant.rozblog.com
نخستين تمرين تيم مل واليبال ايران در فرانسه برگزار شد
13 دقيقه قبل
sos-chilli.rozblog.com
دانلود آهنگ شيز ماي ليدي
13 دقيقه قبل
100musicirani.rozblog.com
دانلود اهنگ امير تتلو من به تو فکر ميکنم حتي وقتي زير دوشم
13 دقيقه قبل
100musicirani.rozblog.com
دانلود گزارش کارآموزي آموزش فتوشاپ
13 دقيقه قبل
sos-chilli.rozblog.com
پاورپوينت حداقل شرايط لازم براي استاندارد هتل‌ها
14 دقيقه قبل
sos-chilli.rozblog.com
پاورپوينت زندگينامه و آثار طراح برج ميلاد محمدرضا حافظي
14 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
دانلود پاورپوينت اصول ومباني مديريت
14 دقيقه قبل
myfilse.rozblog.com
دانلود قسمت 20 فصل دوم سريال Gotham
14 دقيقه قبل
bia2glad.rozblog.com
افزايش وزن و چاق شدن
14 دقيقه قبل
sos-chilli.rozblog.com
دانلود پاورپوينت سلسله مراتب قرارداد
14 دقيقه قبل
myfilse.rozblog.com
مسير ظهور منجي : قسمت چهاردهم
15 دقيقه قبل
shiasystem.rozblog.com
پاورپوينت ميدان نقش جهان
15 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
دانلود آهنگ تو خوبي هانا
15 دقيقه قبل
amcmusic.rozblog.com
بوي گندم داريوش متن ترانه
15 دقيقه قبل
100musicirani.rozblog.com
کاهش 8 برابري سطح زير کشت هندوانه
15 دقيقه قبل
newestnews.rozblog.com
دانلود نمونه سوالات مصاحبه استخدامي و گزينش
15 دقيقه قبل
sos-chilli.rozblog.com
کانال ترانه هاي استانبولي در تلگرام
15 دقيقه قبل
100musicirani.rozblog.com
دانلود آهنگ جديد مهدي احمدوند به نام (يه ماهه)با لينک مستقيم
15 دقيقه قبل
sos-chilli.rozblog.com
دانلود گفتم خدايا چگونه اغاز کنم
16 دقيقه قبل
100musicirani.rozblog.com
طرز تهيه گراتين ژامبون و سيب زميني
16 دقيقه قبل
sos-chilli.rozblog.com
دانلود نمونه سوالات آزمونهاي استخدامي
16 دقيقه قبل
paynet.rozblog.com
پاورپوينت مجتمع فرهنگي ورزشي شاهين
16 دقيقه قبل
sos-chilli.rozblog.com
کد پيشواز همراه اول اهنگ سينا شعبانخاني جادوي خاص
16 دقيقه قبل
100musicirani.rozblog.com
گذر تير از روبروي آفتاب
16 دقيقه قبل
gilankade.rozblog.com
- وارد کننده آسکوربات پتاسيم - خريدار آسکوربات پتاسيم - سفا
16 دقيقه قبل
fods.rozblog.com
مظلومي سرمربي استقلال باقي ماند
16 دقيقه قبل
sos-chilli.rozblog.com
مستند زيباي سياره زمين با دوبله فارسي و انگليسي
17 دقيقه قبل
sos-chilli.rozblog.com
ظرف غذاي کودک
17 دقيقه قبل
day1.rozblog.com
استخدام شرکت هامان نت در شيراز ارديبهشت95
18 دقيقه قبل
kar24.rozblog.com
فرهنگ وقف در مکاتب و اديان
18 دقيقه قبل
sos-chilli.rozblog.com
تحليل کانوني رابطه بين فناوري اطلاعات و مديريت کيفيت جامع
18 دقيقه قبل
fileina.rozblog.com
دانلود درستش کن خراب کردم بني فاطمه
18 دقيقه قبل
100musicirani.rozblog.com
فايل اکسل داده هاي ضريب بتا شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
19 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
دانلود مقاله آشنايي و شناخت نكات و امور مرتبط با مهندسي
19 دقيقه قبل
tazetarinha.rozblog.com
دانلود آهنگ جديد افشين آذري بنام لاله لر با کيفيت عالي
19 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
گزارش کارآموزي بهداشت حرفه اي
19 دقيقه قبل
gavbaz.rozblog.com
دانلود آهنگ باز اي سيه مو منوچهر سخايي mp3
19 دقيقه قبل
100musicirani.rozblog.com
عکس سلفي احسان خواجه اميري سفر به آمريکا
19 دقيقه قبل
campmod.rozblog.com
اهنگهاي سعيدکريمي دختر عمو
19 دقيقه قبل
100musicirani.rozblog.com
تصوير نجومي روز ناسا (18 ارديبهشت 95): سه سياره براي يک ستاره
20 دقيقه قبل
gilankade.rozblog.com
ادکلن مردانه لاگوست قرمز
21 دقيقه قبل
day1.r