مرکز آمار ایران

مرکز آمار در آیینه رسانه‌ها

۱۴۰۰/۰۲/۲۷

روابط عمومی مرکز آمار ایران

تاریخ انتشار: بیست و هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۲۳