اتاق بازرگانی تهران

بولتن خبری اتاق بازرگانی تهران

۱۳۹۹/۰۹/۱۶

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانه‌ها

تاریخ انتشار: شانزدهم آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۸