نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
 • یک گرم طلای 18 عیار 113560
 • تمام سکه (طرح جدید) 1117000
 • تمام سکه (طرح قدیم) 1113000
 • نیم سکه 570000
 • ربع سکه 297000
قیمت ارز
(تومان)
 • دلار 3558
 • یورو 3995
 • پوند 4658
 • صد ین 3490
 • درهم امارات 973
 • لیر ترکیه 1219
ارز مبادله ای
(ریال)
 • 31 Arrow up
  دلار 31230
 • 65 Arrow up
  یورو 34891
 • 77 Arrow up
  پوند 40876
 • 70 Arrow up
  فرانک 31855
 • 25 Arrow up
  صد ین 30581
 • 8 Arrow up
  درهم امارات 8503

بیمه ملت، بیشترین رشد فیمت سهام

دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز دوشنبه ۸ شهریورماه، شاخص سهام بیمه های آسیا، دانا و ملت در بورس و بیمه های اتکای امین و دی در فرابورس نسبت به دیروز افزایش یافت و شاخص سهام بیمه های پارسیان در بورس و بیمه های کوثر، میهن، سامان و پاسارگاد در فرابورس هم کاهش پیدا کرد. همچنین بیمه ملت بیشترین رشد قیمت سهام در بین شرکتهای بیمه ای حاضر در بورس امروز را تجربه کرد.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، جدول زیر آخرین وضعیت معاملات سهام شرکت های بیمه ای حاضر در بورس را نشان می دهد:
نماد آخرین پایانی تعداد حجم ارزش 30 روز البرز 1,585 0.13 1,583 0 85 1.221 M
1.9 B
آسیا 1,349 0.75 1,342 0.22 50 199,755
269.9 M
دانا 2,217 1.93 2,176 0.05 12 26,234
57.5 M
اتکام 1,451 (0.34) 1,472 1.1 57 204,350
300.7 M
پارسیان 2,822 (3.39) 2,916 (0.17) 11 38,114
107.6 M
کوثر 1,699 (1.45) 1,639 (4.93) 10 16,020
26.2 M
ودی 1,150 1.77 1,148 1.59 68 351,842
403.7 M
میهن 1,372 (0.87) 1,374 (0.72) 21 138,490
190.2 M
ملت 1,409 4.99 1,409 4.99 294 10.294 M
14.5 B
ما 2,059 0.93 2,040 0 8 22,666
46.4 M
بساما 2,402 (0.5) 2,411 (0.12) 9 59,811
144.1 M
اتکای 1,759 0 1,759 0 1 1,000
1.7 M
بپاس 3,188 0 3,187 (0.03) 10 100,000
318.7 M
ودی - بیمه دی
آخرین معامله 1,150 20 1.77% قیمت پایانی 1,148 18 1.59% قیمت دیروز 1,130 اولین 1,132 بازه روز 1,160 1,126 قیمت مجاز 1,186 1,074   تعداد 68 ارزش 403.759 M
حجم 351,842 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 2,870   EPS 201 P/E 5.71 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 4,336 1145 1152 27,372 1 2 16,745 1140 1153 3,281 1 1 20,000 1130 1159 5,000 1 نوینح - ح.بیمه نوین
آخرین معامله 26 -1 -3.7% قیمت پایانی 26 -1 -3.7% قیمت دیروز 27 اولین 26 بازه روز 26 26 قیمت مجاز 28 26   تعداد 3 ارزش 2.6 M
حجم 100,000 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 18.2   EPS   P/E   تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 0 0 0 26 420,672 11 0 0 0 28 30,000 1 0 0 0 30 134,469 3
  میهن - بیمه میهن
آخرین معامله 1,372 -12 -0.87% قیمت پایانی 1,374 -10 -0.72% قیمت دیروز 1,384 اولین 1,390 بازه روز 1,390 1,362 قیمت مجاز 1,453 1,315   تعداد 21 ارزش 190.25 M
حجم 138,490 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 1,103.21   EPS 242 P/E 5.68 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 1,120 1365 1395 3,500 1 1 36,536 1364 1397 4,000 1 1 5,000 1362 1399 1,005 1 آسیا - بیمه آسیا
آخرین معامله 1,349 10 0.75% قیمت پایانی 1,342 3 0.22% قیمت دیروز 1,339 اولین 1,340 بازه روز 1,378 1,338 قیمت مجاز 1,405 1,273   تعداد 50 ارزش 269.983 M
حجم 199,755 مبنا 920,000
ارزش بازار به میلیارد 3,086.6   EPS 151 P/E 8.89 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 1,476 1348 1360 7,000 1 1 1,359 1344 1362 460 1 1 8,000 1343 1364 1,100 1
  البرز - بیمه البرز
آخرین معامله 1,585 2 0.13% قیمت پایانی 1,583 0 0% قیمت دیروز 1,583 اولین 1,583 بازه روز 1,586 1,580 قیمت مجاز 1,662 1,504   تعداد 85 ارزش 1.932 B
حجم 1.221M مبنا 1.6 M
ارزش بازار به میلیارد 6,332   EPS 138 P/E 11.47 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 3 57,158 1580 1585 31,555 2 2 67,243 1570 1586 12,900 2 2 64,246 1560 1587 10,000 1 اتکام - شرکت بیمه اتکایی امین
آخرین معامله 1,451 -5 -0.34% قیمت پایانی 1,472 16 1.1% قیمت دیروز 1,456 اولین 1,484 بازه روز 1,489 1,442 قیمت مجاز 1,528 1,384   تعداد 57 ارزش 300.775 M
حجم 204,350 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 2,281.6   EPS 249 P/E 5.91 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 5,000 1444 1480 7,150 1 1 10,000 1442 1485 7,200 1 2 19,676 1441 1486 17,900 3
  کوثر - بیمه کوثر
آخرین معامله 1,699 -25 -1.45% قیمت پایانی 1,639 -85 -4.93% قیمت دیروز 1,724 اولین 1,650 بازه روز 1,699 1,638 قیمت مجاز 1,810 1,638   تعداد 10 ارزش 26.255 M
حجم 16,020 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 4,097.5   EPS 229 P/E 7.16 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 0 0 0 1695 27,600 1 0 0 0 1700 20,250 2 0 0 0 1748 15,000 2 ملت - بیمه ملت
آخرین معامله 1,409 67 4.99% قیمت پایانی 1,409 67 4.99% قیمت دیروز 1,342 اولین 1,409 بازه روز 1,409 1,360 قیمت مجاز 1,409 1,275   تعداد 294 ارزش 14.503 B
حجم 10.294M مبنا 1.14 M
ارزش بازار به میلیارد 4,015.65   EPS 169 P/E 8.34 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 13 579,000 1409 1650 8,300 1 1 100,000 1361 1880 16,270 1 1 5,000 1352 2448 11,300 2
  ما - بیمه ما
آخرین معامله 2,059 19 0.93% قیمت پایانی 2,040 0 0% قیمت دیروز 2,040 اولین 2,059 بازه روز 2,059 2,030 قیمت مجاز 2,142 1,938   تعداد 8 ارزش 46.42 M
حجم 22,666 مبنا 400,000
ارزش بازار به میلیارد 2,040   EPS 468 P/E 4.36 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 9,130 2059 2067 9,750 1 1 23,157 2050 2070 6,480 1 1 15,000 2030 2077 7,777 1 اتکای - بیمه اتکایی ایرانیان
آخرین معامله 1,759 0 0% قیمت پایانی 1,759 0 0% قیمت دیروز 1,759 اولین 1,759 بازه روز 1,759 1,759 قیمت مجاز 1,846 1,672   تعداد 1 ارزش 1.759 M
حجم 1,000 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 3,537.09   EPS 261 P/E 6.74 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 10,000 1701 1749 6,666 1 1 10,000 1690 1750 40,000 1 1 10,000 1680 1759 14,399 2
  بساما - بیمه سامان
آخرین معامله 2,402 -12 -0.5% قیمت پایانی 2,411 -3 -0.12% قیمت دیروز 2,414 اولین 2,484 بازه روز 2,484 2,402 قیمت مجاز 2,534 2,294   تعداد 9 ارزش 144.197 M
حجم 59,811 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 1,490   EPS 205 P/E 11.76 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 1,500 2411 2479 3,190 1 1 4,128 2402 2480 30,000 2 2 11,401 2400 2502 16,982 1 دانا - بیمه دانا
آخرین معامله 2,217 42 1.93% قیمت پایانی 2,176 1 0.05% قیمت دیروز 2,175 اولین 2,250 بازه روز 2,240 2,160 قیمت مجاز 2,283 2,067   تعداد 12 ارزش 57.551 M
حجم 26,234 مبنا 408,149
ارزش بازار به میلیارد 2,220.33   EPS 144 P/E 15.11 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 3 11,500 2161 2217 4,547 1 1 500 2156 2219 4,000 1 2 13,500 2151 2227 5,500 2
  بپاس - بیمه پاسارگاد
آخرین معامله 3,188 0 0% قیمت پایانی 3,187 -1 -0.03% قیمت دیروز 3,188 اولین 3,188 بازه روز 3,188 3,187 قیمت مجاز 3,347 3,029   تعداد 10 ارزش 318.75 M
حجم 100,000 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 6,505.3   EPS 343 P/E 9.29 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 3,140 3160 3170 30,000 1 1 15,000 3150 3175 30,000 1 1 10,000 3100 3180 30,000 1 پارسیان - بیمه پارسیان
آخرین معامله 2,822 -99 -3.39% قیمت پایانی 2,916 -5 -0.17% قیمت دیروز 2,921 اولین 2,899 بازه روز 2,899 2,820 قیمت مجاز 3,067 2,775   تعداد 11 ارزش 107.628 M
حجم 38,114 مبنا 800,000
ارزش بازار به میلیارد 5,832   EPS 678 P/E 4.3 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 2 4,500 2823 2850 1,000 1 1 2,000 2822 2889 1,100 1 1 3,986 2820 2890 650 1
   

۹۵/۰۶/۰۸
۱۵:۵۶

با حضور رئیس کل بیمه مرکزی از خدمات بازنشستگان بیمه مرکزی تقدیر شد

نقدينه- بازنشستگي يك وضعيت جديد شغلي است ولي نبايد فراموش كرد بازنشستگان با خدمات ارزشمندي كه در طول سالها فعاليت ارائه كرده اند زمينه ساز رشد و بالندگي صنعت بيمه شدند .

به گزارش پايگاه خبري نقدينه، دكتر عبدالناصر همتي رئيس كل بيمه مركزي در جلسه اي كه با حضور رئيس و نايب رئيس كانون بازنشستگان بيمه مركزي به منظور قدرداني و تجليل از بازنشستگان سال جاري بيمه مركزي برگزارشد،گفت: بازنشستگي به معناي پايان خدمت نيست و بازنشستگان بيمه مركزي  به عنوان مشاوران باتجربه و متخصص مي تواننددر شركت هاي خصوصي بيمه ايفاي نقش نمايند .
وي ابراز اميدواري كرد كه بتوان در اصلاح دريافتي بازنشستگان سالهاي خيلي دور بيمه مركزي اقدام مفيدي انجام داد.
دراين مراسم مجيد بهزادپور معاون توسعه مديريت و منابع بيمه مركزي  نيز به گسترش فعاليت هاي كانون بازنشستگان بيمه مركزي اشاره كرد و افزود: با خروج نيروهاي با تجربه و متخصص خلا اين نيروها در سازمان احساس مي شود و هنر مديريت استفاده بهينه از اين تجارب است.
گفتني است در اين نشست ۱۲نفر از بازنشستگان بيمه مركزي به ارائه ديدگاه هاي خود پرداختند و اعضاي هيات عامل نيز به مسائل مطروحه پاسخ دادند و در پايان ازسوي رئيس كل بيمه مركزي با اهداء لوح از بازنشستگان تقدير شد.

منابع دیگر:
 • بنکر
 • ریسک نیوز
 • ایستانیوز
 • دیوان اقتصاد
 • بانک مردم
 • تجارت آنلاین
 • پولی مالی
 • بانکداری ایرانی
۹۵/۰۶/۰۸
۰۷:۰۹

فرماندار جیرفت بر ترویج فرهنگ بیمه تاکید کرد

جیرفت - ایرنا - فرماندار جیرفت گفت: ترویج فرهنگ بیمه در جامعه باید محور فعالیت شرکت های بیمه ای قرار گیرد.

به گزارش ایرنا احمد امینی روش شامگاه دوشنبه در دیدار با مدیر و کارکنان بیمه ایران افزود: نهادینه کردن فرهنگ بیمه باید در دستور کار دستگاه های فرهنگی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: حفظ و حراست از جان و مال، زدودن تشویش خاطر، تحکیم زندگی و تثبیت وضعیت اقتصادی خانواده و جامعه با انواع پوشش های بیمه ای میسر می شود که برای تحقق آن باید ارزش ها و پیامدهای خدمات بیمه ای در جامعه نهادینه شود.
فرماندار جیرفت بیان کرد: باید اطلاع رسانی کامل و جامعی از سوی شرکت بیمه صورت گیرد زیرا آگاهی و شناخت مردم در این زمینه ضعیف است که باید در این زمینه تلاش بیشتری از سوی متولیان امر انجام شود.
وی ادامه داد: بهترین سرمایه شرکت های بیمه جلب اعتماد مردم است که این اعتمادسازی با صداقت و تعهد ایجاد می شود.
مدیر بیمه ایران در جنوب استان کرمان نیز ضمن تبریک هفته دولت گفت: شهدای دولت بویژه شهیدان رجایی و باهنر، مصداق عینی خدمت خالصانه و صادقانه در نظام اسلامی بودند.
حمید نعمتی خاطرنشان کرد: هدف دولت تجلی ارائه خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم است که باید این مسئله مهم مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی ادامه داد: مردم باید از نحوه شکل گیری و انجام خدمات در نظام جمهوری اسلامی آگاه شوند زیر این موضوع که زمینه اعتماد مردم را ایجاد می کند.
نعمتی گفت: شرکت سهامی بیمه ایران بنیان گذار صنعت بیمه با قدمت بیش از 80 سال فعالیت در تمام رشته های بیمه ای پیشرو در ارائه انواع خدمات بیمه ای به هموطنان است.
وی با اشاره به فعالیت های انجام شده بیمه ایران از سال گذشته تاکنون در جنوب استان کرمان گفت: تعداد بیمه نامه های صادره اتومبیل (شخص ثالث و حوادث و سرنشین) 169 هزار و 902 نفر بوده است.
نعمتی تصریح کرد: صدور 12 هزار و 748 فقره بیمه نامه بدنه اتومبیل، 35 هزار فقره بیمه نامه اشخاص (درمان تکمیلی)، 10 هزار و 637 فقره بیمه نامه های اشخاص (عمر، سرمایه گذاری و حوادث) و هزار و 850 فقره بیمه نامه مسئولیت مهندسی بخشی از فعالیت های بیمه ایران در جنوب استان کرمان است.
وی گفت: صدور 380 فقره بیمه باربری و 775 فقره بیمه نامه آتش سوزی از دیگر اقدامات بیمه ایران در منطقه جنوب کرمان است.
نعمتی گفت: 111 هزار و 333 فقره پرونده خسارت در بیمه ایران جنوب استان کرمان تشکیل، رسیدگی و پرداخت شده است.
وی با اشاره به مبالغ پرداخت شده خسارت های بیمه ای در جنوب استان کرمان گفت: بیش از هزار و 212 میلیارد و 418 میلیون ریال خسارت پرداختی اتومبیل (شخص ثالث، بدنه و سرنشین) در این منطقه پرداخت شده است.
نعمتی ادامه داد: بیش از 128 میلیارد و 234 میلیون ریال خسارت بیمه ای (درمان، باربری، آتش سوزی، مهندسی و مسئولیت) نیز در جنوب استان کرمان پرداخت شده است.
وی افزود: راه اندازی سامانه درمان الکترونیکی (سدا) در مراجع درمانی طرف قرارداد به منظور استفاده بیمه شدگان درمان تکمیلی با ارایه کدملی و بدون مراجعه به شعبه در 24 ساعت شبانه روز و بدون پرداخت وجه تا سقف تعهدات مندرج در قرارداد بیمه درمان تکمیلی از دیگر فعالیت های این بیمه است.
مدیر بیمه ایران جنوب کرمان از مردم این منطقه خواست با آینده نگری و نیک اندیشی سرمایه یک عمر کار و تلاش خود را به دست حوادث نسپارند و این نکته را به خاطر داشته باشند که بیمه هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است که باعث آرامش خاطر می شود.
مدیریت بیمه ایران جنوب کرمان 7 شهرستان جیرفت، عنبرآباد، فاریاب، رودبار جنوب، کهنوج، قلعه گنج و منوجان را زیر پوشش دارد.
7450/3029

۹۵/۰۶/۰۹
۰۹:۲۳

تودیع و معارفه مدیر بازرسی و انتظامات بیمه آسیا

آیین تودیع و معارفه مدیر بازرسی و انتظامات بیمه آسیا با حضور مشاور وزیر و رییس مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت همراه، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، معاونان مدیرعامل و مدیران بیمه آسیا برگزار شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بیمه آسیا، کاردگر، نایب رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل بیمه­ آسیا در آیین تودیع و معارفه مدیر بازرسی و انتظامات بیمه­ آسیا با ارایه گزارشی از جایگاه و وضعیت بیمه­ آسیا در صنعت بیمه کشور ، موفقیت کنونی بیمه­ آسیا را مرهون تلاش و زحمات تک­ تک کارکنان این شرکت دانست.
مدیرعامل بیمه­ آسیا ضمن قدردانی از زحمات حمید رمضانی و آرزوی موفقیت برای احمد منصوری، مدیر جدید بازرسی و انتظامات بیمه­ آسیا اظهار امیدواری کرد که حرکت رو به رشد بیمه­ آسیا در صنعت بیمه کشور با حضور نیروهای خدوم همچنان تداوم داشته باشد.
در ادامه حجت الله صالحی مشاور وزیر و رییس مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی در سخنانی با اشاره به اهمیت و سابقه درخشان بیمه ­آسیا در اقتصاد ملی از بیمه­ آسیا به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت بیمه کشور نام برد.
رییس مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر نقش مدیریت حراست در شرکت بیمه­ آسیا، اهمیت و دامنه گستردگی بیمه ­آسیا را برای نهادهای امنیتی و حفاظتی کشور، خاص و ویژه توصیف کرد.
همچنین حمید رمضانی، مدیر سابق بازرسی و انتظامات بیمه ­آسیا در حکمی به سمت مدیر کل حراست شرکت بیمه ایران منصوب شده است.

منابع دیگر:
 • پول نیوز
 • افق تازه
 • بانک و صنعت
 • نقدینه
 • پولی مالی
 • دیوان اقتصاد
 • دنیای بانک
 • خرد و کلان
 • اقتصاد تهران
 • بانکداری ایرانی
 • راز پول
 • بانک مردم
 • فراز نیوز
 • عصر بانک
 • تجارت آنلاین
 • ایرانا
 • بانک و رسانه
 • اتاق نیوز
 • رویکرد
 • عصر اعتبار
۹۵/۰۶/۰۸
۱۶:۰۴

مرکز آموزش علمی-کاربردی بیمه ایران در پنج رشته بیمه‌ای دانشجو می‌پذیرد

ایلنا: مرکز آموزش علمی-کاربردی بیمه ایران وابسته به شرکت سهامی بیمه ایران، برای سال تحصیلی 1396-1395 در پنج رشته بیمه‌ای دانشجو می‌پذیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه ایران، این پنج رشته عبارت‌اند از "کاردانی حرفه‌ای امور بیمه"؛ "کاردانی حرفه‌ای حسابداری در شرکت‌های بیمه"؛ "کاردانی حرفه‌ای حسابداری- حسابداری دولتی"؛ "کاردانی حرفه‌ای حسابداری – حسابداری مالی"؛ و "کاردانی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار". پذیرش دانشجو در رشته‌های کاردانی حرفه‌ای امور بیمه و کاردانی حرفه‌ای حسابداری در شرکت‌های بیمه برای مهرماه 95 و در سه رشته دیگر برای بهمن‌ماه این سال خواهد بود.
این گزارش می‌افزاید: داوطلبان پذیرش در این رشته‌ها می‌توانند به "دفترچه راهنمای پذیرش دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی-کاربردی" که دیروز، هفتم شهریورماه از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد، مراجعه کنند و در جدول شماره 4 این دفترچه سایر اطلاعات و مشخصات هریک از رشته‌های بیمه‌ای را دریافت دارند.
بنا بر اطلاع سازمان سنجش آمورش کشور، پذیرش در دوره‌های کاردانی فنی و حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی-کاربردی که از روز یکشنبه، 7 شهریور 95 آغاز شده است، تا روز 13 شهریورماه ادامه خواهد داشت و منحصرا به صورت اینترنتی و با مراجعه به سایت  WWW.Sanjesh.org صورت می‌گیرد.
گفتنی است، مرکز آموزش علمی-کاربردی بیمه ایران، تنها مرکز تخصصی آموزش بیمه در کشور است که از سال 1389 بر اساس مجوز شماره 189404/22/2 مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دارای مجوز پذیرش دانشجو بوده‌است. این مرکز طی 5 سال گذشته باجذب استادان و خبرگان حوزه بیمه، 28 دوره کارشناسی و کاردانی بیمه‌ای را برگزار کرده است. باتوجه به نیاز روزافزون صنعت بیمه کشور به نیروهای متخصص، از مجموع 1534 دانش‌آموخته این مرکز، هم‌اکنون بسیاری از آنها در مراکز و شرکت‌های بیمه‌ای اشتغال به کار دارند.

منابع دیگر:
 • آفتاب
 • ریسک نیوز
 • پول نیوز
 • صنعت بیمه
 • ایسنا
 • خرد و کلان
 • فرصت نت
 • تجارت آنلاین
 • پولی مالی
 • بانک و صنعت
 • رویکرد
 • بانکداری ایرانی
 • عصر اعتبار
۹۵/۰۶/۰۸
۱۲:۴۵

رئیس هیئت کشتی لرستان در گفت‌وگو با تسنیم: مرحله رفت لیگ باشگاه‌های کشتی کشور به میزبانی خرم آباد برگزار می‌شود

رئیس هیئت کشتی لرستان گفت: لرستان دهم و یازدهم شهریور، مرحله رفت لیگ باشگاه‌های کشتی کشور را میزبانی می‌کند.

وحید والیزاده مرادی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در خرم‌آباد اظهار داشت: لیگ باشگاه‌های کشتی کشور دهم و یازدهم شهریورماه امسال در سالن شهید چاغروند مجموعه تختی خرم‌آباد برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه این مسابقات با حضور هشت تیم فرنگی و شش تیم آزاد برگزار می‌شود، افزود: تیم‌های برتر این رقابتها مجوز حضور در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان را کسب می‌کنند.
رئیس هیئت کشتی لرستان با بیان اینکه بیمه رازی لرستان اسپانسر هیئت کشتی لرستان است، عنوان کرد: تیم کشتی بیمه رازی لرستان در هر دو بخش کشتی فرنگی و آزاد تیم دارد.
وی بیان کرد: در این رقابتها غلامرضا محمدی سرمربیگری تیم کشتی آزاد بیمه رازی لرستان را برعهده دارد و سرمربیگری تیم فرنگی استان نیز بر عهده حسن رنگرز است و طالب نعمت‌پور نیز مدیر فنی تیم کشتی فرنگی و آزاد استان است.

۹۵/۰۶/۰۸
۱۲:۴۴

مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان مطرح‌کرد احصاء سهم اشتغال جامعه هدف بنیاد شهید هرمزگان از صنایع غرب

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان با اشاره به احصاء سهم اشتغال جامعه هدف بنیاد شهید هرمزگان از صنایع غرب گفت: درصددیم با اعطای تسهیلات خوداشتغالی، جامعه هدف این نهاد را به سمت کارآفرینی سوق دهیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، محمدرضا پاکدامن بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهارداشت: اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان به مثابه دیگر دستگاه‌های اجرایی استان، سالانه فعالیت‌ها و اقداماتی با هدف ارائه خدمات به جامعه هدف انجام داده است.
وی بیان‌داشت: خانواده معظم شهدا، ایثارگران و آزادگان سرافراز به عنوان جامعه هدف اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خدماتی را در زمینه‌های مختلف دریافت می‌کنند که امید است با ارائه خدمات درخور و شایسته بتوانیم بخشی از دین شهدا را ادا کنیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان از راه‌اندازی و تکمیل سامانه ای با عنوان "سجایا" خبرداد و تصریح‌کرد: با ثبت اطلاعات جامعه هدف اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران در این سامانه،  هر فردی که زیر مجموعه بنیاد شهید قرار دارد می‌تواند از خدمات عمده بنیاد شهید استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در نحوه خدمات رسانی به جامعه هدف، مرز جغرافیایی شکسته شده، ابرازداشت: افراد تحت حمایت از سراسر کشور می‌توانند با ورود به این سامانه از خدمات بنیاد شهید بهره‌مند شوند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان تاکیدکرد: خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان  آزادگان در زمینه اشتغال در صنایع غرب سهم دارند.
پاکدامن از پرداخت تسهیلات خوداشتغالی به 38 متقاضی تا سقف 2  میلیارد ریال با نرخ چهار درصد در سال گذشته خبرداد و تصریح‌کرد: در بخش مشاوره اداره‌کل بیناد شهید و امور ایثارگران هرمزگان علاوه بر ارائه مشاوره خانواده، 55 مشاوره در سال جاری و 70 مشاوره شغلی در سال گذشته به جامعه هدف ارائه شده است.
وی از تغییر رویکرد و سیاست بخش اشتغال اداره کل بنیاد شهید  وامور ایثارگران با توجه به محدودیت‌های بخش دولتی، به سمت خوداشتغالی خبرداد و تاکیدکرد: به منظور تحقق هر چه بهتر این رویکرد، نشست‌های متعدد با مدیران دستگاه های اجرایی برگزار و پنج تفاهم‌نامه همکاری منعقد شده است.
مدیرکل بیناد و امور ایثارگران هرمزگان از برگزاری همایش اطلاع رسانی شغلی با حضور 150 نفر از اعضای گروه‌های هدف در آبان ماه سال جاری با هدف تبیین مبانی کارآفرینی در استان خبرداد و گفت: با تشویق جامعه هدف بنیاد شهید به سمت مشاغل خانگی به عنوان کارگاه‌های کوچک تولیدی، می‌توان گام موثری در جهت رونق و توسعه اقتصادی برداشت.
پاکدامن در ادامه، آموزش جامعه هدف در زمینه های مختلف را نیز گامی اثرگذار در جهت تحقق سیاست هاس اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری دانست و اذعان‌داشت: به منظور توسعه و رونق اقتصاد، از ابتدای سال جاری تا کنون، 3745 مورد خدمات تسهیلات بانکی به جامعه هدف اعطا شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال 95، فعالیت‌های خود را در چند محور ساماندهی کرده، گفت: در این مدت، از مجموع 1180 نفر تحت حمایت این نهاد، 835 نفر از والدین و همسران شهدا و جانبازان بالای 50 درصد مورد پایش سلامت قرار گرفتند، به نحوی که یک اکیپ متشکل از یک پزشک، یک پرستار و یک نماینده از بیناد شهید با حضور در منازل افراد تحت حمایت، آنان را مورد معاینه و در صورت نیاز به درمان به مراکز آزمایشگاهی معرفی می‌کنند.
مدیرکل بنیاد شهید  وامور ایثارگران هرمزگان از تمدید قرارداد با شرکت بیمه ایران تا پایان سال جاری خبرداد و پرداخت هزینه پرستاری به 138افراد زمین‌گیر، 38 مورد عیادت از بیماران و همچنین  850 مورد سرکشی و دیدار با خانواده شهدا و جانبازان را از دیگر برنامه‌های بیناد شهید و امور ایثارگران برشمرد.
وی، همچنین به تشریح عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران در حوزه آموزش دانش آموزان طرح شاهد ویژه فرزندان شهید و جانبازان بالای  50درصد و آزادگان در سال 94 و 95 تصریح‌کرد: این طرح ویژه 504 دانش‌آموز در مقاطع آموزش عمومی ابتدایی و همچنین دوره متوسطه اول و دوم اجرا شد.
وی از راه اندازی 22 مدرسه شاهد در استان خبرداد  و گفت: این تعداد از دانش آموزان در مدارس شاهد و طرح پراکنده ساماندهی شدند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان از اشتغال به تحصیل 1461 دانشجو از خانواده‌های شاهد و ایثارگر در سال تحصیلی 94-95 خبرداد و گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران شهریه دانشگاه فرزندان شهید و جانبازان بالای 25 درصد و آزادگان به صورت 100 درصد پرداخت می‌کند به جز دانشگاه‌های بین المللی که شهریه شان معادل دانشگاه آزاد پرداخت می‌شود.
پاکدامن در خصوص تشریح عملکرد برنامه‌های فرهنگی بنیاد شهید وامور ایثارگران با بیان اینکه این فعالیتها در 31 مورد و در پنج بخش انجام شده، گفت: تهیه 7 مورد اسناد و انتشارات ، تهیه و تدوین120 مورد تاریخ شفاهی به صورت مصاحبه با خانواده شهدا، جمع اوری و دیجیتالی کردن 500 پرونده از اثار شهدا به صورت مکتوب، استانداردسازی و بایگانی 2500 پرونده  و همچنین تولید آثار چندرسانه ای شهدا در 5 مورد از جمله این اقدامات است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان با اشاره به بهره‌مندی 3000 نفر از کتابخانه‌های تخصصی ایثار و شهادت، تهیه و چاپ یادنامه و وصیتنامه شهدا و همچنین تدوین و تالیف 8 عنوان کتاب را از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته در بخش فرهنگی این بنیاد عنوان‌کرد.
پاکدامن در ادامه، برگزاری همایش یک روزه فنون سخنوری ویژه 60 نفر در دو مرحله، اجرای طرح اوقات فراغت با حضور 5000 هزار نفر، برگزاری دوره آموزشی ویژه 1500 نفر، اجرای طرح پراکنده برای 3100 دانش آموز و پرداخت شهریه 1500 دانشجو،  اعزام 500 نفر از افراد زیرپوشش به حج تمتع، برگزاری 700 یاد واره شهدا و 310 مراسم ملی مذهبی را از دیگر اقدامات انجام شده توسط این بنیاد در استان برشمرد.

منابع دیگر:
 • بسیج
۹۵/۰۶/۰۸
۱۸:۳۷

مدیرکل بیمه سلامت اردبیل: ۱۱۰۰ بیمار مبتلا به امراض خاص در اردبیل تحت پوشش بیمه سلامت است

اردبیل- مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل از پوشش هزینه‌های درمانی هزار و ۱۰۰ نفر از بیماران مبتلا به امراض خاص در استان توسط بیمه سلامت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید خلیل‌اللهی ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی ادارات کل تابعه  وزارت کار و تعاون در اردبیل تصریح کرد: از جمله مبتلایان به بیماری‌های MS، تالاسمی، دیالیز، هموفیل و پیوند کلیه تحت پوشش بیمه سلامت هستند.
وی با اشاره به اینکه هزینه درمان ماهانه بیماران دیالیزی ۱۶ میلیون ریال و تالاسمی ۱۱ میلیون ریال است، اضافه کرد: تمامی هزینه دیالیز و تالاسمی پرداخت می‌شود.
مدیرکل بیمه سلامت استان افزود: هزینه متوسط درمان هموفیلی هفت میلیون ریال  و بیماران MS پنج میلیون ریال است که در هموفیلی کل هزینه و در MS ۹۵ درصد از هزینه‌ها پرداخت می‌شود.
به گفته خلیل‌اللهی کل هزینه پرداخت شده در سال گذشته برای بیماران خاص ۱۰۰ میلیارد ریال بوده که به نسبت سال‌های ماقبل با افزایش همراه است.
وی تعداد بیمه‌شدگان این مجموعه را ۸۰۰ هزار نفر عنوان کرد و افزود: هم اینک ۶۵ درصد از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.
مدیرکل بیمه سلامت استان به افزایش میزان بیمه سلامت همگانی رایگان نیز اشاره کرد و گفت: این طرح که در سال ۹۲ تحت عنوان بیمه ایرانیان بود فقط ۷۰ هزار نفر تحت پوشش داشت اما هم اینک ۱۹۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است.
خلیل‌اللهی تعداد بستری این بیمه را ۲۸ هزار نفر در سال ۹۲، ۳۴ هزار نفر در سال ۹۳ و ۴۴ هزار نفر در سال ۹۴ برشمرد و افزود: هر پرونده بستری ۱۱ میلیون ریال هزینه دارد که فرد مراجعه کننده در شهرها فقط شش درصد و در روستا فقط سه درصد هزینه را پرداخت می‌کند.
وی افزود: کل هزینه بیمه‌شده‌ها از ۸۵۰ میلیارد ریال در سال ۹۲ به دو هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال در سال ۹۴ افزایش یافته است.
وی افزود: بیمه روستایی درمانی سطح یک نیز در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

۹۵/۰۶/۰۸
۱۴:۵۳

درخواستی منطقی، گامی بزرگ در روند اصلاح بازار بیمه/حاجی اشرفی

آیین- نامه اخیر انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه ایران به وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی ودر خواست عضویت دو نماینده بیمه در ترکیب شورایعالی بیمه بعنوان نمایندگان شبکه توزیع خدمات بیمه در بالاترین نهاد تصمیم گیری و نیز قانون گذاری در صنعت بیمه جای تامل، قدردانی و تشکر دارد.
متن یادداشت سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم حمیدرضا حاجی اشرفی کارشناس صنعت بیمه، با عنوان « درخواستی منطقی، گامی بزرگ در روند اصلاح بازار بیمه» به شرح ذیل است:
این اولین باراست که یک انجمن صنفی بعد ازگذشت چهل و پنج سال از تاسیس بیمه مرکزی ایران بنا به ضرورت موجود چنین تقاضای معقول و منطقی را از وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی می نماید.
با توجه به شناختی که از سوابق و تجربه برادران عزیز عضو هیت مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران وجود دارد هیچ تردیدی بر تسلط کامل و اشراف جامع این همکاران محترم برمشکلات درون و برون سیستمی صنعت بیمه وجود ندارد و در این شرایط پر تحول صنعت بیمه واقعا جای دو عضو از خانواده شبکه فروش بیمه و از نقطه نظر بسیاری از کارشناسان حتی نیز حضور یک نماینده از سوی جامعه بیمه گذاران خالی است .
آمارهای منتشره نشان می دهد که بیش از هشتاد درصد تولید حق بیمه بازار محصول تلاش شبکه نمایندگی و کارگزاری بیمه است. شبکه ای که از سطح سواد بالا و نیز سرمایه گذاری و امکانات فیزیکی گسترده برخوردار هستند، بطوریکه مجموع نیروی انسانی با دانش، تجهیزات دفتری و فضای اداری آنها چند برابر مجموع شرکت های بیمه است. در بازار های پیشرفته بیمه در دنیا مدیریت امور جاری و نیز هدایت و سکانداری بعهده کارگزاران و شبکه توزیع خدمات بیمه است. آنها در طراحی، ترکیب سازی انواع بیمه نامه ها، آموزش، مشاوره و نیز فرهنگ سازی بیمه ای نقش اساسی و بنیادی را دارند و شرکت های بیمه فقط و فقط نقش صادر کننده و پذیرش و نگه داری ریسک را بعهده دارند. حتی رسیدگی و پرداخت خسارت نیز بر عهده شبکه ارزیابی خسارت است.
بدون شک بعد از جامعه بیمه گذاران کشور که بزرگترین ذینفعان صنعت بیمه محسوب می گرددند، اعضا شبکه نمایندگی و کارگزاری بیمه گروه بزرگ از ذی نفعان را تشکیل می دهند که حفظ حقوق حرفه ای، صنفی و نیز امنیت شغلی آنها برای رشد و اعتلای صنعت بیمه با اهمیت است و قطعا با خردمندی و توانگری کلیه انجمن های صنفی نمایندگی شرکت های مختلف بیمه و انجمن های صنفی کارگزاران بیمه درخواست منطقی حضور و عضویت نمایندگانی از شبکه توزیع خدمات بیمه در شورای عالی بیمه بعنوان بالاترین نهاد بیمه ای کشور متحقق خواهد شد.
خوشبختانه رویکرد سه ساله اخیر وزیر محترم اقتصاد و دارایی نسبت به تغییرات و بهبود شرایط و اوضاع و احوال بازار بیمه نوید حسن توجه و اجابت جناب آقای دکتر طبیب نیا را به این درخواست بهنگام و ارزنده انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران را می دهد.
از اعضای هیت مدیره این انجمن تشکر می باید نمود که با طرح این درخواست اولین گام اساسی را در شکستن تابوی «من بیشتر می دانم» برخی ازمدیران و کارشناسان نسبت به شبکه فرهیخته و توانمند نمایندگی و کارگزاری بیمه برداشته اند.
بدون شک تعامل منطقی و قانون محورشبکه عظیم و گسترده فروش بیمه با بدنه دولت محترم و نیز با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می تواند در بهبود فضای کسب کار بازار بیمه کار ساز باشد .
در اولین گام از این اقدام در خواست تعریف مجدد از واژه «حاکمیت شرکتی» توسط شواری عالی محترم بیمه و نیز تبیین نقش و جایگاه نمایندگان در این زمینه است. زیرا با هر تصمیم نادرست درتدوین استراتژی شرکت های بیمه امکان لطمه شدید به تداوم فعالیت و حفظ درآمد نمایندگان هر شرکت بیمه وجود دارد. مشخص شدن حقوق نمایندگان و طرح ضرورت عضویت یک نماینده در هیات مدیره هرشرکت بیمه می تواند گامی دیگر در اصلاح روند امور در صنعت بیمه باشد. شاید این پیشنهاد کمی عجیب بنظر آید اما حقوق و منافع تعداد زیادی نماینده کمتر از سهامدارانی نیست که فقط با قدرت پول وارد عرصه شرکت داری می گردند.
برای تحقق این خواسته راهکارهای قانونی چاره ساز است. مجددا اقدام ارزشمند اخیر انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه ایران را تبریک و تهنیت می گویم.

منابع دیگر:
 • بنکر
 • ایستانیوز
۹۵/۰۶/۰۸
۱۱:۵۷

در جلسه اخير مديران امور شعب با معاون نظارت بيمه مركزي چه گذشت؟/ قراردادهاي شركت هاي بيمه با نمايندگان، تعيين چارچوب مشخص براي آیين نامه تخلفات نمايندگي ها و تعريف دو شغله ها مورد بررسی قرار می گیرد

آیين- در نشست اخير مديران امور شعب و نمايندگي هاي شركت هاي بيمه با معاون نظارت بيمه مركزي، در خصوص مسائل و مشكلات مرتبط با مديران امور شعب تبادل نظر شد.
 
 
آرش بابايان مدير امور نمايندگان و كارگزاران بيمه ملت در گفت و گو با خبرنگار سايت خبري-تحليلي آیين درباره جزييات جلسه اخير بين مديران امور شعب و نمايندگان شركت هاي بيمه با معاونت نظارت بيمه مركزي گفت: در اين نشست مسائل و مشكلات مرتبط با مديران امور شعب در 2 حوزه بيان مطرح شد.
 
وي در اين خصوص توضيح داد: در حوزه اول مديران امور شعب و نمايندگان مسائل و مشكلات مربوط به نمايندگان و در حوزه دوم، درباره تشكلي كه از سال گذشته در انجمن حرفه اي صنعت بيمه راه اندازي شده است، بحث و گفت و گو شد.
 
به گفته مدير امور نمايندگان و كارگزاران بيمه ملت، حبيب ميرزايي معاون نظارتي، (مهرداد) رضايي (مديركل نظارت بر صلاحيت هاي حرفه اي بيمه مركزي) و خوشخو به عنوان مديران معاونت نظارت بيمه مركزي به خوبي و با دقت به مباحث مطرح شده توجه كردند.
 
بابايان عمده بحث هاي مطرح شده در اين جلسه را مرتبط با آیين نامه 75 و سامانه سنهاب اعلام كرد و توضيح داد: بحث هاي طولاني در اين نشست مطرح شد كه يكي از آنها ماده 17 آیين 75 بود كه براساس آن نمايندگان بايد بار ديگر در امتحان بيمه مركزي شركت كنند.
 
مدير امور نمايندگي و كارگزاري بيمه ملت بحث ديگر مطرح شده در اين نشست را مربوط به تخلفات شبكه فروش شركت هاي بيمه عنوان كرد و افزود: يكي از مهم ترين مباحث در خصوص دوشغله ها بود و مشخص شد كه تعريف روشن و شفافي نسبت به «شغل» و اينكه چه فردي «دو شغله» محسوب مي شود وجود ندارد و هر فردي تعريف خاص خود را داشت.
 
وي گفت: در ادامه اين نشست، (مهرداد) رضايي (مديركل نظارت بر صلاحيت هاي حرفه اي بيمه مركزي) گزارشي از فعاليت ها و اقدامات بيمه مركزي در خصوص نمايندگي ها ارائه كرد.
 
بابایان خاطرنشان كرد كه در گزارش ارائه شده از سوي اين مقام مسئول در بيمه مركزي از فعاليت هاي انجمن حرفه اي در خصوص امور شعب و نمايندگي ها قدرداني شد.
 
مدير امور نمايندگي و كارگزاري بيمه ملت افزود: حبيب رضايي در پايان اين نشست نيز موضوعاتی را براي تبادل نظر در کمیته امور نمايندگان و شعب در انجمن حرفه اي پیشنهاد كرد. بررسي قراردادهاي شركت هاي بيمه با نمايندگان، تعيين چارچوب مشخص براي آیين نامه تخلفات نمايندگي ها و تعريف شغل و دو شغله براي رسيدن به يك هدف مشترك از جمله اين پیشنهادها هستند.
 
بابايان ادامه داد: در اين نشست همچنين مديران امور شعب گلايه داشتند كه چرا معاونت نظارتي بيمه مركزي بر صلاحيت حرفه اي مديران اصلي صنعت بيمه نظارت دارد و بايد آن را تائيد كند اما اين موضوع درباره مديران امور شعب و نمايندگي ها انجام نمي گيرد و شامل حال آنها نيست.
 
وي گفت: در اين نشست به منظور حمايت از مديران امور شعب و نمايندگي ها توافق شد كه معاونت نظارتي بيمه مركزي با مديران امور شعب به طور ادواري نشست داشته باشد و نشست هر دوره نيز به ميزباني يك شركت و با حضور مديرعامل آن برگزار شود.
 
براين اساس قرار است نشست دوره اي آتي معاون نظارتي بيمه مركزي با مديران امور شعب و نمايندگي شركت هاي بيمه به ميزباني شركت بيمه آسيا و با حضور مديرعامل اين شركت در تاريخ پنجم مهرماه برگزار شود.
 
  در کانال تلگرام آیین عضو شوید
telegram.me/aiinnews

۹۵/۰۶/۰۹
۰۸:۲۶

طرح توسعه نظام بیمه‌ای کشور توسط پژوهشکده بیمه ارائه شد

به گزارش اخبار بانک، طرح توسعه نظام بیمه‌ای کشور در قالب برنامه عملیاتی پیشنهادی توسط پژوهشکده بیمه تهیه و به بیمه مرکزی ارائه شد. رئیس پژوهشکده بیمه ضمن اعلام مطلب فوق گفت: در پی تعریف هشت ابرپروژه برای توسعه نظام اقتصادی کشور در وزارت اقتصاد و پیگیری شخص وزیر، پروژه‎ای با عنوان «طرح توسعه نظام بیمه‌ای کشور» ذیل ابرپروژه‌ «بهبود محیط کسب‌وکار (بسترسازی و توانمندسازی اقتصاد مردمی)» با هدف توسعه و ایجاد تحول در بیمه‌های بازرگانی کشور تعریف شد.
امیر صفری افزود: در ارتباط با این محور، شورای راهبری طرح متشکل از رئیس و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی، رئیس پژوهشکده بیمه، دو تن از مشاوران عالی وزیر امور اقتصادی و دارایی و نخبگان دانشگاهی و صنعت بیمه تشکیل شد.صفری گفت: تشکیل پنج کارگروه در صنعت بیمه در سال 1394 تعریف شد که این کارگروه‌ها شامل کارگروه ساختار و کارکرد نهاد‌ناظر، کارگروه اصول و ساختار محتوایی نظارت، کارگروه راهکارهای توسعه صنعت بیمه کشور، کارگروه تدوین پیش‎نویس قوانین و مقررات و کارگروه تدوین برنامه عملیاتی بودند.

منابع دیگر:
 • پویانیوز
۹۵/۰۶/۰۹
۰۱:۰۱

نقش تعیین کننده بیمه در حفاظت از پلنگ ایرانی

فرهاد دبیری در خصوص پیشرفت اجرای برنامه بیمه جامع پلنگ ایرانی اظهار کرد: به منظور اجرایی کردن بیمه نامه جامع پلنگ ایرانی که 26 اسفند ماه 1394 بر اساس تفاهم نامه سه جانبه میان سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت بیمه ما و صندوق ملی محیط زیست در راستای برنامه ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ ایرانی منعقد شد، سازوکاری مشخص تعریف و بر همان اساس، اقدام شد.

ایران اکونومیست - وی با بیان اینکه برای تعیین کارشناسان معتمد بیمه از سوی ادارات کل حفاظت محیط زیست، تشخیص و شناسایی خسارات ناشی از حمله پلنگ یا گرگ و اعلام موارد تلفات پلنگ، بنا به خواست بیمه گر و بیمه گذار اقدام شده است، افزود: این افراد با تشخیص و تایید شرکت بیمه و صدور گواهینامه به عنوان کارشناس معتمد شناخته می شوند. 
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه تجمیع ظرفیت های اجرایی و تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات تابعه با ظرفیت های صنعت بیمه برای ساماندهی موضوع پرداخت خسارات از اهداف این .... است، گفت: در این راستا، از استان ها درخواست شد دو یا چند نفر از نیروهای اجرایی خود را که پیشتر نیز در مناطق تحت پوشش به بازدید از گزارش های تعارضات و تکمیل فرم های تشخیص خسارات می پرداختند و دسترسی لازم به زیستگاه های پلنگ در مناطق تحت پوشش دارند، بر اساس شرایط بومی و منطقه ای به اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست معرفی کنند.
دبیری خاطرنشان کرد: این افراد ضمن معرفی به شرکت بیمه ما، به عنوان کارشناس معتمد بیمه شناخته شده اند و فرم های تعیین خسارات توسط این افراد تکمیل و تایید می شود.
وی در خصوص تدوین شیوه نامه تکمیل مدارک نیز اظهار کرد: این اقدام در راستای ایجاد سازوکار لازم به منظور نحوه اجرای تعیین خسارات به گونه ای که بتواند تامین کننده مدارک و مستندات مورد نیاز به شرکت بیمه برای پرداخت خسارات باشد، صورت گرفته است. 
دبیری گفت: با مشارکت شرکت بیمه، شیوه نامه ای مشتمل بر تمام فرم ها و مدارک مورد نیاز برای تشکیل و تکمیل پرونده در خصوص موضوعات تحت پوشش بیمه نامه همچون خسارات وارد شده به محیط زیست به دلیل تلفات پلنگ، خسارات دام، خسارات احتمالی انسانی تدوین و برای تمام استان ها ارسال شد. 
** واریز هزینه خسارات وارد شده به صندوق ملی محیط زیست
وی اظهار کرد: کارشناسان معتمد بیمه، پس از اعلام اولیه خسارات، ضمن تهیه مدارک بر اساس شیوه نامه و بررسی و تایید اولیه از سوی شرکت بیمه، اقدام به ارسال اصل مدارک می کنند و خسارات مربوط به دام یا خسارات احتمالی انسانی، مستقیما به افراد خسارت دیده و هزینه خسارات وارد شده به محیط زیست به دلیل تلفات پلنگ به صندوق ملی محیط زیست پرداخت می شود.
دبیری در خصوص نحوه هزینه کرد مبلغ واریزی ناشی از خسارات به صندوق ملی محیط زیست، گفت: مطابق تفاهم نامه فی مابین، مبلغ خسارات با نظارت اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید، در راستای بهبود وضعیت حفاظتی و از بین بردن عوامل تهدید پلنگ در زیستگاه آن هزینه می شود.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای نیز به تشکیل کارگروهی به منظور اطلاع رسانی با رویکرد حفاظتی داشت و اظهار کرد: با توجه به ماهیت وظایف سازمان حفاظت محیط زیست که موضوعات حفاظتی مرتبط با گونه های حیات وحش را دربرمی گیرد، کارگروهی متشکل از نماینده روابط عمومی شرکت بیمه، نماینده مدیریت بیمه های مسئولیت شرکت بیمه، نماینده اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید و نماینده اداره کل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده است. 
دبیری وظیفه این کارگروه را بررسی تمام موضوعات مرتبط به حوزه اطلاع رسانی با رویکرد حفاظتی و تعیین شیوه اجرای موضوعات اطلاع رسانی دانست.
** پرداخت 132 میلیون تومان خسارات مربوط به دام و تلفات پلنگ
وی اشاره ای به مراسم برگزار شده برای پرداخت سری اول خسارات تحت پوشش بیمه جامع پلنگ ایرانی داشت و گفت: مطابق با اهداف حفاظتی تعیین شده در خصوص برنامه بیمه و به منظور اطلاع رسانی هر چه وسیع تر پرداخت خسارات به افراد زیان دیده از طریق شرکت بیمه ما، برنامه ای تحت عنوان مراسم پرداخت اولین سری خسارات تحت پوشش بیمه جامع پلنگ ایرانی در کارگروه تشکیل شد و در روز 13 مردادماه سال جاری در استان بوشهر اجرایی شد.
دبیری افزود: در این مراسم، تمام پرونده های تکمیل شده خسارات مربوط به دام و تلفات پلنگ با مبلغی بالغ بر 132 میلیون تومان به افراد و ادارات کل حفاظت محیط زیست زیان دیده (در وجه صندوق ملی محیط زیست) پرداخت شد. 
** اجرای برنامه پایلوت کاهش تعارضات مکمل برنامه بیمه و پرداخت خسارات
معاون سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: علاوه بر ساماندهی موضوع پرداخت خسارات زیان دیدگان که در حال حاضر از طریق شرکت بیمه ما انجام می شود، لازم است به منظور کاهش میزان تعارضات سازوکاری درنظرگرفته شود که بتواند مکمل برنامه بیمه یاد شده باشد و در کاهش تعارضات میان دام های اهلی و گوشتخواران بزرگ جثه، به ویژه پلنگ، تاثیر گذارد.
وی افزود: بر این اساس، برنامه پایلوتی به منظور ساماندهی تعارضات در یکی از مناطق آزاد استان بوشهر، در دست اقدام است که قابلیت الگوسازی و بهره برداری برای مناطقی با شرایط مشابه را نیز دارا است.
دبیری با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته می تواند برای حفاظت از زیرگونه در معرض خطر انقراض پلنگ ایرانی نقش تعیین کننده ای داشته باشد، خاطرنشان کرد: برنامه جامع بیمه پلنگ ایرانی به عنوان یکی از عوامل مهم کاهش تعارضات به شمار می آید.

۹۵/۰۶/۰۸
۱۲:۳۴

معاون اداری و مالی تشریح کرد: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در بیمه دانا

ایستانیوز:طرح طبقه بندی مشاغل براساس نظام تفکیک پست از شغل تهیه شده و بر این اساس کلیه کارکنان براساس عناوین شغلی تعیین شده که با پست های سازمانی آنها تطبیق یافته، در یکی از گروههای بیست گانه جدول مصوب وزارت کار مشخص و مزد گروه آنان تعیین می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،علیرضا عاطفی طی گفت و گویی با تشریح مزایا و معایب این طرح، شاخص های تأثیر گذار در حقوق کارکنان را اعلام کرد.
 
طرح طبقه بندی مشاغل در بیمه دانا بر چه اساسی تهیه شده است؟
ابتدا لازم است از هیات مدیره محترم شرکت به دلیل حمایت های همه جانبه از طرح ارائه شده توسط کمیته طبقه بندی مشاغل و تصویب پیشنهادات ارائه شده از سوی این کمیته تشکر کنم . طرح طبقه بندی مشاغل براساس مفاد ماده 49 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تهیه شده که بر این اساس نظام پرداخت، از نظام امتیازی مقررات استخدامی صنعت بیمه، به نظام پرداخت مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل تهیه شده (مصوب روابط کار و جبران خدمت)تغییر یافته است.
طرح طبقه بندی مشاغل براساس نظام تفکیک پست از شغل تهیه شده و بر این اساس کلیه کارکنان براساس عناوین شغلی تعیین شده که با پست های سازمانی آنها تطبیق یافته، در یکی از گروههای بیست گانه جدول مصوب وزارت کار مشخص و مزد گروه آنان تعیین می شود.
تاریخ شمول طرح طبقه بندی مشاغل که مبنای صدور احکام تطبیق کلیه کارکنان قراردادی دائم و موقت می باشد 94/07/11 است. بنابراین حسب ضوابط طبقه بندی برای دوره زمانی91/12/14 لغایت94/07/11حکمی صادر نخواهد شد، لیکن مابه التفاوت متعلقه صرفاً مربوط به مزد شغل و مزد سنوات محاسبه و پرداخت خواهد شد.
 
در مورد شاخص های حقوقی کارکنان توضیح فرمایید؟
شاخص های حقوقی اول براساس مزد مبنا شامل: مزد شغل، مزد سنوات، حق پست،  مزایای پست شرایط کار، ماندگاری پست و فوق العاده ایثارگری است.
شاخص های دوم مزایا نیز شامل: فوق العاده جذب، تفاوت تطبیق، حق اولاد، حق مسکن و کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار است.
 
شاخص های تأثیر گذار در حقوق کارکنان شامل چه مواردی است؟
در احکام جدید تأثیر ارائه مدرک تحصیلی بالاتر صرفاً در احراز شرایط شغل کارمند و همچنین افزایش امتیاز برای احتساب فوق العاده جذب تأثیر داشته، لذا براساس دستورالعمل اجرائی صرفاً فوق العاده جذب افزایش خواهد یافت. همچنین براساس ضوابط و مقررات مرتبط، تفاوت تطبیق مشمول برخی از همکاران، در چهار مرحله افزایش پایه های سنواتی(حق سنوات)اعلامی از ناحیه شورای عالی کار مستهلک می شود.
 
مزایای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارکنان را تشریح بفرمایید
 از مزایای این طرح، افزایش مزد و مزایای اکثر کارکنان شرکت، احتساب مبلغی تحت عنوان حق پست به رده کارشناسی شرکت و مزایای پست شرایط کار به مشاغل، احتساب مبلغی تحت عنوان فوق العاده جذب که در واقع جایگزین فوق العاده ویژه و خاص احکام قبلی گردیده و در احکام جدید به همه رده های شغلی قبلی اعم از فنی تخصصی و پشتیبانی بر مبنای شرایط احراز تعلق می گیرد، احتساب امتیاز مازاد در فوق العاده جذب برخی استانهای محروم مانند استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان،
احتساب امتیازات خاص از جمله حق پست و فوق العاده جذب برای برخی از مشاغل شرکت مانند: پزشکان و ارزیابان خسارت، در مورد ارزیابان خسارت، مستلزم تغییرات چارت  سازمانی و یا اعلام نفرات شاغل در شغل مذکور می باشد.
 
درباره معایب طرح نیز توضیح بفرمایید؟
از معایب طرح طبقه بندی مشاغل نیز می توان به عدم پیش بینی برخی فوق العاده ها از قبیل محرومیت بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی ، فوق العاده حراست، و ... که این مورد به دلیل عدم پیش بینی موارد در قانون کار می باشد، نام برد.
 
در باره طرح های آینده جنابعالی در حوزه اداری پرسنلی توضیح دهید.
احتساب سوابق کاری کارکنان در خارج از شرکت در شرکت های خصوصی که ارتباط شغلی با شغل فعلی کارمند دارد، ارائه آیین نامه ارتقاء گروه، ارائه آیین نامه ارتقاء رتبه، ارائه آیین نامه ارزیابی عملکرد(ارزشیابی کارکنان)، ارائه طرح ارتقاء شغلی کارکنان براساس طرح طبقه بندی مشاغل و شرایط احراز پیش بینی شده در آن ، بازبینی و اصلاح شرح وظایف واحدهای سازمانی از طرح های آینده در حوزه اداری و پرسنلی است.
لازم به ذکر است: کلیه همکاران محترم می توانند در صورت وجود ابهام یا هر گونه سوال و اشکالات احتمالی مراتب را جهت طرح و بررسی در کمیته طبقه بندی مشاغل به مدیریت امور اداری ارسال نمایند .

۹۵/۰۶/۰۸
۱۳:۳۰

تدوین مقررات تشویقی برای سرمایه‌گذاری در بیمه

ایستانیوز:پژوهشکده بیمه و بیمه مرکزی در حال مطالعه و تدوین مقرراتی مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت بیمه هستند و در این راستا، به عنوان یکی از قدم‌های اولیه، لینکی در صفحه اول سایت بیمه مرکزی قرار داده شده است که اطلاعات قانونی و مقررات مفصلی در قالب پرسش و پاسخ ارائه می‌دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، امیرصفری، رئیس پژوهشکده بیمه  ضمن بیان مطلب فوق درخصوص ورود بیمه‌گران خارجی به بازار بیمه ایران نیز اظهار کرد: براساس سند اهداف راهبردی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «جلب حضور اشخاص خارجی در بازار بیمه کشور» و «ارتقای همکاری با شرکت‌های بیمه خارجی» جزو اهداف راهبردی است. وی افزود: بر کسی پوشیده نیست که ورود شرکت‌های بیمه خارجی در ایران و فعالیت شرکت‌های بیمه‌ ایرانی در خارج از کشور، از طریق جذب سرمایه و ارتقای سرمایه انسانی و دانش بیمه‌ای صنعت بیمه کشور، نقش بسزایی در رونق این صنعت ایفا می‌کند؛ اما شیوه حضور آنها در بازار بیمه ایران در مثبت بودن برآیند کلی منافع و مضرات حضور بیمه‌گران خارجی در کشور بسیار تعیین‌کننده است. صفری تصریح کرد: ورود برای فروش صرف خدمات بیمه‌ای بدون ورود سرمایه و ایجاد شعبه یا مشارکت داخلی، سبب مغلوب شدن شرکت‌های بیمه داخلی و آسیب دیدن آنها می‌شود و عایدی ناچیزی نیز به‌صورت جذب تکنولوژی یا دانش بیمه‌ای دارد. به گزارش ایلنا،بنابراین الگوی مناسب مدنظر، تلاش برای جذب بیمه‌گران خارجی در قالب مشارکت با بیمه‌گران داخلی یا تاسیس شرکت‌های وابسته در داخل کشور است. رئیس پژوهشکده بیمه ادامه داد: این امر صرفا تابع شرایط داخلی ایران نیست و تعاملات بین‌المللی نیز بر آن تاثیرگذار است. وی افزود: باوجود لغو تحریم‌ها، همچنان موانعی وجود دارد که سبب می‌شوند شرکت‌های بیمه برای ورود سریع به بازار ایران احتیاط کنند. نااطمینانی نسبت به بازگشت تحریم‌های آمریکا که شهروندان، بانک‌ها و بازیگران صنعت بیمه این کشور را از مبادلات تجاری با ایران منع می‌کند، بر این نگرانی دامن می‌زند که آیا ‌دیگر بیمه‌گران خارجی می‌توانند بدون ریسک جریمه شدن با ایران همکاری کنند یا خیر.

منابع دیگر:
 • بنکر
 • بانکداری 24
۹۵/۰۶/۰۹
۰۸:۴۹

شعبه بیمه معلم در انزلی افتتاح شد

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: شعبه بیمه معلم در منطقه آزاد بندر انزلی با حضور مدیران ارشد بیمه معلم و مقامات بلند پایه استانی افتتاح شد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از  روابط عمومی بیمه معلم، این اقدام به منظور توسعه خدمات بیمه ای شرکت و نیز استفاده از ظرفیت های منطقه بندر انزلی انجام شده است.
در همین زمینه، معاونت فنی بیمه معلم گفت: سیاست دولت، توسعه مناطق آزاد است و حضور بیمه معلم در این مناطق به منزله راهکار توسعه فروش و انتخاب بازار هدف مناسب است.
کامبیز حاجی میرآقا افزود: همه مجوزهای لازم برای فعالیت در منطقه آزاد انزلی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت شده است.

منابع دیگر:
 • عصر اعتبار
۹۵/۰۶/۰۸
۱۵:۳۰

سطح رضایت مندی مشتریان از "شرکت بیمه پاسارگاد" در بالاترین رتبه

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازبیمه پاسارگاد،در راستای اجرای برنامه های راهبردی بیمه مرکزی برای دست یابی به دو هدف عمده «تهیه و تدوین سند توسعه فرهنگ بیمه در جهت افزایش فروش بیمه نامه های اختیاری» و همچنین« تعیین سنجش سطح رضایت مشتریان از شرکت های بیمه و استفاده از نتایج آن در راستای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های آتی بیمه مرکزی» جلسه ای در شورای مدیران بیمه مرکزی و با حضور مدیران کل،مشاوران و معاونین بیمه مرکزی تشکیل شده است که در این جلسه نتیجه مطالعات مشابه در سال1391 و به منظور حفظ قابلیت مقایسه نتایج طرح با مطالعه قبلی منبا قرار گرفته و روزآمد شده و مبنا قرار گرفته است .
 بررسی وضعیت میانگین وزنی رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده شرکت های بیمه 
میانگین کلی رضایت مندی در بین شرکت های بیمه برابر با میانگین 3/93 بوده است . در حالی که میانگین وزنی هز یک از شرکت های بیمه بر مبنای سهم بازار حق بیمه تولیدی آن ها برابر میانگین 3/8 بوده است . مقایسه نتایج به دست آمده در مطالعه سال93 بیانگر آن است که میزان رضایت مندی مشتریان از صنعت بیمه به نحو ملموسی افزایش یافته است .
تغییرات سطح رضایت مندی مشتریان شرکت های بیمه 
طبق جدول فوق سطح رضایت مندی مشتریان شرکت های پاسارگاد،نوین،آسیا،رازی ،البرز،دی،ایران ،کارآفرین و معلم در سال1393 نسبت به سنجش سال1391روند صعودی داشته است و در مقابل سطح رضایت مندی بیمه های سامان،سینا کاهشی بوده است و سطح رضایت مندی مشتریان بیمه دانا یکسان بوده است .
شرکت های بیمه ما،میهن،سرمد،تعاون،ملت و آرمان در طرح سنجش رضایت مندی 1391 لحاظ نشده بودند و نتایج این طرح نشان داده است که در نظر تامین رضایت مندی مشتریان راه دشوارتری در پیش دارند.
نتایج این طرح نشان داده است که میانگین رضایت مندی مشتریان صنعت بیمه در سال 1393 به میزان 3/93 بوده که در قیاس با میانگین رضایت مندی در سال1391 که برابر با 3/61 بوده است که این میزان رشد نشانگر آن است که میزان رضایت در بین مشتریان شرکت های بیمه افزایش یافته است.
رضایت بیمه گذاران از خدمات اراده شده به تفکیک رشته های بیمه :
کمترین میزان رضایت مندی از رشته سایر وجود دارد که به بیمه نامه هایی برمی گردد که در چارچوب رشته های موسوم بیمه ای (که عمدتا دارای شرایط عمومی مشخص و استانداری هستند) قرار نگرفته و متناسب با نیاز مشتری تعریف می شوند. بنابراین لازم است در تدوین شرایط بیمه نامه هایی از این نوع و هم چنین اطمینان از فهم مشترک بیمه گر و بیمه گذار از محتوای بیمه نامه و نرخ گذاری آن ها دقت بیشتری به عمل آید.
پس از سایر کمترین میزان رضایت مندی از رشته شخص ثالث وجوددارد که با توجه به سهم حداکثری این رشته از پرتفوی ریسک های تحت پوشش صنعت بیمه اخطاری جدی در خصوص لزوم ارتقای کیفیت خدمات بیمه ای در رشته بیمه شخص ثالث و هم چنین اتخاذ راهکارهای موثر برای کنترل ریسک این رشته و خذف عوارض آن محسوب می شود .
رشته بیمه عمر نسبت به سایر رشته های بیمه ای از سطح رضایت پایین تری در بین مشتریان برخوردار است . با توجه به اهمیت این رشته در چشم انداز توسعه شرکت های بیمه و ارتقای ضریب نفوذ بیمه، نارضایتی مشتریان در این رشته برای وجود یک مانع جدی در مسیر توسعه شرکت های بیمه محسوب می شود که باید به آن توجه بیشتری شود .
بیشترین میزان رضایت مندی از رشته بیمه بدنه اتومبیل بوده است . مقایسه رضایت مندی این رشته با رشته شخص ثالث که دارای کمترین میزان رضایت مندی بوده است می تواند نشانه ای از تاثیر اجباری بودن یک رشته بیمه ای ،بر کیفیت خدمات ارایه شده توسط بیمه گر در راستای جلب رضایت مشتری باشد. بنابراین ،لازم است نهاد ناظر برای بیمه های اجباری ، تمهیدات تنظیمی سخت گیرانه تری برای جلب رضایت مشتریان و اطمینان از کیفیت و کمیت خدمات ارایه شده در نظر بگیرد.شایان ذکر است که این امر به صورت کلی بوده و برای تمام شرکت های بیمه قابل تعمیم نیست ، چراکه در برخی شرکت های بیمه رضایت از این دو بیمه نامه تقریبا یکسان بوده است .

منابع دیگر:
 • تجارت آنلاین
۹۵/۰۶/۰۸
۱۷:۳۲

رشد 35درصدی حق بیمه عمر و زندگی طی 4 ماه

بانكداري ايراني - در 4 ماهه ابتدایی سال 95 صنعت بیمه گری نسبت به دوره‌های قبل با تحولات و تحرکاتی روبرو شده است . با بررسی دقیق تر در حق بیمه های تولیدی در رشته‌های متفاوت بیمه گری در این دوره مشخص می شود که با وجود تحولات اساسی در بخشهای چون بیمه عمر و زندگی با رشد35 درصدی، همچنان بیمه شخص ثالث 42.43 درصد از سهم بازار بیمه ایران را در اختیار خود دارد.

 بانكداري ايراني - در 4 ماهه ابتدایی سال 95 صنعت بیمه گری نسبت به دوره‌های  قبل با تحولات و تحرکاتی  روبرو شده است . با بررسی  دقیق تر در حق بیمه های تولیدی در رشته‌های متفاوت بیمه گری در این دوره مشخص می شود که با وجود تحولات اساسی در بخشهای چون بیمه عمر و زندگی با رشد35 درصدی، همچنان بیمه شخص ثالث 42.43 درصد از  سهم بازار بیمه ایران را در اختیار خود دارد.
به گزارش  بانكداري ايراني  ، در گزارش منتشره از سوی بیمه مرکزی بیمه‌های چون عمر و زندگی ، نفت‌و انرژی ، پول  و حوادث رشد قابل توجهی نسبت به  دوره مشابه در سال قبل داشتند . هرچند سهم این  رشته‌های بیمه گری نسبت به دیگر بخش ها بالا نیست اما رشد آنها نشان از تحول در آینده دارد .
در این میان رشد بیمه نفت‌ و انرژی به دلیل آتش‌سوزی‌های اخیر در پتروشیمی‌ها رشد داشته و رشد حق بیمه آن با رشد نجومی پرداخت خسارت  این رشته نیز مواجه شد، زیرا  پرداخت خسارت به پتروشیمی ها در 4ماه  از سال 95 معادل 10166درصد رشد داشته و این میزان از رشد پرداخت خسارت برای شرکت‌های  بیمه‌گری می تواند فاجعه بار باشد هرچند سهم این رشته از بازار 1.51 درصد است اما رشد خسارت آن غیر منطقی به نظر می رسد.
اما نکته جالب توجه در این گزارش رشد بیمه عمر و زندگی در بین مردم است در چها ماه ابتدای سال 95  معادی 10.531.816 میلیون ریال حق بیمه عمر و زندگی تولید شد که نسبت به دوره مشابه در سال قبل معادل 35.61 درصد رشد داشته و سهم بازار این رشته از بیمه گری به 13.84 درصد رسیده است . هر چند در مقابل رشد 42.73درصدی  در پرداخت خسارت در این حوزه را شاهد بودیم اما سهم بازار پرداخت خسارت بیمه عمر 7درصد است که با توجه به دیگر رشته ناچیز است اما نشان از توجه بیشتر مردم نسبت به این نوع بیمه گری است. زیرا در این 4 ماه 113هزار نفر از بیمه عمر و زندگی خسارت گرفتند .
از مجموع 10.531.816 میلیون ریال  حق بیمه های تولیدی در 4ماه ابتدای سال 94 معادل  32.294.509 میلیون ریال برای بیمه شخص ثالث بوده و 14.145.911 میلیو ریال به بیمه درمان تعلق داشته است.
در بخش درمان با وجود رشد 7.58 درصدی را در بخ تولید حق بیمه شاهد بودیم اما در بخش خسارت رشدی معادل 33.44 درصدی را ترجبه کردیم که سهم بازار خسارت این نوع بیمه 36.39درصد بود.

۹۵/۰۶/۰۹
۰۹:۰۲

توسط پژوهشكده بيمه در همايش مهندسي مالي و بيم سنجي برگزار شد,نشست تخصصی اهمیت نظارت و استانداردها بر محاسبه‌ی ذخایر فنی بیمه‌های عمر و غیر عمر

نشست تخصصی "اهمیت نظارت و استانداردها بر محاسبه‌ی ذخایر فنی بیمه‌های عمر و غیر عمر" توسط پژوهشکده بیمه و در سومین همایش مهندسی مالی و بیم‌سنجی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي پژوهشكده بيمه در این نشست که توسط پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و با همکاری انجمن محاسبات مالی و بیمه ایران برگزار شده است، بحث آسیب‌شناسی آیین‌نامه ذخایر موسسات بیمه‌ای (58) و نقش اکچوئران در این زمینه توسط مجتبی عابد کارشناس پژوهشی پژوهشکده بيمه، ارائه شد.در ادامه، پانلی متشکل از مدیر گروه بیمه‌های اشخاص پژوهشکده بیمه، معاون دفتر نظارت فنی و مدیر کل امور فنی بیمه مرکزی و به رياست دکتر پاینده، استاد دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد که به موضوعات مشارکت در منافع بیمه‌گذاران عمر، استاندارد 28 و رابطه آن با بحث ذخایر، نحوه محاسبه ذخایر فنی تکمیلی و ذخیره برگشت حق بیمه، ذخیره بازخرید و پوشش ازکارافتادگی بیمه‌نامه‎های عمر، ضرورت وجود داده‌های مستند و قابل اعتماد برای بررسی تئوری‌ها و مدل‎های موجود برای محاسبه ذخایر و معرفی روش‌های متداول برای محاسبه ذخایر پرداخته شد.
بر پايه اين گزارش، در جلسه پرسش و پاسخ با شرکت‌کنندگان نيز موضوع خلاء‌های مقرراتی و اطلاعاتی و اعلام روش واحد برای محاسبه ذخایر به عنوان محور اصلی سوالات مورد بحث قرار گرفت.
گفتني است در انتها خبر برگزاری کارگاه با موضوع نحوه محاسبه ذخایر در شرکت‌های بیمه طی ماه‌های آتی، به اطلاع شرکت‌کنندگان در همایش رسید.

۹۵/۰۶/۰۸
۱۳:۴۷

کاردگر: موفقیت بیمه آسیا مرهون تلاش تک تک کارکنان شرکت است

آیین تودیع و معارفه مدیر بازرسی و انتظامات بیمه آسیا با حضور مشاور وزیر و رییس مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت همراه، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، معاونان مدیرعامل و مدیران بیمه آسیا برگزار شد.
آیین تودیع و معارفه مدیر بازرسی و انتظامات بیمه آسیا با حضور مشاور وزیر و رییس مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت همراه، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، معاونان مدیرعامل و مدیران بیمه آسیا برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول ، ابراهیم کاردگر، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در آیین تودیع و معارفه مدیر بازرسی و انتظامات بیمه آسیا با ارائه گزارشی از جایگاه و وضعیت بیمه آسیا در صنعت بیمه کشور ، موفقیت کنونی بیمه آسیا را مرهون تلاش و زحمات تک تک کارکنان این شرکت دانست.
مدیرعامل بیمه آسیا ضمن قدردانی از زحمات حمید رمضانی و آرزوی موفقیت برای احمد منصوری، مدیر جدید بازرسی و انتظامات بیمه آسیا اظهار امیدواری کرد که حرکت رو به رشد بیمه آسیا در صنعت بیمه کشور با حضور نیروهای خدوم همچنان تداوم داشته باشد.
در ادامه حجت اله صالحی مشاور وزیر و رییس مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی در سخنانی با اشاره به اهمیت و سابقه درخشان بیمه آسیا در اقتصاد ملی از بیمه آسیا به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت بیمه کشور نام برد.
رییس مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر نقش مدیریت حراست در شرکت بیمه آسیا، اهمیت و دامنه گستردگی بیمه آسیا را برای نهادهای امنیتی و حفاظتی کشور، خاص و ویژه توصیف کرد.
گفتنی است حمید رمضانی، مدیر سابق بازرسی و انتظامات بیمه ­آسیا در حکمی به سمت مدیر کل حراست شرکت بیمه ایران منصوب شده است.

۹۵/۰۶/۰۸
۱۳:۱۲

مخالفت «آسوده» با ایده تاسیس «شرکت ملی بیمه اتکایی»

رئیس کل سابق بیمه مرکزی معتقد بود «اتکایی اجباری» با روش کنونی، دیگر کارایی ندارد و حتی پیشنهاد تاسیس «شرکت ملی بیمه اتکایی» را ارائه کرده بود، اما ظاهرا نظر کارشناسان این حوزه چیز دیگری است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، محمد ابراهیم امین معتقد بود اگر «شرکت ملی بیمه اتکایی» تاسیس شود و با ارائه برنامه های مدون و سیاستگذاری دقیق، جایگاه خود را در منطقه محکم کند، در رتبه بندی جهانی هم از وضعیت مناسبی برخوردار خواهد شد.
او این را هم گفته بود که اتکایی اجباری به عنوان مکانیزم نظارتی، کاربری خود را از دست داده است و ادامه این روند باعث کاهش مسئولیت پذیری، کاهش پاسخگویی و کاهش رقابت در بازار می شود.
به گفته امین وقتی اتکایی اجباری هست، بخشی از بازار عقیم است، بنابراین بیمه اتکایی اجباری باید برداشته شود تا بیمه گران، اتکایی را به اختیار بپذیرند.
این دیدگاه رئیس کل پیشین بیمه مرکزی مورد انتقاد برخی بیمه گران قرار گرفته بود. به تازگی نیز محمد آسوده که خود سابقه حضور در بیمه مرکزی را دارد و اکنون به عنوان یک بیمه گر اتکایی فعالیت می کند، اظهارات رئیس کل سابق را نقد کرده است.
مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان در واکنش به طرح موضوع تاسیس شرکت ملی بیمه اتکایی، تاکید کرد که صنعت بیمه مشکلات مهمتری دارد و فعلا مساله این صنعت، تشکیل چنین شرکتی نیست.
آسوده در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر این که پیشنهاد شما برای تغییر وضعیت اتکایی چیست، گفت: من معتقدم فعلا روش کنونی باید ادامه یابد.
به گفته آسوده، متاسفانه صنعت بیمه همواره از چند نظری لطمه خورده و چون مشکلات بزرگتری در صنعت وجود دارد، بهتر است به آنها پرداخته شود.
http://khordokalan.ir/?p=4355

۹۵/۰۶/۰۸
۱۲:۴۰

تقدیر بیمه معلم از کشتی گیران المپیکی

بیمه معلم به این سه ورزشکار برجسته بیمه نامه اهدا کرد.

به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، قاسم رضایی کشتی گیر دارنده مدال برنز، حسن یزدانی کشتی گیر دارنده مدال طلا و کمیل قاسمی کشتی گیر دارنده مدال نقره المپیک از سوی بیمه معلم تقدیر شدند.
بیمه معلم به این سه ورزشکار برجسته بیمه نامه اهدا کرد.

منابع دیگر:
 • پول‌پرس
 • بانک و صنعت
 • صنعت بیمه
 • تجارت آنلاین
 • عصر اعتبار
۹۵/۰۶/۰۸
۱۱:۴۴

نبود بیمه 90 درصد رانندگان موتورسیکلت ها در کشور

برخی شرکت های بیمه به رغم پر ریسک بودن بیمه شخص ثالث تنها با رویکرد حفظ سهم بازار به بیمه گذاران تخفیف می دهند.

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از ایرنا-   مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی از پرداخت روزانه 20 میلیاردریال خسارت خبر داد و گفت: با وجود سهم بالای موتورسیکلت ها در تصادف های رانندگی 90 درصد آنها بیمه نامه ندارند.
90 درصد موتورسیکلت ها بیمه نامه ندارند
جباری سختگیری در الزام رانندگان موتورسیکلت ها در استفاده از بیمه نامه را ضروری دانست و گفت: در حالی که می توان با اختصاص روزانه کمتر از 10 هزار ریال( یک هزار تومان) یک موتورسیکلت را در برابر حوادث احتمالی بیمه کرد، متاسفانه رانندگان و دارندگان موتورسیکلت به آن توجه ندارند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی افزود: وجود 10 میلیون موتورسیکلت در کشور که 90 درصد آنها پوشش بیمه ای ندارند، یکی از پدیده‌های زشت و معضل بزرگ کشور است، زیرا با وجود خطر و ریسکی که به جامعه تحمیل می کنند، هیچ پوشش بیمه ای ندارند.
جباری خاطر نشان کرد: امروز موتورسیکلت در کشور ما وسیله تضییع سرمایه های انسانی کشور، وسیله قطع نخاع جوانان و بنظر من ارابه مرگ و صدمات اساسی به سر و مغز جوانان است که علاوه بر اینکه خودشان تا آخر عمر مصدوم می شوند، خانواده های آنها نیز اسیر و گرفتار خواهند شد.
وی موتورسیکلت را یک معضل در حوزه حوادث رانندگی دانست و گفت: در اغلب کشورهای اروپایی استفاده از سه چرخ به جای موتور دو چرخ ترویج می شود که امکان حفظ تعادل در آن برای راننده بهتر است.
جباری افزود: یکی از مشکلات موتور سیکلت ها این است که پلاک خودرو تنها در پشت آن درج می شود و بهتر است در جلوی موتورها هم پلاک مثل دیگر خودروها باشد که بتوان در موارد بروز حادثه و از طریق دوربین ها که فراگیر هم شده، آن را ثبت کرد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی ادامه داد: در قانون جدید، برای موتورسیکلت سوارها، پوشش های وسیعی در نظر گرفته شده است که با پرداخت حق بیمه بسیار جزیی، از مزایای خوبی بهره مند می شوند و علاوه بر اینکه خودشان دارای پوشش بیمه حوادث راننده خواهند شد، در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث نیز بهره مند می شوند.
وی تاکید کرد، حیف است این خدمت خوب که در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی و توسط دولت محترم و صنعت بیمه عرضه می شود، توسط این قشر از آحاد جامعه استفاده نشود.
رفع مشکل اطاله دادرسی
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی اطاله دادرسی پرونده های مربوط به تصادفات رانندگی را یکی از مشکلات موجود دانست و گفت: این مشکل در قانون جدید رفع شده، ضمن این که موضوع در تعامل با قوه قضاییه موضوع در دست پیگیری و تسهیل است.
جباری توضیح داد: بسیاری از کسانی که امروز از صندوق خسارت دریافت می کنند، مربوط به کسانی است که بیمه نامه دارند اما چون تصادف آنها منجر به جرح شده، به خاطر طول درمان و نظر پزشکی قانونی، پروسه رسیدگی به موضوع در دادگاه طولانی می شود.
وی افزود: از آنجا که خسارت باید «یوم الادا» به زیان دیده پرداخت شود، اطاله دادرسی سبب می شود میزان خسارت از سقف تعهدات بیمه بالاتر رود.
جباری با بیان این که آمار دقیقی از میزان رسوب پرونده ها در دستگاه قضایی در دست نیست، گفت: به طور معمول در حوادثی که منجر به جرح می شود، به دلیل شدت صدمات بدنی، رسیدگی به پرونده در دستگاه قضایی حدود یک سال به طول می انجامد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی گفت: سیستم یکپارچه هوشمند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های ورودی در صندوق تامین خسارت های بدنی پیاده سازی شده است و به همین دلیل با وجود آنکه ماهانه حدود دو هزار پرونده در صندوق تشکیل می شود، پرونده ها در صورت تکمیل بودن و نیاز نداشتن به رسیدگی قضایی، ظرف دو هفته تعیین تکلیف می شوند.
رشته بیمه شخص ثالث می تواند به سوددهی برسد
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی تاکید کرد: امروز بیمه شخص ثالث از رشته های پرریسک و با ضریب خسارت بالا در صنعت بیمه شناخته می شود که تهدیدی اقتصادی برای شرکت های بیمه است.
جباری افزود: برای کاهش ریسک بیمه شخص ثالث در قانون جدید جلوی تخفیف ها گرفته شده است و شرکت ها نمی توانند در قالب رقابت های ناسالم بیش از 2.5 درصدی که در قانون قید شده، به بیمه گذار تخفیف دهند.
وی با تاکید بر اینکه بیمه مرکزی نیز با جدیت موضوع جلوگیری از ارایه تخفیف در رشته بیمه شخص ثالث را دنبال می کند، گفت: برخی شرکت های بیمه به رغم پر ریسک بودن بیمه شخص ثالث تنها با رویکرد حفظ سهم بازار به بیمه گذاران تخفیف می دهند.
وی یادآور شد: در قانون جدید الزام ارایه بیمه شخص ثالث برای شرکت های بیمه خصوصی برداشته شده اما بیمه ایران موظف است به همه مراجعه کنندگان این رشته بیمه را ارایه کند.
جباری گفت: براساس قانون جدید در صورتی که شرکت های دیگر بخواهند وارد رشته بیمه شخص ثالث شوند باید از نظر توانگری مالی، خدمت رسانی و نیروی انسانی مورد سنجش بیمه مرکزی قرار گیرند و مجوز دریافت کنند.
وی درباره اینکه گفته می شود ممکن است الزام بیمه ایران به ارایه بیمه شخص ثالث موجب انباشت خسارت ناشی از این رشته بیمه ای نزد یک شرکت شود، گفت: بخشی از زیان بیمه شخص ثالث به مدیریت این رشته در حوزه صدور بیمه نامه و هم حوزه خسارت باز می گردد و باتوجه به ضمانت های اجرایی دیده شده در قانون و عزم ملی برای کاهش تلفات رانندگی انتظار می رود این رشته در آینده نزدیک به سوددهی برسد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی الزام قوه قضاییه برای اعلام نرخ دیه تا پیش از پایان اسفند ماه هر سال را مزیت دیگر قانون جدید دانست که سبب می شود شرکت های بیمه با چشم انداز بهتری نرخ بیمه نامه های خود را تعیین کنند.
جباری گفت: اگر قانون جدید خوب اجرا شود و شرکت های بیمه مدیریت درستی بر رشته بیمه شخص ثالث داشته باشند، دچار زیان نمی شوند.

۹۵/۰۶/۰۹
۰۹:۳۰

بیمه آسیا 38 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

بیمه آسیا در سال‌های 92، 93 و1394 بیش از 38هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی ‌بیمه آسیا، از سوی بیمه آسیا در سال‌های 1392 مبلغ 10 هزار، 1393 مبلغ 13 هزار و 1394 مبلغ 15 هزار میلیارد ریال خسارت در رشته‌های مختلف بیمه‌ای به زیان دیدگان و ذی‌نفعان پرداخت شده است. بنابر این اطلاعیه، مبلغ 27 هزار میلیارد ریال از این ارقام مربوط به بیمه‌های اموال و مبلغ 11 هزار میلیارد ریال مربوط به بیمه اشخاص است.

۹۵/۰۶/۰۹
۰۹:۵۰

افزایش هفت هزارتخت بیمارستانی در کشور توسط بانک پاسارگاد

اردبیل - ایرنا - مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد گفت: این بانک در عمل به مسوولیت های اجتماعی خود تامین هفت هزار تخت بیمارستانی در کشور را متعهد شده است.

خسرو رفیعی، یکشنبه شب در حاشیه آئین افتتاح سه باب کتابخانه ساخته شده با مشارکت بانک پاسارگاد در اردبیل به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: فعالیت های بانک پاسارگاد فقط به ساخت مدرسه و کتابخانه محدود نمی شود بلکه این بانک برای ساخت یک بیمارستان هزار تختخوابی در کشور نیز تلاش می کند.
وی بیان کرد: تاکنون 20 باب کتابخانه توسط این بانک در کشور ساخته شده و احداث هفت کتابخانه نیز در استان اردبیل تعهد شده بود که سه مورد از آنها افتتاح و بقیه در آینده به بهره برداری خواهد رسید.
رفیعی ادامه داد: بانک پاسارگاد به مدت 9 دوره از نخبگان کنکور حمایت کرده و با بورسیه کردن آنها از ادامه تحصیل فرزندان آینده ساز کشور پشتیبانی می کند.
او گفت: باید در قبال آینده کشور خود احساس مسوولیت کنیم و در فضایی آکنده از امید برای یاری رساندن به همدیگر تلاش کنیم و به تربیت و پرورش فرزندان جامعه برای داشتن ایرانی بهتر اهمیت بدهیم.
7124/6016

۹۵/۰۶/۰۸
۰۸:۲۹

بانک صنعت و معدن با مشارکت بخش خصوصی در سقز کارخانه می سازد

سنندج- ایرنا- بانک صنعت و معدن با مشارکت بخش خصوصی کارخانه ساخت محصولات پایین دست پتروشیمی در سقز می سازد.

به گزارش ایرنا، در هفتمین روز از هفته دولت روز دوشنبه، کلنگ آغاز به کار ساخت این کارخانه در زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع و در 19 کیلومتری سقز توسط فرماندار و مسئولان به زمین زده شد.
اعتبار این طرح 250 میلیارد ریال است که 70 میلیارد ریال آن توسط بخش خصوصی و 180 میلیارد ریال آن را بانک صنعت و معدن به صورت ارزی سرمایه گذاری می کند.
این واحد تولیدی در دو سوله 1100 متر مربعی راه اندازی می شود که اشتغالزایی مستقیم 35 نفر را به دنبال خواهد داشت.
مواد مصرفی این کارخانه 'گرانول سبک پلی اتلین' و تولیدات خروجی آن شامل کیسه پتروشیمی، کیسه های پلاستیکی بسته بندی مواد غذیی و دارویی، سفره های یکبار مصرف و ساک های دستی است که سالانه 600 هزار تُن تولید می کند.
سقز در 190 کیلومتری شمال غربی سنندج واقع شده است.
7249/1904

۹۵/۰۶/۰۸
۲۰:۱۲

مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر در دیدار با مدیرعامل ایرنا: «اعتماد عمومی» بالاترین سرمایه نظام بانکی است

تهران- ایرنا- مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر همزمان با هفته بانکداری اسلامی در دیدار با مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه رسانه ها باید روایت مستقل و بی طرفانه از نظام بانکی به مردم ارایه کنند، «اعتماد عمومی» را بالاترین سرمایه نظام بانکی دانست.

به گزارش روابط عمومی این موسسه، «عیسی رضایی» با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی، با محمد خدادی دیدار و گفت وگو کرد.
وی در این دیدار گفت: متاسفانه برخی سایتها اعتماد عمومی به نظام بانکی را از بین برده اند و عامدانه دروغ می گویند.
رضایی افزود: گاهی برخی رسانه ها به دلیل منافع زودگذر، به انتشار اخبار و مطالبی اقدام می کنند که شاید چندان نسبت به صحت آنها اطمینان ندارند و اینگونه، اعتماد عمومی نسبت به عملکرد یک سازمان خدشه دار می شود.
وی خاطرنشان ساخت: تاکنون اطلاع رسانی شفافی درباره تفاوت عملکرد بانکها و موسسه های اعتباری مجاز با نهادهای مالی غیرمجاز در رسانه ها انجام نشده است.
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر پیشنهاد داد: فعالان نظام بانکی کشور می توانند با تبادل و انتشار اطلاعات تخصصی مالی در رسانه ها، نسبت به افزایش آگاهی و اعتماد عمومی عمل کنند.
مدیرعامل ایرنا نیز در این دیدار گفت: در سال های اخیر شاهد تحولات اثرگذاری در بخش رسانه ها هستیم و جریان رسانه در یک مدل ناشناخته، فراگیر و کمتر قابل پیش بینی بر همه ارکان جوامع تحمیل شده است.
وی افزود: پیش از این جریان اطلاع رسانی، انحصاری و محدود به چند رسانه خاص بود اما اکنون همه شهروندان درگیر پدیده ارتباطات و رسانه ها شده اند.
خدادی تاکید کرد: بی توجهی به فضای رسانه ای و نبود مهندسی رسانه ای از غفلت های زیانباری است که امروز بیش از گذشته فضای رسانه ای را تهدید می کند.
وی به نقش خبرگزاری جمهوری اسلامی در جریان اطلاع رسانی کشور اشاره کرد و گفت: ایرنا در فضای پیچیده اطلاع رسانی امروز بر آن است تا با رویکردی حرفه ای، فراورده های خبری را تولید کند که در سمت گیری سیاست های مسئولان و برنامه ریزان کشور تاثیر داشته باشد.
مدیرعامل ایرنا تاکید کرد که تولید اطلاعات مبتنی بر اعداد، مقایسه و مصداق، برای ایجاد ارتباط موثر بین دستگاه ها و افراد ضروری است.
اقتصام** 9186** 2023

۹۵/۰۶/۰۸
۲۰:۴۰

همراه‌شهر، خدمت جدید بانک شهر

همراه‌شهر به عنوان جدیدترین خدمت الکترونیکی بانک شهر آغاز به کار کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک شهر، نرم‌افزار همراه‌ شهر با سرعت و کیفیت متمایز نسبت به نسخه‌های قدیمی موبایل‌بانک از ابتدای شهریور راه‌اندازی و در دسترس شهروندان قرار گرفته است.
بر این اساس، صورتحساب سپرده، انتقال وجه عادی، اعلام موجودی سپرده، انتقال وجه پایا، محاسبه شبا، اضافه شدن نام صاحب حساب به محاسبه شبا، اعلام موجودی کارت، انسداد کارت از طریق مشخصات کارت، انتقال وجه کارت به کارت، صورتحساب کارت و پرداخت قبض نیز از جمله ویژگی‌هایی است که با راه‌اندازی همراه‌شهر برای همه شهروندان قابل استفاده است.
همچنین شهروندان از طریق این نرم‌افزار به خدمات عمومی شامل کمک‌های مردمی و تنظیمات نرم‌افزار، اعلام مشخصات دارنده کارت، کمک به موسسات خیریه، تغییر نام کاربری، تغییر رمز ایستا، نام کاربری و رمز دوم، گزارش سپرده، تراکنش‌های کارت و قبوض پرداختی دسترسی دارند.
همراه‌شهر در فاز نخست از یکم شهریور ماه، راه‌اندازی شده و در فاز دوم نیز امکانات بیشتری به آن اضافه می‌شود.

۹۵/۰۶/۰۸
۱۶:۰۱

پرداخت ۵۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات آبیاری تحت فشار توسط بانک کشاورزی

بحران آب و معضل کاهش منابع آبی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها دغدغه ی دولتمردان است و تغییرات جوی در سطح زیست کره، شرایط آب و هوایی اقلیم‌ها، میزان بارندگی و سطح سفره‌های آب زیرزمینی را دستخوش تغییرات اساسی کرده است و این بحران، بیشترین تاثیر منفی را بر روند تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی جامعه دارد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک کشاورزی، مدیریت منابع آبی موجود و اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی با استفاده از روش‌های نوین آبیاری از اهمیت بسزایی برخوردار است و به طور ویژه در دستور کار این بانک قرار دارد.
بانک کشاورزی از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تا پایان تیرماه ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای اجرای بیش از ۲۰ هزار طرح آبیاری تحت فشار شامل انواع بارانی، قطره‌ای، سنترپیوت و سایر روش‌ها در سطح کشور پرداخت کرده است.
در پی تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصادمقاومتی و سیاست‌گذاری دولت تدبیر و امید، مرتضی شهیدزاده رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی نیز حمایت از اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی و ترویج روش‌های نوین آبیاری را بیش از پیش مورد توجه قرار داده به طوری که پرداخت تسهیلات مذکور جزو اولویت‌های اعتباری بانک کشاورزی قرار دارد.
 در همین راستا تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات آبیاری تحت فشار در بانک کشاورزی، بیانگر آن است که این بانک به عنوان بازوی توانمند دولت در بخش اقتصاد کشاورزی، نقش اساسی در مدیریت بحران منابع آبی کشور دارد.
 شایان ذکر است بیشترین میزان تسهیلات پرداختی آبیاری تحت فشار متعلق به استان‌های اصفهان و فارس با ۱۸ و ۱۲ درصد جذب اعتبار  بوده است و پس از آن استان‌های زنجان، خراسان رضوی و کرمانشاه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

۹۵/۰۶/۰۸
۱۶:۰۶

واگذاری صندوق امانات به مشتریان برتر بانک سامان در واحدCIP

بانک سامان برای افزایش راحتی مشتریان برتر خود، واگذاری صندوق امانات را با شرایط ویژه در واحدCIP فرودگاه امام خمینی(ره) آغاز کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک سامان، رضا حیدری مدیر مشتریان ویژه و خاص با اعلام این خبر اظهارداشت: بانک سامان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، صندوق امانات الکترونیکی را با شرایط ویژه و استثنایی در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ در اختیار مشتریان ویژه و خاص قرارمی‌دهد.
مدیرمشتریان ویژه و خاص بانک سامان تصریح کرد: این صندوق‌ها به‌صورت کوتاه‌مدت ۷روزه و بلندمدت ۳ ماهه در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و برای مشتریان عادی بانک نیز با پرداخت هزینه‌ها مطابق تعرفه بانک مرکزی قابل استفاده است.
حیدری خاطرنشان کرد: برای بازشدن این صندوق‌ها، علاوه برکلید، به اثرانگشت صاحب صندوق نیز نیاز است. همچنین مشتریان می‌توانند به ‌صورت اختیاری برای صندوق امانات خود رمز عبور نیز تعیین کنند.
علاقه‌مندان به بهره‌مندی از این خدمت و اطلاع از جزییات بیشتر این خدمت می‌توانند به بانکدار ویژه مستقر در شعب بانک مراجعه یا با شماره تلفن ۲۲۶۶۲۱۰۵-۰۲۱ مرکز خدمات سامان زندگی تماس بگیرند.

۹۵/۰۶/۰۸
۱۶:۰۵

نسخه جدید همراه بانک صادرات ایران روانه بازار شد

بانک صادرات ایران در آستانه شصت و چهارمین سالگرد تاسیس خود به منظور پاسخگویی مطلوب تر به نیاز های مخاطبان، نسخه جدید همراه بانک را روانه بازارساخت .

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک با هدف افزایش سطح دسترسی هموطنان به خدمات نوین بانکی، کاهش هزینه ها و تسهیل در خدمات رسانی نسخه ٤.٩١ سامانه همراه بانک مخصوص دستگاه های دارای سیستم عامل اندروید مطابق با خواسته های مشتریان را طراحی و روانه بازار ساخت. این سامانه علاوه بر ارائه خدمات متنوع و مطلوب همچون: انتقال وجه، دریافت صورتحساب، پرداخت قبوض و... خدماتی از قبیل: سرویس جستجوی شعب، دریافت شماره مشتری، انتقال وجه با استفاده از QR-code و NFC، جمع آوری مانده حساب های مربوط به یک مشتری، غیر فعال سازی سرویس های مالی همراه بانک، صورتحساب دسته چک و ... را نیز به کاربران ارایه می نماید. بر این اساس هموطنان می توانند به منظور بهره مندی از نسخه جدید همراه بانک و دریافت اطلاعات مربوطه به وب سایت این بانک به نشانی www.bsi.ir مراجعه نمایند.
شایان ذکر است این بانک در جهت افزایش رضایت مندی بیش از پیش مشتریان ارتقاء کمی و کیفی سطح خدمات الکترونیکی را در دستور کارقرارداده است و در این راستا به تازگی نسخه ٥.٩  سامانه همراه بانک که مخصوص دستگاه های با سیستم عامل IOS است را عرضه نموده که در این نسخه علاوه بر حفظ قابلیت ها، امکان ورود به نرم افزار با استفاده از اثر انگشت (برای دستگاه هایی که قابلیت تعریف و استفاده از اثر انگشت در آنها وجود دارد) فراهم شده است.
گفتنی است هموطنان به دلیل تنوع خدمات و قابلیت های فراوان استقبال مطلوبی از خدمات قابل ارایه برروی این سامانه داشته اند به گونه ای که تعداد تراکنش های این سامانه در خلال تیرماه سال جاری ١٢٢ درصد رشد را نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال قبل نشان می دهند.

 

۹۵/۰۶/۰۸
۱۰:۳۸

تسنیم گزارش می‌دهد 58 درصد پول مردم در جیب مالکان بانک‌ها

بانکهای ایرانی به عنوان متولی پولی کشور تنها ۴۲ درصد از منابع خود را صرف اعتبار دادن کرده و ۵۸ را صرف اهداف مالکان خود کرده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ارزیابی نقش بانکها در اقتصاد ایران با توجه به وظیفه ذاتی نهاد بانک امکانپذیر است. بانک نهادی است با وظیفه واسطه گری مالی که باید پول را از کسانی که مایل به وام دادن هستند دریافت کند و به کسانی که مایل به وام گرفتن هستند اعطا نماید؛ و از محل کارمزد سودی تحصیل کند. بنابراین بانکها نمی توانند منابع خود را صرف فعالیتهای دیگری کنند و از آنجا که سهام آنها در بورس عرضه شده است باید اطلاعات خود را شفاف و با روشهایی قابل آزمون در اختیار همه قرار دهند، حتی اگر بانکها بورسی نبودند نیز می بایست اطلاعات خود را در اختیار نهادهای قانونی که در راس آنها بانک مرکزی است قرار می دادند.
 ترازنامه بانک‌ها با ترازنامه شرکتها متفاوت است و ماهیت پولی دارد. سمت راست ترازنامه بانک‌ها، اصلی‌ترین عنوان مربوط به دارایی‌ها تسهیلات اعطایی است. در سمت بدهی‌ها نیز اصلی‌ترین عامل را سپرده‌های بانکی تشکیل می دهد. بنابراین، بازده دارایی‌ها، در صورت سود و زیان ذیل عنوان سود تسهیلات اعطایی ثبت می‌شود و هزینه بدهی‌ها هم به عنوان سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. در مقایسه با ترازنامه شرکتها، صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی براساس درآمد حاصل از فروش و کسر بهای تمام‌شده به معنای اعم تهیه می‌شود که ماهیت آنرا را متفاوت از بانک‌ها کرده است.
با عنایت به توضیحات فوق ببینیم بانکهای ایرانی چگونه به وظیفه خود عمل کرده اند. بانکهای ایرانی با استفاده از دارایی حاصل از آورده سهامداران و سپرده سپرده گذاران، اقدام به دادن تسهیلات نمی کنند. پس با این سپرده ها چه می کنند؟ تا پایان اسفندماه سال 1394، بانکهای ایرانی تنها معادل 42 درصد از کل دارایی های خود را صرف دادن تسهیلات کرده اند. یعنی بیش از 50 درصد از داراییهای خود را - تحت عنوان سایر دارایی ها - در دست خود نگه داشته اند یا صرف سرمایه گذاریهای مستقل کرده اند. به عبارت ساده تر مردم پولهای خود را صرف سپرده گذاری در بانکها کرده اند تا بانک بنابر وظیفه؛ آنها را صرف وام دادن کند، اما بانک آنرا صرف کاری که دوست دارد کرده است. با این روش هر کسی که بتواند بانک تاسیس کند بر ثروتهای عمومی حاکم می شود.
دولت یازدهم برای اینکه بانکها بتوانند بیشتر پول خلق کنند از نرخ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی کاست و دست بانکها را بیش از گذشته باز گذاشت. رییس دولت یازدهم در مهرماه سال 1394 برای خروج از رکود راههایی ارائه کرد که خلاصه آنها را می توان به شکل، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک های خوش حساب، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، تخصیص 7.5 هزار میلیارد تومان در مدت دو هفته از طریق بودجه برای طرح های عمرانی زودبازده، تسهیل صادرات و ارایه تسهیلات به خرید کالاهای بادوام با اقساط طولانی، دسته بندی کرد. هدف از کاهش ذخیره قانونی برای بانکهای خوش حساب افزایش توان وام دهی آنها برای کمک به اقتصاد عنوان شد، اما ظاهرا بانکها این افزایش توان خلق پول را خرج خود کرده اند.
ترازنامه بانک مرکزی نشان می دهد که ضریب تکاثر خلق پول از 10 هم کمتر شده و به اندکی بیش از 8 رسیده است. این رقم در آغاز به کار دولت یازدهم 5.7 درصد بود که در حال نزدیک شدن به حداکثر رقم واقعی و قابل اجرای ممکن است. از طرف دیگر ظاهرا از نظر دولت بانکها در خوش حسابی زیاده روی کرده اند. زیرا ذخیره قانونی به عدد 10 درصد کاهش یافته و ظاهرا همه بانکها در خوش حسابی سنگ تمام گذاشته اند. یعنی اگر تنها 20 درصد از بانکها خوش حساب نبوده باشند، مابقی 80 درصد بانکها بیش از حد خوش حساب بوده اند و نرخ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی برای آنها از 10 هم پایینتر بوده است زیرا میانگین به 10 کاهش یافته است.
نتیجه خوش حسابیها!
بانکها با خارج کردن 58 درصد از نقدینگی از چرخه اقتصاد وزارت اقتصاد جدیدی تاسیس کرده اند. در گذشته ایراد عمده بانکها این بود که عمده منابع خود را صرف وام دهی به بخش تجارت می کردند و البته از ورود به بنگاه داری و خرید داراییهای غیرمنقول هم واهمه نداشتند، اما ظاهرا در سایه بی نظارتی و غلبه منافع گروهها بر اقتصاد از سپرده های مردم به طور عریان برای امور مالکانشان استفاده می کنند. به همین دلیل؛ درحالیکه حجم نقدینگی از 1000 تریلیون تومان عبور کرده، بنگاههای اقتصادی راهی برای دستیابی به منابع بانکی ندارند و به دلیل کمبود نقدینگی در دومینوی تعطیلی گرفتار شده اند.

۹۵/۰۶/۰۸
۱۰:۳۷

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد ابلاغ دستورالعمل سود تک رقمی وام مسکن هفته آینده به شعب

مدیرعامل بانک مسکن با تشریح جزئیات تک رقمی شدن سود تسهیلات مسکن از بررسی کاهش سود اوراق حق تقدم خبر داد و گفت: دستورالعمل پرداخت وام با سود تک رقمی هفته آینده به شعب باک مسکن ابلاغ می‌شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدهاشم بت‌شکن در تشریح جزئیات کاهش نرخ سود وام خانه اولی‌ها، اظهار کرد: مخاطب خبر خوش رئیس‌جمهوری جوانان با هدف خانه‌دار کردن آنهاست.
وی با بیان " این‌که بتوانیم با کاهش نرخ سود پوشش بیشتری را برای اقشار متوسط جامعه داشته باشیم"، تصریح کرد: مسکن با 100 رشته مختلف در ارتباط است و می‌تواند کشور را در خروج از رکود کمک کند، زاویه دوم  کمک دولت به خانه‌دار شدن اقشار متوسط و زوج‌های جوان است که در این راستا افزایش رقم تسهیلات جزو اهداف بانک مسکن بوده است.
وی ادامه داد: به طور متوسط برای تسهیلات 60 میلیون تومانی سود به 8 درصد تسهیلات کاهش یافته،‌41 درصد اقساط متقاضیان کاهش می‌یابد. قبلا با نرخ 14 درصد قسط ماهانه 860 هزار تومان و امروز با نرخ سود 8 درصد متقاضی ماهانه 512 هزار تومان پرداخت می‌کند.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان این‌که افزایش زمان بازپرداخت به 15 سال تاثیری روی رقم اقساط ندارد و عدد 12 ساله بهینه است، گفت: پس از هماهنگی با بانک مرکزی هفته آینده برای اجرا به شعب بانک مسکن ابلاغ می‌شود.
به گفته بت شکن، میزان متوسط قسط وام 60 میلیون تومان به صورت پلکانی در بافت‌های فرسوده 512 هزار تومان و با نرخ سود 9.5 درصدی حدود 550 هزار تومان است. همچنین میزان اقساط ماهانه وام 80 میلیون تومانی در تهران با سود 8 درصدی (بافت فرسوده) 683 هزار تومان و با سود 9.5 درصدی 742 هزار تومان است.
مدیرعامل بانک مسکن یادآور شد: از سوی دیگر با توجه به تاکید دولت در احیای بافت فرسوده،‌به  دنبال این بودیم که از چه راهی می‌توانیم با توجه به محدودیت‌های دولت نرخ سود تسهیلات بافت فرسوده را کاهش دهیم. در این راستا اولویت خاص برای این بافت در نظر گرفتیم و کمترین سود را نیز (8 درصد) به این بخش اختصاص دادیم.
بت شکن با بیان این‌که پس از گذشته 25 سال نرخ سود تسهیلات مسکن تک رقمی شده است، گفت: بانک مسکن در راستای وظیفه تخصصی خودش به مردم برای خانه‌دار شدن کمک می‌کند.
وی با بیان این‌که نرخ سود برای بافت فرسوده 8 درصد است،‌در پاسخ به این‌ پرسش که آیا احتمال افزایش تعداد وام‌های پرداختی وجود دارد،‌ افزود: حدود 100 هزار فقره در قالب صندوق پس‌انداز مسکن یکم تسهیلات پرداخت می‌کنیم و در آینده احتمال بازنگری در این موضوع وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به نرخ اوراق حق تقدم مسکن بیان کرد:‌ نرخ این اوراق چندی پیش افزایش یافت که بانک  مسکن برای تعادل در قیمت عرضه اوراق را بیشتر کرد به طوریکه نرخ متوسط اوراق الان به 85 هزار تومان کاهش یافته است.
وی با بیان این‌که در حال حاضر الان در پیک استفاده از تسهیلات هستیم، تاکید کرد: فکر می‌کنیم روند کاهشی معمول خود را دنبال خواهد کرد.
بت شکن در خصوص کاهش نرخ سود اوراق حق تقدم نیز گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم که به محض کامل شدن کاهش سود اوراق حق تقدم در دستور کار خواهد گرفت.
وی گریزی هم به حساب صندوق پس انداز یکم مسکن زد و گفت: سال گذشته روزانه به طور متوسط 169 فقره در این صندوق سپرده‌گذاری می‌شد که امسال به محض کاهش نرخ سود از 14  درصد به 11 درصد متوسط روزانه سپرده گذاری در سال جاری به 395 فقره یعنی دو برابر افزایش یافته است.

۹۵/۰۶/۰۸
۱۵:۳۰

صدیف بدری مطرح کرد: رشد اشتغالزایی لازمه ی رونق صادرات خدمات فنی و مهندسی/ تعارفات در اصلاح سیستم بانکی باید کنار گذاشته شود

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از آمار بالای بیکاری در کشور گفت:با توجه به ظرفیت بالای نیروی تحصیل کرده در کشور،باید به موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی توجه شود.

صدیف بدری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به وضعیت نامناسب کشور در زمینه نرخ بیکاری گفت: برای رفع مشکلات اقتصادی کشور باید در برخورد با مشکلات تعارفات را کنار گذاشت.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم رفع دغدغه مقام معظم رهبری در تمامی زمینه ها مانند بیکاری گفت: باید تمامی سازمان ها با کار کارشناسی و هماهنگی،مشکل بیکاری را رفع کنند و نباید فراموش کرد این مشکل زمینه ساز بسیاری از مسائل است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:درحالی آمار بیکاری در کشور بالا است که این آمار براساس فعالیت چند ساعته یک شخص در هفته،در نظر گرفته شده است.
بدری افزود: آمارهای متفاوتی درباره جمعیت بیکار در کشور وجود دارد که باید آمار واقعی در این زمینه بصورت شفاف بیان شود تا برنامه ریزی لازم بصورت صحیح برای اشتغال زایی صورت گیرد.
فرهنگ سازی لازمه ی استفاده از محصولات داخلی/اشتغالزایی با صادرات خدمات فنی و مهندسی
وی با بیان اینکه راهکار رفع مشکل بیکاری اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی است،افزود: باید از تولیدات داخل استفاده شود تا اشتغال رونق یابد و در این زمینه فرهنگ سازی نقش مهمی دارد.
بدری،افزود:با توجه به ظرفیت بالای نیروی تحصیل کرده درکشور،باید به موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی توجه شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:در اصلاح سیستم بانکی کشور باید تعارفات کنار گذاشته شود به دلیل اینکه این سیستم اقتصاد کشور را با مشکل روبرو کرده؛بطور مثال بسیاری از تولیدکنندگانی که از بانک،وام با سود بالا اخذ کرده اند از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند./

۹۵/۰۶/۰۸
۱۲:۲۹

دکتر عسکرزاده به موج خبر داد بانک حکمت ایرانیان در اعطای وام به اقشار مختلف موفق بود/ ادامه سیاست حمایت از تولید

عسکر زاده: در بانک حکمت ایرانیان، سعی شده تا پروژه هایی که در آن مشارکت می شود تنها به یک رشته خاص منتهی نشوند و به صورت عمومی از پروژه ها و رشته های مختلف حمایت کرده ایم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری موج، عباس عسگر زاده مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان در مصاحبه با امیرحسین چرایی خبرنگار موج در خصوص شراکتی که این بانک با تولید کنندگان داشته و تسهیلاتی که به آن ها پرداخت کرده است گفت: بانک حکمت ایرانیان در بحث نیازهای اساسی مردم به صورت کاملا دقیق وارد شده است و سعی کرده با سیاست گذاری مناسب از تورم و انباشت در مورد ده قلم کالای اساسی مردم جلوگیری کند تا برای مردم زحمت و دردسری به وجود نیاید.
او ادامه داد: در بحث بهداشت و درمان نیز بانک توانسته ورود خوب و مفیدی داشته باشد و از تولید کنندگان تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی به خوبی حمایت کرده ایم و سعی شده تا پروژه هایی که در آن مشارکت می کنیم تنها به یک رشته خاص منتهی نشوند و به صورت عمومی از پروژه ها و رشته های مختلف حمایت کرده ایم.
عسگر زاده با اشاره به اهداف اصلی این بانک گفت: مهمترین هدف بانک حکمت ایرانیان در سال های اخیر حمایت از اقتصاد خرد و توسعه بانکداری خرد بوده است که تا حدودی در این امر موفق بوده ایم. یکی از اصلی ترین کارهای صورت گرفته در این بین اعطای وام های ضروری به آحاد مردم و قشر ضعیف جامعه بوده است که خوشبختانه در این کار بسیار موفق بوده ایم.
///** انتهای خبر **///

۹۵/۰۶/۰۸
۱۰:۲۱
۹۵/۰۶/۰۹
۰۸:۴۸