در پژوهش مشترک اندیشکده کسب و کار شریف و اتاق تهران مطرح شد

شکل‌گیری ابرچالشی به اسم «نان»

مشاهده اصل خبر
اعتماد

۱۴۰۱/۹/۱۵